Hlavní navigace

Vodafone znovu zkouší automatické dokupování dalších dat

18. 7. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Vodafone
Mobilní data od Vodafone dnes po vyčerpání limitu automaticky zpomalují, ale zákazník má možnost si další data dokoupit. Od 13. září by to mělo být přesně obráceně.

Mobilní data jsou pro mobilní operátory hodně významné a perspektivní. Vlastně jsou tím, od čeho si v současné době operátoři slibují asi nejvíce. Proto se nemůžeme divit jejich různým snahám o „optimalizaci“ výnosů právě z mobilních dat. Tedy o celkové zvyšování těchto výnosů.

Jednou z oblastí, kde se dá různě „optimalizovat“, je dění v situaci, kdy zákazník vyčerpá objemový limit, přidělený v rámci aktivovaného balíčku. Má následně dojít k úplnému zastavení datových služeb? Nebo k jejich výraznému zpomalení, ale se zachováním možnosti čerpat data, nyní vlastně již zdarma? Nebo k dokoupení dalšího objemu dat, které by se přenášely plnou rychlostí?

S těmito základními možnostmi pak jsou spojeny další otázky, ovlivňující celkovou „optimalizaci“. Jako například: má mít zákazník možnost volby mezi těmito možnostmi? Nebo nikoli? A která možnost má být „základní“ (automaticky nastavená operátorem) a která volitelná (aby si ji zákazník musel navolit sám)?

A pokud má dojít ke zpomalení, pak na jakou rychlost? Když bude moc vysoká, mohlo by to řadě zákazníků stačit, a nebudou mít tendenci kupovat si větší datové balíčky, nebo si přikupovat další data.  A když bude moc nízká, zase to bude konkurenční nevýhoda a zákazníky to může odradit nebo odlákat ke konkurenci.

Zvolit správnou rychlost pro zpomalení určitě není jednoduché. Své by asi mohla vyprávět bývalá Telefónica (dnes O2), která vloni v březnu začala zpomalovat jen na 200 kbit/s (byť jen pro web a poštu). To byla ale stále dosti vysoká rychlost, která mohla řadě zákazníků stačit. Některé nové zákazníky možná přilákala, zatímco jiné nejspíše odradila od větších balíčků. A celkově to Telefónica asi vyhodnotila (pro sebe) negativně, protože po necelém roce zase snížila rychlost, na kterou zpomaluje po vyčerpání datových limitů: na 64/32 kbit/s.

Jakou cestou jde Vodafone?

To Vodafone jde na „optimalizaci“ výnosů z datových služeb evidentně jinou cestou. Pamatujete se ještě na pondělí 12. března 2012, kdy na Lupě vychází článek s informací o nových záměrech Vodafone? O tom, že po vyčerpání příslušného objemu dat už nehodlá zpomalovat data, ale rovnou je zastavit – pokud si zákazník nepřiplatí za další data?

Reakce veřejnosti (a to nejenom zde na Lupě) byla tak silná, že ještě tentýž den odpoledne Vodafone změnil názor a svůj záměr přehodnotil (viz konec článku):

Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme se rozhodli rychle jednat a neměnit podmínky FUP. Nadále bude platit, že po dosažení datového limitu se pouze sníží rychlost připojení, jako tomu bylo dosud.

Tehdy, v roce 2012, Vodafone ještě neřekl  (resp. nestačil říci), po jakých „kvantech“ a za jaké ceny by si zákazníci museli dokupovat další data, aby nezůstali zcela odpojeni. Ale z toho, co tehdy oznámil, vyplývalo, že zákazník by měl možnost volby jen mezi automatickým dokoupením nebo úplným zastavením dat. Neměl mít možnost se vrátit k původní variantě se zpomalením přenosu dat po vyčerpání příslušného objemového limitu.

Druhý pokus: automatické dokupování a OPT-OUT do zpomalování

Nyní, jak již tušíte z titulku a perexu článku, přichází český Vodafone s novým pokusem „optimalizovat“ své výnosy z mobilních dat: od 13. září plánuje zavést (ve smyslu: aktivovat všem svým zákazníkům) automatické dokupování dalšího objemu dat. A to za jednotnou cenu 49 Kč, za kterou  uživatelé dostanou buďto dalších 50 MB dat, nebo 250 MB dat. A to podle toho, jaký datový tarif používají, resp. budou v budoucnu používat, viz následující tabulka:

Název datového tarifu

Data nad rámec balíčku (MB)

Cena (Kč)

Internet v mobilu

50

49

Připojení na stálo

250

49

Student Internet

50

49

Internet v mobilu naplno

250

49

Připojení pro mobil standard

50

49

Připojení pro mobil super

50

49

Připojení pro mobil premium

250

49

Připojení pro mobil premium+

250

49

Mobilní připojení 500 MB

250

49

Mobilní připojení 1 GB

250

49

Mobilní připojení 1,5 GB

250

49

Mobilní připojení 4 GB

250

49

Mobilní připojení 10 GB

250

49

Výčet tarifů, uvedený v tabulce, zcela nekoresponduje se současnou nabídkou datových tarifů, resp. balíčků u Vodafone (jsou zde i některé starší, již nenabízené ale zákazníky stále používané tarify).

Přesto se asi dá konstatovat, že ti, co budou mít „menší“ (a levnější) datový tarif, resp. balíček, zaplatí za dokoupená data podstatně více (cca 1 Kč za 1 MB), než ti co budou mít „větší“ tarif, resp. balíček (cca 0,2 Kč za 1 MB). Už jen tato disproporce jistě bude významným „optimalizačním faktorem“, který bude zákazníky motivovat k tomu, aby si raději rovnou kupovali větší tarify/balíčky.

Dnes, s dnešními datovými tarify, si zákazníci také mohou dokupovat dodatečné objemy dat, po vyčerpání základního objemu dat. A ceny jsou následující:

datový tarif

cena

objem dat

cena 1 MB

Připojení pro mobil standard

100,83 Kč

150 MB

0,6722 Kč

Mobilní připojení 500 MB

201,67 Kč

500 MB

0,40334 Kč

Mobilní připojení 1,5 GB

201,67 Kč

1 GB

0,20167 Kč

Mobilní připojení 4 GB

201,67 Kč

1 GB

0,20167 Kč

Mobilní připojení 10 GB

201,67 Kč

1 GB

0,20167 Kč

I srovnání s touto tabulkou naznačuje, že pro menší datové tarify (balíčky) dodatečně přikupovaná data zřejmě o dost zdraží, ale zato budou dostupná v menších kvantech. Naopak u větších tarifů budou víceméně na stejné úrovni. Například: pokud tarif „Připojení pro mobil standard“ zůstane ve stávající podobě, zdraží se u něj dokupovaná data v přepočtu na 1 MB z cca 0,67 Kč na cca 1 Kč. Ale budou dostupná v přibližně polovičních kvantech: za 49 Kč bude 50 MB, zatímco dnes je za cca 100 Kč 150 MB.

Jaké jsou podmínky?

Kromě cen jsou samozřejmě podstatné i podmínky změn, které Vodafone dopředu avizoval ve své tiskové zprávě.

Důležité je třeba to, že dokupování dalších objemů dat (místo současného zpomalování) má být aktivováno paušálně všem zákazníkům, a to k 13. září 2014, v podobě nové služby „Data nad rámec balíčku“. Tuto službu by Vodafone, podle své tiskové zprávy, měl aktivovat všem svým „datovým uživatelům“. A ti pak budou mít následně možnost říci, že si to nepřejí – a vypnutím této služby (na muj.vodafone.cz) docílit návratu ke stávajícímu zpomalování.

Jde tedy o princip OPT-OUT, dobře známý i z oblasti spamu: někdo vás někam zařadí, něco vám zapne či jinak aktivuje, něco změní atd., a vy teprve následně máte možnost říci, že si to nepřejete. Přesněji: musíte aktivně udělat něco, co byste sami jinak nedělali  - abyste kompenzovali (vrátili zpět) to, co vám někdo jiný provedl.

Důležité je to, že dokupování dalších objemů dat má být skutečně automatické. V tom smyslu, že zákazník nebude muset nic dělat: rovnou mu naskočí dalších 49 Kč na jeho účtu (a bude moci dále čerpat oněch 50 nebo 250 MB dat). Naopak „ruční“ dokupování  bude zrušeno, protože nebude mít smysl.

Dokupování ale bude automatické i co do svého opakování: pokud vyčerpáte základní objem dat v tarifu/balíčku, naskočí vám první automaticky dokoupený objem dat (oněch 50 nebo 250 MB za 49 Kč). A pokud vyčerpáte i tento objem dat, naskočí vám automaticky další objem za dalších 49 Kč, a tak dále – až do konce zúčtovacího období, kdy se obnoví základní datový objem ze samotného tarifu/balíčku.

Je to důvod k odstoupení od sankcí?

Výše popsaný záměr Vodafone si dovolím zhodnotit jako něco, co zhoršuje podmínky pro zákazníka.

Není to tak drastické jako předchozí pokus, kdy chtěl Vodafone úplně zrušit zpomalování, a zákazníkovi dát možnost volby jen mezi odpojením (úplným zastavením dat) nebo automatickým dokoupením dat (a kdy u uživatelské veřejnosti narazil tak tvrdě, že si svůj záměr rozmyslel).

Nyní zůstává možnost zpomalování zachována, a zákazník vlastně bude mít na výběr obdobné možnosti jako dnes: může si vybrat mezi zpomalováním a automatickým dokupováním (se zachováním plné rychlosti). Mění se ale jeho postavení a nutnost jeho aktivity: Vodafone totiž přechází z dosavadního principu OPT-IN, kdy si zákazník musí sám a aktivně říci o dokupování, na princip OPT-OUT, kdy si naopak zákazník musí říci o variantu zpomalování (aktivně se k ní vrátit). A v tom spatřuji zhoršení jeho postavení.

Samozřejmě i to je významný „optimalizační“ faktor, protože řada zákazníků nebude umět (vědět jak) vypnout službu „Data nad rámec balíčku“, kterou jim Vodafone sám aktivuje. Nebo se k tomu jednoduše nedostanou, nevšimnou si změn, nebo to neudělají z nějakého jiného důvodu. Třeba i proto, že se nedokázali sami rozhodnout, která varianta je pro ně výhodnější, a ani jim nebude vadit, že je Vodafone takto „popostrčil“ a fakticky rozhodl za ně.

Jak jsem ale uvedl výše, alespoň z mého pohledu jde celkově o zhoršení postavení zákazníka. A to by podle současné právní úpravy mělo dávat zákazníkovi nárok na ukončení smlouvy zcela bez sankcí. Dovolím si ale připomenout, že poslancům nedávno někdo „vnutil“ návrh na odstranění explicitní zmínky o zhoršení postavení zákazníka ze současné právní úpravy (zákona o el. komunikacích), viz tento můj nedávný článek. Ovšem i kdyby to snad znovu „prošlo“, do 13. září to určitě nebude.

Ostatně i podle toho, co mi z Vodafone odpověděli na můj dotaz, chápou i oni avizované změny jako důvod, umožňující zákazníkům ukončit smlouvu bez sankcí. Takže předpokládám, že až bude Vodafone informovat své zákazníky o chystaných změnách (jak avizuje ve své tiskové zprávě), že je podrobně poinformuje i o této skutečnosti.

BRAND24

Týká se to i virtuálů?

Další zajímavou otázkou je to, zda se popisované změny týkají také virtuálních operátorů, hostujících v síti Vodafone. Tedy třeba SAZKAmobilu, nebo virtuálů jako je FAYN, kteří využívají služeb společnosti Quadruple coby MVNE.

Odpověď od Vodafone i od virtuálů je shodná: týká se to pouze zákazníků samotného Vodafone, a nikoli zákazníků virtuálů, hostujících v jeho síti. A konkrétně SAZKAmobil hlásí, že u něj zůstávají parametry datových služeb beze změny).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).