Hlavní navigace

Vyhledávání v multimédiích na Internetu

31. 10. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

S rozvojem širokopásmového přístupu k Internetu se zvětšují možnosti uživatelů využívat i pokročilejší formy multimediálního obsahu, například audio a video. Plnohodnotné využití potenciálu těchto služeb na Internetu uživatelem vyžaduje možnost vyhledávání obsahu. Vyhledávače netextových informací prakticky neexistují.

Jak si někteří naši kolegové v praxi ověřili (na údržbě videoarchivu CESNET), údržba rozsáhlejšího videoarchivu je časově velmi náročná, nevděčná a nikdy nekončící činnost.

Toto byly základní premisy, se kterými jsme přistoupili k realizaci projektu, jehož nejviditelnějším výstupem je možnost vyhledávání v multimediálních souborech na plnotextovém vyhledávači Jyxo.

Dále jsme zjistili, že počet veřejně dostupných audio a video souborů, které jsou pod veřejným URL k dispozici na českém Internetu, dosahuje aktuálně (říjen 2003) objem nejméně 23.000 příspěvků (což je mnohem více, než jsme očekávali).

Stav před projektem

S rozvojem širokopásmového připojení si začali důležitost Internetu uvědomovat velcí majitelé obsahu. Jejich portály jsou ovšem postaveny pro uživatele pasivně konzumujícího televizní program, který se pohybuje pouze v rámci jednoho poskytovatele. Pokud obsahují vyhledávání, pak pouze v rámci jednoho portálu.

Protipólem k velkým mediálním koncernům existuje množství uživatelů, kteří svůj audio a video materiál vystavují jako obohacení svých stránek. Vyhledávání v těchto materiálech je klasickými metodami prakticky nemožné.

Podobná situace existuje ve světě WWW (respektive HTML), nicméně pro WWW jsou k dispozici vyhledávací stroje, které umožňují vyhledávání dat založených na textové informaci.

Před realizací projektu jsme zjistili, že na téma vyhledávání v multimédiích bylo publikováno několik příspěvků, nicméně se nám nepodařilo objevit ani jeden vyhledávač, který by umožňoval vyhledávat (víme ale, že jedním takovým disponuje IFPI a RIAA, které jím „odhalují“ nelegální autorská díla).

Na Internetu existují také rozsáhlé peer-to-peer sítě, jež jsou tvořené aplikacemi určenými ke sdílení uživatelů mezi sebou. Tyto sítě obsahují vyhledávací mechanismy jako nedílnou součást své funkčnosti, a proto nejsou cílem projektu.

Návrh řešení

Vyhledávání v audio a video souborech je možné dvěma způsoby.

Prvním způsobem je porovnávání obsahu s vyhledávaným vzorem (například slovo vůči zvukovému záznamu, obrázek vůči filmu nebo text vůči titulkům). Tento způsob vyhledávání vzhledem k Internetu nelze v současné době díky nízké kvalitě záznamů, nízkému relativnímu výkonu vyhledávacích algoritmů na běžně dostupných zařízeních a heterogenitě materiálu (velké množství kodeků a formátů) aplikovat.

Druhým způsobem je vyhledávání v metadatech, což jsou textová data, která jsou uložena tak, aby byla dostupná současně s vlastním materiálem. V prostředí Internetu převažují metadata uložená přímo v multimediálních souborech, respektive na webových stránkách, které na příslušné soubory ukazují. Textovou informaci je potom možné zpracovat analogicky k plnotextovému vyhledávání. Pro plnotextové vyhledávání je dnes k dispozici velké množství softwaru (včetně balíků dostupných zdarma). My jsme zvolili formu spolupráce s plnotextovým vyhledávačem Jyxo (řešitelský tým se nemusel zabývat během systému a front-endem pro uživatele). Spolupráce s běžícím systémem nám také umožnila získat dostatečně široký objem materiálu k vyhledávání.

Popis systému

Systém je tvořen standardními komponentami plnotextového internetového vyhledávače (crawler, indexer, front-end), se kterými je integrována komponenta „distiller“, jež získává metadata z definovaných multimediálních souborů. Tato komponenta komunikuje offline s ostatními komponentami systému standardními protokoly (SSH/SCP), rozhraními (čistý text a XML) je snadno integrovatelná do jakéhokoliv prostředí.

Komponenta crawler ze stránek, které získá procházením WWW, uloží URL audio a video souborů (filtr je nastaven na přípony souborů a content-type poskytované serverem) do textového souboru (každé URL jeden řádek). Tento soubor je následně protokolem SCP přenesen na server, kde k němu má přístup distiller. Distiller při zpracování souboru prochází jednotlivá URL a z nalezených metadat vytváří XML soubory , které umisťuje do výstupního adresáře. Z tohoto adresáře jsou protokolem SCP přeneseny do systému, kde běží indexer, který z dat vytváří běžnou plnotextovou databázi, nad níž uživatelé vyhledávají.

Distiller

Klíčovou komponentou systému je distiller. Vzhledem k potřebě indexovat co nejširší spektrum formátů a kodeků (a dynamickému vývoji v této oblasti) jsme upustili od tvorby vlastního dekodéru. V průběhu vývoje jsme vyzkoušeli několik jednoúčelových utilit dostupných volně na Internetu, nicméně se nám nepodařilo získat uspokojivou kvalitu dat a stabilitu systému.

Výsledná podoba distilleru je Win32 aplikace, jež předává jednotlivá URL ActiveX (OLE) objektům, které jsou součástí multimediálních přehrávačů (RealOne Player a Windows Media Player). Tyto objekty se posléze pokoušejí otevřít URL některým z kodeků nabízených operačním systémem (Windows Media) nebo dodávaných pro přehrávač RealOne Player. Data získaná porovnáním výstupů z obou objektů jsou pak transformována do formátu XML.

Dostupnost materiálu a jeho korektní formát řeší přehrávač (v případě, že soubor nelze načíst, vrátí ActiveX objekt chybový stav).

Závěr

Podařilo se nám přiměřeným úsilím dosáhnout stavu, kdy máme k dispozici vyhledávač audio a video dat. Systém není závislý na použitých kodecích ani na formátech, pokud jsou podporovány dostupnými multimediálními prohlížeči (ano, v další verzi počítáme s podporou MPEG-4). Systém podporuje jak materiál vystavený ke stažení (download), tak materiál dostupný proudováním (streaming).

V průběhu práce jsme narazili na několik problémů, které se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit. Problémem systémovým, který není možné odstranit, je fakt, že vystavovatelé multimediálního obsahu metadata prostě nevyplňují (obvykle z neznalosti). Jisté problémy způsobila také skutečnost, že užívané ActiveX objekty nejsou schopny podat korektní informace o některých metadatech uložených u souborů (typicky jde o rychlost přenosu u formátu Real Video) – tyto problémy hodláme řešit v další verzi distilleru.

Upřesnění

Článek je zkrácenou a zjednodušenou verzí technické zprávy, která bude publikována v průběhu měsíce listopadu na této adrese.

Tento projekt je společným dílem sdružení CESNET (výzkumný projekt Platformy pro přenos a produkci videa) a společnosti Jyxo.

ebf - tip - debata

Řešitelský tým sestával z následujících osob:

Ivan Doležal, CESNET
Michal Illich, Jyxo
Michal Krsek, CESNET

Potřebujete vyhledávat v audio a video datech?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).