Hlavní navigace

Obejdeme se bez FUP?

13. 7. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Na začátku tohoto měsíce sice UPC zrušilo datové limity u většiny svých internetových připojení, nicméně si ve všeobecných podmínkách ponechalo možnost aplikovat FUP. Co tento krok znamená pro uživatele? Je na místě obava z poklesu přenosové rychlosti v případě velkých datových přenosů? Jak se na FUP dívají ostatní čeští operátoři? Brání se vůči zákazníkům, kteří extrémně zatěžují jejich sítě? A co FUP v zahraničí?

Začátek letošních prázdnin bude v myslích některých českých uživatelů spjat s kvalitativním posunem jejich internetového připojení. Nejdříve Telefónica O2 (TO2CR) navýšila datové limity u datově omezených služeb jak na velkoobchodní úrovni, tak i pro své koncové zákazníky. Nové datové limity konečně vyřešily disproporci, která vznikla u datově omezených služeb poté, co inkumbent v dubnu navýšil pouze přenosové rychlosti a ponechal v platnosti původní poměrně nízké datové limity.

Podle tiskového mluvčího TO2CR Martina Žabky však už původní limity zákazníkům postačovaly.

„Po zvýšení FUP v prosinci 2006 na hodnoty 3, 10, 12, 20 GB bylo okamžitě jasné, že hodnoty dostačují drtivé většině zákazníků, FUP postihoval řádově jednotky procent zákazníků. Přesto jsme tyto hodnoty od července dále navýšili našim velkoobchodním partnerům a i našim koncovým zákazníkům. Na detailní vyhodnocení nových limitů od července je ještě brzy.“

Tip: přehled datových limitů, podmínek FUP i dalších parametrů ADSL a kabelového Internetu najdete v naší databázi připojení. Jednotlivé tarify si můžete řadit a porovnávat podle hledisek, která jsou pro vás nejdůležitější.

Koncoví uživatelé TO2CR se již tradičně musí spokojit s trochu nižšími datovými kredity než jejich kolegové, kteří odebírají internetovou konektivitu na platformě TO2CR prostřednictvím alternativních operátorů. Je však s podivem, že někteří alternativci, jako například Tiscali či Dial Telecom, do svých ceníků nové datové limity zatím vůbec nezapracovali. Podle Daniely Švalbové ze společnosti Tiscali dojde k navýšení datových limitů v průběhu léta.

Navýšení datových limitů plánujeme během léta, ale nejprve potřebujeme dokončit migraci rychlostí, která bohužel vázne na straně Telefóniky O2.

Jsou na místě obavy z FUP u UPC?

První červencový pracovní den znamenal jistou revoluci také pro zákazníky kabelového operátora UPC, který s platností od tohoto data přistoupil ke zrušení datových limitů u všech svých služeb s výjimkou nepomalejší varianty Starter a jednodenního připojení Flex. Ty se však alespoň dočkaly navýšení objemových limitů, které v případě služby Flex bylo velmi razantní – z 2 na 20 GB. UPC si však ve svých všeobecných podmínkách i nadále uchovává možnost aplikace FUP. Jak se zdá z diskuzí zde na Lupě i na dalších specializovaných internetových fórech, zákazníci vesměs zrušení datových limitů přivítali. Objevují se ale i názory, které kritizují UPC za to, že zákazníkům nespecifikuje, za jakých okolností může na jejich přípojce aplikovat FUP, jejímž prostřednictvím by mohla regulovat datový provoz.

Podle tiskového mluvčího UPC Františka Maliny existuje určité množství uživatelů, jejichž chování na Internetu může vést až aplikaci jisté formy FUP. Jedná se však o méně než jedno procento zákazníků.

Případy uživatelů, kteří zatěžují síť extrémními datovými přenosy, řešíme jednotlivě. Takové uživatele umíme vyhledat a současně se s nimi účinně vyrovnat. Zaměřujeme se na zákazníky, kteří si u nás koupí konektivitu a následně ji předprodávají několika dalším uživatelům. V případě, že zákazník generuje velký datový provoz, aplikujeme u něj FUP, která ale nemá za následek pokles přenosové rychlosti, dodává František Malina.

Zdá se tedy, že u UPC půjde o omezování některých datově náročných služeb jako, je P2P nebo FTP. Na P2P protokoly může zavést omezení přenosové rychlosti a přístup k FTP serverům může zakázat úplně, přičemž ostatní datový provoz zůstane netknutý. Ať tak či tak, tento přístup znamená určitý kvalitativní posun od restriktivního snižování přenosové rychlosti pro veškerý provoz.

Jak se operátoři brání notorickým „stahovačům?“

Zajímalo nás také, jak se s notorickými konzumenty internetového obsahu, kteří provozem své internetové přípojky ohrožují kapacitu sítě a tím i ostatní uživatele, vyrovnávají ostatní ISP.

Malí lokální operátoři a WiFi provideři se vydávají například cestou přidělování priorit v rámci QoS (Quality of Service). Tímto způsobem mohou zajistit rovnoměrné rozprostření zátěže celé sítě a spravedlivě rozdělit konektivitu mezi jednotlivé zákazníky dle nastavených priorit a zabránit přetížení sítě. Tento způsob ale nedokáže eliminovat zákazníky s vysokými požadavky na datové přenosy. Zajišťuje pouze rozmělnění datového provozu mezi všechny zákazníky dané sítě.

Operátoři se buď s určitým procentem „sosačů“ ve své síti smíří, nebo vůči nim uplatní restriktivní opatření, o kterých však nechtějí na veřejnosti příliš prozrazovat, aby neodradili nové potenciální zákazníky

Například ředitel společnosti Mattes AD, provozovatele sítě 802.cz, Petr Pobořil, na otázku, jak tento provider postupuje v případě, kdy zákazník nadměrně zatěžuje síť přenosem obrovského množství dat, odpověděl, že k zákazníkům přistupují restriktivně, většinou dočasným odpojením poté, co na klienta obdrží stížnosti z důvodů porušení autorských práv, spamu či zavirování. Klienta poučí a následně znovu připojí. O postupu vůči uživatelům s velkými datovými přenosy tedy žádná zmínka.

Většina poskytovatelů si ve svých všeobecných podmínkách nechává otevřená zadní vrátka pro přerušení či omezení dodávky konektivity například z technických či provozních důvodů nebo v případě porušení zákona uživatelem. Právě tato a podobná ustanovení by mohla být podle mého názoru teoreticky využita proti uživatelům, kteří zatěžují síť extrémním datovým provozem nebo svou konektivitu přeprodávají například dalším nájemníkům v domě.

Podobné ustanovení má ve svých všeobecných podmínkách i Volný, nicméně již několik let jej podle tiskové mluvčí společnosti nepoužil.

„Tento bod je ve všeobecných obchodních podmínkách z bezpečnostních důvodů. V poslední době jsme ho však u žádného zákazníka v síti Volný nepoužili – pro příklad – naposledy byl využit cca před čtyřmi roky, kdy maximální rychlost Internetu byla 320 kbit/s a jeden agregační bod využívalo pouze několik desítek uživatelů. Tehdy došlo k tomu, že někteří zákazníci v Ostravě připojili na naše DSL připojení několik serverů s XXX tematikou, a tak dalším uživatelům Internetu v Ostravě fungovalo připojení pouze čtvrtinovou rychlostí oproti zbylým částem republiky. Tehdy jsme tento bod uplatnili,“ dodává Michaela Hajná.

Volný navíc nechápe využívání plné kapacity přípojky zákazníkem jako zneužívání služby nebo sítě. Jinými slovy: prozatím se smířil s tím, že má v síti pár „sosačů“, kteří zatím v síti nepůsobí moc velké problémy.

To TO2CR zákazníky s velkým datovým provozem i u bezlimitních služeb monitoruje. Zatím vůči nim nijak nezasahuje, ale evidentně je připravena se vůči nim případně bránit.

„Abychom mohli nabídnout kvalitní služby všem zákazníkům, musíme chování takovýchto výjimek sledovat. Ale protože si zákazníci pořídili datově neomezenou službu Extreme, žádným způsobem je neomezujeme. Daří se nám kapacitu sítě optimalizovat tak, aby jejich chování nemělo vliv na kvalitu služeb poskytovaných našim zákazníkům. Samozřejmě v případě opravdu extrémního zatěžování, kdy by byla ohrožena kvalita poskytovaných služeb našim zákazníkům, máme připraveny varianty jak tomuto zamezit,“ říká Martin Žabka.

Kdo aplikuje klasickou FUP?

Vycházíme-li z poskytovatelů, které monitorujeme v naší databázi připojení, tak klasickou FUP u některých svých služeb aplikují České Radiokomunika­ce(ČRa), TO2CR, Tiscali, UPC, GTS Novera a samozřejmě mobilní operátoři.

Stávající i noví zákazníci GTS Novery však mají možnost využít „datové prázdniny“, které trvají od července do konce září. V rámci této akce nejsou u žádných ADSL služeb uplatňovány datové limity, a tedy ani FUP. ČRa nabízí FUP u tarifů Classic Standard, u kterých si zákazník může vybrat, jak budou řešeny datové přenosy, zda fixním datovým limitem nebo prostřednictvím FUP. Od dubna letošního roku si Radiokomunikace vyhrazují právo aplikovat FUP i u původně datově neomezených služeb Premium. Princip bude pravděpodobně stejný jako v případě UPC. Pokusil jsem se zjistit o politice FUP u tarifů Premium více informací, než se mi podařilo získat od bývalého ředitele společnosti, ale nová generální ředitelka Radiokomunikací má v současné době dovolenou a bez její autorizace prý není možné informace o FUP zveřejnit.

Tiscali má FUP u tarifů ADSL Premium. Podle Daniely Švalbové by mělo dojít k úpravě FUP u těchto služeb v průběhu léta.

„U Služeb Tiscali ADSL Premium, tj. u služeb, kde zákazník neplatí za přenesená data, nadále platí doposud uplatňovaná aplikace FUP v nezměněné podobě, ale během léta plánujeme její úpravy na základě změn velkoobchodní nabídky.“

FUP v zahraničí

Datové limity či aplikace FUP se v jednotlivých evropských státech celkem zásadně liší, stejně tak jako rozpětí cen za srovnatelné služby.

Už když jsem připravoval minulý rok článek o IPTV ve Francii, byl jsem ohromen tím, jak jsou některé telekomunikační služby ve srovnání s Českou republikou levné. Například připojení rychlostí až 18.432/800 kbit/s od France Télécom stojí měsíčně 39,9 € (tedy nějakých 1146 Kč). U tohoto tarifu není ani datový limit, ani FUP. Zda France Télécom reguluje provoz u zákazníků, kteří mají velký datový provoz, se mi na stránkách společnosti nepodařilo najít žádné informace.

To British Telecom (BT) u datově neomezeného připojení Total Broadband: Option 3 (rychlost až 8 Mbit/s na dowstreamu – měsíčně za £ 24,99, tedy přibližně 1065 korun) přiznává aplikaci FUP. Vysvětluje to tím, že není možné, aby malé množství uživatelů využívalo svou přípojku v neprospěch ostatních uživatelů. Podle BT totiž existují v jeho síti i uživatelé, kteří jsou měsíčně schopni generovat datový provoz překračující až 600 GB. Těmto uživatelům, kterých je přibližně do 2 procent, omezuje BT šířku pásma během špičky, tedy převážně večer.

Telecom Austria u ADSL připojení aonPur (2048/384 kbit/s) aplikuje klasickou FUP (20 GB). Po překročení datového limitu rychlost poklesně u veškerého datového provozu do konce zúčtovacího období. Tarif aonPur přijde měsíčně na 59,9 € (1720 korun).

FUP v budoucnu

Podle mého názoru směřuje rozvoj broadbandu k zavedení FUP, která bude postihovat uživatele, kteří mají extrémně vysoký datový provoz. Klasická FUP bude časem úplně zrušena. Jak dlouho to bude ještě trvat, si netroufám odhadnout, nicméně z vyjádření tiskového mluvčího TO2CR vyplývá, že by den, kdy klasická FUP zmizí, nemusel být úplně tak daleko.

„Vývoj Internetu a aplikací, také technologických kvalit sítě a především chování zákazníků dojde v budoucnosti do fáze, kdy budou datové limity a FUP zrušeny. Myslíme, že to bude velice v dohledné době,“ říká Martin Žabka.

Cloud23

Jak se díváte na FUP a datové limity vy? Myslíte si, že budou v dohledné době zrušeny?


18. července 2007, vyjádření společnosti Dial Telecom,a.s.: Navýšení datových limitů samozřejmě připravujeme, prioritou je migrace rychlostí u stávajících zákazníků, která je časově závislá na společnosti Telefónica O2.

Jak velký máte průměrně měsíční datový provoz?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).