Hlavní navigace

Výzkum: Spokojenost s ČT se loni zvýšila, přispěly k tomu i detektivní seriály

13. 3. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Česká televize
Kriminální seriály loni příznivě ovlivnily spokojenost diváků s původní tvorbou České televize. V diváckém hodnocení uspělo také zpravodajství o ruské invazi na Ukrajinu nebo cestopisný pořad Toulavá kamera.

Česká televize zveřejnila pravidelnou analýzu plnění veřejné služby. Její data vycházejí z elektronického měření sledovanosti, denního výzkumu mezi diváky, dlouhodobého výzkumu opakovaného po šesti měsících a internetových dat.

Obsáhlý dokument na 170 stranách rozebírá loňskou činnost České televize podle různých parametrů. Vyhodnocuje sledovanost, ale také kvalitativní parametry, jako jsou spokojenost, důvěryhodnost nebo inovativnost.

Průměrný týdenní zásah stanic České televize za rok 2022 činil 73 % populace. Do této hodnoty se započítávají diváci, kteří daný týden sledovali vysílání v kuse alespoň 15 minut. Zásah ČT se meziročně snížil o dva procentní body. Souvisí to ale s celkovým poklesem diváků na celém televizním trhu, a to o desetinu ve srovnání s rokem 2021, protože definitivně skončila protiepidemická opatření. Lidé se vrátili k jiným volnočasovým aktivitám.

Divácký zásah se snížil u stanic ČT2 (o 3 procentní body), ČT1 (o 2 procentní body), ČT24 (o 2 procentní body) a ČT sport (o 1 procentní bod). Zásah kanálů ČT :D, ČT art a ČT3 zůstal v meziročním srovnání na stejné úrovni.

Průměrný týdenní zásah online obsahem ČT dosáhl v minulém roce 13 %, což představuje 1,136 milionu dospělých diváků. Relativně tak navýšila zásah svého vysílání o 3 %. Projevovalo se to hlavně u mladších diváckých skupin. U diváků od 15 do 24 let činilo navýšení 16 %, v kategorii 25–34 let 11 %.

Celodenní podíl ČT na sledovanosti (diváci 15+, v %)
2022 2021 2020 2019 2018 2017
ČT1 16,10 16,68 16,97 16,54 15,80 15,34
ČT2 4,06 3,91 3,94 4,27 4,26 4,35
ČT24 4,91 5,17 5,50 3,94 4,38 4,23
ČT sport 3,74 3,73 1,93 3,50 4,06 3,40
ČT :D 1,09 1,17 1,25 1,38 1,30 1,49
ČT art 0,40 0,39 0,42 0,37 0,33 0,39
ČT3 1,16 1,28 0,85
ČT celkem 31,47 32,34 30,86 29,99 30,13 29,20

Z hlediska podílu na sledovanosti se Česká televize v roce 2022 stala nejvyhledávanější televizní skupinou, a to už popáté v řadě. Její průměrný podíl ve skupině diváků starších 15 let dosáhl hodnoty 31,47 %. Dosažená hodnota je o 0,87 procentního bodu nižší než v roce 2021, zároveň se ale jedná o druhý nejvyšší podíl skupiny ČT na sledovanosti od roku 2007 (tehdy činil 31,89 %).

Výrazný je také odstup České televize od hlavních komerčních televizních skupin. Náskok před skupinou Nova činil 5,05 procentního bodu, před skupinou Prima 4,57 procentního bodu.

Česká televize podruhé v historii měření, a zároveň podruhé za sebou, dominovala i v hlavním vysílacím čase od 19 do 22 hodin. Tam její podíl na sledovanosti dosáhl 31,19 % při meziročním poklesu 0,41 procentního bodu.

Podobného výsledku dosáhla Česká televize také v cílové skupině 4+, kde podíl na publiku činil 31,13 % (v rámci celodenního vysílání to v CS 4+ bylo 31,58 %). Ve srovnání s komerčními televizními skupinami má přitom Česká televize nižší počet stanic a od podzimní sezóny se začala projevovat úsporná opatření na ČT1 a ČT2.

Na podzim ČT1 vysílala pouze pondělní premiérový seriál a sporadicky se premiéry objevovaly v sobotním a nedělním hlavním čase. Na hlavních stanicích Novy a Primy se premiérové pořady vysílaly v jednotlivých týdnech minimálně šestkrát.

Devadesátky? To můžeme

Podíl hlavního programu ČT1 na publiku sice meziročně poklesl na 16,10 %, tento výsledek se nicméně nijak nevymyká z průměru posledních 10 let. Velmi úspěšné byly prakticky všechny odvysílané premiérové cykly.

Pořad

Průměrná sledovanost (15+)

Podíl na publiku (15+)

Devadesátky

2,26 mil.

47,66 %

Případy 1. oddělení III

1,66 mil.

37,74 %

Stíny v mlze

1,62 mil.

36,77 %

Špunti na cestě

1,43 mil.

34,12 %

Peče celá země II

1,09 mil.

26,63 %

Devadesátky se staly nejsledovanějším českým seriálem na všech tuzemských stanicích od roku 2004. Společně s Případy 1. oddělení III vykázaly nejvyšší diváckou spokojenost v žánru původní dramatické tvorby. S Devadesátkami bylo spokojeno 88 % diváků, s třetí řadou Případů 1. oddělení III dokonce 89 % diváků.

Mezi velmi dobře hodnocené pořady patřila také druhá řada soutěže Peče celá země, tradičně vysoká spokojenost vládla i s nedělním dopoledním pořadem Toulavá kamera. Ze zahraničních seriálů bodovaly Všechny velké a malé bytosti a Zavolejte porodní sestřičky (spokojenost s oběma tituly byla 92 %).

Na ČT2 patřily mezi kladně hodnocené pořady cyklus Polosvět (89 %), Klenoty s vůní benzínu (90 %) a Obdivuhodný svět přírody (93 %). Podíl programu ČT2 na sledovanosti se meziročně dostal přes čtyřprocentní hranici (4,06 %). Neúspěšnější byl už zmíněný cyklus Polosvět (průměrně 548 tisíc diváků; 12,51 %) nebo cestopis V karavanu po Česku II (průměrně 366 tisíc diváků; 8,51 %).

Meziročně prakticky stejných výsledků dosáhla stanice ČT sport. Stabilní byl i podíl programu ČT3, který dosáhl v průměru hodnoty 1,16 %. Vysílání nostalgické stanice však z úsporných důvodů skončilo 31. prosince 2022.

Velký zájem o ČT24

Z dlouhodobého hlediska byla v roce 2022 nadprůměrně sledována zpravodajská stanice ČT24 (podíl na publiku 4,91 %). Byl to pátý nejlepší výsledek od začátku vysílání tohoto programu. Podíl na sledovanosti významně narostl po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

V září 2022 se na sledovanosti ČT24 projevily komunální volby a v závěru roku i volby prezidentské. V celoevropském srovnání se ČT24 stala mezi sledovanými televizemi veřejné služby zpravodajským kanálem s druhým nejvyšším podílem na sledovanosti (za TVP Info). Na předních příčkách se přitom umísťuje dlouhodobě.

Mezi divácky nejlépe hodnocenými pořady stanice ČT24 je řada těch, které reflektovaly aktuální události na Ukrajině, vysoké hodnocení ale zaznamenal třeba také přenos Svět se loučí s královnou Alžbětou II. Diváci jsou spokojení také s magazínem Vytrženo z Metropole, Tajemství pražských dvorků a Interview ČT24 Speciál. Nadprůměrných hodnot dosáhl i Hyde Park Civilizace.

Podíl kulturního kanálu ČT art na publiku přesáhl v minulém roce jednoprocentní hranici (1,02 % v čase vysílání ČT art, tedy mezi 20:00 až 6:00). Byl to druhý nejlepší výsledek od začátku vysílání v roce 2013. Nejsledovanějším pořadem byl Koncert pro Evropu, který v průměru sledovalo 187 tisíc diváků starších 15 let, s podílem na sledovanosti 5,50 %.

Dětský program ČT :D dosáhl mezi dětmi ve věku 4–12 let podílu na publiku 29,87 % (meziročně +0,33 procentního bodu). I v tomto případě se jedná o druhý nejlepší výsledek od zahájení vysílání v roce 2013.

Dětský program rezonuje především u mladších dětí ve věku 4–9 let, kde je jeho podíl na publiku dokonce na úrovni 34,56 %. Stanice ČT :D posílila zejména ve svém hlavním vysílacím čase (17:00–20:00), kde zaznamenala nejlepší výsledek od začátku zahájení vysílání (30,60 %).

Česká televize jako celek byla u dětí ve věku 4–12 let suverénně nejvyhledávanějším vysílatelem, mezi šestou ranní a osmou hodinou večerní dosahovala podílu na sledovanosti 41,13 %.

Ve srovnání s dětskými programy evropských televizí veřejné služby je kanál ČT :D na druhé pozici, hned za NRK Super. Na předních příčkách se podobně jako ČT sport a ČT24 umísťuje pravidelně.

Stanice ČT :D

Autor: Česká televize

Spokojenost rostla

Celková spokojenost s pořady České televize loni dosáhla 84 % (předloni 83 %). Ve srovnání s průměrem let 2016–2020 jde o nárůst o dva procentní body. Mezi stanice s nejvyšší spokojeností se v roce 2022 s 87 % zařadil kulturní program ČT art a dosáhl tak na stejnou úroveň spokojenosti jako kanály ČT sport a ČT3. Meziročně stoupla spokojenost také u programů ČT1 (83 %) a ČT24 (83 %).

Podíl vlastní tvorby na celku vysílání činil 74 %. Rozdíl oproti roku 2021 je jen mírný (tehdy 75 %) a ve srovnání s průměrem let 2016–2020 se drobně zvýšil (tehdy 73 %).

Podíl premiér na celku vysílání dosáhl hodnoty 34 %, meziročně je to méně o dva procentní body. „Snížení podílu premiérového vysílání a vlastní tvorby souvisí s úspornými opatřeními, která ČT musela začít zavádět v důsledku trvalého poklesu reálné hodnoty poplatků,“ vysvětlila vedoucí výzkumu Renata Týmová.

Snížení podílu premiérových pořadů se nejvíce promítlo ve vysílání ČT2, ČT sport (shodně o tři procentní body méně) a ČT art (−4 procentní body). Významný nárůst premiérových pořadů nicméně zaznamenal dětský program ČT :D (z 12 % na 18 %).

Koeficient inovativnosti klesl o dva procentní body na 56 %. Vnímaná originalita pořadů klesla meziročně o jeden procentní bod na úroveň 55 % a míra zaujetí o dva procentní body na 75 %, nicméně ve srovnání s průměrem let 2016–2020 je vyšší o pět procentních bodů.

BRAND23 Workshop

Na hodnotu 32 % narostl podíl diváků, kteří za svůj hlavní kanál považují některý z programů České televize. Zpravodajský kanál ČT24 je hlavní TV stanicí pro 9 % diváků (v roce 2021 to bylo 8 %), ostatní kanály ČT zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2021. ČT1 je hlavní pro 16 % dospělých, ČT2 pro 2 %, ČT sport pro 4 %.

Koeficient důvěryhodnosti České televize činí 63 % (o jeden procentní bod méně ve srovnání s rokem 2021). S výrokem „Česká televize je důvěryhodná“ rozhodně nebo spíše souhlasilo 68 % respondentů. Po zvýšených hodnotách v letech 2020 a 2021 (přes 70 %) se jedná o návrat na úroveň roku 2019.

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).