Hlavní navigace

830 milionů korun pro podporu Internetu v ČR

25. 8. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Na základě dohody mezi ministerstvem financí a ministerstvem informatiky (MI) připadla částka odpovídající jednomu procentu z prodeje Českého Telecomu (ČTc) do zvláštního fondu, který bude rozdělen na projekty v oblasti služeb a připojení k Internetu. O přidělení bude rozhodovat MI na základě doporučení Broadband Fóra (BBF).
Prvního srpna splnila nová ministryně informatiky Dana Bérová závazek svého předchůdce a jeden z bodů Národní politiky pro vysokorychlostní přístup, když jmenovala 14 zástupců do Fóra pro vysokorychlostní přístup k Internetu (dále jen Broadband fórum – BBF). Deset z nich jsou odborníci z různých oblastí, které budou rozhodováním Fóra ovlivněny – kromě zástupců telekomunikačních asociací je zde i zástupce asociace pro spravedlivou konkurenci, dva zástupci z krajů a obcí a dva zástupci veřejnosti – Sdružení pro informační společnost a konečně sdružení Internet Pro Všechny (IPV). Kompletní seznam členů najdete v této bleskovce na webu IPV.

Broadband Fórum bude mít dva základní úkoly – definování obsahu pro nově zřizovaný „vysokorychlostní portál“, který by měl spojovat nabídku a poptávku po Internetu, a hlavně pak doporučení vhodných projektů z oblasti vysokorychlostního Internetu, které by si zasloužily státní podporu.

Samozřejmě, že by celé toto rozhodování nemělo valný smysl, kdyby nebyly žádné peníze, které by se mohly rozdělovat, a zde je asi jediný možný problém. Fórum bude operovat s penězi, které má MI získat na základě dohody mezi bývalým ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou. Tato částka by se měla rovnat jednomu procentu z částky za prodej 51,1procent Českého Telecomu španělské Telefonice, tj. přibližně 830 milionů korun, rozdělena by měla být přitom do roku 2010, přičemž nejvyšší část – plných 500 milionů korun – by mělo být rozděleno již v příštím roce.

Jenže u politiků jsou sliby velmi často něco jiného než činy, a tak není tato částka v rozpočtu na příští rok vůbec uvedena. Ministryně informatiky ale prý nyní na vládě bojuje o slíbenou částku (ačkoliv tato by měla být přidělena automaticky, nota bene když se za prodej ČTc nakonec utržilo o 15 miliard více, než se v době vzniku dohody předpokládalo). Ministerstvo doufá, že současná vláda nebude pár měsíců před volbami takto veřejně ukazovat, že jí nelze věřit, a že peníze opravdu přiděleny budou, obává se ale, že na příští rok to bude méně, a to až o 200 milionů ko­run.

Ať už to dopadne jakkoliv, Broadband fórum musí velmi rychle jednat, jeho vznik byl o několik měsíců zpožděn kvůli výměně na ministerském křesle a termíny jsou šibeniční. Nejlépe do listopadu musí BBF schválit pravidla přidělování dotací, aby měly firmy alespoň měsíc na předložení projektu. Do poloviny ledna příštího roku už pak musí být přiděleny konkrétní částky konkrétním projektům a MI je musí co nejdříve schválit, aby již v únoru mohly projekty odstartovat.

Jaké bylo první jednání?

První setkání jmenovaných zástupců se uskutečnilo přesně před týdnem v jednací místnosti Ministerstva informatiky. Činnost Fóra pro vysokorychlostní přístup k Internetu zahájila svým úvodním slovem ministryně informatiky Ing. Dana Bérová a mělo spíše organizační charakter.

Paní náměstkyně Ing. Jana Vohralíková informovala o aktuálním stavu jednání týkajícího se peněz z prodeje Českého Telecomu, a.s. (rozpočet na rok 2006) a dále vysvětlila postup dotačního řízení včetně hrubého časového harmonogramu. Předseda fóra, Ing. Arnošt Traxler, pak přednesl svou vizi dalšího postupu jednání, nad kterou se již čile diskutovalo.

Z těchto vstupů pak vyplynul okruh nejdůležitějších otázek pro příští jednání. Zatímco jednací řád byl probrán bez větších zádrhelů, živější diskuse probíhala nad otázkou možného zapojení jednotlivých asociací do činností fóra a kontroly vybraných projektů. Velmi složitý pak bude i výběr nejvhodnějších oblastí, kde může činnost BBF nejvíce pomoci v rozvoji – zde bude mít každý člen trochu jiný názor daný jeho zkušenostmi i vlivem asociace, za kterou se jednání účastní.

Jaké projekty budou podporovány?

Prvním úkolem fóra bude určit, kam budou peníze směrovány. Částka 300 až 500 milionů korun na příští rok se zdá velmi vysoká, zvláště když peníze bude muset firma do konce roku i vyčerpat. Za tuto částku by zřejmě nebyl problém pokrýt celou republiku neomezeným vysokorychlostním bezdrátovým připojením v ceně do 300 korun měsíčně, ovšem je otázkou, jestli by to přineslo kýžený efekt.

Velkým problém současné nabídky Interentu v ČR je totiž absence kvalitního obsahu, který by využíval vysokorychlostní přípojky. Kvalitní obsah pak zvyšuje atraktivitu vysokorychlostního připojení, stejně tak jako velká penetrace broadbandu stimuluje vznik kvalitního obsahu. Jistě tedy bude muset část peněz směrovat i do podpory obsahu, je to tak trochu otázka, zda je důležitější vejce či slepice.

Na další schůzku tedy dostali všichni členové BBF za úkol přijít s vlastním zhodnocením situace na českém trhu, kde jsou největší mezery a kde mohou státní peníze nejvíce pomoci.

Osobně se domnívám, že by se nemělo zapomínat na dvě další velmi důležité oblasti. Tou první je otázka konkurence – i kdyby nakrásně všechny peníze byly nasměrovány do oblasti rozvoje internetového připojení a opravdu se dosáhlo stoprocentního pokrytí kvalitním a levným přístupem k vysokorychlos­tnímu Internetu, mohlo by to mít velmi neblahé účinky na existující poskytovatele a sítě, které již několik let aktivně budují svou klientskou základnu a investují vlastní (či půjčené) prostředky. Ve výsledku by to pak mohlo zcela zastavit rozvoj telekomunikačního trhu. Proto by měly být podporovány primárně oblasti, kde je nabídka alternativních způsobů připojení velmi malá, nebo dokonce žádná, případně takové služby, kam se konkurence nehrne (nabídka pro zdravotně postižené atd.).

Nemělo by se ale také zapomínat na oblast rozvoje počítačové gramotnosti jako takové – snad největší příčina nízké penetrace Internetu v ČR není podle mého názoru ani tak cena připojení jako takového, ale spíše nízké procento počítačů v domácnostech a s tím související jejich nízká znalost a možnost využívání.

A zde je opět prostor pro vás, čtenáře tohoto média. Zkuste v diskusi sdělit svůj názor na to, které oblasti je třeba nejvíce rozvíjet tak, abychom se co nejdříve dostali na úroveň moderních států: kde jsou tedy silné a slabé stránky současného stavu internetového trhu v ČR. Slibuji, že se vašimi názory budu zabývat a pomohu je přenést na půdu MI.

ICTZ23

V navazujícím článku se dozvíte, jak konkrétně budou peníze přidělovány, a shrneme si termíny, které budeme muset splnit jak my na BBF, tak vy, chcete-li se o peníze z fondu ucházet. Zjistíte také, jaký je program další schůzky, v pořadí druhé, ale v podstatě první, kde se bude opravdu rozhodovat.

P.S.: Tento článek obsahuje osobní postřehy a názory jednoho člena BBF a není oficiálním vyjádřením celého fóra.

Jaká je podle vás příčina nízké penetrace Internetu v ČR?

Autor článku

Autor je nezávislý mediální poradce a konzultant v oboru optimalizace stránek a jejich cílení na maximalizaci obchodních přínosů. Je bývalým členem Broadband fóra při Ministerstvu informatiky.