Hlavní navigace

Vliv polarizace při příjmu televizního signálu

25. 12. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: 118483
České Radiokomunikace, které provozují zemský digitální multiplex 2 a technicky zajišťují vysílání multiplexů 1 a 3, se rozhodly v Praze použít dva druhy polarizace digitálního vysílání. Zatímco z vysílače Cukrák všechny tři multiplexy vysílají s horizontální polarizací, z vysílače Žižkov použily polarizaci vertikální. To mě vedlo k zajímavému pokusu, s jehož výsledkem bych vás rád seznámil.

Motivem k měření byla změna polarizace vysílaného signálu zemské digitální televize z vysílače Praha město, se kterou souvisí současné problémy ne malého počtu dříve spokojených uživatelů. Do té doby byla horizontálně umístěná anténa namířená na uvedený vysílač dostatečným zdrojem kvalitního signálu analogové i digitální televize, a to (v konkrétním místě měření) i bez použití předzesilovače či zesilovače pro všechny používané digitální přijímače, tedy i karty v PC. Vertikální přehledová anténa byla do té doby používána např. pro příjem signálu amatérské služby.

Měření příjmu na dvě antény v opačné polarizaci za využití vybavení laboratoře Rádiových vysílačů a přijímačů na katedře radioelektroniky ČVUT FEL může být v době, kdy je příjem digitální televize skloňován v mnoha pádech, docela zajímavé.

Ulovec - polarizace - 1

Přijímací antény jsem umístil na střeše 4. patra budovy ČVUT v Praze Dejvicích. Vyhodnocoval jsem signály analogové a digitální televize z vysílačů Praha Cukrák a Praha město. Měřena byla střední hodnota výkonu přijímaného signálu v šířce kanálu 8 MHz pomocí spektrálního analyzátoru (útlum cca 15m koaxiálního kabelu nebyl korigován).

Při hodnocení naměřených hodnot je nutno uvážit:

  • Dominantním signálem na směrové (horizontálně orientované) anténě je signál z vysílače Praha město
  • Rozdílné vzdálenosti a výkony vysílačů (Praha Cukrák cca 3× dále než Praha město, výkony viz. tabulka)
  • Ze střechy budovy ČVUT je přímá viditelnost na vysílač Praha město, zatímco na vysílač Praha cukrák není
  • Rozdíl v zisku antén
  • Jedná se o měření v jedné lokalitě, situace v jiném místě může být (a pravděpodobně bude) dosti odlišná

Mapka – ČVUT, vysílače Praha město a Praha Cukrák

Ulovec - polarizace - 2

Tabulky vyhodnocovaných signálů

31.10.2008

Ulovec - polarizace - 3

15.12.2008

Ulovec - polarizace - 4

Několik důležitých postřehů

Vlivem nepřímé viditelnosti a trojnásobné vzdálenosti (a u horizontální antény též vlivem směrovosti) je výkon přijímaného signálu pro analogovou televizi z vysílače Cukráku cca o 30 dB nižší, ačkoli je vysílán signál o cca 10 dB vyšší (srovnej úrovně 24. vs. 26. kanál). Pro analogovou televizi je při shodné polarizaci vysílací a přijímací antény signál průměrně o 20 dB vyšší než při neodpovídající si polarizaci, při uvažování rozdílného zisku antén v průměru o 14 dB (srovnej úrovně p_H a p_V na kanálech 24, 37 a 51).

Pro digitální televizi je při správné polarizaci signál o cca 10 dB vyšší, při uvažování rozdílného zisku antén o cca 16 dB (srovnej úrovně p_H a p_V na kanálech 51 a 59); na kanálu 41 však pro různé polarizace nebyl změřen zásadní rozdíl (změřený výkon ve vertikální polarizaci je o cca 15 dB nižší než očekávaná hodnota).

Při příjmu horizontálně umístěnou anténou je rozdíl mezi nejbližším signálem analogové a digitální televize cca 22 dB (kanály 51 a 53), přesto by tento odstup neměl činit problém při uvážení selektivity přijímače (doporučení Rec. ITU-R BT.1368–6 udává pro sousední nižší kanál jako požadavek pro přijímače hodnotu 35 dB a experimentálně bylo ověřeno pro obyčejný přijímač, že pro vzdálenost o dva televizní kanály lze počítat s hodnotou o 10 dB vyšší, tedy s odolností minimálně 45 dB).

ebf - partner 1

Při příjmu horizontálně umístěnou anténou je rozdíl mezi nejsilnějším (jakýmkoli) signálem a nejslabším signálem digitální televize přibližně 35 dB (kanály 24 a 53), přesto by tento rozdíl neměl činit problém pro automatické nastavení zisku přijímače (experimentálně bylo ověřeno pro obyčejný přijímač, že rušivý signál ve větší vzdálenosti než tři televizní kanály, tedy o více než 24 MHz může mít výkon až o cca 60 dB vyšší). Změřené hodnoty v obou dnech jsou až na mírné odchylky stejné.

Měření v tomto konkrétním případě ukázalo, že nesprávnou polarizací při příjmu signálu digitální televize dochází k většímu útlumu než je zisk antény, přesto nevylučuje příjem. Jelikož natočení antény do správné polarizace by zhoršilo příjem signálů analogové televize, je nadále jako zdroj signálu digitální televize používána přehledová vertikálně orientovaná anténa.

Pokud jste z Prahy nebo Brna, a přijímáte DVB-T, jak máte nastavenou anténu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).