Hlavní navigace

V bitvě o nové domény narazil Amazon i Google, Češi vybrali, kdo má nárok na .green

26. 11. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: ICANN.org
Zpracovávání žádostí o nové domény nejvyšší úrovně je v plném proudu a je poměrně napínavé sledovat, jak si jednotlivé žádosti stojí. Krom změny mechanismu přidělování priorit došlo k další významné události, k žádostem se vyjádřily jednotlivé vlády a některé jejich komentáře jsou překvapivé.

Jak už jsem psal v mém posledním článku zde na Lupě na toto téma, celkem významné postavení v procesu schvalování má tzv. poradní výbor vlád (GAC – Government Advisory Committee), který může vydat „včasné varování“ (early warning). K tomu došlo minulý týden, GAC vydal celkem 242 varování. Pojďme se podívat, co to pro žadatele může znamenat.

Na úvod si zrekapitulujme, jak vlastně vypadá životní cyklus žádosti. Poté, co bylo všech 1930 žádostí o novou doménu nejvyšší úrovně po dlouhých odkladech 30. května 2012 podáno, mělo původně dojít k rozřazení do dávek pomocí digitální lukostřelby. Tento mechanismus byl na pražském zasedání ICANNu zrušen, a tak bylo nutné najít jiný mechanismus. 

Nakonec bylo zvolena jednoduchá loterie, která proběhne 17. prosince v hotelu Hilton na letišti v Los Angeles. Každý žadatel si musí koupit lístek za 100 USD a zúčastnit se. Výtěžek této loterie bude předán Kalifornským dobročinným organizacím. Předpokládám, že tímto asi ICANN obchází problém s tím, že nemá licenci na provozování výherních loterií.

GAC včasně varuje

Do šedesáti dnů se k žádostem měl vyjádřit GAC, což se také stalo, byť až 20. listopadu. GAC vydal 242 varování, z nichž 241 se týká jednotlivých žádostí a jedno varování zmiňuje 31 žádostí. Vzhledem k tomu, že některé žádosti byly zpochybněny několikrát, dá se říct, že GACu se nelíbí 231 žádostí, které se týkají 162 domén. Nejaktivnější byla australská vláda, které se nelíbilo hned 130 žádostí a celkem se připomínkování zúčastnilo 40 vlád a také reprezentace Africké Unie.

Nejvíce kritizovanou byla žádost o .africa od společnosti DotConnectAfrica Trust, k ní se sešlo celkem 17 varování. Mimochodem, je to ta žádost, kterou jsem v minulém článku zmiňoval a která obsahovala „překlep“ – ve jméně domény bylo uvedeno „dotafrica“ a nikoliv „africa“. Tento překlep byl žadateli zjevně prominut, ale jak je vidět, nebyla to jediná vada této žádosti. DotConnectAfrica Trust neměl potřebný souhlas místních autorit, což se u geografických žádostí nutné. Těchto 17 varování tedy jasně říká, že tato žádost bude téměř jistě zamítnuta.

Druhou nejvíce zmiňovanou koncovkou byla .hotel. Zde se sešlo celkem 15 varování, týkajících se všech sedmi žádostí, které se k této doméně vážou. Je tedy možné, že tato doména nebude vůbec nikomu přidělena.

Dostane Amazon doménu .amazon?

Poměrně zajímavé je sledovat, co vládám na žádostech nejvíce vadilo. Celkem jednoduchou situaci měly u geografických žádostí, nebo u žádostí, které tak sice nebyly označeny, ale které kolidovaly s nějakým geografickým názvem. To se například vymstilo hotelovému řetězci Shangri-la, proti jehož doméně .shangrila i jejímu čínsky napsanému ekvivalentu protestovala čínská vláda. 

Podle Číňanů je toto jméno shodné s názvem oblasti v provincii Yunnan. Mimochodem existence této provincie asi netěší ani Amazon, protože kvůli ní má problémy s žádostí o .yun. A očekávané problémy má i u žádosti o .amazon, která se celkem logicky nelíbila vládám Brazílie a Peru. Velmi podobně dopadly i Švýcarské aerolinky se žádostí o doménu .swiss a společnost Patagonia s žádostí o stejně znějící doménu .patagonia. No a například Italové protestovali proti doméně .roma.

Druhým poměrně výrazným důvodem k varování byla ochrana hospodářské soutěže. Vládám se nelíbilo, když nějaká společnost žádala o koncovku, která je shodná s nějakým obecným slovem a přitom neměla v plánu umožnit registrace v této doméně ostatním zájemcům. Takto třeba Australané napadli žádosti společností Google a Amazon o vůbec nejžádanější doménu .app. Tím pochopitelně šance ostatních jedenácti žadatelů mírně vzrostly. 

Ze stejného důvodu vzniklo varování k žádostí společnosti L'Oréal, k několika doménám jako například .beauty či .skin. nebo třeba k žádostem společností Wal-Mart a Safeway o doménu .grocery. Podobně dopadl Johnson & Johnson u domény .baby či Symantec u .antivirus. Mimochodem, zajímavé bylo, že vláda Austrálie zkoumala i žádosti o nelatinkové domény a protestovala například i proti .書籍 (kniha) či .通販 (online nakupování), o něž žádal opět Amazon.

Indům vadí .bible

Další motivací pro stížnosti, kterou lze v seznamu vypozorovat, byla ochrana spotřebitelů. Vlády měly problémy žádostmi o domény, které se týkají nějakých regulovaných odvětví a přitom tyto žádosti neobsahovaly žádné mechanismy k minimalizování negativních dopadů na spotřebitele. Takto byly napadeny například všechny čtyři žádosti o .casino nebo .health nebo obě žádosti o .charity.

Vládám se dále nelíbily žádosti o negativně znějící slova. Jak jsem ve svém minulém článku předpokládal, byly napadeny všechny žádosti o .sucks. Obdobně dopadla i jediná žádost o .wtf. Mimochodem je s podivem, že nikomu nevadily žádosti o .sex, když se v dřívějších dobách GAC tak velmi intenzivně vyjadřoval k .xxx.

Náboženské důvody vedly k odmítnutí .islam a .halal. Některým islámským státům se nelíbilo, že by podobné domény spravovala soukromá společnost bez širší podpory islámské náboženské komunity. Celkem zajímavý je protest Indie proti žádosti společnosti American Bible Society o doménu .bible. Indům se nelíbí, že nejsou zohledněny specifické potřeby 27 milionů indických křesťanů.

No a jednotlivé státy se pochopitelně vyjadřovaly i k tématům, která jsou jim z nějakého důvodu blízká. Nepřekvapí, že britská vláda kritizovala dvě ze tří žádostí o .rugby. Francie a Lucembursko měly výhrady k doméně .vin. Němcům se nelíbilo všech šest žádostí o .gmbh. Vlády USA, Austrálie a Indie napadly .army i .airforce či .navy. Za pozornost stojí i protest Austrálie proti .ooo, což je prý příliš podobné telefonnímu číslu pro nouzové volání v této zemi – 000.

Česko se pere za zelené

V této souvislosti je zajímavé, že naše vláda se vyjádřila pouze k jedné koncovce, a to .green. Nelíbily se jí tři ze čtyř žádostí, a tak vlastně podpořila žádost DotGreen Community. Češi argumentovali tím, že stručně řečeno těmto třem žadatelům nejde o globální veřejný zájem a že by mohli poškodit zelené hnutí a příslušnou komunitu. Uvidíme, jestli tuto argumentaci bude ICANN akceptovat, ale pravdou je, že ostatní žadatelé jako Afilias, United TLD Holdco a Top Level Domain Holding žádají o větší množství domén a nejsou rozhodně známí pro jakékoliv ekologické aktivity.

Velmi zajímavá bude bitva o doménu .政务. Tyto čínské znaky údajně znamenají „vláda“. A Tchajvanská vláda proti tomu protestuje. Nelíbí se jí hlavně podobnost s doménou .政府, o kterou žádá tchajvanská společnost. Rozhodně nezávidím tomu, kdo bude tento spor řešit.

Pro žadatele, jejich žádost se ocitla na seznamu, je to velmi nepříjemná skutečnost. Nemusí to sice nutně vést k automatickému odmítnutí žádosti, ale ICANN bude muset velmi pečlivě zdůvodnit, proč radu nerespektoval. Žadatel má v současné době dvě možnosti jak zareagovat. Buď se rozhodne žádost stáhnout a pak se mu alespoň vrátí 80 % z jejich zaplacených 185 000 USD, nebo se k varování nějak vyjádří a bude pokračovat i s rizikem, že jeho žádost nebude úspěšná. V případě žádosti společnosti DotConnectAfrica Trust bych rozhodně doporučoval zvolit první variantu.

ICTZ23

Asi největším smolařem je společnost Radix Registry, které vláda USA zpochybnila všech jejích 31 žádostí. Vadí ji, že v sekci „doporučení“ uvedla dopis od FBI, který byl adresován její mateřské společnosti a který rozhodně nebyl doporučením, ale pouze pozvánkou na jednání. Obávám se, že odpovědné osoby v této společnosti teď rozhodně nemají klidné spaní.
Druhou nejvíce kritizovanou společností byl Amazon. Vládám se nelíbilo hned 28 jejích žádostí. Z dalších známějších společností lze jmenovat Afilias, který má problémy u čtyř žádostí, Google (alias Charleston Road Registry) má problémy s pěti, stejně jako L'Oréal a Top Level Holdings.

I přes vydaná varování je pořád ještě velké množství žádostí, které bez poskvrny postupují dál schvalovacím procesem a ICANN stále věří, že první schválené domény, představí v květnu příštího roku. Kdo to bude, nám napoví výsledky na konci tohoto roku.

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem CZ.NIC a členem představenstva NIX.CZ. Ve volném čase se věnuje vývoji routovacího démona BIRD.