Hlavní navigace

Není FUP jako FUP

17. 7. 2006
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: 29
Fair User Policy (FUP) je fenomén, se kterým se můžeme setkat u většiny poskytovatelů připojení k Internetu. Její aplikace má v podstatě zamezit uživatelům v neustálém stahování velkých objemů dat a zajistit tak všem uživatelům obdobné podmínky pro provoz dané služby. Každý poskytovatel však definuje FUP trochu jiným způsobem.

Na poli ADSL připojení není aplikace FUP již tak rozšířená jako dříve. Zejména po únorových změnách ve velkoobchodní politice Českého Telecomu došlo u většiny ISP k nahrazení FUP pevnými měsíčními datovými limity, po jejichž vyčerpání sice nedochází ke zpomalení rychlosti připojení, ale v měsíčním vyúčtování zákazník za data stažená nad limit musí zaplatit, v některých případech i částku blížící se polovině měsíčního paušálu za danou službu. Například společnosti Tiscali či Czech on Line (Volný) totiž zpoplatňují rovnou určitý objem dat nad limit, i když zákazník překročí datový kredit o pouhý 1 MB.

Naopak u mobilního připojení je FUP zcela běžnou záležitostí. T-Mobile aplikuje FUP u všech internetových tarifů po překročení měsíčního datového limitu, Vodafone kombinuje FUP týkající se překročení objemu přenesených dat s FUP na bázi snížení propustnosti sítě pro určité vybrané protokoly. V praxi to znamená například snížení rychlosti pro uživatele, kteří využívají sítí P2P. Telefónica O2 Czech Republic také kombinuje již zmiňované dva druhy FUP, avšak uplatnění protokolové FUP přichází na řadu až v okamžiku, kdy uživatel překročí týdenní datový limit (například služba Internet Mobil).

GTS Novera

GTS Novera se inspirovala FUP politikou bývalé Nextry, kterou ovládla letos v únoru. Všechny ADSL tarify v podstatě vychází z tarifů bývalé Nextry s tím rozdílem, že byla vypuštěna rychlost 1024/256 kbit/s. FUP u Nextry a dnes tedy u GTS Novery patřila a patří z pohledu uživatele k těm nejvýhodnějším.

Pokud totiž dojde k překročení měsíčního datového limitu, je sice snížena přenosová rychlost v závislosti na nominální rychlosti dané služby, avšak zákazník má kdykoli možnost prostřednictvím webové aplikace doobjednat dodatečný datový kredit. Pokud tak učiní, rychlost mu je zpět navýšena, a nevyčerpá-li datový balíček v plné výši, jsou mu zbývající data převedena do následujícího měsíce.

FUP je aplikována u následujících tarifů.

FUP politika GTS Novery
Tarif Rychlost (kbit/s) Rychlost po FUP (kbit/s)
Novera DSL Fun 512/128 512/128 64/64
Novera DSL Fun 2048/256 2048/256 128/128
Novera DSL Fun 4096/512 4096/512 256/256

Telefónica O2 Czech Republic (dříve Český Telecom)

Nový subjekt na české telekomunikační scéně zahrnuje bývalý Český Telecom a mobilního operátora Eurotel. Pro lepší orientaci si dovolím používat již neexistující názvy obou společností.

Český Telecom dlouhou dobu šel cestou týdenních datových limitů, po jejichž přenesení poklesla rychlost připojení až na 64/64 kbit/s. V současné době jsou u některých služeb z rodiny Internet Expres měsíční datové limity a rychlost klesá na „dial-upových“ 64/64 kbit/s pouze u nejpomalejší varianty Internet Expres Impuls. Podle zjištění Tomáše Pětivokého však nebyla FUP u této služby v červnu vůbec uplatňována.

Mluvčí společnosti, pan Martin Žabka, serveru Lupa.cz sdělil, že FUP v červnu u zmiňované služby opravdu uplatňována nebyla, avšak jednalo se pouze o dočasné vypnutí FUP způsobené upgradem technologických prvků v síti.

V souvislosti s rychle rostoucím zájmem o naše služby na bázi technologie ADSL naše společnost nejenže neustále rozšiřuje pokrytí technologií ADSL, ale současně i navyšuje kapacity a modifikuje další technologické prvky uvnitř své sítě. FUP byla dočasně vypnuta právě z důvodu upgradu technologických prvků zajišťujících tuto funkcionalitu. Tento krok měl pozitivní dopad na malé procento zákazníků, kteří by v normálním případě spadli pod FUP. Na zbytek zákazníků tento krok neměl žádný dopad a většina jej ani nezaznamenala.

Podle Martina Žabky by v současné době měla být FUP uplatňována tak, jak bylo u služby Internet Expres Impuls obvyklé.

Dočasné vypnutí FUP představovalo krátkodobou akci související s výše zmiňovaným upgradem technologických prvku v síti. FUP je postupně v síti opět uplatňována a od konce minulého týdne je plně funkční.

U ostatních služeb s datovým omezením poklesne rychlost po překročení limitu pouze na 128/128 kbit. Porovnáme-li však nejrychlejší nabízená připojení u Českého Telecomu a GTS Novery, je rychlost po aplikaci FUP u druhé jmenované společnosti dvakrát vyšší.

V současné době Český Telecom o změnách v oblasti FUP problematiky, podle Jany Voňavkové z tiskového oddělení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, neuvažuje. Zákazník má podle jejího názoru na výběr, zda zvolí levnější variantu s aplikací FUP, či dražší variantu bez omezení přenosu dat.

Zájmem Eurotelu i Českého Telecomu je zajistit maximálnímu počtu svých datových zákazníků kvalitní služby a maximální rychlost připojení. Proto aplikujeme FUP, aby zákazníci, kteří mají velmi vysoké nároky na stahování dat, neovlivňovali kvalitu služby ostatním. Těmto zákazníkům nabízíme jiné produkty – např. Internet Express Extreme, kde takový zákazník získá službu bez FUP omezení. Tento přístup považujeme za otevřený – zákazník má šanci si vybrat – a neuvazujeme o jeho změně. Dále je důležité říci, ze zákaznická zkušenost u absolutní většiny zákazníku je pozitivní. Datové limity pro uplatňování FUP jsou nastaveny tak, ze pouze cca deset procent zákazníků vyčerpá měsíční datový limit a padne do FUP. Jde převážně o ty zákazníky, kteří mají vysoké nároky na množství přenesených dat a svým chováním by zhoršovali kvalitu služby ostatních. Dá se tedy říci, ze většina zákazníků FUP ani neregistruje.

Pro mě osobně je docela překvapivé, že jen deset procent zákazníků vyčerpá datový limit a stane se tak obětí FUP. Podle obsahu diskuzí na různých internetových portálech věnujících se problematice Internetu a telekomunikací bych čekal, že toto číslo bude mnohem vyšší.

Pravdou sice je, že zákazník má v případě Českého Telecomu na výběr ze služeb s omezeným a neomezeným datovým tarifem, ale obhajovat zavedení FUP v případě služeb s datovým limitem snahou o eliminaci nezodpovědných „stahovačů“, aby nedocházelo k ovlivňování služby u uživatelů zodpovědných, je přinejmenším trochu diskutabilní. Podle názoru některých odborníků je síť Českého Telecomu na takové úrovni, že by byla schopna zvládnout i situaci, kdy by všechny služby byly poskytovány bez jakýchkoli omezení, aniž by tento stav měl jakýkoliv vliv na kvalitu služeb u jednotlivých uživatelů.

Tip: přehled ADSL tarifů všech významných českých poskytovatelů najdete i se všemi důležitými parametry v naší databázi připojení na Lupě.

Radiokomunikace

Radiokomunikace uplatňují FUP pouze u služeb na platformě Telefónica O2 Czech Republic. Současně dávají u služeb Bluetone Classic ADSL zákazníkům na výběr, jakým způsobem chtějí mít ošetřen provoz internetového připojení po vyčerpání měsíčního datového limitu. Uživatelé mohou zvolit buď pevný datový limit, po jehož překročení budou nuceni přenesená data uhradit v měsíčním vyúčtování, nebo variantu služby s FUP. V případě služeb s FUP jsou měsíční datové limity přepočteny na týdenní a po jejich překročení přichází restrikce ve formě snížené přenosové rychlosti.

Týdenní datové limity pro služby Bluetone Classic
Tarif Týdenní datový limit
Bluetone Classic ADSL 512/128 0,5 GB
Bluetone Classic ADSL 768/128 0,5 GB
Bluetone Classic ADSL 2048/256 2,5 GB
Bluetone Classic ADSL 3072/256 5 GB
Bluetone Classic ADSL 4096/512 5 GB

Vyčerpá-li uživatel v daném týdnu 80 procent týdenního limitu, dojde k mírnému snížení rychlosti, která je po vyčerpání veškerého datového kreditu snížena až na 64/64 kbit/s, s výjimkou prioritních protokolů http, https, smtp, pop3, imap, dns. U těch zůstává rychlost vyšší.

FUP u služeb Bluetone Classic
Tarif první restrikce první restrikce druhá restrikce druhá restrikce
prioritní protokoly ostatní protokoly (kbit/s) prioritní protokoly (kbit/s) ostatní protokoly (kbit/s)
Bluetone Classic ADSL 512/128 beze změny 128 / 128 256 / 128 64 / 64
Bluetone Classic ADSL 768/128 beze změny 192 / 128 384 / 128 64 / 64
Bluetone Classic ADSL 2048/256 beze změny 512 / 256 1024 / 256 64 / 64
Bluetone Classic ADSL 3072/256 beze změny 768 / 256 1536 / 256 64 / 64
Bluetone Classic ADSL 4096/512 beze změny 1024 / 512 2048 / 512 64 / 64

první restrikcí se rozumí omezení rychlosti po dosažení 80 procent týdenního datového limitu, druhou restrikcí se rozumí omezení rychlosti po překročení týdenního datového limitu

Telefónica O2 Czech Republic (dříve Eurotel)

Všichni čeští mobilní operátoři považují FUP za běžné opatření poskytovatelů internetových služeb v ČR, ale i ve světě, a jedním dechem dodávají, že FUP v podstatě zajišťuje ochranu běžných uživatelů před těmi, kteří nadměrně zatěžují přenosovou síť. Eurotel uplatňuje FUP u všech nabízených internetových služeb.

Po překročení týdenního datového limitu u služby Internet Mobil klesá rychlost v závislosti na používaném protokolu, ale také záleží na tom, zda se uživatel připojuje ve špičce či mimo špičku. Mimo špičku se rozdíl mezi rychlostmi pro jednotlivé protokoly stírá. Data přenášená mimo špičku se započítávají pouze z poloviny celkového svého objemu.

FUP u služby Internet Mobil
Zóna Protokoly nad 1,5 GB špička (kbit/s) nad 1,5 GB mimo špičku (kbit/s)
Bílá zóna e-mail, http, ICMP, DNS, apod 128/128 128/128
Šedá zóna IP VPN, https, FTP, streaming apod. 64/128 128/128
Černá zóna P2P sítě 16/128 128/128

Služba Internet Pro je nabízena ve dvou variantách lišících se výší měsíčního poplatku a objemem dat, která může uživatel bez omezení stáhnout. Datové limity jsou opět týdenní, ale na rozdíl od služby Internet Mobil dochází ke snížení rychlosti pouze ve směru k uživateli. Pro variantu služby s měsíčním poplatkem 1070 korun je týdenní datový limit 2,8 GB, s výjimkou stahování dat prostřednictvím P2P sítí, které je trvale omezeno na rychlost 48 kbit/s. Data stažená mimo špičku se započítávají do celkového objemu stažených dat pouze z jedné pětiny.

FUP u služby Internet Pro
Zóna Protokoly do 2,8 GB (kbit/s) do 4,2 GB (kbit/s) do 5,6 GB (kbit/s) nad 5,6 GB (kbit/s)
Bílá zóna e-mail, http, ICMP, DNS, IP VPN, https, FTP apod. bez omezení bez omezení 256 256
Šedá zóna streaming a ostatní služby bez omezení 128 64 48
Černá zóna P2P sítě 48 28 28 16

Varianta služby s měsíčním paušálem 832 korun má nižší datový limit a přísnější FUP. Data přenesená mimo špičku se do celkového objemu přenesených dat započítávají pouze z poloviny.

FUP u služby Internet Pro (levnější varianta)
Zóna Protokoly do 1,5 GB (kbit/s) nad 1,5 GB (kbit/s)
Bílá zóna e-mail, http, ICMP, DNS, IP VPN, https, FTP apod. bez omezení 128
Šedá zóna streaming a ostatní služby 128 64
Černá zóna P2P sítě 48 16

U služby Internet Kombi jsou uplatňovány dva druhy FUP v závislosti na tom, jakou síť k přístupu k Internetu použijete. FUP pro síť CDMA je benevolentnější a je shodná s FUP u dražší varianty služby Internet Pro. V síti UMTS pak platí obdobná FUP jako u služby Internet Mobil.

V souvislosti s problematikou FUP jsem se zeptal paní Jany Voňavkové z tiskového centra, zda by nebylo možné aplikovat FUP pouze v případě, že si tento krok žádá přetížení sítě. V ostatních případech by pak FUP nemusela být uplatňována vůbec. Tuto možnost však již v minulosti v Eurotelu prý zavrhli, s odkazem na určité nespecifikované technické důvody.

O této možnosti úpravy FUP jsme uvažovali a z několika důvodů, především technických, jsme se rozhodli ji neuplatnit. FUP je u našich služeb definována právě z důvodu toho, aby k přetížení sítě nedocházelo a zákaznická zkušenost s našimi službami byla v kterýkoliv okamžik na maximální možné úrovni. Plánování kapacit přenosové sítě je poměrně velmi složitý problém a její kapacitu není možné navyšovat ze dne na den. Právě FUP je jedním ze základních parametrů plánování.

Podrobné srovnání parametrů mobilního připojení: databáze připojení na Lupě.

Vodafone

Vodafone nabízí připojení k síti Internet pouze na technologii GPRS nebo EDGE, tedy s maximální rychlostí přibližně 237 kbit/s na downloadu. Základní tarif za měsíční paušál ve výši 238 korun umožňuje stáhnout pouhých 10 MB. Pokud uživatel překročí za měsíc limit 70 MB, zaplatí za službu 952 korun. U služby je aplikována jak datová, tak i protokolová FUP. Bez omezení tak lze měsíčně stáhnout maximálně 3 GB, ale pouze prostřednictvím nelimitovaných protokolů. Po uplatnění FUP může rychlost downstreamu poklesnout až na 25 kbit/s, upstreamu se FUP netýká.

Podle mluvčího Vodafone pana Jakuba Hrabovského začala společnost uplatňovat protokolovou FUP v souvislosti s uvedením technologie EDGE a její zavedení souviselo se snahou eliminovat notorické „stahovače“.

Protokolovou FUP jsme začali uplatňovat se spuštěním technologie EDGE s jednoznačným záměrem nabídnout rychlé a kvalitní mobilní internetové připojení co možná největšímu počtu zákazníků. Minimalizovali jsme tak riziko možné dlouhodobé blokace kapacity rádiové sítě, které by mohl způsobit jediný uživatel v případě, že by např. stahoval film přes P2P.

Tento postup se zdá být logický. Mobilní operátoři se snaží nabídnout všem uživatelům v zásadě obdobné podmínky pro využívání internetových služeb, a proto je nutné určit nějaká pravidla, která v konečném důsledku budou znamenat kompromis mezi dosažitelnými rychlostmi a možným množstvím stažitelných dat v rámci měsíčního paušálu. Na druhou stranu obava mobilních operátorů z nadměrného stahování dat u tarifů využívajících technologii EDGE je podle mého názoru lichá. Ten, kdo chce stahovat filmy prostřednictvím P2P sítí, jistě zvolí jinou službu než tu, která mu dovolí měsíčně stáhnout či nasdílet maximálně 3 GB, a to rychlostí, která na dowstreamu nedosáhne ani rychlosti 237 kbit/s. V průměru se jedná o rychlost ještě nižší.

Na otázku, zda Vodafone v současné době uvažuje o přehodnocení strategie uplatňování FUP, odpověděl šalamounsky. Nevyloučil, avšak ani nepotvrdil změny, které by mohly v budoucnu nastat:

V současné době vyhodnocujeme dosavadní strategii v oblasti datových služeb, jejichž součástí je i FUP. Nevylučujeme, že do budoucna přistoupíme k jiné formě ochrany a řízení provozu datové sítě, která umožní ještě flexibilnější a variabilnější definici uplatňování případných restrikcí, abychom vyšli vstříc co možná nejširší vrstvě zákazníků. Ve hře zůstává i určitá modifikace stávajících limitů.

T-Mobile

T-Mobile uplatňuje FUP u všech služeb připojení k Internetu. Na rozdíl od ostatních mobilních operátorů ale nezavádí FUP na bázi protokolů. To znamená, že rychlost připojení klesá pouze po překročení měsíčního datového limitu. Porovnáme-li srovnatelné služby u všech tří mobilních operátorů, vychází jako vítěz v poměru cena/výkon právě T-Mobile.

FUP u služeb T-Mobile
Tarif Měsíční datový limit Rychlost po FUP – dowstream (kbit/s)
Internet 4G Standard 3 GB 64
Internet 4G Premium 10 GB 128
Internet + 2 GB 32

Internet po rozvodech kabelové televize

Jestliže ve všech předchozích případech telekomunikační společnosti svůj postup v případě FUP obhajovaly a změny do budoucna sice přímo neodmítaly, ale v současné době je považovaly za spíše méně reálné, v případě Internetu po rozvodech kabelové televize je situace trochu jiná. Oba největší hráči na českém trhu, společnosti UPC a Karneval Media, dle svých tiskových mluvčích mají ohledně toho, jak by FUP do budoucna měla vypadat, jasnou představu a připravují pro své zákazníky určité změny. Oba pánové ve svých odpovědích sice trochu mlží, ale je velmi pravděpodobné, že změny přijdou ještě koncem letošního roku.

Všechny důležité parametry kabelového připojení najdete rovněž v naší databázi připojení.

Pan František Malina, tiskový mluvčí společnosti UPC, nevylučuje změny již ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku:

Problematika FUP, která se netýká pouze tzv. datových limitů, ale i – a to především – zásad slušného chování na síti Internet, vždy byla a je v centru pozornosti naší společnosti. Ta ji zvažuje komplexně, s ohledem na zájmy a potřeby většinového zákazníka a s ohledem na celkovou situaci na trhu. Dílčí výstupy průběžné analýzy lze očekávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku a v této souvislosti nelze ani vyloučit některé podstatné změny.

FUP u služeb UPC
Tarif Měsíční datový limit Rychlost po FUP (kbit/s)
Chello Starter 5 GB 64/64
Chello Easy 10 GB 64/64
Chello Light 20 GB 64/64
Chello Classic 30 GB 64/64
Chello Plus 50 GB 64/64
Chello Extreme 100 GB 64/64

Tiskový mluvčí společnosti Karneval Media, pan Jan Hlaváč, potvrdil připravované změny, avšak další podrobnosti zveřejnit odmítl.

Vzhledem k novým formám obsahu v síti Internetu připravuje Karneval Media změnu FUP, aby svým klientům stále poskytoval co nejlepší služby a poměr ceny k výkonu.

FUP u služeb Karneval Media
Tarif Měsíční datový limit Rychlost po FUP (kbit/s)
Turbo 1M 2/2 GB 256/64
Turbo 3M 10/10 GB 256/64
Turbo 5M 20/20 GB 256/64
Turbo 7M 40/40 GB 256/64

Datový limit je rozdělen na dvě části – download, upload. Při překročení datového limitu v kterémkoli směru dojde k poklesu rychlosti v obou směrech.

Sečteno a podtrženo

Fenoménu FUP se české internetové luhy a háje jen tak nezbaví. V současné době většina poskytovatelů obhajuje uplatňování FUP určitými technologickými omezeními, která vyžadují určitou formu regulace tak, aby byla všem uživatelům zajištěna obdobná kvalita poskytovaných služeb. Pokud jsou problémy v kapacitě sítě, je nutné FUP považovat za určitý nutný kompromis mezi rychlostí a dostupností a množstvím přenesených dat.

BRAND

Pokud jsou však technologická omezení menší, než jak je prezentují telekomunikační společnosti, je paušální uplatňování FUP neomluvitelné. FUP by měla být do budoucna úplně odbourána nebo omezena pouze na případy, kdy dojde k nárazovému přetížení sítě.

Internet směřuje k stále náročnějším aplikacím a produktům, které budou vyžadovat větší nároky jak na rychlost připojení, tak i na množství přenášených dat. V souvislosti s tímto vývojem by se připojení k Internetu bez jakýchkoli datových omezení mělo stát standardem.

Jak hodnotíte současnou FUP politiku poskytovatelů?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).