Hlavní navigace

Začíná závěrečná zteč o termíny vypínání analogu

16. 8. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Logo pozemní digitální platformy DVB-T Autor: 115393
Dnešek je posledním dnem, kdy Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přijímá připomínky ke svému návrhu Technického plánu přechodu z analogového na digitální zemské televizní vysílání. Podobu „jízdního řádu digitalizace“ chtějí změnit jak nově vznikající digitální stanice, tak současné televize, antimonopolní úřad či jednotlivá ministerstva. Klíčový dokument získá definitivní podobu už za deset dní. Poté se na něm už nic zásadního měnit nebude.

Digitální televize připomínkují jednotlivě

Pracovní verzi Technického plánu přechodu (TPP) přijala Rada ČTÚ přede dvěma týdny, přesněji 1. srpna. Ve stejný den se dokument objevil na internetových stránkách ČTÚ k veřejnému připomínkovému řízení. Telekomunikační úřad v něm navrhuje ukončit analogové televizní vysílání z hlavních vysílačů do 10. října 2010. Toto datum by bylo zároveň termínem pro ukončení analogového vysílání v poslední z jedenácti oblastí, po kterých chce ČTÚ postupně zavádět digitální a vypínat analogovou terestrickou televizi. Návrh byl kompromisem mezi požadavky televize Nova, jež chtěla vypínání analogových vysílačů pozdržet, a členy Asociace digitálních televizí, kteří naopak požadují rychlejší postup. Obě skupiny se nyní znovu střetnou na plánovaném workshopu, z něhož vzejde konečná podoba TPP.

Kolik nám přišlo celkem připomínek, v tuto chvíli nevím, ale zaregistroval jsem dopisy od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva informatiky, Ministerstva kultury a včera odpoledne mi předal připomínky generální ředitel České televize Jiří Janeček, řekl serveru DigiZone.cz předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. Asociace digitálních televizí (ADT), která sdružuje vítěze výběrového řízení na licence pro digitální vysílání v přechodných multiplexech B a C, se připomínkování jako celek nezúčastnila, podle jejího předsedy Jiřího Balvína, generálního ředitele hudební televize Óčko, tak učinili jednotliví členové samostatně. Přitom původně si ADT pohrávala s myšlenkou, že podá společný návrh a potom ještě připomínky za každou digitální televizi zvlášť.

Óčko: Prahu a Brno vypnout v lednu 2008

Jiří Balvín

Připomínkovali jsme délky celkového souběhu analogového a digitálního vysílání v jednotlivých oblastech a potom samozřejmě finální datum vypnutí analogového vysílání v České republice, kdy trváme na 9. září 2009, uvedl za Óčko Balvín. Hudební televize chce také sjednotit termíny spouštění definitivních digitálních kmitočtů a vypínání analogových vysílačů v největších městech. U Prahy a Brna chceme, aby se digitální vysílání spustilo v říjnu 2007 a souběžné vysílání trvalo čtyři měsíce, přiblížil Balvín. Podle Óčka by tak diváci v Praze i Brně přišli o analogový signál už v lednu 2008. Podobné požadavky má i plnoformátová televize Febio. Její majitel Fero Fenič si dokonce myslí, že z morálního hlediska by bylo vůči novým digitálním televizím fér, kdyby analogové vysílání v celé České republice skončilo k 1. lednu 2008.

Navrhujeme ale termín 9. září 2009. Podle našich informací to je naprosto reálné datum a v osobních rozhovorech to připouští i předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, řekl Fenič serveru DigiZone.cz. Asociace digitálních televizí jako celek podle něj připomínky nikdy podávat nechtěla. Možná to bylo jenom osobní vyjádření pana Balvína. Nova taky nepodává připomínky společně s Primou. Proč bychom to tedy dělali my a měli jen jeden hlas, když jich můžeme mít šest? ptá se Fenič. Televize Febio se kromě termínů vypínání analogu v připomínkách soustředila také na věcné chyby a formulace, které umožňují různý výklad. Chceme, aby bylo všechno naprosto jasné a jednoznačné, aby se s některými formulacemi později nemohlo pracovat v neprospěch digitálních televizí, vysvětlil Fenič.

Fenič: Nezvyšujte ČT poplatky

Fero Fenič

Televize Febio také upozorňuje na nebezpečí porušení hospodářské soutěže v případě, že od ledna 2008 dojde k ukončení vysílání reklamy v České televizi a nové digitální stanice ještě nebudou moci vysílat celoplošně. V takovém případě by veškeré zisky z reklamy shrábla Nova s Primou. Proto by bylo ideální zachovat na ČT reklamu do doby, než se plně přejde na digitální vysílání, a do té doby jí nezvyšovat koncesionářský poplatek, míní Fenič. Takový krok by podle něj donutil ČT k urychlení procesu digitalizace. Fenič se ale obává, že Rada ČTÚ bude chtít opět vyhovět všem a zvolí zlatou střední cestu jako v případě posledního pracovního návrhu TPP. V takovém případě by nové digitální televize musely počítat s delším nástupem na trh a pozdějším prosazením mezi zadavateli reklamy.

Na porušení pravidel hospodářské soutěže ve svých připomínkách k TPP upozorňuje také zpravodajsko-publicistická televize Z 1. Její ředitel Martin Mrnka serveru DigiZone.cz řekl, že celkové požadavky stanice na harmonogram zavádění DVB-T se neliší od dříve zveřejněného stanoviska Asociace digitálních televizí: Čím rychlejší bude přechod na digitální vysílání, tím méně bude bolestivější pro všechny včetně diváků. Jsme pro maximální urychlení hlavně ve velkých městech, která budou důležitá pro náš byznys. Generální ředitel plnoformátové TV Barrandov Petr Chajda už dříve naznačoval, že by si dokázal představit vypnutí hlavních analogových vysílačů v Praze, Brně a Ostravě ještě v roce 2007. Názory zástupců regionální zpravodajské sítě RTA a dětské televize Pohoda se včera nepodařilo získat.

České televizi termíny vyhovují

Česká televize se ve svých připomínkách k TPP soustředila především na otázku veřejnoprávního multiplexu. Také jsme zpřesňovali některé formulace a opravovali věcné chyby, požadujeme ale větší konkretizaci části, která se týká veřejnoprávního multiplexu. Například bychom byli rádi, kdyby ČTÚ uvedl u jednotlivých oblastí i kmitočty, na kterých bude tento multiplex vysílat. V návrhu je jednom výčet všech kmitočtů pro celou republiku, přiblížil serveru DigiZone.cz vedoucí projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš. Termíny zavádění digitálního a vypínání analogového vysílání v jednotlivých oblastech ČT vyhovují. Jde nám o řešení případných krizových situací. Nikdo přesně neví, v čemu dojde při souběžném vysílání a vypnutí analogu, uvedl Hanuš.

DZ Kulatý stůl Pavel Hanuš

Nejzásadnějším požadavkem ČT je zachování pětadevadesáti­procentního pokrytí území České republiky zemských signálem dvou hlavních programů ČT 1 a ČT 2, a to jak při souběžném analogovém a digitálním vysílání, tak po vypnutí analogových vysílačů v jednotlivých oblastech. V každém okamžiku zavádění digitálního vysílání musíme naplňovat tento zákonný požadavek, vysvětlil Hanuš. Pro veřejnoprávní televizi tato povinnost vyplývá ze zákona o elektronických komunikacích. Zatímco u ČT se za celoplošné vysílání považuje pokrytí alespoň 95 procent území České republiky, komerčním televizním zůstává „limit celoplošnosti“ na minimálně 70 procentech území. Podle Hanuše je také nutné vyřešit otázku výběrového řízení na technického provozovatele mutliplexu veřejné služby, které by mohlo spuštění této sítě zdržet.

Ministerstvo informatiky chce MPEG-2

Televize Nova podle právní zástupkyně Markéty Havlové připravila „mnoho stran připomínek“, před zasláním ČTÚ je ale nechce specifikovat. To ministerstvo informatiky poskytlo text svých připomínek v plném znění (.doc, 39 kB). Nejzásadnějším požadavkem resortu je jasný příklon státu ke kompresnímu formátu MPEG-2, i když ministerstvo by rádo v TPP konkretizovalo většinu technických parametrů zemského digitálního vysílání, např. zdrojové kódování či kódování textu v případě elektronického programového průvodce (EPG). Za nejdůležitější však považujeme, aby v době přechodu byl minimálně pro volně šířené programy použit standardu MPEG 2, uvedlo ministerstvo. V případě použití standardu MPEG-4 by podle ministerských úředníků mohla nastat situace, že na trhu nebude dostatek přijímacích zařízení.

Spouštění definitivních digitálních sítí 2, 3 a 4 a termíny vypínání analogu podle ČTÚ
Ucelená oblast Zahájení vysílání DVB-T Doba souběžného vysílání Vypnutí hlavního analogového vysílače Definitivní ukončení analogového vysílání Počet dotčených obyvatel (v tis.)
Trutnov září 2007 7 měsíců březen 2008 prosinec 2008 1 230
Brno říjen 2007 8 měsíců květen 2008 únor 2009 1 600
Praha/Praha město prosinec 2007 6 měsíců květen 2008 únor 2009 1 230
Sušice únor 2008 4 měsíce květen 2008 únor 2009 330
Plzeň březen 2008 6 měsíců srpen 2008 květen 2009 890
Ostrava červen 2008 4 měsíce září 2008 červen 2009 1 060
Jihlava listopad 2008 6 měsíců duben 2009 leden 2010 520
České Budějovice červen 2009 6 měsíců listopad 2009 srpen 2010 570
Jeseník září 2009 9 měsíců květen 2010 říjen 2010 1 130
Zlín říjen 2009 4 měsíce leden 2010 říjen 2010 830

Zdroj: Technický plán přechodu, ČTÚ

Ministerstvu se také nelíbí nedostatečné řešení problému regionálních televizí a jejich přechodu na digitální vysílání. ČTÚ ho navrhuje přesunout na dobu po úplném vypnutí analogového vysílání, ministerstvo ale upozorňuje na možnost využití digitální sítě 4, do které se transformuje přechodný multiplex C. Právě v něm by se mělo najít místo pro současné regionální televize. Tímto krokem by se situace v regionálním vysílání značně zjednodušila, míní ministerstvo. Zároveň ale připouští, že většina regionálních televizí sdílí kmitočty s televizí Prima, a tudíž jejich pokrytí ne zcela odpovídá jednotlivým krajům, jako je tomu u digitální sítě 4. Podle ministerstva je ale třeba myslet na to, že regionální vysílání se týká i některých nových digitálních televizí, které získaly licenci letos v květnu.

Rozhodne workshop 24. srpna

Všechny připomínky zveřejní ČTÚ do tří dnů na svých internetových stránkách. Na 24. srpna pak telekomunikační úřad svolal další zasedání Technické skupiny, na kterém dojde k jejich vyhodnocení a případnému zapracování do návrhu TPP. Tohoto bezesporu bouřlivého zasedání se zúčastní jak provozovatelé přechodných multiplexů, tak zástupci nynějších televizí a držitelé licencí pro digitální vysílání. Následujícího dne přijme Rada ČTÚ definitivní podobu dokumentu. Komerční televize Nova a Prima pak budou mít lhůtu do 29. srpna, aby se přihlásily k plnění Technického plánu přechodu. Pokud tak učiní, dostanou podle zákona právo na takzvané bonusové licence pro další digitální programy, vysvětlil serveru DigiZone.cz předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák.

CIF 24 - tip - superearly cena

DZ Kulatý stůl - Pavel Dvořák

Stejné privilegium se bude zřejmě týkat i dvou sítí regionálních televizí: Regionální Televizní Agentury (RTA) a společnosti Regio Media, které sdružují stanice s kmitočty sdílenými s televizí Prima. Také ty by měly mít nárok na bonusové licence. Odhlasováním v Radě ČTÚ bude plán definitivně přijat. Na vládu pak úřad zašle Zprávu o průběhu a výsledcích mezinárodní konference RCC-06 v Ženevě, jejíž součástí bude i implementace závěrů konference v České republice, tedy Technický plán přechodu na zemské digitální vysílání, dodal Dvořák. Ministerstvo informatiky navrhuje, aby Rada ČTÚ musela pravidelně, nejlépe jednou za půl roku vyhodnocovat postup přechodu na zemské digitální vysílání a aktualizovat plán vydáváním změn, a to jak z důvodu mezinárodní koordinace kmitočtů, tak i zásadních změn termínů uvedených ve schváleném dokumentu.

Technický plán přechodu z analogového na digitální zemské televizní vysílání začne platit 1. července 2007, tedy v den, kdy vstoupí v platnost i závěry letošní mezinárodní konference ITU v Ženevě.

Co se podle vás změní na návrhu TPP po worshopu Technické skupiny ČTÚ?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).