Hlavní navigace

České ADSL na konci roku 2003

29. 12. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Tempo nárůstu nových ADSL přípojek koncem roku výrazně pokleslo, Telecom dosud nestihl zrealizovat ani tolik objednávek, kolik jich přijal ještě v průběhu září. Nyní zveřejnil seznam lokalit, kde hodlá v příštím roce zpřístupnit ADSL. Příslušné počty se výrazně rozchází s vizí, kterou Telecom nastolil v plánu na rozvoj Internetu v ČR, který nedávno představil vládě.

Den před Štědrým dnem dostál Český Telecom svému slibu a zveřejnil seznam lokalit, ve kterých hodlá v příštím roce nově zpřístupnit technologii ADSL, zřejmě již v prvním pololetí. Příslušný seznam najdete zde, uvedeno je v něm na 100 nových lokalit. Příslušná tisková zpráva o nich také hovoří jako o „dalších 100 lokalitách“, ale již letmé srovnání se stávajícím seznamem (již pokrytých) lokalit ukazuje určitý počet duplicit. Například:

 • Přerov
 • Kladno – Kročehlavy
 • Kolín
 • Mladá Boleslav
 • Praha-Fibichova
 • Praha – Pankrác
 • Praha – Smíchov
 • Praha střed (Školská)
 • Praha Vršovice

V tiskové zprávě bohužel chybí jeden velmi důležitý údaj, a to o počtu portů, které by měly být v jednotlivých lokalitách (či alespoň celkově) instalovány. Právě tento údaj by totiž vypovídal o tom, kolik zákazníků Telecomu bude moci ADSL služeb skutečně využít (byť ve smyslu teoretického maxima). Podle dostupných údajů má Telecom v současné době instalováno na svých ústřednách 24 000 ADSL portů, a sám uvádí, že jeho nabídka ADSL „pokrývá“ 1 678 000 pevných linek, což odpovídá cca 44 procentům všech jeho pevných linek. Fakticky ale může nabídku ADSL služeb využít maximálně 24 000 zákazníků (kvůli počtu instalovaných portů), což odpovídá poměru 1 port na cca 70 pevných linek.

Tisková zpráva, informující o zprovoznění ADSL v nových lokalitách, sice neuvádí plánovaný počet nově instalovaných portů, ale již ve svém názvu říká, že „Dostupnost ADSL se rozšíří na 2 280 000 zákazníků“. Pokud by snad měl být zachován stávající poměr 1:70, odpovídalo by to celkovému počtu cca 32 570 portů, resp. přírůstku pouhých 8570 nových portů. Doufám ale, že je to pouze spodní odhad a že Telecom nezůstane u „zaváděcího“ poměru 1:70, ale že počet instalovaných portů výrazněji zvýší.

Jaké jsou předpoklady v plánu Telecomu


Ostatně, ve svém plánu na posílení rozvoje Internetu v ČR, který nedávno představil vládě (viz článek „Kam míří plán Telecomu?“), uvádí Telecom poněkud jiná čísla. Ve zmíněném dokumentu je obsažena tabulka, která se zřejmě týká právě ADSL a obsahuje různé varianty co do počtu „osazených lokalit“ (počtu přípojných míst vybavených zařízením pro širokopásmový přístup k Internetu), počtu zákazníků s možností připojení, i odhadu počtu skutečně využitých přípojek (a také včetně nákladů).

První, „nejmenší“ variantou z této tabulky je dostupnost „širokopásmového připojení“ (ADSL) pro 2,3 milionu potenciálních zákazníků. Tato varianta by ale, podle tabulky v plánu Telecomu, vyžadovala osadit potřebnou technologií na 961 lokalit – tedy podstatně více než pro příští rok uvažovaných 100 nových lokalit, které ale mají zajistit dostupnost ADSL pro 2,28 milionu zákazníků!!! To je diametrální rozdíl, skoro v celém řádu. Na druhou stranu je třeba připustit, že počet lokalit k pokrytí neroste lineárně s počtem zákazníků v dosahu, ale podstatně rychleji: již druhá řádka zmíněné tabulky, která předpokládá pokrytí 2,63 milionu zákazníků, předpokládá osazení 1939 lokalit, tedy přibližně dvojnásobku.

Zajímavý je také poměr mezi počtem zákazníků „v dosahu“ a odhadem těch, kteří nabídku vysokorychlostního připojení skutečně využijí: všechny varianty v plánu Telecomu pracují s poměrem cca 1:6,18, což je opět něco podstatně jiného než stávající maximum 1:70 (viz výše).

Všechno je otázka peněz


Rozšiřování dostupnosti ADSL do většího počtu lokalit a pro větší počet zákazníků samozřejmě vyžaduje určité investice. Ty jdou jak na pořízení samotných DSLAMů (přístupových ADSL multiplexorů), instalovaných na místní ústředny i na tzv. předsunuté ústředny (zařízení RSU), tak i na budování patřičně dimenzovaných datových spojů mezi předsunutými ústřednami a páteřní sítí ČTc (a také na posílení této páteřní sítě). Vlastní odhad těchto nákladů nemám, citovat však mohu odhad, který Telecom uvedl ve svém plánu na další rozvoj Internetu v ČR:
 • vybavení 961 lokalit (s dostupností pro 2,3 milionu zákazníků) by přišlo na 1,8 miliardy Kč
 • vybavení 1939 lokalit (s dostupností pro 2,63 milionu zákazníků) by přišlo na 3,7 miliardy Kč
 • vybavení 2569 lokalit (s dostupností pro 2,88 milionu zákazníků) by přišlo na 4,85 miliardy Kč

Tato čísla vypadají na první pohled dosti vysoká, ale osobně bych je bral spíše jako určitý horní odhad (zvláště byl-li celý plán Telecomu jakýmsi apelem na potřebu investic, ať již ze státní kasy či z fondů EU). Pokud by se však realizovala například „nejmenší“ varianta, tedy osazení 961 lokalit, s nákladem 1,8 mld. Kč, a naplnil by se odhad Telecomu, že v takovém případě by nabídku skutečně využilo na 373 tisíc zákazníků (z 2,3 milionu v dosahu), kolik by potom generovali na výnosech za rok? Pokud by vše zůstalo na modelu přeprodeje velkoobchodní služby a Telecom by si stále účtoval za svou část nejméně 700 Kč měsíčně (dnes 707 Kč bez DPH za nejlacinější variantu), pak by na výnosech získal za rok 373 000×12×700, neboli cca 3,13 miliardy Kč. To je samozřejmě jen teorie, protože při takovém počtu zákazníků by snad došlo k dalšímu poklesu cenové hladiny. Ale i tak by investice do ADSL rozhodně nemusela být ztrátová…

Kolik je uživatelů ADSL?


Odhady počtu zákazníků, kteří by podle plánu Telecomu skutečně využili jeho nabídky na vysokorychlostní připojení k Internetu, ostře kontrastují s reálným počtem dosud zrealizovaných ADSL přípojek. Skutečné počty jsou totiž výrazně nižší a jejich růst se v poslední době ještě dále zpomalil.

Jestliže ještě v srpnu Telecom sám konstatoval, ve své tiskové zprávě, že:

Každý týden ČESKÝ TELECOM zřizuje v průměru 500 přípojek

pak dnes se těchto 500 nových přípojek realizuje spíše za měsíc. Celkové počty pak nutně nemohou dosahovat očekávaných hodnot: ještě v říjnu zástupci Telecomu na odborných konferencích a na setkáních s novináři odhadovali, že do konce roku vzroste počet realizovaných přípojek na cca 15 až 16 tisíc. Realita je 14 tisíc.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Údaje za poslední měsíce vypadají následovně:

 • 21.10.2003: cca 13 000 (zdroj)
 • 24.11.2003: 13 300 (zdroj)
 • 23.12.2003: 14 000 (zdroj)

Zpomalující se růst počtu ADSL přípojek názorně ukazuje následující obrázek, na kterém jsou modře znázorněny počty skutečně realizovaných přípojek a červeně počty objednávek. Právě vzájemné srovnání počtu objednávek a realizovaných přípojek dává tušit, že příčinou zpomalení by neměl být pokles zájmu uživatelů v důsledku technických problémů této služby. Vždyť ještě v září měl Telecom na stole více přijatých objednávek, než kolik jich stačil dosud zrealizovat…

1033

Očekáváte, že ADSL přípojek bude v roce 2004 přibývat (oproti roku 2003):

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).