Hlavní navigace

Radiokomunikace odpovídají čtenářům DigiZone.cz

 Autor: 115393
Od zahájení řádného digitálního vysílání multiplexu A v Praze se na našem serveru nashromáždilo mnoho dotazů na kvalitu signálu a rozšiřování této vysílací sítě do dalších regionů České republiky. Požádali jsme proto provozovatele mutliplexu, společnost Radiokomunikace, o odpovědi. Otázky jsme rozdělili do několika tematických bloků, na které odpovídal ředitel úseku vysílacích služeb Radiokomunikací Martin Roztočil.
7. 12. 2005

Sdílet

  • Radiokomunikace odpovídají čtenářům DigiZone.cz

Proč multiplex A nevysílá od začátku v Brně a Ostravě

Rollfree se ptá: Škoda, že pánové z Radiokomunikací (Ra) neznají/nepoužívají paralelní zpracování. Je pěkné, jak pan Roztočil tvrdí, že to prostě dříve než v únoru nejde, protože do konce roku budou budovat antény a pak začnou dělat na vysílací technologii. A to je ta instalace vysílacích technologií tak závislá na postavených anténách, že se tyto činnosti nedají dělat souběžně? Nebude to spíše tak, že tu technologii nikdo včas nenakontrahoval, a tak ji prostě dříve nebudou mít? Jinak musí být docela fajn budovat anténní systémy zrovna v prosinci a ladit v lednu.

Martin Roztočil

Martin Roztočil odpovídá: Tak především bych chtěl poděkovat těm, kteří reagovali. Budu se snažit odpovídat stručně (sledujte www.cra.cz, www.digizone.cz atd.), někde to ale nepůjde… Zahájení poskytování nových služeb není většinou jednoduchá věc. Je specifická, má svoje procesy a zákonitosti. Někdo může říci – a také se tak dle ohlasů děje -, že jde pouze o změnu módu a že změna z analogového na digitální způsob vysílání je vlastně velice jednoduchá. Má to přesto ale několik zásadních rozdílů, které ovlivňují způsob zahájení, poskytování a před tím ještě připravení dané služby ke komerčním užívání. Jedním z rozdílů je například více uživatelů na stejné technologické infrastruktuře. Pochopitelně všichni uživatelé nemají identické požadavky. Přesto všechna jednání vedoucí k podpisu příslušných smluv musí vést obecně k vyhovění všem. To nějakou dobu trvá a některá jednání se vedou ještě i v současné době. Pokud jsou tyto kroky úspěšné (je definitivně dokončena technická specifikace, zvláště konfigurace tzv. head-endu není nikterak jednoduchá), je možné získat peníze na investice a dokončit výběrová řízení na jednotlivé technologie. U nás ve společnosti je vše precizně procesně zpracováno, a přesto musíme počítat s tím, že ne vše, co je naplánováno, přesně vyjde a nenastane nějaká menší odchylka od plánu. Od našich zákazníků máme zadání zahájit v Praze (s obnovenou technologií) a definitivně v Brně a v Ostravě 9. února 2006 a věřte, že děláme vše proto, aby se tak stalo.

Anonym se ptá: Takže ČT (ústy Rudolfa Popa) tvrdí, že pokrytí je otázkou na Ra, a Ra tvrdí, že pokrytí je otázkou ČT? Tohle už je snad na inzultaci zodpovědných.

Martin Roztočil odpovídá: Překlopení experimentu s nezměněnou technologií byla tzv. 1. fáze (pro investory nesmírně důležitý signál, že je v ČR o tyto služby zájem). Následně je připravována 2. fáze s rozšířením na Brno a Ostravu od února příštího roku. Po jejím spuštění začne vyhodnocování zájmu, vývoje penetrace set-top-boxů a jednání s uživateli o dalším vývoji pokrytí sítě A v rámci České republiky, tzv. 3.fáze. Myslím si, že tento postup je logický…..

Anonym se ptá: Bohužel, Ra v minulosti propustily většinu odborníků na obsluhu vysílačů. Tato „racionalizace“ se jim dnes vrací v impotenci řešit běžné technické záležitosti paralelně a v reálném čase. Najímat vnější montážní firmy se jim nechce a prachy jim neutečou. Pouze připomínám, že licenční podmínky stanovily do půl roku jisté pokrytí. To končí v lednu 2006 a pokud nebude, dám podnět k odebrání licence…

Martin Roztočil odpovídá: Naše společnost, tak jako ostatní, které se chtějí udržet na trhu telekomunikačních služeb, snižovala vědomě v minulosti počet svých zaměstnanců na reálný počet z důvodu optimalizace nákladů. Přesto máme dostatek odborníků a expertů k zvládnutí nejen digitálního vysílání, ale i jiných služeb. Rovněž tak v legislativních otázkách postupujeme dle v současné době daných podmínek. To, že jde o standardní postupy, jsem popsal výše…

Kvalita řádného vysílání multiplexu A

VZ3 se ptá: Když jsem si digitál konečně předminulý týden pořídil, doufal jsem, že tam budou aspoň všechny televize „běžného typu“. Bydlím totiž v údolíčku a ‚buzarem‘ se klasický analog lapit nedá. No, a abych dlouho nekecal: takzvaným ostrým vysíláním jsem nemile zaskočen. Trošku by se mělo uvést do rovnováhy zdražení a zkvalitnění příjmu (o kvalitě programů se radši nezmiňuju). Buď tedy ať kapitáni přes vysílání přihodí něco do digitálu, nebo ať mně a podobně postiženým údolňákům vystavěj viditelný analogový vykrýváky. Howgh!

Martin Roztočil odpovídá: Vizte dále.

Jaroslav se ptá: Bydlím na východní straně Prahy a bohužel s ostrým vysíláním se můj příjem dig. TV znatelně zhoršil. Nepomáhá jakékoliv nastavování a ladění. Nejde jenom o Primu, která zmizela, také ostatní programy téměř nefungují. Dříve při zkušebním vysílání se objevovaly pouze občasné poruchy (znehybnění obrazu), které ovšem občas znemožňovaly např. uspokojivý záznam pořadů. Se zahájením ostrého vysílání se slibovalo zároveň zesílení signálu, který by všechny dosavadní neduhy odstranil.

Martin Roztočil odpovídá: Při přechodu na tzv. ostré vysílání sítě A v Praze došlo ke změnám skladby tohoto multiplexu, ale nikoliv ke změnám jeho přenosových parametrů (tzn. vysílaným výkonům, parametrům COFDM signálu apod.). Není tedy důvod se domnívat, že by se zhoršila kvalita pokrytí území signálem DVB-T v síti A. V rámci pokryté oblasti však samozřejmě může (na mikroskopické úrovni) docházet ke změnám v kvalitě pokrytí, které zejména v městském prostředí mohou být způsobeny celou řadou faktorů (např. výstavbou nových objektů, průmyslovým či jiným rušením apod.). V případě potřeby nabízí společnost Radiokomunikace a. s. měřící službu, kterou lze místní příjmové podmínky jednoznačně ověřit. Doporučuji však počkat na únor příštího roku, kdy i v Praze dojde k obnově vysílací technologie a anténních systémů s – jak věřím – příznivými účinky.

Zdeněk Z. se ptá: Pro mě je ostré vysílání na nic. Bydlím 70 km jižně od Prahy, na kraji středočeského kraje. Je to divné, ale DVB-T chytám z Cukráku (Ra). Ideální vysílání ČT1, ČT2, Nova, Prima, Óčko. Teď se současným stavem mi je přijímač tak akorát na to, abych si s ním podložil skříň.

Martin Roztočil odpovídá: Tazatel zřejmě nemá problém s příjmem signálu DVB-T sítě A z Cukráku, ale je nespokojený se současnou skladbou multiplexu A. Programové složení digitálních sítí v ČR je v kompetenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Ta také určila, které programy a kterých broadcasterů (TV společností) budou přenášeny divákům digitální sítí Radiokomunikací. V současné době jsou to programy ČT1, ČT2, ČT24 a TV Nova. Programy TV Prima a Óčko přenášejí dvě další sítě ve zkušebním provozu, které provozují společnosti Český Telecom a Czech Digital Group (CDG). O programovém složení těchto dvou sítí rozhodne RRTV v licenčním řízení, které ještě není uzavřeno.

Miko se ptá: Bohužel mě nijak nenadchli, signál mám výrazně slabší (nahrávat je zcela nemožné) než u konkurenčního testovacího projektu CDG, který má signál téměř perfektní. Podotýkám, že bydlím na Roztylech na kopci a vidím na Prahu. Snad se to v lednu zlepší…

Martin Roztočil odpovídá: Poměrně nedaleko oblasti Roztyl se nachází jeden z vysílačů společnosti CDG (ul. Zelený Pruh), takže není překvapením, že Roztyly jsou dobře pokryty signálem z tohoto vysílače. Nepochybně lze v Praze nalézt řadu míst, kde naopak signál multiplexu A bude pro změnu silnější než signál CDG. Výsledky měření uskutečněných v oblasti Roztyl nicméně jednoznačně dokazují, že úrovně signálu v této oblasti postačují minimálně k zajištění bezproblémového příjmu na pevnou venkovní anténu. Zmíněná nemožnost nahrávání (předpokládáme použití PVR) pravděpodobně tedy spíše svědčí o problému na přijímací straně (např. nevhodná nebo nevhodně umístěná, resp. nasměrovaná přijímací anténa).

Pokrytí dalších regionů multiplexem A

Silicon se ptá: Prozradil pan Roztočil plány Ra ohledně zprovozňování dalších vysílačů v síti A? O Brně a Ostravě se mluvilo na tiskové konferenci, ale co těch zbývajících 28 zkoordinovaných vysílačů? Já jsem slyšel hodně špatné zprávy.

Martin Roztočil odpovídá: S řádným digitálním TV vysíláním v síti A Radiokomunikace začaly na vysílačích Praha – město a Cukrák, dále plánují zahájení v Brně a Ostravě od 9. února 2006. Pokud jde o vysílání v dalších lokalitách, budou vedena jednání s provozovateli vysílání, kteří prostřednictvím sítě A poskytují divákům programy, a to s ohledem na vývoj předpokládaného zájmu a penetrace set-top-boxů nebo jiných podnětů.

Ondřej Pastorek se ptá: Chci se zeptat, jestli bude naše území pokryto do budoucna. Pocházím z Krkonoš (Vysoké nad Jizerou).

Martin Roztočil odpovídá: Radiokomunikace mají v současné době k dispozici oprávnění k vybudování 34 vysílacích bodů pro šíření signálu v síti A, na kterých jsou schopny vysílat, avšak oblast Krkonoš mezi nimi v současné době bohužel není.

Richard Balvín se ptá: Chci se zeptat na pokrytí signálem ve východních Čechách, a to konkrétně okolí Broumovska, okr. Náchod. Mám, a to nejenom já, vážný zájem o digitální vysílání. Prosím, napište mi, kdy toto sledování bude u nás možné. Děkuji a přeji digitálnímu vysílání hodně úspěchu.

Martin Roztočil odpovídá: Radiokomunikace mají v současné době k dispozici oprávnění k vybudování 34 vysílacích bodů pro šíření signálů v síti A, na kterých jsou schopny vysílat, avšak oblast Broumovska mezi nimi v současné době bohužel není.

Oreill se ptá: Nevíte, kdy bude možné chytat digitální vysílání v Jablonci nad Nisou?

Martin Roztočil odpovídá: S řádným digitálním TV vysíláním Radiokomunikace začaly na vysílačích Praha – město a Cukrák, dále plánují zahájení v Brně a Ostravě od 9. února 2006. Pokud jde o vysílání v dalších lokalitách, záleží na zájmu broadcasterů, tedy společností, které prostřednictvím sítě A poskytují divákům programy. Radiokomunikace mají v současné době k dispozici oprávnění k vybudování 34 vysílacích bodů pro šíření signálů v síti A, na kterých jsou schopny vysílat obsah podle jejich přání. Lokalita Jablonec nad Nisou je zahrnuta mezi lokalitami, na něž má naše společnost oprávnění. Zda bude zařazena mezi území s pokrytím sítě A v tzv. 3. fázi, se bude jednat.

Anonym se ptá: Dobrý den, bydlím v Hlinsku na Chrudimsku, počítá se také pokrytím této oblasti do roku 2007?

Martin Roztočil odpovídá: S pokrytím oblasti Hlinska a okolí digitálním signálem se zatím do roku 2007 nepočítá.

Lubina se ptá: Zajímalo by mně, jak je plánováno pokrytí Humpolce. V současné době je zde kvalitní příjem z vysílače Krásné.

Martin Roztočil odpovídá: S pokrytím oblasti Humpolce a okolí digitálním signálem se do roku 2007 bohužel nepočítá. Na stanoviště Krásné jsme neobdrželi povolení k digitálnímu vysílání.

Fosa se ptá: Kdy bude digitální vysílání v Olomouci?

Martin Roztočil odpovídá: S řádným digitálním TV vysíláním Radiokomunikace začaly na vysílačích Praha – město a Cukrák, dále plánují zahájení v Brně a Ostravě od 9. února 2006. Pokud jde o vysílání v dalších lokalitách, záleží na zájmu broadcasterů, tedy společností, které prostřednictvím sítě A poskytují divákům programy. Radiokomunikace mají v současné době k dispozici oprávnění pro budování 34 vysílacích bodů pro šíření signálů v síti A, na kterých jsou schopny vysílat obsah podle jejich přání. Lokalita Olomouc je zahrnuta mezi lokalitami, na něž má naše společnost povolení. Jednání o jejím eventuálním zařazení do tzv. 3. fáze spouštění sítě A se teprve povede.

Pafka se ptá: Kdy asi se počítá se puštěním digitálního vysílání přes vysílač Brno-Kojál?. Zhruba na kterém kanále?

Martin Roztočil odpovídá: S řádným digitálním TV vysíláním Radiokomunikace začaly na vysílačích Praha – město a Cukrák, dále plánují zahájení v Brně a Ostravě od 9. února 2006. Na stanoviště Brno-Kojál jsme neobdrželi povolení k digitálnímu vysílání.

Změna programové nabídky pražského DVB-T

Tomáš Holada se ptá: Asi před rokem jsem si pořídil set-top-box a začal jsem přijímat signál digitální televize z vysílače Cukrák. I když jsem věděl, že se jedná pouze o zkušební vysílání, byl jsem nemile překvapen tím, že 21. října 2005 došlo k úpravě programové nabídky (především došlo k vyřazení televize Prima). Vím, že Radiokomunikace zahájily komerční provoz a tam se počítá především s tím, že bude vysílán v multiplexu A pouze signál veřejnoprávní televize a rozhlasu. Prima a Nova by měly být v multiplexu B, který provozuje Czech Digital Group. Bohužel tento signál už zde nenaladím, protože nejsem v jejich dosahu. Stojím tedy teď před problémem, zda si mám pořídit anténu pro příjem analogového vysílání, nebo vydržet a doufat, že se pokrytí časem zlepší. Nevíte tedy někdo, jak tomu bude v budoucnosti? Zda se Prima vrátí, alespoň na čas, do multiplexu A? Kdy přibližně by mohlo dojít k rozšíření vysílání multiplexu B? Bude používat společnost Czech Digital Group vysílač Cukrák?

Martin Roztočil odpovídá: Programové složení digitálních sítí v ČR je v kompetenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta také určila, které programy a kterých boadcasterů (TV společností) budou přenášeny divákům digitální sítí A. V současné době jsou to programy ČT1, ČT2, ČT24 a TV Nova. Programy TV Prima a Óčko přenášejí dvě další sítě ve zkušebním provozu, které provozují společnosti Český Telecom a Czech Digital Group. O programovém složení těchto dvou sítí rozhodne RRTV v licenčním řízení, které ještě není uzavřeno. V současné době jsou v síti A šířeny rozhlasové programy ČRo2 – Praha, ČRo3 – Vltava, ČRo – D-dur, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko a program Frekvence 1. Společnost Czech Digital Group v současné době nemá povolení k vysílání z vysílače Cukrák.

Potíže s příjmem DVB-T přes venkovní anténu

Jan Kohout se ptá: Při příjmu digitální televize na anténu „matrace“ se zesilovačem na chatě u Živohoště je vysílání rušeno mobilními telefony sousedů z velkého okolí. Při příjmu Internetu Eurotel CDMA televizní přijímač nemohu vůbec sledovat pro úplné roztrhání obrazu. Anténu na dig. příjem nemohu dát jinam, protože signál je jen na jednom omezeném místě. Úroveň signálu je 80 procent a kvalita obrazu se pohybuje v rozmezí 40–80 procent podle počasí a denní doby (večerní přenos je lepší). Na jaře byl vypnut vysílač Cukrák, signál byl výborný, rušení minimální. Totéž se opakovalo začátkem tohoto týdne, kdy byl vypnut pro změnu vysílač Žižkov – kvalita opět byla velmi dobrá. Můžete mi poradit?

Martin Roztočil odpovídá: Vzhledem k poloze obce Živohošť (vzdálenost od Prahy, charakter okolního terénu) a informacím uvedeným ve Vašem dotazu (např. skutečnost, že používáte zesilovač), lze předpokládat, že úroveň a kvalita signálu sítě A nebude v dané lokalitě ideální. Čím je signál slabší, tím je samozřejmě také větší možnost, že bude rušen. Příčinou problémů, které popisujete, by mohlo být i použití zesilovače, zvláště pokud jde o zesilovač širokopásmový (může např. docházet k jeho zahlcení silným GSM signálem). Určitým řešením by mohlo být použití kanálového zesilovače. K otázce změny příjmových možností v závislosti na zapnutí resp. vypnutí jednoho z vysílačů (Žižkov/Cukrák) lze konstatovat následující: přijímače by měly (alespoň teoreticky) být schopny zpracovat signály z obou vysílačů současně a nemělo by docházet ke zlepšení příjmové situace v případě vypnutí některého vysílače jednofrekvenční sítě (spíše naopak). V takovém případě by nebylo možné vyloučit problém na straně přijímače, zvláště pokud by se jednalo např. o starší model. Je však třeba poznamenat, že v obci Žihovošť je dominantní signál z vysílače Cukrák, zatímco signál ze Žižkova zde pravděpodobně bude mít jen minimální vliv.

Dálkový příjem DVB-T z Prahy

Ondřej Pastorek: Jakou anténu si mám pořídit, abych DVB-T dálkově chytal z Prahy? Jsem z podkrkonoší.

Martin Roztočil odpovídá: Přestože podkrkonoší je již dosti vzdáleno od Prahy, nelze vyloučit, že v některých místech lze realizovat dálkový příjem signálu DVB-T. Pro tento účel bude samozřejmě nutné použít anténu s dostatečnou směrovostí, např. anténu typu Yagi, případně tzv. matraci. Lepší výsledky pak může přinést použití nízkošumového, dostatečně lineárního zesilovače. Dále lze také uvažovat o využití dvojice, případně i čtveřice správně fázově propojených přijímacích antén.

Zpožďování digitálního vysílání oproti analogu.

Pavel Kindl se ptá: Máme doma klasický set-top box + TV. Protože vedle v pokoji máme ještě jeden TV přijímač na analog, všiml jsem si, že obraz se zvukem na analogu je cca o dvě vteřiny rychlejší než na digitálním příjmu. Je to normální jev, nebo je příčinou set-top box (Terra XMA)? Další věcí je „zamrznutí“ obrazu na několik vteřin s následným nápisem na obrazovce „není video signál“. To se stává sporadicky, někdy vůbec, někdy několikrát za večer. Bydliště máme u Kladna západním směrem, příjem je z vysílače Cukrák. Neznáte někdo odpovědi?

Martin Roztočil odpovídá: V případě digitální televize prochází obrazový a zvukový signál procesy kódování (digitální komprese na vysílací straně) a dekódování (na přijímací straně). Tyto procesy jsou časově náročné a zavádějí do přenosového řetězce určité zpoždění. Vámi popisované zpoždění (cca dvě vteřiny) je zcela normální a příčinou není Váš set-top-box. Druhou otázkou je sporadické „zamrznutí“ obrazu spolu s následným nápisem „není video signál“. Vzhledem k místě Vašeho bydliště lze předpokládat, že důvodem takového chování přijímače bude nedostatečná úroveň a kvalita přijímaného signálu. Zde lze doporučit jedině optimalizaci přijímací antény a případně využití nízkošumového lineárního zesilovače.

Osvětlení žižkovské věže

Eva Nová se ptá: Tak trochu asi vybočuji z obvyklých témat v této zóně, ale chtěla bych se velmi, VELMI pochvalně zmínit o jednoměsíční akci, spáchané ku příležitosti zahájení digivysílání v ČR. Ta věž, většinou v okolí bydlící populací odsuzovaná, pomlouvaná a prostě považovaná za OŠKLIVKU, se pozvolna začala měnit. Prvním pozitivním vkladem byla „mimina“. To byl ovšem projekt pro oko, a to z blízka. Avšak digioslavný osvětlovací program jí propůjčil další maxiokrašlovací dimenzi. Bylo to skvělé, úžasné, pozitivně působící a originální. Najednou to byla krasavice, ale navíc chytrá a rafinovaná. Já sama se dívám ze svých bytových oken na věž, i když poněkud z dálky, a teď je mi zase smutno, už zase svítí monotónně. Ale vzpomínka na tuto akci – nazvala bych to „Ódou na radost“ – je příjemná. Je mi velmi líto, že tato akce neměla větší propagaci pro – zejména – pražskou veřejnost a zahraniční návštěvníky. Každopádně firmě, která osvětlení realizovala, mohu jen vyjádřit velké uznání a obdiv k opravdu profesionálnímu zvládnutí úkolu. Bylo by hodně, hodně příjemné a milé, kdyby se to mohlo vrátit a působit dlouhodobě, jako např. znělka Večerníčku.

Martin Roztočil odpovídá: Velmi nás těší, že nestandardní osvětlení pražské dominanty takto vysoce oceňujete. Moc děkujeme za toto uznání.

Jaké jsou vaše zkušenosti s digitálním vysíláním multiplexu A?

  • Radiokomunikace odpovídají čtenářům DigiZone.cz
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).