Hlavní navigace

Zákon o elektronickém podpisu: zamítnuto?

Marek Antoš

V minulých dnech proběhla sdělovacími prostředky informace, že vláda se vyjádřila negativně k návrhu zákona o elektronickém podpisu, resp. že ho rovnou zamítla. Znamená to, že šance předkladatelů tohoto zákona jsou zmařeny? Kdepak. Podívejme se stručně na to, jaký bude další postup.

Česká Ústava připouští několik variant, jak může být předložen zákon. Nejčastější jsou podávány cestou zákonodárná iniciativa vlády: zákon je připraven na příslušném ministerstvu, projde meziresortním připomínkovacím řízením, poté ho projedná Legislativní rada a nakonec o něm rozhoduje vláda. Pokud ho schválí, je předložen Poslanecké sněmovně a tam případně ve třech čteních schválen. Vedle této možnosti však existuje také zákonodárná iniciativa poslance, skupiny poslanců a také Senátu. V takovém případě je zákon vládě pouze posílán k vyjádření a ta má 30 dnů na to, aby ho Sněmovně vrátila se svým stanoviskem; pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí.

Návrh zákona o elektronickém podpisu je z druhé skupiny, byl prolobbován SPISem, tedy v zásadě soukromým sdružením, a předložila ho skupina „mladých“ poslanců napříč politickým spektrem (např. Mlynář, Gross, Langer). Zákon byl poté odeslán k projednání ve vládě a ta jej v pondělí odmítla. Zpráva ČTK, kterou převzala většina médií, přitom cituje mluvčího vlády Libora Roučka, podle kterého se tak stalo pro „nesystematické zpracování a vnitřní rozpory“.

Jedním z možných důvodů je skutečnost, že návrh podobného zákona připravuje nyní také ÚSIS, ovšem pokud se nemýlím, týká se pouze soukromoprávní sféry, nikoliv komunikace občan-státní orgán, což je chyba. V takovém případě je asi logické, že vláda dává přednost „vlastnímu“ předpisu – vzhledem k tomu, že neznám přesné znění verze ÚSISu, nemohu posoudit, zda ke škodě či dobru věci.

Pro poslanecký návrh to však rozhodně neznamená konečnou, jak by si někteří uživatelé Internetu, kteří se příliš neorientují v právních otázkách, mohli myslet. Nyní se vrátí zpět do sněmovny a bude záležet pouze na podpoře poslanců, zda bude schválen. Negativní stanovisko vlády přitom mnoho neznamená: poslanci ho již ignorovali mnohokrát. Nálady ze směnovny přitom zatím naznačují, že by zákon měl projít relativně hladce, spíše je otázkou, k jakým úpravám textu ještě dojde – možná i pod vlivem ÚSISu.

Jedna bitva válku nepohrává – a to rozhodující utkání má zákon zatím před sebou.

Content 2017 Tip Kytary

Marek Antoš


Starší, související články:

Našli jste v článku chybu?
9. 12. 1999 10:07
Jitka Pavlonová (neregistrovaný)
se zájmem jsem si přečetla Vaše názory a dovolím si připojit komentář iniciátorů vzniku zákona, tj. Sdružení pro informační společnost. 1. celého půl roku jsme nabízeli ÚSIS spolupráci, velmi jsme stáli o jejich připomínky k návrhu či o to, abychom návrh vypracovali a předložili společně. Bohužel. 2. vznik zákona jsme vyprovokovali proto, že v legislativním plánu vlády se do konce roku 2002 neobjevoval(letos měl být zpracován pouze věcný záměr zákona). Na naši výzvu, aby byl zákon zpracován c…
8. 12. 1999 15:21
Petr Souček (neregistrovaný)
Ale klidně ať se podílejí, to je úplně v pořádku, jenomže tu podstatu věci je potřeba zasadit do rámce ostatních zákonů, a to se jim zřejmě nepodařilo.