Hlavní navigace

UPC: konečně bude i hlas

11. 5. 2006
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Už i české UPC se chystá poskytovat ve své síti hlasové služby. V nabídce však budou jen dva cenové programy s nenulovým měsíčním paušálem. Ceny vychází celkově příznivější než u Českého Telecomu či třeba u Karnevalu, ale oproti dalším VoIP službám, včetně těch, co jsou zcela bez paušálu, už UPC vychází naopak dražší.

Největší čeští kabeloví operátoři, UPC a Karneval Media, se na spuštění hlasových služeb ve svých sítích chystali již dlouho. Kolikrát už naznačovali, že start hlasových služeb je doslova na spadnutí, jen je třeba ještě chvilku vydržet. A teď přichází UPC s dalším signálem: bude to během nejbližších dnů, v polovině května, resp. někdy v příštím týdnu. Není to ale jen další „vábnička“ na nedočkavé zájemce?

Tentokráte asi ne, protože na webu UPC už jsou vystaveny ceníky a další podrobnosti, včetně akčních nabídek a návodů, jak objednávat. Takže už asi opravdu přihořívá, či skoro hoří – byť oficiální start (s tiskovou zprávou a obvyklou mediální publicitou) se ještě nekonal. Ale možná je to jen nějaká nová a neotřelá komunikační strategie: nejprve v tichosti vyvěsit ceníky, a teprve později vše oficiálně oznámit.

Pro tento článek má ale absence oficiálního startu (a oficiálních informací) jeden nepříjemný důsledek: nebyly ještě zveřejněny úplně všechny detaily, hlavně pokud jde o technické řešení. Ceníky naopak již dostupné jsou.

Jaké je technické řešení?

Začněme nejprve právě tím, co ještě není zcela přesně známo – tedy technickým řešením hlasových služeb u UPC. Zatím jsou zřejmé jen hrubé obrysy technického řešení, které říkají, že bude postaveno na IP technologiích (resp. VoIP) a bude využívat SIPu. Nebude to ale klasické řešení, které sdílí IP vrstvu a veškerou přenosovou kapacitu s internetovými aplikacemi – jako je tomu například u služeb typu Skype, FAYN, VoIPEX, TelefoNet, ha-loo či Vox802 a dalších – a tudíž by při souběhu s intenzivnějším downloadem mohlo mít problémy (s nedostatkem využitelné kapacity). Místo toho půjde o řešení, které bude mít k dispozici vyhrazenou kapacitu, a bude tedy nezávislé na tom, zda a jak uživatel právě surfuje, stahuje atd. Nebo zda vůbec má aktivované internetové služby, což je důležitý aspekt pro odbyt hlasových služeb – budou nabízeny jak spolu s internetovými (a také televizními) službami, v rámci balíčků, tak i samostatně, bez ostatních služeb.

Další rozdíl by měl být v tom, že probíhající hovor bude v datové podobě přenášen jen po síti UPC, do jeho vlastní ústředny (kde eventuálně přestoupí do veřejné telefonní sítě). Obecně tedy nebude procházet přes veřejné části Internetu, například přes peeringová centra atd., kde operátor nemá sám vše ve svých rukou. Jde o stejný princip, na kterém postavil své řešení také Karneval, který své hlasové služby (byť zatím jen v komerčním testovacím provozu) spustil letos v únoru. Podstatné je, že díky tomuto způsobu realizace hlasových služeb může jejich poskytovatel zajistit a garantovat potřebnou kvalitu.

Na druhé straně má ale toto řešení i své nevýhody. Například tu, že obecně není „přenosné“. Uživatel nemůže vzít svůj „kabelový telefon“, připojit si ho k některé jiné kabelové přípojce a běžně jej používat. Je totiž vázáno na konkrétní lokalitu, resp. konkrétní kabelovou přípojku.

Když už jsme u kabelových přípojek: ten, kdo má od UPC novější modem, opatřený klasickou telefonní zásuvkou, ho nebude muset měnit. Naopak k tomu, kdo má starší kabelový modem bez telefonní zásuvky, bude muset přijít technik a modem vyměnit. V obou případech ale platí, že zákazník bude moci připojit ke kabelovému modemu zcela běžný (analogový) telefon přes obvyklý „telefonní“ konektor (RJ11).

Tip: zajímají-li vás podrobnosti o hlasových službách Karnevalu i jeho plány na rozvoj nabídky do budoucna, přečtěte si rozhovor s ředitelem rozvoje telekomunikačních služeb této společnosti Marcelem Procházkou Marcel Procházka: pro nejvyšší rychlosti Karnevalu zatím nejsou vhodné aplikace

Důsledek technického řešení – vyšší cena

Řešení, které zvolilo UPC (podobně jako Karneval), však má ještě jednu nevýhodu – je složitější na realizaci, a tudíž i nákladnější než služby typu Skype, Fayn, VoIPEX atd. (které nedokáží garantovat kvalitu). Vyšší náklady se pochopitelně promítají i do vyšší ceny, i když ta je samozřejmě určena především cenovou politikou samotného operátora. Ale už příklad Karnevalu ukazuje, že cenová hladina „kabelových telefonů“ je sice nižší než u hlasových služeb od Českého Telecomu, ale na druhé straně zase vyšší než u ostatních služeb na bázi VoIP (bez garance kvality). A jak záhy uvidíme, v případě UPC a jeho nových hlasových služeb tomu není jinak.

Když si k tomu všemu ještě připočítáme skutečnost, že UPC vstupuje na trh hlasových služeb na bázi VoIP relativně pozdě, v době, kdy tento trh už je ve značné míře zabydlen, pak je otázkou, jaké má šance. A právě proto je pro něj podstatné to, že své hlasové služby může nabízet i samostatně, bez internetových služeb. Může totiž oslovit i ty zájemce, kteří Internet nemají a nechtějí, a ostatní hlasové služby na bázi VoIP jsou pro ně tudíž nedostupné.

Jaké jsou ceny?

Pojďme tedy rovnou k cenám, které již UPC vyvěsilo na svém webu. V nabídce nejsou žádné předplacené varianty hlasových služeb, jaké naopak s oblibou využívají poskytovatelé „ostatních“ VoIP služeb (Skype atd.), které nejsou vázány na konkrétní přípojku a sdílí IP vrstvu s ostatními aplikacemi. K dispozici jsou pouze služby na „post-paid“ principu, a to konkrétně dva cenové programy (tarify). Oba mají nenulový paušál, ke kterému se dále platí hovorné za (některé) uskutečněné hovory:

  • (UPC Telefon) Basic za 220 korun (vč. DPH), hovorné se platí ze všech hovorů, podle jejich skutečné délky,
  • (UPC Telefon) Freetime za 330 korun (vč. DPH), všechny hovory do pevné sítě v době mimo špičku jsou již obsaženy v ceně a hovorné se platí jen z ostatních hovorů.

UPC tedy (možná jen zatím) nenabízí ani variantu s nulovým paušálem (a pouze hovorným), ani variantu pouze s paušálem (se všemi hovory již v ceně). Samozřejmostí je volání v rámci sítě UPC s nulovým hovorným.

Tip: detailní srovnání nabídek připojení obou kabelových poskytovatelů najdete v naší databázi připojení.

U tarifu Freetime je přitom vhodné zdůraznit, že v ceně jeho paušálu jsou veškerá volání v místní síti či mimo město kdykoli mimo špičku, s neomezenou dobou hovoru. To je tedy zásadní rozdíl třeba oproti tarifu Telefon Volno, který v sobě již také zahrnuje cenu neomezeného počtu hovorů v době mimo špičku – ale jen do délky 30 minut, a pak už se hovor zpoplatňuje po minutách..

Pokud jde o ceny hovorného a způsob jejich zpoplatnění, vše ukazuje následující tabulka:

Basic Freetime tarifikace
do pevné sítě – špička 1,14 Kč/min 1,14 Kč/min 60+60
do pevné sítě – mimo špičku 0,57 Kč/min v ceně paušálu 60+60
do mobilní sítě 4,87 Kč/min 4,87 Kč/min 30+30
do zahraničí od 1,90 Kč (ceník) 60+1

Nové hlasové tarify UPC

Pokud jste ochotni se UPC upsat na 12 měsíců, můžete využít jeho akční nabídky, v rámci které získáte (analogový, bezšňůrový) telefon Siemens Gigaset A410 za korunu, aktivaci služby také za korunu a kabelový modem (pokud ho ještě nemáte) vám bude zapůjčen zdarma.

Další výhodou může být souběžné využívání více služeb najednou – dvojkombinace Telefon + Internet nebo Telefon + televize, nebo celé trojkombinace (telefon, Internet a televize). V těchto případech můžete ušetřit, díky nižší ceně balíčku, až 2000 korun (v přepočtu na celý rok)! Podrobnosti najdete zde. Pozor ale na to, že zvýhodněné ceny balíčků platí jen pro nové objednávky, zatímco stávající zákazníci, kteří již nějakou službu odebírají, to mají složitější:

klient, který v současné době využívá služby kabelové televize, případně Internetu, se automaticky nestává uživatelem balíčku. Je potřeba uzavřít nový smluvní vztah."

K dispozici je i možnost přenesení (pevného) telefonního čísla, pro zájemce o přechod od Českého Telecomu s dosud používaným číslem. Cena by se měla pohybovat na „obvyklé“ úrovni, někde kolem cca 3000 korun (protože regulovaná cena za přenesení čísla, kterou si mezi sebou platí operátoři, je 2850 korun bez DPH).

Srovnání

Pojďme si nyní srovnat ceny nových hlasových služeb UPC s jinými nabídkami. Začít můžeme třeba u Karnevalu, byť ten si s UPC přímo konkuruje jen v opravdu malém počtu lokalit (kde jsou kabelové rozvody obou operátorů současně).

Karneval, který je stále ve stádiu komerčního testování telefonních služeb, nabízí jen jeden cenový program (tarif), který je obdobou tarifu UPC Telefon Basic. Samostatně přijde na 237 korun, zatímco UPC Telefon Basic na 220 korun (vše včetně DPH). Ovšem u Karnevalu měsíční cena tarifu výrazněji klesá při souběhu s dalšími službami, než je tomu u UPC (až na 118 korun u trojkombinace, resp. triple play). Pokud jde o minutové hovorné, s tím Karneval přišel ještě předtím, než Český Telecom nedávno srovnal cenu místních a dálkových hovorů, a tak je (na rozdíl od UPC) ještě rozlišuje. Obecně ale je minutové hovorné u Karnevalu vyšší než u UPC, viz následující tabulku (s cenami včetně DPH). Ta pro srovnání ukazuje také ceny tarifu Telefon Standard od Českého Telecomu.

srovnání 1
UPC (Telefon Basic) Karneval Český Telecom (T. Standard)
Měsíční paušál 220 Kč 237 Kč 403,41 Kč
Místní hovor – špička 1,14 Kč/min 60+60 1,18 Kč/min 120+60 1,58 Kč/min 120+60
Místní hovor – mimo špičku 0,57 Kč/min 60+60 0,58 Kč/min 120+60 0,75 Kč/min 120+60
Meziměstský hovor – špička 1,14 Kč/min 60+60 2,37 Kč/min 120+60 1,58 Kč/min 120+60
Meziměstský hovor – mimo špičku 0,57 Kč/min 60+60 1,18 Kč/min 120+60 0,75 Kč/min 120+60
do mobilní sítě 4,87 Kč/min 30+30 5,34 Kč/min 60+60 6,50/4,64 Kč/min 60+30

Ve srovnání s Českým Telecomem a jeho tarifem Telefon Standard tedy UPC Telefon Basic vychází podstatně výhodnější, s jedinou výjimkou – je dražší u hovorů do mobilní sítě, které Český Telecom nedávno zlevnil v době mimo špičku. Celkově příznivější je i způsob zpoplatnění, který má u UPC menší počáteční složku (přesně poloviční oproti Českému Telecomu).

Až dosud tedy všechna srovnání vychází pro UPC příznivě. Ovšem zákazníci kabelových operátorů (a to všech), kteří od nich mají připojení k Internetu, si mohou vybírat i mezi dalšími nabídkami na bázi VoIP, a zde už je situace obecně přesně obrácená – zde nové hlasové služby vychází naopak dražší a méně výhodné. Mají obvykle dokonce vyšší minutové hovorné i oproti službám, které vůbec nemají žádný měsíční paušál (resp. mají tento paušál nulový). Příklad srovnání ukazuje následující tabulka, pro kterou jsem vybral dva VoIP tarify s nulovým paušálem (Fayn Free a Telefonet Doma BezPaušálu). UPC Telefon Basic, který má naopak nenulový paušál ve výši 220 korun, má nižší hovorné (o jediný haléř) jen u hovorů do pevných sítí mimo špičku, a jinak je i na hovorném dražší.

UPC (Telefon Basic) Volný (Telefonet Doma Bezpaušálu) Fayn Free
Měsíční paušál 220 Kč 0 Kč 0 Kč
Do pevné sítě – špička 1,14 Kč/min 60+60 0,94 Kč/min 120+60 1,06 Kč/min 60+30
Do pevné sítě – mimo špičku 0,57 Kč/min 60+60 0,58 Kč/min 120+60 0,58 Kč/min 60+30
Do mobilní sítě 4,87 Kč/min 30+30 4,63 Kč/min 30+30 4,63 Kč/min 60+30

Takže je na každém zákazníkovi, který již má od UPC aktivovaný Internet, aby zvážil, nakolik se mu vyplatí garantovaná kvalita služby UPC Telefon (Basic či Freetime) oproti nižší ceně u VoIP služeb s negarantovanou kvalitou, od jiných poskytovatelů.

Bude i kabelový dial-up?

Zatím velmi neoficiální informace naznačují, že UPC koketuje s myšlenkou umožnit v rámci svých telefonních služeb i takové řešení, které by bylo funkčně ekvivalentní klasickému dial-upu. Nevím sice, jak by to bylo po technické stránce realizováno, ale na druhý pohled už mi to nepřijde jako tak velký nesmysl, jako na pohled první. Proč by kabelovka, nabízející plnohodnotné připojení do Internetu, měla pomýšlet na něco takového, jako je dial-up?

Zkusme tomu neříkat dial-up, protože to je možná trochu zavádějící. Dívejme se na to spíše jako na takovou variantu připojení k Internetu přes kabelovou síť, která by byla zpoplatněna podle času (po minutách či nějakých intervalech), a co do nákladů a realizace by byla jednodušší a hlavně levnější než klasický kabelový Internet. Pak už to jako nesmysl opravdu nevyznívá. Naopak, mohlo by to oslovit ty, pro které je klasický kabelový Internet stále ještě příliš drahý (vzhledem k tomu, k čemu jej hodlají využít). A kromě toho, UPC už provozuje službu Chello flex, která také je „dočasným připojením“, zpoplatněným po 12hodinových intervalech. Tak proč ne po ještě kratších intervalech? Když bude poptávka…

Jak hodnotíte nové hlasové služby UPC?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.