Hlavní navigace

Vzdělávání ve virtuálním světě, je o co stát?

10. 6. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jak prakticky funguje vzdělávání ve virtuálních světech? A na jaké potíže naráží akademické prostředí v Second Life? Bude šancí Open Simulator?

Už je to něco přes tři roky, co jsem poprvé při surfování a objevování tématu knihovna 2.0 narazil na termín knihovna 3D. Od té doby to se mnou šlo „s kopce“. Napíchl jsem se na zahraniční blogy a diskusní skupiny a objevoval virtuální 3D svět. Zpočátku jsem virtuální svět chápal jako zábavu a hru. Jenže pak to přišlo. Zjistil jsem, že v odborných databázích a časopisech jsou o knihovně 3D, projektovém managementu a vzdělávání v 3D napsány stohy stránek. A bylo to. Výsledkem je rok a půl trvající projekt ostrova VIAKISKSecond Life, webový portál Virtuální knihovna a vyhlídky na postupné přesouvání aktivit na levnější open-source platformu Open Simulator. Právě proto, že se od června na VIAKISK v Second Life již nedostanete, píši tento článek. Nechte mě nastínit, jak si stojíme a co nám nevyšlo tak, jak jsem si zpočátku představoval.

Rozkoukali jsme se…

Poté, co jsme na Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) v Brně před dvěma lety vyzkoušeli Second Life v rámci akce Konferenc-party, přišla řada na vážnou diskusi ohledně vlastního ostrova. Po pár měsících jsme od firmy Linden Lab, která Second Life provozuje, dostali slevu pro vzdělávací instituce. Za pár dní jsme se již poprvé procházeli po novém ostrově, který nese název VIAKISK (Virtuální Akademický Kampus Informačních Studií a Knihovnictví). Záměrem ostrova bylo především testovat možnosti vzdělávání, řízení projektů a vytvořit prostor pro širší diskusi nad aktuálními tématy z oblasti Informační vědy a knihovnictví v ČR.

Protože nám chyběly zkušenosti se stavbou ostrova, byla tato důležitá aktivita svěřena odborníkovi ze Spojených států. Výsledkem byl jednoduchý koncept, který maximálně ulehčuje navigaci, orientaci a pohyb na ostrově. Rozhodli jsme se pro menší tématicky zaměřené ostrůvky spojené jedním centrálním „přistávacím“ náměstíčkem (viz obrázek č. 1). Tento koncept se osvědčil a s některými změnami s ním počítáme i pro Open Simulator.

Obrázek č. 1 Mapa ostrova VIAKISK

Když byl ostrov hotov, zaměřili jsme se na realizaci aktivit, které by bylo možné nějakým způsobem přetavit ve zkušenosti a know-how. Vznikly tři základní typy akcí. První jsou tzv. Bloky expertů. Jedná se o přenos zvuku z reálného předmětu Blok expertů, který je vyučován na půdě KISK, na virtuální ostrov VIAKISK. Druhým typem byly tzv. VIATOURS, virtuální tematicky zaměřené prohlídky po zajímavých místech ve světě Second Life. Třetí typ akcí, Kulaté stoly, jsou diskusní setkání odborníků, studentů a veřejnosti nad aktuálními tématy z oblasti Informační vědy a knihovnictví v ČR.

Testovali jsme…

V rámci Bloku expertů (viz obrázek č. 2) byl ze začátku streamován obraz i zvuk. Využili jsme technologie Sdílených médií na ploše objektů. V zásadě se jedná o to, že na plochu objektu je promítána webová stránka. Vhodným streamovacím nástrojem se jevil USTREAM. Problémem však bylo, že streamování bylo technicky náročné a často nefungovalo optimálně. I proto studenti sledovali přenos na webu. Od streamování videa jsme upustili a začali využívat pouze VOICE a avatara, který představoval přednášejícího. Co považuji za největší úspěch akcí Bloku expertů, je zapojení a testování nástroje Sloodle (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment), který integruje systém pro řízení vzdělávání (Moodle) s virtuálním prostředím Second Life. Dnes nám tento systém umožňuje záznam veřejného chatu na portál Kurzy knihovna a také přiřazení reálných jmen studentů k jejich avatarům. Naopak se nám nepodařilo integrovat prvek her a soutěží, které Sloodle podporuje. Problém byl s instalací potřebných prvků Sloodlu na serveru. Také účast na akcích nebyla nikterak vysoká. Průměrně si Blok expertů přicházeli poslechnout dva až tři studenti a externí posluchači.

Obrázek č. 2 Na akci Blok expertů je vystavena i prezentace přednášejícího.

VIATOURS byly navštěvovány podstatně hojněji. Mezi nejzajímavější virtuální tour po lokalitách ve světě Second Life považuji návštěvu míst spojených se vzděláváním a ostrovů, na kterých se vyskytují virtuální knihovny nebo muzea a umělecké objekty.

Speciální pozornost jsme však věnovali akcím s názvem Kulaté stoly (viz obrázek č. 3). Tyto akce spočívají v tematicky zaměřených diskusích odborníků, studentů i veřejnosti. Často se nám podařilo oslovit vynikající hosty, jako byly přednášející ze Spojených států a Anglie. Jednalo se o téma How is Second Life used for education, kam přijali pozvání Sheila Webber a Maryanne Maisano. Úspěšným Kulatým stolem bylo také setkání s Romanem Rybickým z Regionální knihovny Karviná, který hovořil o tom Proč s knihovnou do Second Life. V rámci těchto akcí se návštěvnost pohybovala kolem dvou až třech desítek účastníků. Smyslem akcí je využít prostředí virtuálního světa k rovné diskusi všech zainteresovaných. Myslíme si, že komunikace v takovém prostředí přináší v tomto smyslu některé pozitivní aspekty. Komunikace probíhala prostřednictvím textového chatu i hlasu.

Obrázek č. 3 Kulaté stoly spočívají v rovné a bezbariérové diskusi odborníků se studenty a veřejností.

V současné době běží již druhý studentský projekt, který má za cíl vytvořit interaktivní vzdělávací objekt. Studenti se do těchto aktivit dobrovolně hlásí z KISKu a z oboru Studia nových médií z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Minulý takovýto studentský tým vytvořil vzdělávací objekt, pomocí kterého si může avatar zahrát nejrůznější vzdělávací hry (viz obrázek č. 4).

Mezi aktivitami, které se na VIAKISKu uskutečnily, nelze opomenout zvukový přenos z Konference PARTSIP: Informační mediátor 2011: management, marketing a inovace v knihovnách. Další specialitou se stalo hostování jedné z přednášek z virtuální konference The 2011 UNC Teaching and Learning with Technology Conference.

Obrázek č. 4 Interaktivní objekt vytvořený v rámci studentského projektu.

Pokračujeme…

V srpnu 2010 vydal Gartner predikci, která říká, že se virtuální světy dostanou do hlavního zájmu veřejnosti za 5–10 let. Máme za to, že by se akademické prostředí mělo technologií 3D zabývat a vnímat ji jako možnou budoucí vzdělávací platformu. I proto naše aktivity s ukončením smlouvy s firmou Linden Lab nekončí (28. června ostrov VIAKISK ze Second Life zmizí). V současné době jednáme s firmou Dreamland Metaverse o vytvoření ostrova v open-source virtuálním světě Open Simulator. Finanční politika firmy Linden Lab je pro vzdělávací instituce nadále neúnosná a poplatky za hosting v Open Simulatoru v porovnání s dosavadními poloviční. Náš cíl je dnes jasný. Přenést dosavadní aktivity ze Second Lifu do nového prostředí.

V dubnu jsme spustili také portál Virtuální knihovna, který si klade za cíl informovat veřejnost o novinkách na poli 3D technologií, které se týkají oblasti knihovnictví, informační vědy a vzdělávání. V tomto ohledu se portál snaží profilovat a přizpůsobovat především potřebám studentů a akademických a neakademických pracovníků v oblasti terciárního vzdělávání oboru knihovnictví a informační věda. Zajímavé informace naleznete v sekci redakční články, odborné články nebo zahraniční blogy a časopisy.

VIAKISK i Virtuální knihovna je dnes realizována pod záštitou projektu Partsip.

Je třeba dělat výzkumy…

Dovolte mi na závěr pár osobních pohledů a úvahu o smyslu aktivit, do kterých byl zapojen čtyřčlenný projektový tým studentů KISKu. Celý projekt jsme se rozhodli rozjet proto, že jsme chtěli testovat a zkoušet, co je možné ve virtuálním světě realizovat. Někdy jsou výsledky sporadické, např. Bloky expertů, které studenti raději sledují na webu nežli u ohniště na VIAKISKu. Tento neúspěch je typickým problémem virtuálního světa, který lze generalizovat na celý projekt. Technologie virtuálního světa doposud neumožňuje jednoduchý, bezproblémový a bezbariérový přístup do prostředí. Stále je pro účastníka výhodnější zapnout stream, zjišťovat informace nebo jednoduše komunikovat v prostředí webu.

Stále se ale kloním k myšlence virtuálního prostředí, jako alternativního komunikačního kanálu, které je možné využít v rámci specifických vzdělávacích aktivit. Především se může jednat o Hraní rolí nebo Simulace. Za dobrý příklad pokládám také naše akce typu Kulatý stůl. Dokladem smyslu těchto aktivit je také dosti značná produkce vědeckých článků, knih a pořádání odborných konferencí, které se tématikou vzdělávání v 3D zabývají z mnoha pohledů. V březnu proběhla v Praze např. první 1st Global Conference Experiential Learning in Virtual Worlds, které jsem se jako přednášející účastnil. Posuďte sami, zastoupení a domovské země jednotlivých přednášejících dává tušit, že téma je globální a do hloubky zkoumané.

ebf 24 - tip duben

Mám za to, že i obor Informačních studií a knihovnictví, pedagogické obory a další humanitní oblasti by o možnosti virtuálních technologií ve vzdělávání měli vědět a zkoumat je.

Pokud jste na Facebooku, neváhejte si přidat naši VIAKISK funpage.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je absolventem KISK FF MU Brno, kde připravuje nový kurz o HCI. Mimo to studuje druhým rokem doktorský program na ÚISK. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).