Hlavní navigace

Česká vláda žádá po Evropské komisi konečné rozhodnutí o kompenzacích za DVB-T2

14. 3. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: jacomoDP / Depositphotos
Vzhledem k odkladům prenotifikačního řízení vzniká podle zástupců ministerstva průmyslu riziko narušení procesu změny přídělů rádiových kmitočtů a uvolňování rádiových kmitočtů pásma 700 MHz.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým telekomunikačním úřadem zastupují Českou republiku u Evropské komise během jednání o opatřeních podpory souvisejících s opuštěním pásma 700 MHz. Tuzemské úřady se snaží klást mimořádný důraz na rychlost jeho dokončení a vydání rozhodnutí Evropské komise. 

Chybějící notifikace způsobuje zpoždění

Součástí opatření je i prodloužení doby platnosti přídělů rádiových kmitočtů, které jejich držitelé požadují pro zajištění návratnosti vložených investic. Proto je podle vyjádření ministerstva průmyslu nutné Evropskou komisi požádat o prioritní posouzení zmíněného opatření podpory v rámci probíhajícího řízení.

Pokud k požadované změně přídělů nedojde, hrozí riziko ohrožení nejen celého procesu směřujícího k uvolnění pásma 700 MHz a připravované navazující aukce těchto kmitočtů, ale i negativního dopadu na proces uvolnění pásma 700 MHz v sousedních státech, píše se v aktuální zprávě o stavu realizace rozvoje zemského televizního vysílání.

V rámci zmiňovaných kompenzací jde o úhradu nákladů vyvolaných vynuceným uvolněním rádiových kanálů z pásma 700 MHz a spojených s nutnou výměnou rádiových kmitočtů a provozováním přechodových sítí. Tento postup předpokládá zákon o elektronických komunikacích a ověřené náklady jsou Českým telekomunikačním úřadem hrazeny z tzv. radiokomunikačního účtu, tedy mimo státní rozpočet. 

Aktivity satelitní asociace

Ale právě úhrada těchto finančních nákladů je podmíněna vydáním rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti navrhovaného opatření s vnitřními pravidly evropského trhu. Navíc v průběhu let 2017 a 2018 muselo ministerstvo průmyslu čelit několika podáním České asociace satelitních operátorů k Evropské komisi.

Přístup navrhovaný ČASO by podle ministerstva vedl nejen k nežádoucímu státnímu zásahu do trhu šíření televizního signálu, ale i k praktické likvidaci jediné bezplatné platformy šíření televizního vysílání. Navíc by stát mohl čelit řadě žalob za zmařené investice. 

Podání ČASO a odklady prenotifikačního řízení k vydání rozhodnutí ale podstatně časově prodloužilo proces prenotifikačního řízení a je zřejmé, že se promítne negativně i do procesu připravovaného notifikačního řízení. To bude nejspíš probíhat i v letošním  roce. 

Neopomíjet národní specifika…

Z dosavadního průběhu prenotifikačního procesu je podle názoru ministerstva zřejmé, že příslušné orgány Evropské komise při přípravě evropského rozhodnutí pominuly podstatně vzájemnou koordinaci mezi jednotlivými DG a vyjasnění návazných postupů

Za významné riziko celého procesu tak ministerští úředníci označují vnímat snahu bruselské administrativy o zjednodušující, stejný postup ve všech zemích, který nebude přihlížet k národní situaci z hlediska pozice terestrické platformy a konkrétní situaci z hlediska disponibilního rádiového spektra pro digitální televizi. 

Loni v listopadu proběhlo v Bruselu druhé jednání v rámci prenotifikačního řízení. Na základě tohoto jednání zaslaly evropské orgány pátou sadu doplňujících otázek, na které úředníci odpověděli. S ohledem na zdlouhavý proces ze strany Evropské komise byla v lednu zaslána žádost České republiky o prioritizaci předmětného řízení u Evropské komise. 

Vzhledem k neustálým odkladům stanoviska Evropské komise vzniká podle ministerstva riziko podstatného narušení procesu změny přídělů rádiových kmitočtů a uvolňování rádiových kmitočtů pásma 700 MHz v souladu s technickým plánem přechodu. 

Marketing Meeting balicek

Z tohoto důvodu bude ministerstvo prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže požadována prioritizace prenotifikačního řízení i návazného notifikačního řízení. Prioritizace případu je navrhována s ohledem na postup dosavadního posuzování ze strany Evropské komise a nutnost jeho rychlého dokončení, vzhledem k tomu, že jsou již podstatně ohroženy termíny nezbytných kroků ve správě rádiového spektra, které by umožnily uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz v termínu požadovaném Evropským rozhodnutím. 

Dlouhodobě nedokončené řízení způsobuje také nejistotu držitelů přídělů rádiových kmitočtů pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, týkající se jejich investičních plánů. Tím vzniká riziko odmítnutí dobrovolné realizace procesu přechodu ze strany těchto subjektů se všemi z toho plynoucími důsledky. 

Situace v jednotlivých evropských zemích 

Proces uvolňování pásma 700 MHz se v evropských státech významně liší zejména v závislosti na roli zemského televizního vysílání. Prakticky obdobný postup s využitím přechodových sítí a 6 finálních sítí je již využíván v Německu a Rakousku. V Polsku je rovněž plánováno stejně jako v ČR celkem 6 finálních sítí DVB-T2. Nové kmitočtové plány by měly umožnit sestavení 6 sítí i na Slovensku a v Maďarsku. V některých zemích EU však dosud nedošlo k přijetí politického rozhodnutí a stanovení závazných termínů pro uvolnění pásma 700 MHz. Obdobné národní plány uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz, v některých případech vč. přechodu na využití efektivnějšího standardu vysílání, uveřejnily v minulém období např. Španělsko, Irsko, Řecko, Slovensko. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).