Hlavní navigace

Broadband v roce 2007: zvýšení rychlostí a datových limitů

28. 12. 2007
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Jestliže v minulém roce byl trh s broadbandem do značné míry ovlivněn změnami ve velkoobchodní nabídce dominantního operátora, pak v letošním roce můžeme pozorovat podobný trend. Navyšování rychlostí a datových limitů u ADSL připojení se projevilo nejen v nabídkách telekomunikačních společností, které nabízí přístup k Internetu touto technologií, ale také u kabelového připojení a do svých ceníků je promítli i někteří poskytovatelé WiFi připojení.

Nejvyšším rychlostem, které jsou v současné době nabízeny na bázi ADSL připojení, však konkuruje pouze omezený okruh WiFi providerů.

ADSL připojení

Na začátku března představila společnost Telefónica O2 Czech Republic (TO2CR) novou velkoobchodní nabídku ADSL. Ve skutečnosti se jednalo o dvě samostatné velkoobchodní nabídky, z nichž jedna vycházela z předchozího velkoobchodního modelu a druhá zavedla do velkoobchodního ADSL nový model, který byl reakcí na požadavky Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Regulátor po dominantním operátorovi požadoval zejména zavedení souhrnných objemových limitů, vztažených na poskytovatele a nikoliv na uživatele. Takové řešení by totiž umožnilo alternativním operátorům aplikovat u maloobchodních služeb vlastní datové limity nebo regulovat datový provoz u jednotlivých přípojek prostřednictvím Fair User Policy (FUP), jejíž formu by ale definovali sami operátoři, nikoliv dodavatel přístupu – TO2CR.

V rámci nové velkoobchodní nabídky si tedy alternativní operátoři vytváří podobu služby pro koncové zákazníky z ceny za deklarovanou nominální rychlost připojení a individuálního datového objemu, z jednoho ze 17 nabízených agregačních poměrů od 1:20 do 1:100 a dále z ceny za propojení sítě alternativního operátora se sítí TO2CR.

Pro koncové zákazníky však nejviditelnější změnou bylo navýšení přenosových rychlostí u jednotlivých tarifů. Z velkoobchodní nabídky zmizely rychlosti 512/128 a 768/256 a nejnižší přenosovou rychlostí se stala 2048/128 kbit/s. Na opačné straně nabídky se objevila rychlost 8192/512 kbit/s, která je společně s 6144/384 kbit/s provozována na technologii ADSL 2+.

Změny v maloobchodních nabídkách jednotlivých operátorů se objevily na začátku dubna, kdy vstoupila nová velkoobchodní nabídka v platnost, ale například Volný začal prodávat rychlost 2 Mbit/s za cenu 512 kbit/s již od 1. března. Jako časově velmi náročné se ukázalo migrování stávajících zákazníků na nové rychlosti. Někteří si museli pro navýšení rychlosti vyměnit modem, protože rychlosti nad 4 Mbit/s využívají technologii ADSL 2+, kterou některé starší modemy nepodporují. Jiní museli na novou rychlost čekat déle, než bylo původně avizováno, nebo se rychlejšího připojení nedočkali vůbec, protože to nebylo technologicky možné. Na některých linkách totiž nebyla TO2CR schopna garantovat minimální rychlost 512/128 kbit/s, natož pak nově 2048/128 kbit/s. Takových linek je v současné době celé České republice přibližně 10 procent, ačkoli ADSL připojení na platformě TO2CR je dostupné na 97 procentech všech pevných telefonních linek.

Určitým zklamáním pro koncové uživatele mohl být fakt, že ačkoli došlo k razantnímu navýšení přenosových rychlostí na downstreamu, rychlost připojení směrem od uživatele se prakticky vůbec nezvýšila. Zrychlení mohli zaznamenat pouze zákazníci, kteří využívali před 1. dubnem 2007 rychlost 3072/256 bit/s, ta byla totiž nahrazena rychlostí 6144/384 kbit/s. Také datových limitů se změny netýkaly, nicméně k jejich navýšení došlo na začátku prázdnin.

Novou maloobchodní nabídku představili nejen operátoři přeprodávajíci služby na platformě TO2CR, ale také ti, kteří nabízí vysokorychlostní připojení na vlastní platformě prostřednictvím zpřístupnění místních smyček. České Radiokomunikace (ČRa) zvýšily rychlost ADSL připojení na vlastní platformě až na 10 Mbit/s a zároveň sjednotily rychlost přenosu dat směrem od uživatele na 512 kbit/s. Na druhou stranu byla u těchto služeb snížena agregace z 1:20 na 1:50 a ve všeobecných podmínkách se objevilo ustanovení umožňující aplikaci FUP v případě extrémních datových přenosů. ČRa se snažily tímto způsobem vyřešit problémy s přetížením DSLAMů, kterému čelily v některých lokalitách velkých měst. Migrování stávajících zákazníků zahájily ČRa až 1. května a podmiňovaly jej uzavřením nové smlouvy. Jinými slovy, zákazník musel přistoupit na podmínky, za kterých je ADSL připojení nabízeno od 1. dubna 2007. Od tohoto data také ČRa přestaly přeprodávat datově neomezené služby na platformě TO2CR.

Vývoj počtu xDSL přístupů

Zdroj: monitorovací zpráva ČTÚ

Problémy s navyšováním rychlostí se objevily i u GTS Novery a postihly mimo jiné zákazníky, kteří mají ADSL připojení na platformě bývalého Telenoru. Protože síť, kterou GTS Novera získala akvizicí na konci roku 2005, nepodporuje technologii ADSL 2+, nemohli být na nové rychlosti zmigrováni všichni zákazníci, u nichž by přenosová rychlost po navýšení překročila hranici 4 Mbit/s. Těmto zákazníkům byl nabídnut přechod na službu Novera duo expres, která je provozována v nové síti podporující i ADSL 2+. Tato služba ovšem kombinuje jak internetové připojení, tak hlasové služby. Zákazníci, kteří nabídky nevyužili, byli zmigrováni maximálně na rychlost 4 Mbit/s a byl jim snížen měsíční paušál.

V červenci vstoupila v platnost další nová velkoobchodní nabídka TO2CR, která navyšovala objemové limity u jednotlivých datově omezených tarifů a současně snížila cenu za každý započatý 1 GB přenesený nad limit o polovinu z původních 30 Kč na 15 Kč. U nejnižší rychlosti 2048/128 kbit/s byl datový limit zvýšen ze 4 na 12 GB, u 8192/512 kbit/s z 35 na 48 GB. Tento krok znamenal vyrovnání disproporce mezi navýšením přenosových rychlostí a ponecháním hodnot datových limitů.

Ačkoli z pohledu koncového uživatele obě změny velkoobchodních nabídek znamenají kvalitativní posun a dávají impuls celému trhu s broadbandem, který funguje na principu spojených nádob, z pohledu alternativních operátorů se o žádnou revoluci nejedná. Trh s ADSL připojením ovládá dominantně TO2CR a její podíl je od minulého roku víceméně konstantní, pohybuje se okolo 82 procent u maloobchodního ADSL, vyjadřujeme-li tržní podíl počtem přístupů. Podíl alternativních operátorů nabízejících připojení prostřednictvím LLU sice roste, ale podle údajů ČTÚ tvořilo ADSL na bázi LLU ve druhém čtvrtletí letošního roku pouze 6,4 procenta. Navíc od roku 2005 dochází ke kontinuálnímu poklesu podílu přeprodávaného ADSL na celkovém prodeji tohoto typu připojení.

Vývoj tržního podílu xDSL

Zdroj: monitorovací zpráva ČTÚ

Jinými slovy, alternativní operátoři, kteří ADSL na platformě TO2CR přeprodávají, nejsou v získávání nových zákazníků tak úspěšní jako TO2CR, a nebo jim stávající zákazníci odchází k jinému typu připojení. Jestliže v druhém čtvrtletí 2005 byl podíl přeprodávaného ADSL 21,75 procent, ve stejném období letos už pouze 11,41 procent.

ADSL připojení zůstává nejrozšířenější technologií využívanou koncovými zákazníky pro širokopásmový přístup k Internetu s podílem 45 procent z celkového počtu přístupů a nechává tak za sebou WiFi se 30 procenty.

Kabelové připojení

Připojení prostřednictvím rozvodů kabelové televize prošlo obdobným vývojem jako ADSL připojení. Největší poskytovatel tohoto typu připojení, společnost UPC, nejdříve v dubnu navýšila přenosové rychlosti. Portfolio služeb internetového připojení nyní začíná na rychlosti 2048/256 kbit/s. Nejvyšší rychlost v nabídce je 16384/1024 kbit/s. V červenci následovalo zrušení datových limitů u téměř všech služeb, s výjimkou nejpomalejších tarifů Flex a Starter, u kterých ale byly datové limity výrazně navýšeny. Zrušení datových omezení bylo logickým krokem, kterým se kabelový operátor vymezil vůči poskytovatelům ADSL připojení. Ačkoli je většina tarifů od začátku prázdnin nabízena jako datově neomezená, UPC si ponechalo ve všeobecných podmínkách možnost aplikace FUP jako pojistku proti zákazníkům, kteří generují extrémní datový provoz.

Mobilní připojení

Na poli mobilního připojení se v květnu objevil nový hráč, společnost MobilKom, která nabízí své služby pod značkou U:fon. MobilKom není zatím plnohodnotným mobilním operátorem, zákazníkům totiž nabízí pouze bezdrátovou náhradu pevné telefonní linky a bezdrátové připojení Internetu. U:fon se v případě připojení k Internetu snaží zaujmout relativně nízkou cenou. Rychlejší varianta, U:fonův fofr Internet, přijde na 594 Kč včetně DPH a teoreticky umožňuje surfovat rychlostí až 3,1 Mbit/s na dowstreamu. Prakticky ale není možné této rychlosti dosáhnout a podle zkušeností některých uživatelů je skutečná rychlost služby řádově nižší. Navíc využívání služby je podmíněno podepsáním smlouvy na 24 měsíců a po vyčerpání datového limitu 2 GB je aplikována FUP, která sníží rychlost až na 128 kbit/s. Dalším handicapem i nadále zůstává dostupnost služeb.

Ostatní mobilní operátoři upravovali v průběhu letošního roku nabídku datových tarifů. Vodafone zjednodušil a zlevnil datový tarif Připojení na dlouho, který se nově skládá ze tří datových pásem, přičemž za neomezené stahování zaplatí zákazníci nově 750 Kč včetně DPH. Datové služby Vodafonu jsou dostupné 47 procentům populace v 37 největších městech České republiky. Od září nabízí Vodafone firemním zákazníkům ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi konvergovanou službu Vodafone OneNet, která zahrnuje jak hlasové, tak datové služby v pevném i mobilním provedení.

T-Mobile rozšířil v průběhu roku pokrytí na 60 procent obyvatel a od 20. srpna také navýšil limity stažených dat u tarifu Internet 4G Basic a Standard z 1 na 2 GB, resp. z 3 na 5 GB. Ke stejnému datu zahájil T-Mobile pilotní provoz internetového připojení založeného na technologii ADSL.

Také TO2CR upravila nabídku svých datových tarifů. Zavedla nový tarif Internet Mobil 256 s rychlostí 256 kbit/s, u ostatních rychlostí došlo k navýšení dostupnosti datových sítí, resp. podporovaných technologií. Od 15. října zvýšila TO2CR datové limity pro mobilní CDMA připojení v rámci služeb O2 Internet Komplet a Komplet Extreme, které kombinují ADSL a mobilní připojení. Od dubna také TO2CR nabízí první službu z oblasti fixně-mobilní konvergence. O2 Duo mobil kombinuje jednu hlasovou službu (mobilní) a jednu datovou službu (pevnou, prostřednictvím AD­SL).

WiFi připojení

WiFi je v České republice stále fenoménem, a to i přesto, že mu pomalu začíná docházet dech. Není to způsobeno ani tak tím, že by se uživatelé k bezdrátovému připojení otáčeli zády, ale spíše skutečností, že se ostatním technologiím daří přilákat více nových zákazníků.

V letošním roce bylo WiFi předběhnuto v penetraci ADSL připojením, které si od roku 2006 drží vedoucí postavení na trhu s broadbandem co do počtu uživatelů. Přestože WiFi přepustilo první pozici v penetraci právě ADSL připojení, zůstává i nadále silným hráčem na poli českého broadbandu, navzdory některým dřívějším pesimistickým odhadům.

Podíl technologií v roce 2007

Zdroj: monitorovací zpráva ČTÚ

WiFi má a bude mít i do budoucna co nabídnout. Potenciální zákazníky může oslovit lepší poměr rychlostí mezi downstreamem a upstreamem, jiná FUP politika či cenová výhodnost, která díky absenci dalších poplatků (u ADSL připojení poplatek za pronájem telefonní linky) či slevě při platbě za více měsíců dopředu může být pro řadu zákazníků rozhodujícím faktorem při volbě typu internetového připojení. Nicméně i samotní WiFi poskytovatelé si uvědomují určitá technologická omezení, která jsou s WiFi spojena, a proto se u některých providerů objevuje trend investic do optických sítí. Ty slouží jako doplněk k již existujícím bezdrátovým sítím, případně mohou jejich roli v budoucnu převzít.

Konsolidace trhu

V letošním roce došlo k dokončení fúzí mezi telekomunikačními společnostmi. Poté, co v roce 2006 pohltila GTS Novera společnosti Nextra a Telenor a České Radiokomunikace společnost Tele2, byla dokončena obdobná fúze mezi UPC a Karnevalem. Vznikl tak silný kabelový telekomunikační operátor, který bude moci efektivněji konkurovat v oblasti internetového připojení zejména TO2CR. Také Czech on Line (Volný) formálně završil spojení se společností eTel, kterou koupil na konci roku 2006. Současně byla nově vzniklá společnost přejmenována na Telekom Austria Czech Republic, přičemž služby budou i nadále nabízeny pod značkou Volný.

MMF23 tip3

Již delší dobu se také spekuluje o odchodu společnosti Tiscali z České republiky. Ta sice zatím svůj odchod nepřipouští, přenecháním 400 lukrativních firemních zákazníků společnosti ČD-Telematika, které bylo realizováno k 1. srpnu 2007, však spekulace jen prohlubuje.

Rok 2007 byl z hlediska zkvalitňování služeb vysokorychlostního připojení k Internetu jednoznačně pozitivní. Poměr cena versus výkon je ve srovnání s minulým rokem příznivější. Trh se začíná pomalu nasycovat, což je patrné zejména na zpomalení raketového nárůstu nově zřízených ADSL přípojek. Počet potenciálních zákazníků však zůstává i nadále relativně vysoký. Podle posledních odhadů Českého statistického úřadu je totiž k Internetu připojeno pouze 32 procent domácností. Jako negativní lze hodnotit stále silnou pozici dominantního operátora v oblasti ADSL připojení a nedostatečný rozvoj služeb na bázi zpřístupnění místní smyčky.

Prostřednictvím jakého typu připojení se nejčastěji připojujete k Internetu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).