Hlavní navigace

Zvyky uživatelů: co hledají? Klikají na reklamy? Nakupují?

27. 7. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Čeští internetoví uživatelé používají na síti nejčastěji e-mail. Nejvíce vyhledávanou oblastí je na Internetu segment cestování. Na reklamy uživatelé klikají, její vliv na nákupní plány ale příliš nepřiznávají. To jsou jen některé závěry z marketingového průzkumu NetMonitor Consumer, jehož sumář vám předkládáme.

Projekt NetMonitor, který pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) realizuje společnost Mediaresearch ve spolupráci se společností Gemius, se zaměřuje nejen na měření návštěvnosti tuzemských internetových serverů, ale také na výzkum sociodemografie návštěvníků českého Internetu.

Výsledky posledního marketingového výzkumu NetMonitor Consumer si dnes představíme. Cílem průzkumu bylo zjistit informace o:

  1. vyhledávání informací na Internetu,
  2. nakupování přes Internet a vnímání online reklamy,
  3. trávení volného času,
  4. cestování letadlem.

Jak průzkum probíhal?

Anketa NetMonitor Consumer byla provedena na vzorku 1430 respondentů ve věku 15 a více let (739 mužů, 691 žena). Instrumentem pro získání informací od uživatelů byl dotazník, který se zobrazoval v období 21. června – 23. června 2006 na serverech sledovaných NetMonitorem ve formě pop-up panelu. Anketa byla zobrazena 18.739 uživatelům (cookies), 1.687 uživatelů ji započalo vyplňovat, zhruba desetina z nich neměla trpělivost zodpovědět všechny otázky.

V dotazníku NetMonitor Consumer byl zjišťován věk a pohlaví respondenta. Sociodemografické údaje účastníků výzkumu byly převzaty z hlavního dotazníku NetMonitor (kontinuální projekt s měsíční frekvencí výstupů). Na základě identifikace respondenta byla propojena data z dotazníku NetMonitor Consumer s údaji z hlavního dotazníku NetMonitor a s daty o návštěvnosti za měsíc květen 2006.

Co lidé hledají

Nejčastěji vyhledávaným obsahem jsou na Internetu informace z oblasti cestování (64 procenta). V letních měsících jejich atraktivita určitě ještě stoupá. Druhé nejžádanější jsou internetové obchody (62,4 procenta), třetí pak informace o produktech (53,4 procenta). Na chvostu žebříčku dlí obsah gastronomické povahy.

Co lidé hledají

Vyhledávání informací na Internetu
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Jaký obsah preferují ženy a muži? Ženy o mnohem více vyhledávaly segment inzerce, nabídek práce a seznámení. Častěji se zajímají o oblasti zdraví a bydlení, oblíbenější jsou na webu také recepty.

Vyhledávání informací - ženy.

Vyhledávání informací na Internetu – ženy
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

U mužů klesá oproti ženám zájem o cestovatelské informace, naopak v popředí jsou e-obchody, IT servery, informace o výrobcích. Oblíbenější je i bankovnictví a sport.

Co muži vyhledávají?

Vyhledávání informací na Internetu – muži
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Jaké produkty uživatele zajímají

Více než polovina dotázaných uvedla, že na webu v posledním půlroce hledala informace o výrobcích. Co to znamená konkrétně? Téměř tři čtvrtiny z těchto uživatelů zajímá elektronika, následují domácí spotřebiče a auto-moto. Nejméně vyhledávané jsou potraviny pro děti.

Vyhledávání - produkty

Vyhledávání informací o konkrétních produktech
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Preference mužů a žen se i v tomto případě liší. Téměř sedm z deseti respondentek shánělo domácí spotřebiče, 61 procento kosmetiku-drogerii, o tři procenta méně žen hledalo informace o oblečení.

Vyhledávání informací o produktech

Vyhledávání informací o konkrétních produktech – ženy
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Zatímco u žen figuruje elektronika na čtvrtém místě, u mužů ve webovém obsahu vítězí – v posledním půlroce hledalo data o elektronických výrobcích 87 procent respondentů. Výrazně oblíbenější než u žen jsou oblasti související s motorismem, u mužů naopak ztrácí na přitažlivosti weby související s oblečením a kosmetikou.

Vyhledávání informací o produktech

Vyhledávání informací o konkrétních produktech – muži
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Nejvyužívanější je e-mail

Nejčastěji používanou online službou je elektronická pošta. E-mail používá každý den 79,3 procenta internetových uživatelů. Dále lidé využívají Internet k získání informací pro osobní použití (53 procenta uživatelů denně) a k zábavě (38,6 procenta).

Naopak přímému nákupu zboží přes Internet se denně věnují pouze 2,4 procenta dotázaných osob – 44,7 procenta respondentů nakupuje na webu méně často než jednou měsíčně. To by v kontextu výše uvedených výsledků mohlo znamenat, že lidé nakupují online spíše nárazově než se železnou pravidelností a e-shopy pravděpodobně mohutně využívají jako zdroj informací o nabídce a jako porovnávače cen výrobků, které pak pořizují v kamenných obchodech.

Frekvence využívání služeb

Frekvence používání internetových služeb
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Frekvence nakupování přes Internet

Nejpočetnější skupina uživatelů – 31,5 procenta – nakupuje na Internetu třikrát až čtyřikrát ročně. Více než jedna čtvrtina respondentů (27 procent) uvedla, že přes Internet nenakupuje vůbec. Pravidelných zákazníků, kteří na webu nakupují v malých časových intervalech, je mezi internetovými uživateli relativně málo. S nákupem online mají menší zkušenosti ženy, když třetina z nich tento způsob nákupu nevyužívá (to je o šest procent více než muži).

Frekvence nakupování online

Frekvence nakupování přes Internet
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Kliknou na reklamu?

Oslovuje internetová reklama uživatele do té míry, aby na ni klikli? Téměř pětina respondentů odpověděla, že reklamu nesleduje, nebo ji dokonce blokuje. Podle svého subjektivního odhadu klikne na internetovou reklamu alespoň jednou měsíčně skoro čtvrtina uživatelů, alespoň jednou týdně pětina a téměř každý den tři procenta lidí. Výzkum už bohužel nebral v potaz (a ani by to nemuselo být v rozlišovacích silách respondentů), na jaké typy internetové reklamy lidé klikají.

Frekvence klikání na Internetovou reklamu

Frekvence klikání na internetové reklamy
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Na internetové reklamy reagují častěji muži než ženy. Pět procent zástupců silnějšího pohlaví deklaruje každodenní klikání na reklamy, oproti jednomu procentu u žen.

Vliv reklamy na nakupování

Internetoví uživatelé na reklamy klikají, zároveň ale většinou říkají, že na ně nemá žádný větší vliv. Jen 5,4 procenta dotázaných prohlásilo, že internetová reklama přispěla k rozhodnutí koupit zboží. V tomto případě přiznaly větší vliv ženy (8,2 procenta) než muži (3,1 procenta). Je ale vysoce pravděpodobné, že reklama má mnohem větší vliv, než si sami její příjemci myslí…

Vliv reklamy na koupi

Vliv reklamy na nákupní plány
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Vliv reklamy na koupi - ženy

Vliv reklamy na nákupní plány – ženy
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Vliv reklamy na koupi - muži

Vliv reklamy na nákupní plány – muži
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Volný čas a cestování letadlem

Průzkum NetMonitor Consumer dále sledoval, jak internetoví uživatelé tráví volný čas. S 71,1 procenty u nich vyhrává poslech rádia, na druhém místě je sledování televize. Domácí práce s Internetem je třetí. Ne tak častou činností je aktivní návštěva sportovních či kulturních akcí.

Volný čas internetových uživatelů

Trávení volného času
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Téměř polovina (47,1 procenta) internetových uživatelů necestuje letadlem. Přibližně pětina využívá služeb cestovních společností několikrát do roka, nebo alespoň jednou za 12 měsíců. Více než polovina mužů v dotazníku uvedla, že nikdy letadlem necestovala. Mezi ženami takto odpovědělo jen 41,6 procenta respondentek.

Cestují internetoví uživatelé letadlem?

Cestování letadlem
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, květen – červen 2006

Další zajímavosti

Pokud aktuální naměřená data srovnáme s průzkumem NetMonitor Consumer z února a ledna 2006, který máme v redakci k dispozici, registrujeme slabší intenzitu hledání informací o mobilních komunikacích (-12,6 procenta), naopak vzrostl zájem internetových uživatelů o cestování (+6,7 procenta), což jistě souvisí se sezónními vlivy.

Srovnáme-li frekvenci využívání online služeb internetovými uživateli, s potěšením můžeme konstatovat, že se zvyšuje. Jedinou oblastí, kde došlo k poklesu, je segment SMS (-2,9 procenta). Na přelomu února a března uvedlo 1,5 procenta lidí, že online nakupují denně. Čerstvá data oznamují posun o sedm desetin procentního bodu. Oproti výsledkům minulé ankety uživatelé deklarovali vyšší intenzitu klikání na reklamy, ale rozdíly jsou v rámci statistické chyby.

CIF - osobnosti

Co je zajímavé, v první čtvrtině roku bylo nejoblíbenější činností internetových uživatelů ve volném čase sledování televize, na kterou se dívaly téměř tři čtvrtiny dotázaných. Její atraktivita po pár měsících klesla o 7,7 bodu a přepustila místo rozhlasu. Že by opět sezónní vlivy a příchod sluníčka? Internet zato neztratil a naopak si upevnil třetí pozici ziskem 3,5 procentního bodu před četbou novin a časopisů.

Na rozdíl od nynějšího průzkumu se minulý NetMonitor Consumer zaměřoval na sledování medií internetovými uživateli. Výsledky prozradily, že nejvíce (73,1 procenta) jsou čteny obdoby denního tisku. Rádio přes Internet poslouchalo 21,8 procenta uživatelů, televizi sledovalo online (nikoliv přes TV kartu) 9,6 procenta lidí. Mezi internetovými konzumenty médií nalezneme častěji muže.

Jak často vás osloví internetová reklama do té míry, že na ni kliknete?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vede MEDOBOS s.r.o., je Copywriter.cz a dělá weby pro Benešov i Říčany.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).