Hlavní navigace

Víme, co na vás chystá justice(.cz)

24. 8. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Server justice.cz patří se svými službami mezi nejznámější servery státní správy. Důležitou funkci na něm stále hraje Obchodní rejstřík, ačkoli jeho podoba a možnosti se od data jeho spuštění příliš nezměnily. Nyní chystají jeho provozovatelé vylepšení v podobě zpřístupnění online verze sbírky listin.

Portál justice.cz provozuje ministerstvo spravedlnosti jako jednotné rozhraní pro přístup k informacím všech složek tohoto resortu. Jste-li podnikatelé, nejspíš jste s ním již přišli do styku. Jednou z hlavních služeb tohoto serveru je totiž online verze Obchodního rejstříku, ve kterém můžete vyhledávat firmy jak podle názvu, tak podle jmen osob, společníků atd. Další užitečnou službou je například evidence úpadců, znalců, tlumočníků, přehledy státních zástupců a soudů, zkrátka vše důležité, co pro pohyb v podnikatelském i občanském prostředí můžete potřebovat. Podobné státní servery a veřejně přístupné databáze jsou bezpochyby jedním z úkazů moderní doby, které nám dnes připadají samozřejmé, avšak ještě před pár lety bychom dost možná za podobný komfort namísto obíhání úřadů velmi rádi i zaplatili. To naštěstí není nutné, takže občasným problémem některých z těchto služeb je spíše jejich určitá poddimenzovanost.

Je sympatické, že se státní správa snaží maximum svých výstupů přesunovat i na Internet, ovšem stejně tak je jisté, že velkou část této práce má ještě před sebou. Nakonec, vždy se dá najít typ informace či komunikačního procesu, který zatím některý „úřednický“ server neposkytuje. Informace podávané nad rámec příslušných zákonů jsou místy stále skoupé a závisí na míře pokrokovosti a ochoty správců a vedoucích příslušných odborů. Neplatí to tak vždy a všude, například web Poslanecké sněmovny by mohl být dáván za vzor otevřeného přístupu k informacím, zejména hloubkou a záběrem své databáze dokumentů. Známý a užitečný je i informační systém ARES, provozovaný ministerstvem financí a sdružující na jednom místě informace o ekonomických subjektech z řady zdrojů – kromě obchodního také z živnostenského rejstříku, Registru ekonomických subjektů, registru plátců daně z přidané hodnoty atd.

V trendu rozšiřování nabídky se zřejmě rozhodl pokračovat i server ministerstva spravedlnosti. Před krátkou dobou jste si možná všimli v sekci Obchodního rejstříku nového odkazu, pojmenovaného Sbírka listin. Obsah této části webu byl zjevně ve fázi pokročilé výstavby a samotný odkaz po krátké době zmizel, avšak nápad na zpřístupnění sbírky listin nám přišel natolik zajímavý, že jsme se rozhodli zjistit o této novince co nejvíce.

V „reálném světě“ vede sbírku listin soud, v jehož působnosti je obchodní rejstřík. Zjednodušeně řečeno jde o evidenci dokumentů, které se příslušného zápisu v rejstříku týkají. Fyzicky pak taková evidence vypadá tak, že se do desek v průběhu času vkládají všechny důležité listiny, týkající se daného subjektu: úplně na začátku kopie návrhu na zápis do obchodního rejstříku a společenská smlouva, dále různé dokumenty o změnách statutárních orgánů, jejich podpisový vzor apod. Velká část společností má navíc povinnost posílat do této evidence každoročně účetní závěrku, což ovšem – eufemisticky řečeno – mnohé z nich asi nevědí.

Sbírka listin je na příslušném soudu k nahlédnutí pro každého, kdo má o některý z dokumentů zájem. Na rozdíl od prostého nahlédnutí do rejstříku, který je už na Internetu dostupný dlouho, jste však v tomto případě museli vykonat cestu na příslušný soud a s dokumenty se seznámit osobně. Jak se nám však podařilo zjistit, již brzy bude i tato služba dostupná online. Z hlediska její využitelnosti bude bezpochyby podstatné, v jaké podobě budou listiny ze sbírky na webu vystavené: zda půjde o jejich plnou elektronickou podobu, to znamená, že je bude možné prohlížet jako naskenované dokumenty, či jestli budou v rejstříku jen jejich metadata (název, datum pořízení, číslo atd.). I druhý případ by byl přitom jednoznačným přínosem, protože by mohl ušetřit třeba zbytečnou cestu za dokumentem, který ve sbírce není.

Jak se ale zdá, záměrem ministerstva spravedlnosti je uskutečnění té lepší podoby internetové sbírky listin. Jeho mluvčí Petr Dimun nám na dotaz o její budoucí podobě totiž sdělil následující: „Na webu ministerstva spravedlnosti byla v minulosti zavěšena pouze pokusná verze Sbírky listin, která nefungovala podle našich představ. Proto byla stažena a v současnosti se pracuje na jejím dalším vývoji, přičemž ve sbírkách budou skutečně naskenované dokumenty. Materiálů ke skenování bude ale taková spousta, že nelze očekávat, že se všechny objeví u všech firem hned v září a budou kompletní. Skenovat se bude postupně, podle závažnosti dokumentů, kde největší zájem je o zakládací listiny a podobné dokumenty.“ Na doplňující otázku, proč konkrétně byla sbírka stažena, když její vystavená podoba byla zjevných chyb, Petr Dimun upřesnil, že došlo ke „zhroucení aplikace z důvodů přetížení,“ ovšem nikoliv prý ze strany uživatelů. Podle vyjádření Petra Dimuna se pak opětovné spuštění sbírky listin „očekává do konce září 2004, ale tento termín není definitivní.“ Skenování listin totiž plně leží na obchodních soudech, které jsou poměrně vytížené. Proto se také podle mluvčího ministerstva spravedlnosti uvažuje o další pomocné aplikaci k urychlení tohoto procesu.

BRAND

Podle Jána Matejky z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR je tento krok ministerstva spravedlnosti jednoznačně přínosný a „bezproblémový“, ačkoliv z pohledu dalších možností, jak přizpůsobit agendu ministerstva 21. století, by mohlo jít jen o začátek delší cesty. „Našemu ministerstvu spravedlnosti nemůžeme upřít poměrně silnou snahu o modernizaci a přizpůsobování svých elektronických agend požadavkům uživatelů. Co se týče Obchodního rejstříku, byli jsme dokonce mezi prvními zeměmi na světě, které na Internetu zpřístupnily alespoň jeho opis. Mám však pocit, že od té doby se toto tempo poněkud zpomalilo. Opis sbírky listin je rozhodně krokem vpřed, ale ještě větší pokrok by představovalo například uznání právní závaznosti elektronicky vydaných dokumentů či zavedení elektronického podpisu do komunikace se soudy a ministerstvem,“ řekl Matejka.

A poznámka na konec: podle jiných zdrojů je možné, že probíhající úpravy na serveru justice.cz jsou většího rázu a zprovoznění sbírky listin je jen jednou z plánovaných změn. Každopádně bez ohledu na průvodní potíže je zřejmé, že nový pokus o vylepšení služeb serveru justice.cz nabral dobrý směr. Pokud by navíc tato cesta dříve či později zahrnula i radikálnější změny jako výše uvedenou podporu pro elektronický podpis nebo právní závaznost elektronicky poskytovaných dokumentů, mohla by česká justice (tentokrát bez koncovky „.cz“) nezanedbatelně podpořit své mnohdy různorodě nahlížené jméno mezi širokou veřejností.

Čekáte na dobu, kdy bude fungovat internetová podoba Sbírky listin?

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 - 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).