Hlavní navigace

Třináct IT trendů v roce 2013 podle IEEE: Internet věcí, big data i soutěž ve spolehlivosti

7. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Mobily a mobilní internet
Odhadovat, jak bude svět IT v příštím roce vypadat, není nic snadného. Americká IEEE, která sdružuje IT profesionály po celém světě, se přesto pokusila vytvořit seznam 13 trendů, které nás v příštím roce neminou. Odpovídají její odhady vašim předpokladům?

Odhadovat trendy je v oblasti informačních a komunikačních technologií vždy relativně složité a problematické. Šance, že se člověk trefí, je relativně malá, pokud se pustí cestou velkých vizí a pokud naopak bude příliš konzervativní, sice se příliš nesplete, ale také ani nepředpoví nic podstatného či zajímavého. Významná společnost IEEE se pustila do zajímavého odhadu, který je spíše konzervativní, ale přesto nabízí řadu zajímavých poznatků a novinek. 

V následujícím se proto podíváme na 13 trendů, které jsou podle této organizace pro příští rok důležité. Zamyslet se nad nimi může být užitečné pro programátory a vývojáře, aby věděli, kam nasměrovat svou pozornost, stejně tak pro IT manažery a další osoby, které budou o nových technologiích nějakým způsobem rozhodovat. 

IEEE Computer Society sdružuje počítačové profesionály a vedoucí pracovníky v oblasti ICT po celém světě. Zaměřuje se především na ty, kteří mají v oblasti rozhodovací pravomoci. 

Třináct trendů v roce 2013

Internet of Things neboli internet věcí je prvním trendem, který se podle IEEE prosadí stále masivněji již v příštím roce. Na síť by mělo být připojeno stále více zařízení, které neovládají přímo lidé – ať již jde o prvky z inteligentní domácnosti, automobily či různé senzorické sítě. Právě tato zařízení by měla mít na internetu stále větší podíl na síťovém provozu. To by předpokládalo rychlejší nástup IPv6, která v tomto směru nabízí celou řadu důležitých funkcí. 

Počítačová bezpečnost (Cybersecurity) je dalším trendem který by se měl stále více prosazovat a zásadním způsobem měnit. Lze očekávat nové nástroje bezpečnostní politiky, které budou vytvořené ve spolupráci akademiků, komerční i veřejné sféry. Tím, jak roste význam ICT rostou také nároky na bezpečnost. 

Big data a jejich vizualizace představuje jeden z nejdůležitějších informatických problémů současnosti. Stále více se prosazují nejrůznější NoSQL databáze a netradiční přístupy k tomu, jak efektivně s velkými objemy dat pracovat. Jednou z možných cest je jejich vizualizace – v procesu rozhodování často nepotřebuje znát detaily, ale celkový koncept, souhrnné informace, vztahy mezi informacemi atp. A právě vizualizace by v této oblasti mohla být mimořádně potřebná a žádoucí.

Cloud je známým trendem v celé řadě oblastí a výrazně změnil to, jak se lidé dívají na bezpečnost, ochranu dat a vůbec využívání služeb. Pronájem služeb, platformy či infrastruktury se stal čímsi zcela samozřejmým a běžným. Podle IEEE nyní tento trend naplno zasáhne také vědu, výzkum a průmysl. Díky pronájmu služeb a možnosti rychle provádět výpočty a silně tak urychlit vývoj a snížit náklady na něj. 

Spojení internetu, cloudu a mobilních technologií představuje proces, který můžeme pozorovat již poměrně dlouho. Přesto se zdá, že také zde bude probíhat určitý proces další integrace. S tím, jak se zlepšuje dostupnost internetu a síla pokrytí, lze očekávat, že se stále více výpočtů bude přesouvat na stranu serverů, což by mohlo mít za následek mnohem rychlejší a náročnější aplikace běžící na mobilních telefonech. 

Cenzura a omezování internetu bude důležitým trendem i v následujícím roce. Bude pokračovat spor na úrovni uživatelského komfortu služeb a ochrany soukromí, ale také napětí mezi snahami států regulovat a omezovat internet na jedné straně (podpíráno argumenty o bezpečnosti obyvatel, bojem s terorismem atp.) a snahou jednotlivců se co možná nejvíce podobným aktivitám vyhnout.

Veřejné multimediální obrazovky (Interactive Public Displays) se již nyní postupně prosazují v muzeích a galeriích. Tento trend by měl i nadále probíhat, a to stále rychleji. Lze přitom očekávat postupný nárůst funkcionality podobných přístrojů a jejich větší zajímavost. Možná se tak jednou dočkáme toho, že řada výstavních akcí bude jen na sadách interaktivních obrazovek. Velký prostor pro ně se také otvírá v oblasti bankovnictví či veřejné správy. 

Výpadkům odolné mobilní systémy mají být další důležitou komponentou. Dnes již zdaleka nejde při užívání smartphonů jen o telefonování, ale také o čtení Qr kódů, nákupu jízdenek či práci a pohyb ve veřejném prostoru. Přesto se může během nejrůznějších katastrof stát, že dojde k odpojení oblasti od signálu či internetu a celé městské, ekonomické i mobilní systémy by měly být na tyto krizové scénáře dobře připraveny. 

3D vizualizace je něčím, o čem se dlouho jen mluvilo. Ukazuje se, že holografické systémy jsou stále výpočetně náročné, ale lze je obejít pomocí nových metod 3D zobrazení, které se z kin postupně přesouvají do dalších oblastí, jak je architektura, lékařství či inženýrské disciplíny, tedy všude tam, kde se hodí vidět věci trojrozměrně. Tento trend se bude spojovat s levnými 3D kamerami, které mohou výrazněji změnit herní průmysl. 

Bezpečnostní a kontrolní systémy další generace představují soubor metod, které by měly vést k počítačem řízené kontrole nejrůznějších systémů, zařízení či osob s přítomnosti dynamické zpětné vazby. Ať již jde o systémy do automobilů, které neumožní řidiči řídit auto v ospalosti či opilosti, hlídání pacientů s průběžnou změnou dávkování léků a řada dalších věcí. 

Spolehlivost je vnímána jako jeden ze zcela zásadních trendů. Nové nástroje, operační systémy či zařízení nebudou již soutěžit tolik v množství nových funkcí či výkonu, protože obojí již většině uživatelů dostačuje, ale ve spolehlivosti. Důraz na ni by měl zásadním způsobem proměnit to, jakým způsobem bude vyvíjen software či nové zařízení, proměnit inovační cykly atp. 

Předposlední trend se týká zajištění pohyblivosti pacientů za pomoci haptických zařízení. Možností je v současné době stále více a řada odvětví medicíny začíná působit téměř jako aplikovaná kybernetika a informatika. Snad možná celkový velký důraz na ICT v sektoru péče o zdraví bude jedním z významných trendů, které nebudeme moci přehlédnout. 

Vícejaderné sdílení paměti má být trendem, který do velké míry posune dopředu vývoj výkonu počítačových systémů a procesorů vůbec. Dnes se předpokládá, že okolo roku 2020 narazíme, co se týče velikosti součástek integrovaných obvodů, na omezení v podobě velikosti atomů a molekul, doprovázené efekty relace neurčitosti. Sdílení paměti více procesory a vlákny by tak umožnilo Moorův zákon dodržet i nadále. Využití pro 3D grafiku, holografii či pokročilé šifrování není třeba podrobněji rozebírat. 

Úspěšnost předpovědí 

Pokud bychom měli všech třináct trendů nějak shrnout, můžeme mezi nimi identifikovat několik základních oblastí. Na první pohled zaujme třeba silné zaměření na zdravotnictví a veřejný sektor. Jde o oblasti, které se doposud přijetí ICT spíše bránily, než že by technologie bouřlivě vítaly. Druhou oblastí je cloud, třetí pak důraz na změnu v paradigmatu u mobilních systémů. Posledním pilířem je pak otázka bezpečnosti a síťového provozu, který s ní souvisí. 

Jistě je otázkou, zda zmíněné trendy v ICT IEEE odhadl dobře, nebo zda něco chybí či přebývá. Osobně bych v seznamu rád viděl přinejmenším tři další zajímavé oblasti. Jednak je to IPv6, které může internet a jeho využití v aplikacích změnit zcela zásadním způsobem. Na druhém místě je možné uvést nové aplikace zpracování přirozeného jazyka a na třetím samozřejmě HTML5, jako trend v programování aplikací a evoluce možností online aplikací s ohledem na jejich integrování do operačních systémů. 

ebf 24 - tip duben

A jak bývá IEEE při předpovídání trendů úspěšná? Pokud nahlédneme do loňských odhadů pro rok 2012, najdeme mezi hlavními trendy například narůstající mobilních technologie, které se stanou hlavní hybnou sílou webu a webových aplikací, což se relativně slušně vyplnilo. Stejně jako nástup inteligentní elektroniky do domácností a jejich propojení se sítí (zatím především v USA či Japonsku), integrace počítačů do automobilů nebo třeba rozvoj technologií, které byly tažené vojenskými zdroji v civilním sektoru. Dle mého soudu základní trendy vyplněny většinou byly, i když třeba ne v takové míře, jaké si autoři přehledu mysleli.

Jaké technologie se prosadí ve skutečnosti, ukáže až příští rok. Každému z uvedených témat bude věnováno číslo či publikace IEEE Computer Society Journals.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je student PřF MU, publicista. Zajímá se o dění na Internetu, filosofii a fotografii.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).