Hlavní navigace

Příští týden začíná 2. vlna EET. A úřady vydávají další upřesnění k dobírce

Jan Beránek

Už jen pár dní zbývá do startu druhé vlny EET, která by měla do systému zapojit i tisíce e-shopů. Finanční správa dnes proto vydala další metodické upřesnění, jak ve vzorových situacích správně vyplňovat položky datové zprávy, aby splňovaly požadavky zákona o evidenci tržeb. "Informace jsou určeny především pro vývojáře a dodavatele pokladních zařízení a software, upřesnila finanční správa na webu etrzby.cz. Všiml si toho náš bratrský server Podnikatel.cz.

Upřesnění se dočkala i dobírka, respektive expedice zboží externím dopravcem. Tam totiž bude záležet na tom, jakou má obchod s dopravcem smlouvu. 

V případě nepřímého zastoupení (např. na základě komisionářské či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na nepřímém zastoupení) musí být evidenční povinnost splněna nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem (zastupujícím/komisionářem) a zákazníkem. Evidenční povinnost nelze plnit později (tedy např. až po návratu dopravce do provozovny). Dopravce (zastupující) musí zajistit splnění této povinnosti sám bez součinnosti poplatníka (zastoupeného).

přímého zastoupení (např. na základě mandátní či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na přímém zastoupení) musí být evidenční povinnost splněna rovněž nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem a zákazníkem. Poplatník (zastoupený) je ale povinen zajistit splnění evidenční povinnosti sám (v praxi lze zajistit ještě před samotnou expedicí zboží) nebo prostřednictvím dopravce (zastupujícího), jehož může vybavit potřebným zařízením a jemuž může svěřit svůj certifikát (tímto se však nezbavuje povinnosti zacházet s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití).

V případě, kdy mezi poplatníkem a dopravcem není vztah, který by byl založen na bázi přímého či nepřímého zastoupení, dopravce nevystupuje v roli zastupujícího, nýbrž zastává roli tzv. „prostředníka“. V takovém případě je platba zákazníka ve prospěch poplatníka uskutečněna až v okamžiku převzetí této platby poplatníkem od poskytovatele této služby (dopravce). Ke stejnému okamžiku je tedy třeba sledovat naplnění formálních a materiálních náležitostí evidované tržby.

Kompletní znění s názornými nákresy lze nastudovat na stránkách etržby.cz.

Našli jste v článku chybu?