Hlavní navigace

Telefónica nabídne od dubna rychlejší ADSL, ale ne všem zákazníkům

22. 3. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Telefónica O2 včera představila novou nabídku ADSL připojení pro koncové uživatele. Rychlost u služeb s datovými limity, ale i u variant bez objemových limitů, bude navýšena při zachování současné výše měsíčních paušálů. Razantní zvýšení rychlosti se ale týká pouze datového provozu směrem k uživateli. Navíc někteří zákazníci na nové rychlosti vůbec nedosáhnou.

Na začátku března jsme vás informovali o změnách ve velkoobchodní nabídce společnosti Telefónica O2 Czech Republic (TO2CR), která vstoupí v platnost 1. dubna. Od této nabídky se následně odvíjí výsledná podoba služeb pro koncové zákazníky. Dalo se tedy předpokládat, že od dubna dojde k navýšení rychlostí a nejpomalejší varianta ADSL připojení v České republice bude na dowstreamu dosahovat hodnot blížících se 2 Mbit/s.

Jistou představu o tom, jak by mohlo promítnutí velkoobchodní nabídky do konkrétních tarifů pro koncové zákazníky vypadat, si bylo možné udělat ještě předtím, než byla velkoobchodní nabídka oficiálně zveřejněna.

Zareagoval Volný jako první?

Už 1. března přišla společnost Czech On Line, která nabízí služby pod značkou Volný s úpravami tarifů ADSL. Rychlost 2048/256 kbit/s je od zmiňovaného data v síti Volný k dispozici za měsíční paušál 415 korun, navíc není u tohoto tarifu aplikován datový limit ani jiné omezení objemů datových přenosů.

Nejvyšší rychlost 10 Mbit/s byla nahrazena pomalejší variantou 8 Mbit/s. V tiskové zprávě, kterou Czech On Line vydal v souvislosti se změnami u tarifů internetového připojení, se uvádí, že úprava portfolia služeb a jejich cen je reakcí na akční nabídku TO2CR. Ta umožňuje novým zákazníkům po dobu 2 měsíců využívat tarif O2 Internet Expres 2048 za cenu měsíčního paušálu pomalejší varianty Internet Expres 512. Po uplynutí této doby má zákazník možnost si ponechat rychlost 2048/256 kbit/s a platit měsíční paušál v plné výši, nebo bezplatně přejít na nižší rychlost 512/128 kbit/s při zachování výše měsíčního paušálu.

Volný tímto krokem opět potvrzuje pozici inovátora a lídra na českém trhu s vysokorychlostním připojením. Zvýšením rychlosti v naší vlastní síti naplňujeme požadavky internetových uživatelů a rychlé a kvalitní internetové připojení chceme zpřístupnit stále více lidem. Naše nová nabídka je rovněž odpovědí na nabídku společnosti Telefónica O2, která nabízí jenom časově limitované rychlostní navýšení na dobu dvou měsíců. Podle našeho názoru je nabídka O2 vůči zákazníkům zavádějící a neférová. Doufáme, že O2 nás bude následovat, řekl k nové nabídce Clemens Wohlmuth, generální ředitel Volný.

Nicméně pravděpodobnějším důvodem pro úpravu ceníků byla právě posléze zveřejněná velkoobchodní nabídka TO2CR. Tomuto názoru nahrává i fakt, že nejvyšší rychlost v síti Volný byla snížena z 10 Mbit/s na 8 Mbit/s, tak aby byla lépe porovnatelná s maximální rychlostí, kterou budou koncovým zákazníkům od dubna nabízet ostatní alternativní operátoři, potažmo pak TO2CR. Nebylo by to poprvé, kdy Czech on Line takto předběhl konkurenci. Již při navyšování rychlostí v únoru minulého roku začal prodávat tarif vycházející z nové velkoobchodní nabídky již dva týdny před tím, než oficiálně vstoupila v platnost.

Letos je situace odlišná pouze v tom, že většinu tarifů poskytuje Czech on Line na vlastní platformě, jejíž dostupnost se pohybuje kolem 30 procent telefonních linek v České republice. Před rokem byl v nabídce poměr přeprodávaných služeb a služeb provozovaných na vlastní platformě opačný.

Nabídka pro koncové uživatele

Nyní se pojďme podívat na nabídku tarifů vysokorychlostního Internetu na bázi technologie ADSL, kterou TO2CR přichystala pro koncové zákazníky. Od 2. dubna 2007 dojde ke zvýšení rychlostí u stávajících tarifů při zachování výše měsíčních poplatků. Změny se týkají pouze rychlostí, nikoliv však změn v oblasti datových limitů. Ty zůstávají u datově omezených služeb zachovány v původní výši.

Podobu nových parametrů u jednotlivých služeb ukazuje následující tabulka (s cenami včetně DPH):

Nabídka pro koncové uživatele TO2CR platná od 2.dubna 2007
Tarif Maximální rychlost směrem k zákazníkovi Maximální rychlost směrem od zákazníka Měsíční paušál
O2 Internet ADSL 2048 2048 kbit/s 128 kbit/s 474,81 Kč
O2 Internet ADSL 4096 4096 kbit/s 256 kbit/s 712,81 Kč
O2 Internet ADSL 6144 6144 kbit/s 384 kbit/s 950,81 Kč
O2 Internet ADSL 8192 8192 kbit/s 512 kbit/s 1 426,81 Kč

Pokud vám v názvech jednotlivých tarifů schází slovo Expres, vězte, že to opravdu není nepozornost autora. TO2CR se totiž současně s navýšením rychlostí rozhodla změnit názvy služeb ADSL připojení. Opouští tak pojmenování Expres, které firma používala od května roku 2004 a nahrazuje jej zkratkou ADSL.

Stávající zákazníci budou na nové rychlosti migrovat až do konce května

Na vyšší přenosové rychlosti se mohou těšit i stávající zákazníci. Na rozdíl od minulého roku však nebudou moci proces migrace nikterak ovlivnit, například prostřednictvím aplikace Moje konto. V praxi se tento postup asi neosvědčil a navíc TO2CR pravděpodobně rozdělila migraci na dvě části kvůli tomu, aby mohla sledovat, jak bude na proces migrace reagovat její síť.

První část zákazníků (přibližně 60 procent) bude převedena na vyšší rychlosti v průběhu dubna, zbývajících 35 procent zákazníků získá rychlejší přístup k Internetu do konce května. Navyšování rychlostí bude probíhat automaticky a zákazníci budou o chystaných změnách informováni dopisem. Současně si mohou, po zadání telefonního čísla své účastnické stanice, na stránkách www.zrychluje­me.cz zjistit, zda jim bude rychlost navýšena již v dubnu nebo až v květnu, případně se zde dozví další informace související s migrací.

Rychlosti budou navyšovány podle následujícího klíče:

Migrace stávajících zákazníků na nové rychlosti
Tarif Původní maximální rychlost Nová maximální rychlost
O2 Internet ADSL 2048 512/128 kbit/s 2048/128 kbit/s
O2 Internet ADSL 4096 2048/256 kbit/s 4096/256 kbit/s
O2 Internet ADSL 6144 3072/256 kbit/s 6144/384 kbit/s
O2 Internet ADSL 8192 4096/512 kbit/s 8192/512 kbit/s

Rychlosti tedy porostou až čtyřnásobně, ale pouze pro datový provoz směrem k uživateli. Naopak směrem od uživatele zůstávají hodnoty nezměněné s výjimkou migrace z 3 Mbit/s na 6 Mbit/s. V tomto případě je rychlost na upstreamu navýšena o 128 kbit/s. Absence zrychlení na upstreamu má za následek pouze další rozevírání nůžek mezi hodnotami rychlostí směrem k uživateli a od něj.

Jestliže před zrychlováním byl poměr mezi zmiňovanými parametry maximálně 12:1, nová nabídka jej posunuje až na 24:1. To bude limitující zejména pro uživatele, kteří využívají tarify bez datových omezení. Troufám si tvrdit, že velká část stávajících zákazníků by spíše uvítala mírné snížení rychlostí na downstreamu výměnou za navýšení hodnot na upstreamu.

Nicméně je pochopitelné, že z marketingového hlediska je pro operátory výhodnější přijít s razantním navýšením rychlostí směrem k uživateli než s omezeným navýšením směrem od uživatele.

Problém ohledně výše rychlosti směrem od uživatele je především technický. I kdyby byly rychlosti teoreticky symetrické, našli by se zákazníci, kterým by ani to nestačilo, říká k otázce disproporce mezi navyšováním downstreamu a upstreamu Tomáš Elbl, manažer pro rozvoj produktů a služeb TO2CR. Dvě nejvyšší rychlosti z nabídky, tedy 6 Mbit/s a 8 Mbit/s, budou provozovány na technologii ADSL2+. S tím souvisí i výměna modemů u některých zákazníků.

V současné době registrujeme přibližně 40 tisíc zákazníků, kteří budou migrovat na nejvyšší rychlosti a budou si muset vyměnit modem. Těmto zákazníkům budeme rozesílat upozornění na nutnost výměny modemu a současně od nás obdrží vouchery na nákup nového modemu za zvýhodněnou cenu 1 Kč, říká Bohdan Tětiva, šéf produktového marketingu TO2CR.

Někteří zákazníci na vyšší rychlostí nedosáhnou

Přestože je migrace prezentována jako automatický proces, který stávajícím zákazníkům ve dvou po sobě následujících vlnách umožní získat stejné parametry služeb, jaké budou nabízeny novým zákazníkům, nemusí to být tak úplně pravda. Alespoň ne pro všechny zákazníky. Na některých linkách totiž není TO2CR schopna ani v současné době garantovat minimální rychlost 512/128 kbit/s, natož pak nově 2048/128 kbit/s. Takových linek je v celé České republice přibližně 10 procent. TO2CR slibuje, že u zákazníků, kteří využívají takovou linku zvolí náhradní technické řešení, například připojení k Internetu na některé z mobilních technologií.

Podle Tomáše Elbla by téměř všichni stávající zákazníci měli na rychlosti na technologii ADSL2+ dosáhnout. V České republice jsou přibližně 2 miliony domácností, které mohou na svých linkách využívat technologii ADSL 2+, ať už pro vysokorychlostní připojení k Internetu či pro IPTV.

Vyšší datové limity? Zatím ne

Přestože se datové limity u služeb na platformě O2 navyšovaly poměrně nedávno, nabízí se otázka, zda rozvoj Internetu a současně navyšování rychlostí u vysokorychlos­tního připojení nebude motivovat uživatele k využívání služeb a aplikací, které jsou stále náročnější na datové přenosy. Nebo jen jednoduše budou stahovat více hudby, filmů atd., protože vyšší rychlosti výrazně zkrátí dobu nutnou k jejich stažení?

Podle mého názoru bude datově náročnějších uživatelů rychle přibývat, nicméně jen velmi malá část z nich bude ochotna si připlatit za datově neomezené tarify.

TO2CR se minimálním navýšením upstreamu „pojistila“ proti výměnným sítím, a to tak, že minimalizuje datový provoz alespoň směrem od uživatele. Naopak vysoké rychlosti na dowstreamu mohou způsobit, že se u datově omezených tarifů zvýší procento uživatelů, kteří měsíční datové limity překročí a současně se tak zvýší počet potencionálních nových klientů u datově neomezených služeb, alespoň tam, kde nemají uživatelé na výběr z alternativních možností připojení.

Podle zástupců TO2CR jsou ale současné datové limity dostačující pro 90 procent uživatelů a jejich navyšování tedy nelze v nejbližší očekávat.

Rošíření pokrytí

Od posledního navyšování rychlostí u ADSL připojení v únoru minulého roku se zvýšilo pokrytí oblastí, ve kterých je nyní možné se připojit k Internetu prostřednictvím platformy O2. Ať již zákazník využije nabídku přímo TO2CR nebo některého alternativního operátora, který služby přeprodává. V současné době je vysokorychlostní Internet dostupný na 97 procentech všech pevných telefonních linek.

O2 Pokryti

Mapa pokrytí vysokorychlostním Internetem na technologii ADSL. Zelená – oblasti pokryté do 1.3.2006, oranžová oblasti pokryté v období 1.3.2006 – 1.3.2007, bílá – oblasti bez pokrytí. Zdroj: Telefónica O2 Czech Republic

Co ostatní operátoři?

Nová velkoobchodní nabídka TO2CR se jistě projeví u všech operátorů, kteří ADSL služby inkumbenta přeprodávají. Kromě zmiňovaného Volného, který si pravděpodobně trochu pospíšil, oznámila zatím plánované navyšování rychlostí pouze GTS Novera a to s platností od 1. dubna. Ještě do začátku letních prázdnin by měly být představeny nové služby, které bude GTS Novera provozovat na své vlastní platformě, získané akvizicí Telenoru. Pro přístup k Internetu bude v tomto případě využita technologie ADSL 2+ a maximální rychlosti by se měly blížit hodnotě 24 Mbit/s. V praxi budou rychlosti pravděpodobně niž­ší.

Na zrychlování samozřejmě zareagují i kabeloví operátoři. Jak Lupě prozradil generální ředitel UPC, pan Václav Bartoň, úprava parametrů internetového připojení u tohoto kabelového operátora je plánována na polovinu letošního roku.

A perlička na závěr. Jak si můžete všimnout na obrázku z propagačních materiálů Telefóniky, které rozdávala na tiskové konferenci novinářům, ani profesionálům v oblasti komunikací se chyby nevyhýbají.

cif - debata 2

O2 Rychle a bespecne

Booklet CD, obsahující tiskové materiály pro novináře. A hrubá gramatická chyba. Zdroj: Telefónica O2 Czech Republic

22. března, Aleš Miklík, doplnění: podle Evy Sroka, Senior Account Director PR agentury AMI Communications, nenese za tuto chybu odpovědnost společnost Telefónica O2, ale právě AMI Communications, jmenovitě pak tým, pracující pro Telefóniku O2.

Uvítali byste u nové nabídky TO2CR navýšení rychlosti upstreamu na úkor mírného snížení downstreamu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).