Hlavní navigace

GTS Novera nenavýší rychlosti všem zákazníkům

11. 9. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Část zákazníků, využívajících služeb ADSL společnosti GTS Novera, se pravděpodobně nedočká avizovaného zrychlování internetových přípojek. Operátor jim nabízí jinou službu nebo kompenzaci, o této skutečnosti však nejspíše věděl již při zahájení procesu migrace v dubnu letošního roku. Proč dotčené zákazníky na toto omezení včas neupozornil?

Už na konci března, když Telefónica O2 (TO2) ohlásila navyšování přenosových rychlostí u ADSL připojení, bylo jasné, že někteří stávající zákazníci na rychlejší připojení kvůli různým technickým limitům nedosáhnou. Jednalo se zejména o případy, kdy se ADSL přípojka nacházela ve velké vzdálenosti od telefonní ústředny. V České republice totiž i v současné době existuje určité procento linek, na kterých není TO2 schopna garantovat ani nejnižší z nabízených rychlostí, tedy 2048/128 kbit/s.

GTS Novery ale není problém v délce vedení od ústředny k uživateli. Můžete mít přípojku jen pár kroků od ústředny a přesto se vám rychlejší Internet vyhne obloukem. Jak je to možné? Problém je v technologii.

Podstata problému

GTS Novera na konci roku 2005 koupila telekomunikační operátory – Contactel, Nextru a Telenor Network (TN). Díky posledně jmenované společnosti se GTS Novera dostala k tzv. „unbundlovanému byznysu“, neboli DSL službám poskytovaným na vlastní infrastruktuře prostřednictvím zpřístupnění místních smyček (LLU). A právě někteří z bývalých zákazníků Nextry, kteří měli ADSL připojení realizované na platformě TN, se vyšších rychlostí nedočkají.

Původní DSLAMy, které GTS Novera získala koupí TN, totiž podporují pouze IP a technologii ADSL a v tom je právě kámen úrazu. Technologie ADSL umožňuje totiž připojení o maximální rychlosti 4 až 5 Mbit/s v zá­vislosti na vzdálenosti přípojky od ústředny. Některým zákazníkům by dle údajů z migrační tabulky měla být navýšena přenosová rychlost na 6 a 8 Mbit/s, to však zmiňované DSLAMy bohužel neumožňují.

Tápete v pojmech? Nalistujte si tutoriál o ADSL, který kromě základní terminologie nabízí vodítko pro volbu správného poskytovatele tohoto typu připojení a spoustu dalších užitečných rad pro jeho nové či potenciální uživatele.

Zde by mohl článek končit konstatováním, že provozovaná technologie neumožňuje navýšení rychlostí a postiženým zákazníkům byla rychlost navýšena na maximální možnou, případně jim byla nabídnuta kompenzace ve formě snížení měsíčního paušálu. Jenže situace je trochu komplikovanější.

Všichni alternativní operátoři, kteří provozují vlastní síť a dodávají koncovým zákazníkům DSL služby prostřednictvím zpřístupnění místní smyčky, se snaží rozložit náklady, které vznikají při zřizování DSLAMů a pronájmu místních smyček mezi co možná nejvíce služeb. Poplatky za pronájem se sice v poslední době snížily, ale přesto jsou ve srovnání s některými ostatními evropskými státy nadále celkem vysoké. Proto je pro alternativní operátory výhodné nabídnout zákazníkům prostřednictvím své vlastní sítě i další služby, například hlas nebo IPTV, a maximalizovat příjmy z jedné přípojky při zachování relativně stejných nákladů na její provoz.

I GTS Novera se rozhodla jít touto cestou a vybudovala v loňském roce, paralelně vedle stávajících DSLAMů, které získala při koupi TN, novou síť, jejíž DSLAMy podporují jak IP, tak TDM, IPTV, ale hlavně umožňují dosahovat vyšších rychlostí internetového připojení prostřednictvím technologie ADSL 2+. GTS Novera na těchto DSLAMech nabízí od letošního května novou službu Novera duo expres, která kombinuje internetové připojení a hlasové služby.

Rychlost vám zvýšíme, jen když si objednáte Novera duo expres

Už 1. dubna, kdy GTS Novera oficiálně zahájila proces migrace, bylo jasné, že části uživatelů, kterým je ADSL připojení dodáváno prostřednictvím platformy bývalého TN, nebude technicky možné zvýšit přenosovou rychlost na hodnoty uvedené v migrační tabulce. Nabízela se tedy možnost zákazníky o této skutečnosti informovat a nabídnout jim náhradní řešení, které by pro ně bylo akceptovatelné. GTS Novera se však rozhodla pro trochu odlišnou a tak trochu vyčkávací taktiku. Možná se domnívala, že se větší část zákazníků začne o zrychlování přípojek zajímat až po uplynutí lhůty, do které měla být migrace ukončena, nebo si jen připravovala pole pro další postup. 31. srpen jako nejzazší možný termín nakonec dodržen nebyl, a proces navyšování rychlostí tak bude pravděpodobně definitivně ukončen až 30. září, tedy téměř půl roku po svém zahájení. Podle Miloše Mastníka, ředitele divize strategie a produktů společnosti GTS Novera, může za prodloužení termínu Telefónica O2.

Tip: porovnejte si nabídky českých poskytovatelů připojení jak ADSL, tak i jiných technologií. V databázi připojení si jejich tarify můžete filtrovat podle mnoha parametrů a navzájem porovnávat aktuální ceny, rychlosti a mnohé další.

Migrace velkého počtu přípojek je poměrně složitou záležitostí. Hlavním důvodem je migrace zákazníků s původní kapacitou 3 Mbit/s a více. Migrační přechod na kapacity 6 Mbit/s a více vyžaduje změnu protokolu PPP a v některých případech výměnu CPE. Aby změna proběhla bez výpadku služby, kterému samozřejmě chceme v každém případě zabránit, je nutná součinnost ze strany zákazníků. Telefónica O2 nám prodloužení migračního období nabídla a my jsme tuto nabídku přijali. Předpokládáme, že i u ostatních operátorů je situace obdobná, řekl nám k problému Miloš Mastník.

Na druhou stranu ale přiznává, že na platformě TO2 má GTS Novera navýšené rychlosti u více než 80 procent zákazníků, kdežto na své vlastní platformě (rozuměj TN) je to jen přibližně 70 procent. Pokud vám někdo služby dodává, je pochopitelně leckdy těžké jej přimět k tomu, aby jednal pružněji, zvláště jedná-li se ve skutečnosti o dodavatele a konkurenta současně. O to víc je zarážející, že se dodavateli, tedy TO2, dosud podařilo zmigrovat více přípojek než GTS Noveře na vlastní platformě.

Ale vraťme se k zákazníkům, u kterých bylo již dopředu jasné, že se jich automatický proces zrychlování týkat nebude. Místo informací o technických limitech platformy se jim při zadání telefonního čísla na webu GTS Novery objevila hláška: „Vážený zákazníku, v současné době probíhá na uvedené telefonní lince technické šetření. Prosíme, abyste svůj požadavek opakovali později. Děkujeme za pochopení.“ V průběhu prázdnin pak byla nahrazena textem: Vážený zákazníku, rychlost Vaší přípojky bude navýšena v období od 16. 7. 2007. Pozn.: Uvedený termín, ve kterém navýšení probíhá, je fixně stanoven a není možné jej z technických a provozních důvodů změnit.

Oba texty jsou ale lehce zavádějící. Jaké technické šetření na telefonních linkách vlastně probíhalo? Stačilo se přece podívat do zákaznického systému a zjistit, že uživatel má přípojku na platformě TN a jeho rychlost by po navýšení překročila technický limit technologie ADSL, a bylo by jasno. Žádné technické šetření u těchto přípojek ve skutečnosti nebylo vůbec potřeba. A navýšení po 16. červenci zní spíše jako hloupý žert.

Miloš Mastník se nicméně v odpovědi na otázku, proč dotčené zákazníky neinformovali o problémech s migrací již v dubnu, odvolává také na technické šetření a dodává: V té době probíhalo technické šetření. Zákazníky jsme zároveň oslovili zajímavější nabídkou služby Novera duo expres.

Zejména druhá věta odpovědi je důležitá. V GTS Noveře se totiž rozhodli pro postup, který nelze určitě nazývat standardním: nejdříve zákazníky zkusit přesvědčit pro objednávku služby Novera duo expres. Argumentace obchodního oddělení byla přesvědčivá – pokud si neobjednáte službu Novera duo expres, nemůžeme vám rychlost navýšit. Jinými slovy, chcete vyšší rychlost, na kterou dle migrační tabulky máte nárok? Pak si u nás objednejte i hlasové služby, jinak máte smůlu, a my vám připojení upravíme tak, jak to dovolují technické možnosti a tuto skutečnost zohledníme v měsíčním vyúčtování.

Těmto zákazníkům jsme primárně nabízeli službu Novera duo expres. V případě jejich zájmu jsme je pak migrovali na kapacitu připojení odpovídající migrační tabulce. Pokud o službu zájem neměli, upravili jsme jim připojení adekvátně dle technických možností stávajícího řešení a případně i cenově zohlednili, říká Miloš Mastník.

Jenže minimálně 30 procent zákazníků ještě na konci srpna mělo původní rychlost a platilo za ADSL připojení měsíční poplatek běžný před 1.dubnem 2007.

V případě zákazníka, který má ADSL připojení ještě z dob Nextry a začínal se službou ADSLink FUN 512/128 kbit/s, činí měsíční poplatek 821 Kč včetně DPH. Po několika navýšeních má za tuto cenu k dispozici připojení o rychlosti 3072/256 kbit/s s datovým limitem 20 GB (ten není od 1.července do 30.září aplikován u žádného datově omezeného tarifu). Zákazník, který si objednal ADSL připojení po 1. dubnu 2007, dostane za 708 Kč včetně DPH rychlost 4096/256 a datový kredit 24 GB.

Zákazník, který přešel ke GTS Noveře od Nextry, tedy platí za službu s horšími parametry o 113 korun měsíčně více. Od dubna do srpna to dělá celkově 565 Kč. Navíc oproti zákazníkovi, který si službu objednal až po 1. dubnu, nemá k dispozici 1 Mbit/s rychlosti na downstreamu a chybí mu 4 GB v datovém kreditu. Ty přijdou na 95 Kč měsíčně. To už jsme celkově na 1040 korunách za pět měsíců, což už není zrovna zanedbatelná částka, zvláště když o nemožnosti navýšení poskytovatel věděl dopředu.

Vyplatí se Novera duo expres?

Na druhou stranu je potřeba říci, že služba, která byla zákazníkům nabídnuta místo automatické migrace, je výhodná. Například rychlost 4096/512 kbit/s bez datového omezení je nabízena za 1065 korun měsíčně plus minimální částku za hovorné 238 korun, celkem tedy 1303 korun za měsíc. Tarif Novera DSL Office 4096/256 kbit/s bez datového omezení přijde také na 1303 korun, ale k této ceně je třeba ještě připočíst poplatek za pronájem telefonní linky, v případě tarifu O2 Mini od TO2 se jedná o částku 357 korun, tedy celkem 1660 korun. Pro stávající zákazníky, kteří jsou s operátorem ve smluvním vztahu minimálně 12 měsíců, připravila GTS Novera ještě výhodnější tarif Novera flat rate. Za poplatek 356 korun měsíčně mohou volat do pevných sítí téměř bez omezení, neboli prvních 30 minut hovoru je „zdarma“.

MM balicek

Porovnání služby Novera duo expres
Tarif Novera duo expres 4 Mbit/s DSL Novera duo expres 4 Mbit/sOffice 4096/256 kbit/s + O2 Mini Novera duo expres 4 Mbit/s flat rate DSL Office 4096/256 kbit/s + O2 Nonstop
Měsíční poplatek za DSL službu 1065 korun 1303 korun 1065 korun 1303 korun
Minimální měsíční plnění 238 korun 356 korun 357 korun
Poplatek za pronájem telefonní linky 0 korun 357 korun 0 korun 403 korun
Celkem 1303 korun 1660 korun 1421 korun 2063 korun

U tarifů Novera flat rate a O2 Nonstop je prvních 30 minut hovoru do pevných sítí zdarma.

Příště zlepšit komunikaci

GTS Novera udělala podle mého názoru chybu, když zákazníkům, u kterých bylo předem jasné, že na nové rychlosti nedosáhnou, nesdělila tuto skutečnost již na začátku procesu migrace. Podle reakcí na diskusních fórech totiž někteří z nich o tom, že se jejich přípojka zrychlovat nebude, nevěděli ještě začátkem září. Podmiňovat navýšení rychlosti objednáním jiné služby asi také není nejšťastnější způsob řešení situace, jakkoli je zmiňovaná služba pro zákazníka výhodná. Také by přece neměl být problém přepojit dotčené zákazníky z exTN DSLAMu na nový DSLAM, který podporuje ADSL2+, aniž by byla aktivována hlasová služba. Navíc se zdá, že platforma exTN je v současné době zakonzervovaná. Holé ADSL služby (Novera DSL) totiž GTS Novera v současné době realizuje pravděpodobně pouze na platformě TO2.

Byl postup GTS Novery při migraci zákazníků na platformě bývalého Telenoru správný?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).