Hlavní navigace

České děti a Internet

29. 5. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 74287
Výzkumná společnosti TNS AISA zrealizovala pro Nadaci Naše dítě bezplatně výzkum v českých rodinách týkající se chování dětí na Internetu. Jak jsou na tom české děti s Internetem? Co všechno jim hrozí?

Výzkum o využívání Internetu českými dětmi (více zde na stránkách TNS AISA) byl realizován začátkem roku 2009, účastnilo se ho 319 rodin s dětmi ve věku 10 – 15 let z celé ČR. Výzkum poskytl důležité informace o chování dětí na Internetu a o přístupu rodičů k ochraně dětí před nebezpečným materiálem šířeným Internetem.

Jaké informace tedy výzkum přinesl? Základní parametry výsledků výzkumu ukázaly, že se na českém Internetu pohybují chlapci a dívky v rozložení 50:50. V budoucnosti tedy můžeme očekávat, že i poměr dospělých uživatelů Internetu se bude postupně vyrovnávat. U Internetu děti při výzkumu provázeli z 85 % muži, lze tedy usuzovat, že s Internetem učí děti pracovat hlavně otcové (tedy pokud se ženy nezalekly výzkumu).

K čemu děti vůbec Internet používají? Jde hlavně o využívání e-mailu, poslech hudby online, hraní her, vyhledávání informací a kontaktů, stahování a ukládání hudby a obrázků a komunikace přes messengery.

děti a internet 1

Děti na Internetu pracují hodinu a půl ve všední den a dvě hodiny o víkendu. Rodiče mají dobrý přehled o tom, kolik času tráví děti na Internetu. O tom svědčí níže uvedený graf.

děti a internet 2

Jak často se děti na Internetu věnují jednotlivým činnostem? Je vidět, že například sociální sítě zatím nelákají nejmladší sledovanou skupinu dětí (10 – 11 let). Stejně je to u sdílení dat v peer-to-peer sítích. Obecně náročnější činnosti začínají zajímat až starší děti. Mladší děti se věnují prohlížení obsahu a práci s e-maily.

děti a internet 3

A co rizikové činnosti dětí na Internetu? Sdílení fotek a videí je pro ně běžnou věcí, zde je možné myslet na zneužití obsahu k vydírání, případně lákání pedofilního pornografického obsahu od dětí.

 • 37 % českých dětí ve věku 14 – 15 let komunikuje na Internetu s cizími lidmi, které znají pouze z virtuálního prostředí; 14 % dětí v tomto věku se pak osobně schází s lidmi, které na Internetu poznaly
 • více než třetina dětí ve věku 14 – 15 let sděluje na Internetu neznámým osobám své osobní a kontaktní údaje
 • přibližně polovina dětí posílá svoje fotky a na Internetu sdílí svá videa
 • 17 % rodičů nekontroluje, co jejich děti na Internetu dělají, většina provádí pouze namátkové kontroly; programy pro omezení přístupu dětí k nevhodným stránkám využívá jen 8 % rodičů
děti a internet 4

Kde se děti připojují k Internetu? Z 90 % je to z domova, ostatní místa připojení k Internetu nejsou tak významná. Proto mohou rodiče docela dobře kontrolovat, co děti na Internetu dělají. Dále se děti připojují ze školy, v knihovně, v kavárně, u kamarádů a z mobilního telefonu. Doma mají děti nejčastěji umístěný počítač v dětském pokoji (51 % respondentů výzkumu), potom v společných prostorách (34 %).

Děti mají obvykle od rodičů přesně stanovená pravidla pro práci s Internetem doma. Rodiče jim zejména kladou na srdce, aby nikde neuváděly své osobní údaje. Pak jim zakazují některé stránky a omezují dobu trávenou na Internetu. Žádná pravidla nemá stanoveno 12 % dětí ve věku 10 – 11 let, 16 % dětí ve věku 12 – 13 let a 36 % dětí ve věku 14 – 15 let.

děti a internet 5

Pravidla práce s Internetem mají děti častěji stanoveny od školy. Tam platí zejména zákaz návštěvy určitých stránek, stahování souborů a je stanoven jenom určitý čas pro přístup k Internetu.

děti a internet 6

Téměř 20 % dětí podle výzkumu porušuje rodiči stanovená pravidla. Děti hlavně přetahují čas, který mohou trávit na Internetu a používají ho i mimo stanovenou dobu. Nejvíce děti naopak poslouchají v oblasti zákazu sdělování osobních údajů na Internetu. 17 % dětí rodiče nekontrolují, 62 % rodičů provádí kontrolu alespoň jednou za týden, namátková kontrola je u dětí ve věku 14 – 15 let v 45 % případů.

Používají rodiče nějaké programy k blokaci určitých internetových stránek? Ve škole se tak děje docela často, celých 24 % dětí ví, jak takový program obelstít.

děti a internet 7

S kým děti vůbec na Internetu komunikují? Podle výzkumu se spolužáky, kamarády, členy rodiny, učiteli. Ale také s neznámými lidmi.

Cloud23

děti a internet 8

Celých 34 % dětí bylo osloveno neznámým člověkem, u 10 % z nich se s nimi neznámý chtěl setkat. Mezi důvody oslovení byla možnost dopisování, schůzka, rada ohledně hry, zaslání fotky. Nabídky schůzky jsou vyšší u dětí starších.

děti a internet 9

Závěrem shrnutí nejdůležitějších výsledků výzkumu:

 • Děti ve věku 10–15 let pracují s Internetem velmi často
 • 71 % starších dětí navštěvuje diskusní skupiny, více jak 1/3 z nich sděluje neznámým osobám své osobní a kontaktní údaje
 • Nebezpečné činnosti (kontakty s neznámými lidmi), virtuální komunity využívají více až starší děti 14–15ti letí
 • 45 % dětí ve věku 14–15 let posílá svoje fotky a na Internetu sdílí svá videa
 • Rodiče mají až překvapivě hodně přehled o tom, co jejich děti na počítači dělají, stanovují dětem pravidla, která děti dodržují
 • Dohled a kontrola rodičů nad dětmi s věkem klesá. U starších dětí pravidla po používání Internetu mají stanovená jen v 56 % rodinách a kontrolu neprovádí 21 % rodičů dětí ve věku 14–15letých
 • Program pro omezení přístupu dětí k počítači využívá jen 8 % rodičů

Děti jsou velmi zdatnými uživateli Internetu a mnohdy jejich znalosti přesahují znalosti rodičů a učitelů. Je proto třeba nepostupovat represivně, ale spíše edukačně, informovat děti o možných nebezpečích a v případě podezření informovat příslušné orgány, například prostřednictví Internet Hotline. Pro hlášení podezřelých stránek a činností je možné vyplnit dotazník, závažné informace jsou předávány Policii ČR.

Myslíte si, že většina rodičů kontroluje své děti na Internetu dostatečně?

Autor článku

Autor je kromě jiného publicista, více informací najdete na LinkedIn. Na stránkách iNazor.net odkazuje na své články pro Lupu a další média. Ze všech vymožeností moderní doby má nejraději Twitter, zajímá ho historie a píše HistorieBlog.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).