Hlavní navigace

WiMAX a budoucnost mobilních služeb

12. 6. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Čistě mediální podpora WiMAX je velmi pomalu nahrazována jeho reálným nasazováním na trhu. Různá zpoždění v normách, certifikaci, vývoji příslušných čipů a změny v přístupu velkých výrobců i provozovatelů ale před WiMAX staví stále silnější konkurenci. Té už neuteče, protože propásl nabízené časové okno.

O WiMAXu je stále hojně slyšet, zejména poté, co byl uznán jako plnohodnotná technologie 3G na WRC (World Radiocommunication Conference) a přijat do rodiny specifikací pod souhrnným označením IMT 2000 (International Mobile Telecommunica­tions), na kterých pracuje ITU-R (International Telecommunications Union – Radiocommunication Sector). Základem je novela doporučení ITU-R M.1457.

WRC-07 také přidělila pět kmitočtových bloků pro použití budoucími mobilními technologiemi: dva globální bloky 450–470 MHz (VHF, Very High Frequency) a 2,3–2,5 GHz a tři potenciálně využitelné bloky podle volby jednotlivých zemí, 698–862 MHz (UHF, Ultra High Frequency), 790–862 MHz a 3,4–3,6 GHz. WiMAX se týkají především dva bloky kmitočtového spektra: 2,3–2,5 GHz a 3,4–3,6 GHz, které nyní spadají do kategorie IMT. Druhý blok bude využívat celý svět kromě Ameriky, kde tyto kmitočty využívají satelitní služby.

Nedávno též konečně doběhla první vlna certifikací ve WiMAX Foru pro vůbec první produkty tzv. mobilního WiMAX. Takzvaného proto, že mobilita je sice hlavním přínosem příslušné normy IEEE 802.16e (2005), ale norma pokrývá jak pevný, tak mobilní přístup (ovšem neslučitelně s předchozí normou 802.16). Do dvou let by měly být také k dispozici systémy podle dosud neschválené normy 802.16m (IMT Advanced), někdy označované jako WiMAX 2.0, která má nabídnout kapacitu od 100 Mbit/s pro mobilní uživatele po 1 Gbit/s pro stacionární uživatele a má být zpětně slučitelná s 802.16e.

Evropská komise přijala rozhodnutí o harmonizaci kmitočtů 3,4–3,8 GHz v rámci EU. Toto rozhodnutí bude mít pozitivní dopad na provozovatele sítí WiMAX, protože umožňuje využití tohoto spektra nejen pro pevné, ale i mobilní služby. Prakticky všechny udělené licence na pásmo 3,5 GHz v Evropě dosud omezují využití těchto kmitočtů pouze na pevné služby. Jedná se o jeden z prvních kroků, kterým chce Komise podporovat využití omezeného kmitočtového spektra neutrálně s ohledem na použité technologie a služby. Komise opírá své současné rozhodnutí o zprávu CEPT (Conférence Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications) o bezdrátovém širokopásmovém přístupu, která podporuje využití pásma 3,4–3,8 GHz na bázi technických podmínek popsaných v rozhodnutí ECC/DEC/(07)02 (Electronic Communications Committee) a doporučení ECC/REC/(04)05.

Letos možná první laptopy s WiMAX

Ponechme stranou normalizační a regulační aktivity a podívejme se na reálné podnikání. Intel se chystá uvést na trh novou mobilní platformu Montevinu (Centrino 2) v polovině července. Platforma nové generace má nabídnout vyšší výkon a výdrž baterie, přitom je o 40 % menší než její předchůdce, takže bude vhodná i pro mini přenosné počítače. Poprvé vedle WiFi nabídne též podporu pro WiMAX.

Letošní rok má proto znamenat nástup WiMAX integrovaného v počítačích, ale vzhledem k tomu, že WiMax Forum bude certifikovat teprve druhou vlnu mobilních WiMAX produktů (a první s novým čipem) v druhé polovině letošního roku, mnoho laptopů s Centrino 2 se na trh letos asi nedostane.

V médiích se v posledních měsících důkladně propírala situace s plánovanou výstavbou první národní sítě Sprint Nextel, ve spolupráci se společností Clearwire (do níž investoval nemalou částku také Intel, stále přední podporovatel, a tedy ukazatel vývoje WiMAX). Právě tato dvojka zavdala mnoho příčin k otázkám, protože obě společnosti nejprve s chutí rozjely spolupráci, která mohla vést ke kýžené severoamerické síti, ale pak se jim zase přestalo chtít spolupracovat, až se definitivně rozešly. Ale jak se na téměř hollywoodský románek sluší, nic není definitivní, už jsou zase spolu a plánují velké věci. Přesněji divize Sprint pro WiMAX se má spojit s Clearwire a plnit aspoň něco z původních velkých plánů.

Konkurenční LTE

Otazník kolem světlé budoucnosti WiMAX nastoluje technická a podnikatelská konkurence v podobě LTE (Long Term Evolution), tedy dalšího vývojového stupně sítí 3G na cestě ke 4G. LTE může využívat více kmitočtových pásem a různé šířky kanálů (od 1,25 MHz po 20 MHz), přičemž žádoucí je co největší šířka kanálu, která dovoluje docílit větší přenosové kapacity. Kmitočtové spektrum je ovšem nedostatkové a opravdu efektivní šířka kanálu 20 MHz bude od mobilních provozovatelů vyžadovat získání další kmitočtová pásma.

LTE využívá modulaci OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), na níž je postaven také WiMAX, a systém chytrých antén MIMO (Multiple Input Multiple Output), tedy principy pronikající do nejrůznějších typů rádiových technologií hlavně pro zvýšení kapacity systému (např. připravovaná rychlá WLAN 802.11n – na světě je již čtvrtý návrh normy a konečné schválení je zatím plánováno na konec roku 2009; i připravovaný rychlý WiMAX 2.0). OFDM je velmi odolné vůči rušení způsobenému signálem putujícím více cestami (kvůli odrazům). MIMO zase používá více antén u vysílače/příjemce a chytrý algoritmus, jak signál rozložit podle počtu antén a z přijatých paralelních signálů zase složit signál původní. Nejpopulárnější je zatím varianta dvou antén u vysílače i přijímače, tj. na základnové stanici a terminálu, která umožní dosáhnout 144 Mbit/s v d­opředném směru a 50 Mbit/s ve zpětném směru (s využitím kanálu o 20 MHz). Doba odezvy v tomto případě klesá až na 10 ms.

Na LTE se pracuje od roku 2004 v 3GPP (Third Generation Partnership Project), sdružení normalizačních organizací a představitelů mobilního průmyslu, založeném v roce 1998. Zadání bylo jednoznačné: přenos dat s nižšími náklady na jeden bit, než dovoluje 3G, podpora více služeb s nižšími přenosovými náklady a vyšší spokojeností na straně zákazníka, možnost práce v různých kmitočtových pásmech, využití otevřených rozhraní v rámci zjednodušené architektury a schůdné energetické požadavky na mobilní terminály. LTE je optimalizováno pro přenos dat a na rozdíl od 2G/3G nebude vyžadovat samostatnou síť s přepojováním okruhů pro přenos hlasu.

Mobilní provozovatelé, kteří investují do rozvoje svých sítí, se povětšinou zaměřují na LTE, i když skutečné nasazení a masový rozjezd nové technologie lze očekávat až koncem dekády. LTE ovšem nepředstavuje řešení se snadnou implementací do stávajících sítí, protože bude vyžadovat především navýšení kapacity páteřních sítí, aby se vůbec přiblížilo k zajímavým hodnotám rychlosti. Jen část mobilních provozovatelů a všichni ostatní poskytovatelé přístupu se zaměřuje na (mobilní) WiMAX jako posílení svého podnikatelského potenciálu.

Konkurence obou technologií se projeví zejména po otevření kmitočtového spektra 2,6 GHz, které mobilní provozovatelé s novou licencí budou s největší pravděpodobností používat právě pro LTE. Pečlivě se sleduje vývoj na britských ostrovech, kde se schyluje k vůbec první evropské aukci na pásmo 2,6 GHz. Termín aukce se již jednou odsunul a ani podzimní termín není jistý, protože T-Mobile chce po regulátorovi Ofcom nejprve slyšet, jak to bude do budoucna s pásmem 900 MHz, které je zatím vymezené pouze pro GSM. Pokud se toto pásmo otevře pro mobilní služby vyšší úrovně (3G/4G) a vůbec se jeho použití zneutrální, pak mobilní provozovatelé ani nemusí mít zájem o kmitočty vyšší. Vyšší kmitočet je navíc obecně vhodný pro hustě osídlené oblasti, kde nižší kmitočty trpí rušením a nedostatkem kapacity, a nikoli pro sítě národního rozsahu. Proto se objevuje tlak spíše na regionální než celonárodní licence pro pásmo 2,6 GHz.

Z důvodu blízkosti (a konkurence) technologií WiMAX a LTE se objevují tendence na jejich sblížení (kombinaci či integraci), nyní podporované též Intelem.

MM_SS3

Patentové hrátky

Na pořad dne se dostává otázka patentových práv. Skupina předních společností zasazujících se za WiMAX oznámila svůj plán na sdílení technologických patentů, aby se zajistila spravedlivá konkurence a nedocházelo k žádných potyčkám ohledně práv duševního vlastnictví, které by mohly rozjezdu WiMAX na trhu jen ublížit.

Právě založená Open Patent Alliance (OPA) sdružuje zatím Alcatel-Lucent, Cisco, Clearwire, Intel, Samsung Electronics a Sprint. Čeká se ovšem na významné společnosti jako Motorola, Nokia a Qualcomm. Skupina, která hodlá zkoumat jednotlivé patenty, by měla začít spolupracovat s WiMAX Forem, ale také se stejně mladou a stejně orientovanou skupinou kolem LTE.

Fandíte mobilnímu WiMAX?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.