Hlavní navigace

UMTS: a licence získávají...

10. 12. 2001
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Licence na mobilní sítě třetí generace (UMTS) získají Radiomobil a Eurotel, dohromady za 7,396 miliardy korun. K tomu jako přídavek získají také frekvence v pásmu 28 GHz, původně určené pro sítě FWA. Radiomobil navíc získá 50 frekvenčních kanálů v pásmu 1.800 MHz ke stávajícím 40, které zde již má. Třetí licence nebude udělena.

V pátek 7. prosince 2001 se konečně vyjasnil rébus s UMTS licencemi v ČR. Po mnoha časových posunech i věcných změnách v podmínkách udělování licencí je konečně jasné, že po jedné licenci získají Radiomobil a Eurotel, zatímco Český Mobil se do aukce vůbec nepřihlásil a licenci tudíž nezískal. Známo je už i to, kolik kdo nabídnul:

  • Radiomobil, který původně deklaroval (směrem k veřejnosti) že odpovídající cena je kolem 1,3 miliardy, ve skutečnosti nabídnul 3 861 000 001,– Kč. To je o plných 361 milionů (a jednu korunu) více, než kolik činila nejnižší přípustná cena v aukci.
  • Eurotel nabídnul 3 535 000 000,– Kč, což znamená že k nejnižší možné ceně „přisadil“ pouze 35 milionů.

Podle výše nabídky bylo stanoveno i pořadí, ve kterém tedy Radiomobil předčil Eurotel. Co ale tímto prvenstvím získal navíc oproti tomu, kdo obsadil druhé místo? Co si za svých 361 milionů navíc odnese? Jednou prémií je možnost vybrat si jako první ze tří „balíků“ frekvencí, které jsou předmětem licence (i v pásmu 28 GHz, viz dále).

Nejvýznamnější ale zřejmě bude něco jiného: Dvakrát 10 MHz v pásmu GSM 1.800 MHz, neboli 50 frekvenčních kanálů (725 až 774) pro využití ve stávajících sítích druhé generace. V současné době má Radiomobil těchto kanálů v pásmu 1.800 MHz 40 (jde o kanály 571 až 579 a 613 až 643), a tak mu přírůstek 50 dalších kanálů rozhodně přijde vhod a výrazně mu pomůže v budování a provozování jeho stávající sítě GSM. Ostatně, Radiomobil to ještě v pátek stihnul vyjádřit i ve svém tiskovém prohlášení:

Výsledek aukce nám v budoucnu umožní nabídnout zákazníkům celou řadu nových služeb. Díky možnosti výběru frekvencí pro UMTS a získání nových volných frekvencí GSM budeme navíc schopni lépe optimalizovat obě sítě, a tím dosáhnout výrazné tržní výhody v podobě větší kvality a kapacity sítě a nabízených služeb.

Minulý pátek přitom došlo k tzv. otevírání obálek, při kterém byly obě nabídky shledány v pořádku (nebyly vyřazeny z formálních důvodů) a akceptovány. Tím se vlastně vše fakticky rozhodlo a nyní by měly následovat již jen jasně definované a předem plánované kroky:

  • do 14. prosince 2001 musí Radiomobil i Eurotel zaplatil každý 1 miliardu (zbytek v 10 ročních splátkách, vždy k 14. prosinci každého roku)
  • 14. prosince 2001 by ČTÚ měl fakticky udělit příslušné licence. Tyto budou platit 20 let a jsou nepřevoditelné

Pak nastane poměrně dlouhé období příprav a budování vlastních UMTS sítí, které by podle podmínek udělení licencí mělo nejpozději k 1.1.2005 vy­vrcholit zahájením poskytování komerčních veřejných UMTS služeb v hlavním městě Praze (s pokrytím Prahy alespoň na 90 procentech území).

Co všechno se změnilo?

Udělení UMTS licencí se oproti původním očekáváním značně protáhlo, a za tu dobu došlo také k významným změnách v podmínkách jejich udělení. Nejvíce medializovaná byla samotná cena za licence, která klesla z původně plánovaných 20 miliard za všechny udělené licence (již zakalkulovaných do příjmů státního rozpočtu za rok 2001) na součet 3,861 plus 3,535 miliardy, které se podařilo fakticky vybrat (ovšem ne v letošním roce, viz dále). Doslova na poslední chvíli však došlo i k dalším změnám, které určitě sehrály významnou roli v samotné aukci – a podle mého názoru vyšly znatelně vstříc našim stávajícím mobilním operátorům. Právě tyto změny se zde pokusím stručně zrekapitulovat.

Jde přitom o změny mezi 16. říjnem 2001 a 2. listopadem 2001. V polovině října, kdy ještě probíhalo první kolo a potenciální zájemci zvažovali, zda se do něj přihlásí, ČTÚ vydává první verzi podmínek pro druhé „aukční“ kolo (dokument: Základní podmínky pro druhý stupeň výběrového řízení – aukci, vydáno 16. října 2001). Po skončení prvního kola, do kterého se žádný zájemce nepřihlásil, ČTÚ vydává druhé podmínky pro „Aukční kolo“ (dokument „Podmínky výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí“, vydáno 2. listopadu 2001).

Výše ceny a splátkový kalendář

Není žádným tajemstvím, že v prvním kole chtěl stát za každou licenci 6,7 miliardy korun, což se ukázalo jako příliš mnoho. Případné zájemce zřejmě odradily i obě nabízené varianty splácení, které pro první kolo zněly takto:

  • zaplatit 3,35 miliardy korun ihned, a zbytek po ročních splátkách s úroky do pěti let, nebo
  • zaplatit 5,025 miliardy korun ihned a zbytek v úročených splátkách do deseti let.

V době, kdy první kolo teprve probíhalo (končilo 30. října) a zájemci se rozhodovali zda vstoupí do něj, nebo si počkají na kolo druhé, říkaly podmínky pro druhé kolo (ve verzi z 16. října) toto:

  • Minimální výše licenčního poplatku pro předložení nabídek v aukci bude stejná jako výše licenčního poplatku za licence UMTS udělené v prvním stupni.
  • Splátkové kalendáře pro zaplacení licenčních poplatků v aukci nebudou pro účastníky aukce výhodnější než splátkové kalendáře, které budou mít žadatelé, kterým byla udělena licence UMTS v prvním stupni výběrového řízení.

Když se pak ukázalo, že do prvního kola se nikdo nepřihlásil, vydává ČTÚ druhou verzi podmínek (2. listopadu 2001), ve kterých říká že cenové podmínky i splátkový kalendář budou upřesněny „nejpozději čtyři dny před podáním nabídek“. Tak se stalo, a byly vyhlášeny tyto podmínky:

  • minimální cena za licenci: 3,5 miliardy
  • splátkový kalendář (bez možnosti výběru): 1 miliarda ihned (do 14.12.2001), zbytek do 10 let v ročních úročených splátkách

Na první pohled je patrné, že nové podmínky moc nekorespondují s tím, co avizovala první verze podmínek (že cena nebude nižší a splátkové kalendáře nebudou výhodnější). Rád ale konstatuji, že druhá verze podmínek je „měkčí“ (z pohledu operátorů) a tudíž lépe prospěje budování UMTS sítí a rozvoji jejich služeb. Současně s tím druhá verze podmínek signalizuje i určité vystřízlivění státu jako zadavatele a reálnější pohled na situaci na trhu.

Příděl i v pásmu 28 GHz

O pásmu 28 GHz se předpokládalo, že bude použito pro budování dalších sítí FWA (Fixed Wireless Access). A že na příslušné kmitočty (a licence) v tomto pásmu bude vypsáno samostatné výběrové řízení. Naopak jsem nezaznamenal žádné signály o využití tohoto pásma pro potřeby budování UMTS sítí. Ani v první verzi podmínek pro aukční kolo na UMTS licence se o frekvencích z pásma 28 GHz nic neříká.

Ve druhé verzi podmínek se ale již explicitně říká, že každý úspěšný držitel UMTS licence dostane kromě samotných „UMTS frekvencí“ v pásmu 1,9 a 2,1 GHz také dvakrát 56 MHz v pásmu 28 GHz, a to „pro pevnou infrastrukturu sítě UMTS“ (nejspíše tedy pro propojení základnových stanic UMTS sítě).

Domnívám se, že tímto (poměrně závažným) krokem padla představa o dalších nových FWA operátorech v pásmu 28 GHz i o samostatném výběrovém řízení na licence v tomto pásmu (v pásmu 26 GHz dostali již dříve tři FWA operátoři každý také dvakrát 56 MHz).

Příděl v pásmu 1800 MHz

O tom, že Radiomobil jako vítěz aukce (na rozdíl od Eurotelu) dostane i vydatný příděl frekvencí v pásmu 1.800 MHz pro své stávající sítě GSM, jsem psal již výše. Zajímavá je ale konkrétní změna, kterou prošel příslib těchto frekvencí v podmínkách aukce.

V říjnu, v době, kdy probíhalo první kolo, ČTÚ ve své první verzi podmínek slibuje licenci na zřizování a provozování GSM sítí pouze jednomu z těch, kteří takovouto licenci ještě nemají (ale naopak nehovoří o konkrétních frekvencích):

Ten z účastníků aukce, který v současné době neprovozuje v České republice síť GSM a podá nejvyšší nabídku v aukci z ostatních takových účastníků, získá vedle licence ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS také licenci ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému GSM v pásmu 1.800 MHz.

Ve druhé verzi podmínek pro aukci se již říká něco jiného. V úvodu dokumentu, v jeho definiční části, se říká, že pro jednoho z případných nových operátorů bude UMTS licence současně zahrnovat i licenci na služby druhé generace (tj. na sítě GSM):

BRAND

Licence: je licence na poskytování mobilních služeb třetí generace a v případě nejvyšší nabídky nového, dosud nezavedeného provozovatele, též na poskytování mobilních služeb druhé generace.

Pokud jde o přidělení frekvencí v pásmu 1.800 MHz, o nich se ve druhé verzi již explicitně hovoří – ale bez podmínky, že musí jít o nového operátora, který u nás síť GSM a příslušné frekvence dosud nemá:

Vítězný uchazeč, jehož nabídka bude nejvyšší, obdrží rovněž dvakrát 10 MHz spektra v pásmu GSM 1 800.

Teprve díky této změně pak mohl Radiomobil získat za své prvenství v aukci dalších 50 frekvenčních kanálů v pásmu 1800 MHz. Naopak pro případné zahraniční zájemce to bylo ještě těžší – podle první verze podmínek museli pro získání frekvencí v pásmu 1.800 MHz a GSM licenci porazit pouze jiné obdobné zájemce bez GSM licence (ale nemuseli soutěžit s domácími operátory). Podle druhé verze podmínek již museli soutěžit i s domácími operátory a porazit je. Je toto jeden z důvodů, proč se žádný zahraniční zájemce nakonec nepřihlásil?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).