Hlavní navigace

Měření českého Internetu: od iAuditu k NetMonitoru

21. 7. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

[Oživeno] Jak již někteří zaznamenali, z iAuditu začaly mizet servery některých poskytovatelů obsahu, například celá stáj Atlasu, Centra a také ostatně Internet Infa, vydavatele Lupy. Všechny servery se nyní budou objevovat v novém výzkumu českého Internetu, NetMonitoru, který je provozován Sdružením pro internetovou reklamu. A do konce roku se do nového výzkumu zapojí i Seznam.
Kolem odchodu Centra, Atlasu či Internet Infa z iAuditu se objevily různé spekulace, včetně toho, že například Centrum je na prodej a nechce být v jednom výzkumu spolu se Seznamem. Pravda je však mnohem jednodušší – servery přechází k novému výzkumu českého internetu pod názvem NetMonitor (běží již od února, od dubna v „ostrém“ provozu), který se stane novým „etalonem“ návštěvnosti českých serverů. NetMonitor je projekt Sdružení pro internetovou reklamu, tedy profesního sdružení, které zahrnuje jak zástupce poskytovatelů obsahu, tak zadavatelů reklamy. Pohled na seznam členů prozradí, že na straně poskytovatelů obsahu sdružuje asi všechny významné tvůrce obsahu (jak portály, tak tradiční informační servery) kromě Seznamu, na straně zadavatelů reklamy se jedná především o známé mediální agentury.

NetMonitor v nové podobě je významným rozšířením dosavadní formy výzkumu, která byla zaměřena na sociodemografický výzkum a poskytovala informace o uživatelích Internetu. K tomu se nyní také přidává výzkum návštěvnosti serverů, který byl po dlouhé roky spojen především s iAuditem. Zatímco iAudit byl v rukou soukromého provozovatele, který určoval podmínky měření, tedy co, jak a za kolik se bude měřit, výzkum provozovaný SPIRem by měl zajistit, že veškeré parametry výzkumu vzniknou na základě dohody všech zúčastněných, tedy jak poskytovatelů obsahu, tak zadavatelů reklamy.

Celý systém provozuje pro SPIR společnost Mediaresearch (rovněž provozuje populární „peoplemetry“, zaměřené na sledovanost televizí), ke spolupráci si přibrala polskou firmu Gemius, která vyvinula software, použitý k samotným výzkumům. Systém Gemiusu je používán i v dalších zemích východní Evropy, jako je Litva a Lotyšsko.

Lidé, ne cookies

Cílem NetMonitoru je poskytnout výrazně přesnější obrázek o využívání Internetu, než je dosud dostupný. K tomu používá jak měření návštěvnosti, tak zmíněný sociodemografický výzkum a sledování chování uživatelů Internetu přímo na jejich počítačích. K tomu by měření mělo být zbaveno jedné základní bolesti, kdy se měří de facto počet cookies, nikoliv reálný počet uživatelů. Kvůli různým možným vlivům, jako je používání jednoho počítače více uživateli, více počítačů jedním uživatelem či mazání cookies uživatelem, se do měření zavleče nikoliv nevýznamná chyba, která se samozřejmě nejvíce projevuje v měsíčních výsledcích. Na tuto chybu, která činí data ne příliš věrohodnými, například opakovaně poukazoval Ivo Lukačovič ze Seznamu na svém blogu.

NetMonitor k tomu v případě měření přistupuje poněkud odlišně – celou metodiku naleznete na webu NetMonitoru, zde se pouze pokusím načrtnout, o co v podstatě jde. Základem jsou samozřejmě data, naměřená pomocí JavaScriptu, vloženého do stránek a cookies, které poskytují okamžitá data, dostupná na stránkách NetMonitoru (i pro neregistrované uživatele), a samozřejmě denní, týdenní a měsíční statistiky. Jelikož však výsledkem výzkumu mají být počty lidí a nikoliv počty cookies, je potřeba s daty dále pracovat. V první řadě se ze zjištěných dat vygeneruje počet cookies, které by vznikly, kdyby nedocházelo k jejich mazání, a poté na základě externě dodaných dat (počet uživatelů Internetu v ČR, získaný z výzkumu MediaProjekt a upravený tak, aby respektoval růst a sezónní výkyvy) dojde k propočtu reálných uživatelů daných serverů. Jedná se samozřejmě o odhad, ovšem jelikož jde o odhad realizovaný na základě maxima dostupných dat, mělo by se jednat stále o veličinu významně věrohodnější než prostý počet cookies.

Kromě měření návštěvnosti se provádí další dvě měření, sociodemografické a na něj navazující sledování chování uživatele. Základem je výzkum přes Pop-up panel, kde uživatel vyplňuje dotazník, který se mu objeví při návštěvě některého ze sledovaných serverů. Tyto dotazníky se objevují náhodně, jejich výsledky jsou také validovány za použití určitých pravidel, aby bylo možné vyloučit „vtipálky“ a podobně. Součástí dotazníku je také žádost o instalaci sledovacího software (NetPanel) na počítači uživatele (podmínkou je Windows a prohlížeč Internet Explorer), který se stará o sledování chování uživatele podobně, jako „peoplemeter“ sleduje chování uživatele televize. Stejně tak je možné sledovat, kdo počítač používá, a uživatel je požádán i o instalaci software na další počítače, které využívá. Tento sledovací vzorek se nazývá MegaPanel. To dává možnost poměrně přesně sledovat chování uživatele, a vzhledem k tomu, že v tomto panelu má být minimálně 14.000 respondentů, poskytne poměrně hodnověrné informace. Výsledný stav má být takový, že na základě dat z MegaPanelu bude možné zpřesnit údaje z Pop-up panelu o chování uživatelů.

Kombinací všech dat tak vzniká poměrně přesný obraz o návštěvnících serverů v ČR – jak o jejich počtu, tak o chování a sociodemografických datech. Část dat (návštěvnosti serverů) je k dispozici veřejně, část pouze pro předplatitele, ať již samotné servery, nebo mediální agentury. Kromě pravidelných měsíčních závěrů jsou k dispozici také analytické nástroje, které umožňují sledovat celou řadu údajů, včetně chování návštěvníků apod. Do sledování NetMonitoru se může zapojit prakticky každý server, který nabízí prodej reklamy, ceny začínají na 1500 korunách měsíčně, ceník je dostupný na webu NetMonitoru.

A co na to Seznam?

NetMonitor již v tento okamžik používá řada serverů, přičemž některé již přestaly využívat iAudit a nebudou se nadále v jeho výsledcích objevovat. Otázkou bylo chování Seznamu, jednoznačně největšího poskytovatele obsahu v ČR, který v loňském roce ze SPIRu vystoupil. Podle informací získaných od zástupců Seznamu se Seznam objeví v NetMonitoru do konce letošního roku, ovšem prozatím souhlasí jen s publikováním denních a týdenních dat. Ivo Lukačovič podle všeho zatím nemá důvěru ani k nastíněné metodě, která se snaží na základě dostupných údajů z různých zdrojů dopracovat k maximálně přesnému údaji a považuje měsíční údaje za příliš nadhodnocené.

KL23 hlasovani

Každopádně NetMonitor by měl přinést více informací všem zúčastněným stranám, jak provozovatelům serverů, tak zadavatelům reklamy. Zda to bude znamenat přesnější cílení reklam na jednotlivé servery a zda to například umožní vydavatelům více manipulovat s cenami reklamy podle toho, jaké návštěvníky mají, teprve uvidíme. Pro Internet v České republice to je však opět posun vpřed – byť se zatím nijak bezprostředně nedotkne nás, běžných uživatelů, může větší důvěra v Internet přinést více objemu prostředků od inzerentů a díky tomu také bohatší obsah.

Doplnění: Dnes (21. července 2005) se nám podařilo získat upřesňující informace o metodice NetMonitoru od Miroslava Kůty, předsedy Metodické komise (MK) SPIR: „Systém NetMonitor pro den, týden nebo měsíc zaznamenává primárně všechny uživatele (cookies), kteří navštívili měřenou stránku a je potřeba doplnit, že se jedná skutečně o všechny uživatele bez jakéhokoli vnějšího zásahu v podobě jejich redukce, která by mohla způsobit jejich znehodnocení. Druhým výstupem jsou počty reálných uživatelů, ke kterým se dopracujeme za použití veřejné metodiky NetMonitoru schválené MK SPIR, která využívá MediaProjekt jako externí zdroj pro počet reálných uživatelů Internetu v ČR. Nejen na základě těchto důvodů považuji všechny datové výstupy pro den, týden a měsíc, za stejně plně spolehlivé.“

Hlasujte o novém designu Lupy
Nová Lupa bude v novém kabátě. I vy můžete svým hlasem rozhodnout, jak bude vypadat. Pomožte nám vybrat ten nejlepší design! Hlasovat můžete až do 27. července 2005 na adrese /design.php3

Sledujete měření návštěvnosti serverů?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).