Hlavní navigace

Bitva o Skype

6. 8. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Společnost eBay, současný provozovatel sítě Skype, se podle všeho dostala do sporu s tvůrci jeho komunikačního protokolu, společností JoltID. Kam až může takový spor vést? A mohl by váš Skype přestat fungovat? Na první pohled to vypadá, že apokalypsa volání zdarma je blízko, tak zle snad ale nebude.

V kostce

Jak jste již možná slyšeli, společnost eBay, respektive její organizační složka Skype má problém s „jistou“ firmou Joltid, která jí licencuje „P2P technologii“ na níž je Skype, tedy populární nástroj pro VoIP telefonii, postaven. Abychom upřesnili podstatu sporu, výše jmenovaná firma Joltid (kdo to doopravdy je, si hned vysvětlíme) osočuje eBay, že porušil licenční podmínky svéhlavým zasahováním do podstaty a funkce P2P sítě tvořící Skype.

Celá záležitost pravděpodobně míří k soudu, a protože by mohla vyvrcholit zákazem Skype používat svou základní technologii, chce eBay reagovat tím, že pro svůj komunikátor vyvine novou komunikační síť, na níž jej v dohledné době hodlá převést.

Ačkoliv podobné (tj. licenční a právní) spory se obvykle neřeší v přítomnosti a tím méně na úkor zákazníků, reálné riziko ukončení provozu Skype v jeho současné podobě je zřejmě poměrně výrazné. A pro Skype, jako síť, která se přes všechny své nedostatky a odpor administrátorů etablovala i v profesionální sféře, to může mít špatné následky i v případě, že by nakonec k ničemu nedošlo. Pojďme se podívat pod pokličku problému, který vykynul v největší komerční decentralizované aplikaci na světě (nepočítaje v to sdílení souborů), a který nyní hrozí tím, že ji rozvalí.

Kdo je kdo

Společnost eBay, největší online aukční síň a provozovatel platebního systému PayPal (jehož zakladatel si mj. může dovolit svůj vlastní soukromý kosmický program, ale to jen na okraj) koupila internetový telefon a firmu Skype v roce 2005 za astronomických 2,6 miliardy dolarů. Prodejcem byla holandská společnosti „Consumer Empowerement“, za níž stáli zakladatelé této technologie, jmenovitě Niklas Zennström, Janus Friis a Jaan Tallinn. Skype ovšem nebyl jedinou prací těchto autorů, daleko spíše završením jejich předchozí kariéry.

Všichni tři jmenovaní lidé jsou tvůrci P2P systému FastTrack. FastTrack začal vznikat před takřka deseti lety v době, kdy hudební studia vedla válku proti P2P systému Napster. Napster byl založen na centralizovaném systému serverů. Tato architektura bohužel pro Napster jednak umožňovala efektivně filtrovat jeho obsah (nebo to alespoň u soudu požadovat) a jednak jej úplně vypnout (pozdější implementace protokolu typu OpenNap nemají žádný význam). Programátoři P2P aplikací si proto uvědomili, že chtějí-li se zbavit rizika žalob od ochránců autorských práv a hlavně nebezpečí soudních rozhodnutí, která by je nutila své sítě vypínat, musí je navrhnout jako decentralizované.

Ikonou decentralizovaných sítí byla Gnutella, okořeněná navíc o fakt, že její protokol byl uveřejněn pod svobodnou licencí. Ve svých počátcích ale Gnutella měla (a dodnes má) řadu funkčních nedostatků. Hlavním z nich je velmi pomalé vyhledávání a alokace obsahu, který momentálně „není v kurzu“, tedy nepředstavuje na síti většinu. Dalším problémem pak je tendence sítě za určitých okolností tvořit od sebe izolované „ostrovy“, které se nevidí (velmi nepříjemné), a ve vyjmenovávání slabin bychom mohli pokračovat dále.

Síť FastTrack vyvinutá výše zmíněnými programátory všechny tyto vady víceméně úspěšně řešila. A nejenom to. Přesto, že byla decentralizovaná, ji bylo možné centrálně spravovat (do určité míry). Existovaly v ní prvky zajišťující konzistenci, a co víc: od počátku byla vyvinuta ne jako nástroj pro sdílení souborů, ale jako P2P platforma, v jejímž rámci bylo možné provozovat jakoukoliv vhodnou aplikaci. Například distribuované počítání, ale to je už jiný příběh.

FastTrack byl postupně použit v několika FS nástrojích, vzájemně víceméně nekompatibilních, přičemž vzorem tohoto systému se stala aplikace KaZaa. Právě od ní původní autoři odešli, a v roce 2003 představili Skype. O dva roky později jej prodali eBay, ovšem evidentně bez práv na FastTrack, ta totiž vlastnila separátní společnost JoltID. A protože eBay do FastTracku začal zasahovat, což Joltidu nebylo po chuti, rozhodl se zakročit právně. Rukojmími jsou miliony uživatelů (a když se podíváme na historii implementace FastTracku v předchozích aplikacích, není to poprvé).

Co je Skype?

Jak je ale možné, že původní tvůrci Skype dnes jak se říká „drží pod krkem“ firmu velikosti eBay, jež jim za jejich práci nota bene zaplatila přes dvě a půl miliardy dolarů? Důvod je jednoduchý.

Jak již bylo řečeno, FastTrack není nástrojem pro výměnu souborů, ale P2P platformou. Skype je pak jeho implementací do podoby VoIP systému. Z technického hlediska se jedná o FastTrack, který je oproti časům s KaZaa zdokonalen o jednu až jednu a půl generace. Veškerá komunikace je šifrována, síť je schopna autonomně, dle aktuálních potřeb, přiřazovat role jednotlivým klientům (oficiálně existují dvě role, totiž node a supernode, reálně možná až pět). Úžasnou vlastností Skype, která mu ostatně přinesla popularitu, je spolehlivost v nepředvídatelném síťovém prostředí. Kvalita spojení na relativně špatných linkách a schopnost protokolu překonávat přirozené i umělé překážky – tedy úzká hrdla v cestě, počítače nepřijímající příchozí IP spojení a firewally. Síť si automaticky udržuje svou konzistenci, umožňuje vynucovat kompatibilní a vylučovat nekompatibilní klienty, a také poskytovat služby s přidanou hodnotou na topograficky vymezených bodech – tím máme na mysli PSTN přechody (tedy do telefonní sítě), za které uživatele platí. Provozovatel – momentálně eBay, se stará o své služby s přidanou hodnotou, zatímco P2P jádro sítě se řídí samo. Úžasné, a oproti ostatním IM/VoIP systémům takřka dokonalé.

Podstata sporu

Joltid (tedy původní autoři) vyčítají eBay to, že neoprávněně zasahuje do komunikačního protokolu Skype – tedy do FastTracku v rozporu s licenčním ujednáním. Je-li tomu skutečně tak, pak si eBay v roce 2005 koupil obrazně řečeno taxík bez motoru s tím, že mu výrobce licencoval použití motoru za předpokladu, že se nepokusí o tuning a bude používat výhradně originální díly. eBay až doposud na stávající P2P infrastruktuře Skype pouze prodává služby – SkypeIn a SkypeOut, tedy ony PSTN přechody, a další drobnosti. K tomu nepotřebuje zasahovat do FastTracku, protokol mu k prodeji služeb bezpochyby dává nezbytná API. V čem je tedy problém?

Dost možná v tom, že eBay chce Skype nabídnout k prodeji prostřednictvím burzy, což by se dalo vykládat jako porušení smlouvy sepsané mezi ním a Consumer Empowerement. Dostupné poznámky by ovšem ukazovaly na něco jiného. Totiž na snahu eBay síť Skype otevřít pro další klienty. To by bylo nejenom přelomové, ale z hlediska FastTracku velmi nebezpečné. Výše popsaných výhod neobvyklých pro decentralizované systémy je totiž dosahováno hlavně za cenu udržení uzavřeného, plně předvídatelného a homogenního prostředí (klíčovou vlastností sítě je, jak již bylo řečeno, mj. schopnost vynucovat na klientech určitou verzi protokolu). Jakýkoli zásah do něj by představoval problém. Z dob KaZaa jsou známy případy, kdy jeden „poblázněný“ hackersky upravený klient dokázal způsobit rozsáhlou poruchu, jež pak byla distribuována do zdravých částí sítě. KaZaa byl ale program pro sdílení muziky známý svou zablešeností. Spolehlivost od něj, na rozdíl od Skype, nikdo nečekal.

Výsledkem je, že Joltid a eBay jsou kvůli Skype ve při – a rukojmími jsou miliony zákazníků, uživatelů Skype. eBay přitom již oznámil, že chce pro Skype vytvořit vlastní komunikační protokol a systém na něj převést. Co by to znamenalo pro uživatele?

Alternativa

Na světě existuje celá řada protokolů, které umožňují VoIP/IM. Většina z nich je z praktických důvodů založena na systému serverů (oproti Skype řádově vyšší provozní náklady). Některé jsou proprietární (ICQ/Oscar), další otevřené (Jabber), standardizované (SIP), nestandardizované. Vedle nich existují pokusy o P2P systémy podobné FastTracku, ale žádný z nich se ani neblíží jeho efektivitě – však také jeho vývoj byl slušně zainvestován.

Pokud by se eBay rozhodlo Skype převést ze stávající sítě na jinou, čeká je drahá a nesmírně delikátní operace. Bez ohledu na zvolenou technologii by musely být všechny klienty převedeny v relativně krátké době. A to je problém. Za časů KaZaa byly klienty všude stejné. Dnes je ale Skype na mnoha operačních systémech (což není ten problém) a v mnoha dedikovaných zařízeních (což problém je). Zařízení, která umožňují aktualizaci firmwaru, ještě nemusí umožňovat aktualizaci komunikačního protokolu. Respektive, mohou počítat s konkrétním typem. Nepovedená aktualizace může znamenat, že zařízení z hlediska uživatele zemřelo a čeká jej cesta do servisu. To uživatele jistě nepotěší.

Základní vlastností FastTracku je jeho penetrační schopnost. Při vší úctě k penězům eBay lze říct, že něco podobného v krátké době vyvine jen velmi těžko. Skype s jiným protokolem (ať už serverový, nebo P2P) by pravděpodobně přestal fungovat na mnoha místech, kde se dnes používá bez problémů. A na mnoha jiných místech by přestaly fungovat jeho jednotlivé služby – jako první jmenujme přenos obrazu. Spousta zákazníků, která používá Skype kvůli tomu, že na rozdíl od srovnatelných služeb nevyžaduje takřka žádnou konfiguraci, by se patrně začala zaobírat alternativami. A vzhledem k tomu, že využitelnost sítě je přímo úměrná počtu jejich klientů, mohl by se Skype začít nepříjemně smršťovat.

Infrastrukturní problém

Stát se to kterékoliv IM službě, měli bychom o málo důvodů více, než jen napsat zde škodolibý text o velkých počátcích a tragických koncích. Skype je ale služba, která za dobu své existence překročila virtuální práh „online bezvýznamnosti“. Skype používají firmy, organizace, dokonce úřady. Skype je infrastrukturní službou, což si uvědomuje jak eBay, tak původní autoři.

WT100

Z tohoto důvodu je možné domnívat se, že jejich aktuální tahanice – reálně hrozící vysazením, nebo značným omezením Skype jak jej známe dnes – se nakonec bude podobat nedávné bitvě mezi Světovou automobilovou federací, a sdružením týmů Formule 1, které hrozily založením vlastního šampionátu. Předmět hádky je prostě příliš významný, než aby mohl padnout, a to determinuje nutnost dohody. Předpokládejme ovšem, že dojde k nejhoršímu scénáři. eBay přestane spoléhat na FastTrack a pokusí se vyvinout jeho alternativu. Při její implementaci dojde k selhání. Část Skype přestane pracovat úplně, část bude fungovat omezená na textovou IM službu. Zhorší se kvalita a dostupnost hovorů. Miliony uživatelů budou přecházet zpět ke konvenční telefonii, nebo hledat alternativy.

Poučení z této katastrofy bude jediné: potřebuje-li svět jednu univerzální, všude dostupnou IM službu, pak ji nezbytně musí založit na otevřeném a nejlépe standardizovaném formátu. Konec Skype prezentovaný grandiózním výbuchem tak vytvoří oblak ve tvaru prstu, ukazujícího na SIP, dost možná v jeho decentralizované podobě P2PSIP.

Používáte pravidelně Skype?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je sociolog, odborný publicista, poradce, a lektor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).