Hlavní navigace

Budoucí ministerstvo informatiky už zná své sekční šéfy

26. 11. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Také Senát již posvětil zřízení nového ministerstva informatiky a jeho vzniku k 1.1.2003 by tak již nemělo stát nic v cestě. Známo je už i personální obsazení funkcí náměstků, resp. tzv. sekčních šéfů - pro telekomunikace, e-government a "intranet veřejné správy"

O plánovaném vzniku ministerstva informatiky jsem zde na Lupě psal již několikrát, zejména v článcích

a pak také v reportážích z letošního Invexu, kde se budoucí ministr informatiky (dosud bez portfeje) podrobněji rozpovídal o záměrech budoucího resortu:

V nedávných dnech došlo k dalšímu významnému vývoji kolem vzniku nového ministerstva, a tak snad neuškodí se seznámit s tím nejdůležitějším.

Senát souhlasil

Vznik nového ministerstva je podmíněn změnou některých zákonů. Nejdůležitější změny se týkají kompetenčního zákona (který určuje komu „patří“ ta která problematika), ale změnit je třeba i další zákony – například telekomunikační zákon, kde je třeba nahradit všechny výskyty řetězce „ministerstvo dopravy a spojů“ řetězcem „ministerstvo informatiky“. Příslušné změny se realizují opět formou zákona, který již dříve bez větších problémů prošel Poslaneckou sněmovnou, a nyní se projednával v Senátu (14. listopadu).

Soudě podle zpráv ČTK nebylo projednávání v Senátu čistě formální záležitostí. Výsledné hlasování sice dopadlo dobře, když z 54 přítomných senátorů hlasovalo pro 34, ale proti jich bylo 16, což není zase tak malé číslo. Senátoři prý hlavně zvažovali to, zda návrh zákona nevrátit sněmovně s pozměňovacími návrhy, které by podle jejich názoru zaručily, že nová verze bude legislativně čistší. Takovéto „nové kolečko“ prý prosazoval hlavně ústavně-právní výbor horní sněmovny, ale jeho uskutečnění by nejspíše znamenalo, že zřízení nového resortu k 1. lednu 2003 by se asi nestihlo. Nakonec ale Senát vše schválil hned při prvním hlasování .

Jaké bude personální obsazení

Záhy po schválení zákona Senátem představil ministr Mlynář své budoucí náměstky. Jednoho sice jmenoval již podstatně dříve, ještě coby náměstka ministerstva bez portfeje – pana Michala Frankla (dřívě poslanec za ODS, později člen Unie Svobody, nyní bez politické příslušnosti, v letech 97 až 98 náměstek ministra financí, později poradce v poradenské společnosti Main consulting). Nyní se ale jedná o jmenování náměstků – šéfů jednotlivých sekcí na budoucím ministerstvu informatiky (neboli tzv. sekčních šéfů). O jejich počtu a „náplni práce“ se dalo usuzovat již z obrázku, který na letošním Invexu promítnul ministr Mlynář na jedné ze svých prezentací:

761

Jak tedy vypadá ohlášené obsazení pozic „sekčních šéfů“?

Kontinuitu vykazuje oblast intranetu pro veřejnou správu a ISVS (informačních systémů veřejné správy), kde se „sekčním šéfem“ stává Vladimír Šiška. Ten již působí v rámci stávajícího ÚVISu (který bude transformován do nového ministerstva) jako náměstek předsedy a šéf Sekce I, zastřešující mj. odbory strategie a rozvoje, provozu KI ISVS, standardů a atestací, a informačních služeb a správy znalostí. V rámci nového ministerstva pod něj budou spadat odbory „KI ISVS“ (tj. komunikační infrastruktury ISVS), atestace a projektového řízení ISVS (viz obrázek).

Nový resort však nevznikne pouze transformací stávajícího ÚVISu na ministerstvo, ale i převzetím dalších kompetencí od jiných ústředních orgánů. Konkrétně od Ministerstva dopravy a spojů převezme oblast telekomunikací a pošt, a od Úřadu pro ochranu osobních údajů oblast elektronického podpisu. To fakticky znamená i převzetí příslušných odborů, včetně „podstatné části aparátu“, jak se vyjádřil sám ministr Mlynář.

Kdo ale na nové ministerstvo nepřechází, je stávající šéfka telekomunikací na MDS ČR, paní Marcela Gürlichová (náměstkyně ministra dopravy a spojů). Ministr Mlynář si do role svého náměstka a „sekčního šéfa“ pro telekomunikace zvolil pana Jaromíra Šišku. V jeho životopise lze najít, že je spoluautorem legendárního editoru Text602, spoluzakladatelem firmy Software602 a jejím obchodním ředitelem, později spoluzakladatelem společnosti EDITEL a následně partnerem ve společnosti Deloitte&Touche. Pro deník Právo se o něm ministr Mlynář vyjádřil takto:

Od spolupráce s Šiškou si slibuji více tržní přístup státu k telekomunikacím, než tomu bylo dosud. Funkce se ujme hned po novém roce"

Náměstek Jaromír Šiška bude mít „pod sebou“ kromě telekomunikací i pošty a také odbor elektronického podpisu (jak ostatně vyplývá z obrázku). Osobně jsem docela zvědav, jak se jedno malé ministerstvo vyrovná se dvěma náměstky stejného příjmení (prý jde o pouhou shodu jmen). Tipuji, že půjde svým způsobem o primát v naší státní správě :-).

Konečně třetím náměstkem – sekčním šéfem bude paní Dana Bérová, jako šéfka sekce e-governmentu. Pod sebou by měla mít odbory koncepcí a normotvorby (nejspíše vzniklé ze současných odborů strategie a standardů, v Sekci I pod náměstkem Vladimírem Šiškou) a také „odbor projektů životních situací“. Copak to asi konkrétně bude?

V životopisu paní Bérové lze nalézt, že vystudovala ASŘ (automatizované systémy řízení) na VŠE a dále mezioborové studium žurnalistiky se specializací na televizi (což považuji za dosti zajímavou kombinaci). Působila mj. v Československé a České televizi, i jako programová ředitelka TV3, ale také jako ekonomická a organizační poradkyně, či členka představenstva České typografie.

Vedoucím kanceláře ministra se stal pan Pavel Kolář (člen Unie Svobody, v minulosti státní úředník, krátce ředitel NBÚ, výkonný ředitel R-Presse, a vědecký pracovník Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí).

MMF24

Nové domény pro nové ministerstvo

Již v předchozích článcích jsem psal o tom, že ministr Mlynář zastavil standard ÚVISu, který orgánům veřejné správy chtěl naordinovat často dosti kryptické domény pod edu.cz (podrobněji v článku Doménová revoluce ve veřejné správě?) s odůvodněním, že nejde o správné řešení. Jedním z konkrétních projevů je i to, že nové ministerstvo se chystá vystavit své webové stránky na adrese www.ministerstvo­informatiky.cz (jak jsem již dříve uváděl v reportážích z Invexu), a pak také na adrese www.micr.cz. Podle údajů NICu jsou obě domény již zaregistrovány ÚVISem pro nové ministerstvo.

Naopak na stávajícím webu ÚVISu se již delší dobu neobjevuje nic nového, a je zde pouze disclaimer

Úřad pro veřejné informační systémy se v současné době intenzivně připravuje na transformaci do struktury budoucího ministerstva informatiky. Součástí této transformace bude i kompletní obměna webových stránek. ÚVIS se v této souvislosti omlouvá uživatelům těchto webových stránek za přechodné omezení jejich aktualizace.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).