Hlavní navigace

České děti a Internet

29. 5. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 74287
Výzkumná společnosti TNS AISA zrealizovala pro Nadaci Naše dítě bezplatně výzkum v českých rodinách týkající se chování dětí na Internetu. Jak jsou na tom české děti s Internetem? Co všechno jim hrozí?

Výzkum o využívání Internetu českými dětmi (více zde na stránkách TNS AISA) byl realizován začátkem roku 2009, účastnilo se ho 319 rodin s dětmi ve věku 10 – 15 let z celé ČR. Výzkum poskytl důležité informace o chování dětí na Internetu a o přístupu rodičů k ochraně dětí před nebezpečným materiálem šířeným Internetem.

Jaké informace tedy výzkum přinesl? Základní parametry výsledků výzkumu ukázaly, že se na českém Internetu pohybují chlapci a dívky v rozložení 50:50. V budoucnosti tedy můžeme očekávat, že i poměr dospělých uživatelů Internetu se bude postupně vyrovnávat. U Internetu děti při výzkumu provázeli z 85 % muži, lze tedy usuzovat, že s Internetem učí děti pracovat hlavně otcové (tedy pokud se ženy nezalekly výzkumu).

K čemu děti vůbec Internet používají? Jde hlavně o využívání e-mailu, poslech hudby online, hraní her, vyhledávání informací a kontaktů, stahování a ukládání hudby a obrázků a komunikace přes messengery.

děti a internet 1

Děti na Internetu pracují hodinu a půl ve všední den a dvě hodiny o víkendu. Rodiče mají dobrý přehled o tom, kolik času tráví děti na Internetu. O tom svědčí níže uvedený graf.

děti a internet 2

Jak často se děti na Internetu věnují jednotlivým činnostem? Je vidět, že například sociální sítě zatím nelákají nejmladší sledovanou skupinu dětí (10 – 11 let). Stejně je to u sdílení dat v peer-to-peer sítích. Obecně náročnější činnosti začínají zajímat až starší děti. Mladší děti se věnují prohlížení obsahu a práci s e-maily.

děti a internet 3

A co rizikové činnosti dětí na Internetu? Sdílení fotek a videí je pro ně běžnou věcí, zde je možné myslet na zneužití obsahu k vydírání, případně lákání pedofilního pornografického obsahu od dětí.

 • 37 % českých dětí ve věku 14 – 15 let komunikuje na Internetu s cizími lidmi, které znají pouze z virtuálního prostředí; 14 % dětí v tomto věku se pak osobně schází s lidmi, které na Internetu poznaly
 • více než třetina dětí ve věku 14 – 15 let sděluje na Internetu neznámým osobám své osobní a kontaktní údaje
 • přibližně polovina dětí posílá svoje fotky a na Internetu sdílí svá videa
 • 17 % rodičů nekontroluje, co jejich děti na Internetu dělají, většina provádí pouze namátkové kontroly; programy pro omezení přístupu dětí k nevhodným stránkám využívá jen 8 % rodičů
děti a internet 4

Kde se děti připojují k Internetu? Z 90 % je to z domova, ostatní místa připojení k Internetu nejsou tak významná. Proto mohou rodiče docela dobře kontrolovat, co děti na Internetu dělají. Dále se děti připojují ze školy, v knihovně, v kavárně, u kamarádů a z mobilního telefonu. Doma mají děti nejčastěji umístěný počítač v dětském pokoji (51 % respondentů výzkumu), potom v společných prostorách (34 %).

Děti mají obvykle od rodičů přesně stanovená pravidla pro práci s Internetem doma. Rodiče jim zejména kladou na srdce, aby nikde neuváděly své osobní údaje. Pak jim zakazují některé stránky a omezují dobu trávenou na Internetu. Žádná pravidla nemá stanoveno 12 % dětí ve věku 10 – 11 let, 16 % dětí ve věku 12 – 13 let a 36 % dětí ve věku 14 – 15 let.

děti a internet 5

Pravidla práce s Internetem mají děti častěji stanoveny od školy. Tam platí zejména zákaz návštěvy určitých stránek, stahování souborů a je stanoven jenom určitý čas pro přístup k Internetu.

děti a internet 6

Téměř 20 % dětí podle výzkumu porušuje rodiči stanovená pravidla. Děti hlavně přetahují čas, který mohou trávit na Internetu a používají ho i mimo stanovenou dobu. Nejvíce děti naopak poslouchají v oblasti zákazu sdělování osobních údajů na Internetu. 17 % dětí rodiče nekontrolují, 62 % rodičů provádí kontrolu alespoň jednou za týden, namátková kontrola je u dětí ve věku 14 – 15 let v 45 % případů.

Používají rodiče nějaké programy k blokaci určitých internetových stránek? Ve škole se tak děje docela často, celých 24 % dětí ví, jak takový program obelstít.

děti a internet 7

S kým děti vůbec na Internetu komunikují? Podle výzkumu se spolužáky, kamarády, členy rodiny, učiteli. Ale také s neznámými lidmi.

školení Root Hacking

děti a internet 8

Celých 34 % dětí bylo osloveno neznámým člověkem, u 10 % z nich se s nimi neznámý chtěl setkat. Mezi důvody oslovení byla možnost dopisování, schůzka, rada ohledně hry, zaslání fotky. Nabídky schůzky jsou vyšší u dětí starších.

děti a internet 9

Závěrem shrnutí nejdůležitějších výsledků výzkumu:

 • Děti ve věku 10–15 let pracují s Internetem velmi často
 • 71 % starších dětí navštěvuje diskusní skupiny, více jak 1/3 z nich sděluje neznámým osobám své osobní a kontaktní údaje
 • Nebezpečné činnosti (kontakty s neznámými lidmi), virtuální komunity využívají více až starší děti 14–15ti letí
 • 45 % dětí ve věku 14–15 let posílá svoje fotky a na Internetu sdílí svá videa
 • Rodiče mají až překvapivě hodně přehled o tom, co jejich děti na počítači dělají, stanovují dětem pravidla, která děti dodržují
 • Dohled a kontrola rodičů nad dětmi s věkem klesá. U starších dětí pravidla po používání Internetu mají stanovená jen v 56 % rodinách a kontrolu neprovádí 21 % rodičů dětí ve věku 14–15letých
 • Program pro omezení přístupu dětí k počítači využívá jen 8 % rodičů

Děti jsou velmi zdatnými uživateli Internetu a mnohdy jejich znalosti přesahují znalosti rodičů a učitelů. Je proto třeba nepostupovat represivně, ale spíše edukačně, informovat děti o možných nebezpečích a v případě podezření informovat příslušné orgány, například prostřednictví Internet Hotline. Pro hlášení podezřelých stránek a činností je možné vyplnit dotazník, závažné informace jsou předávány Policii ČR.

Anketa

Myslíte si, že většina rodičů kontroluje své děti na Internetu dostatečně?

9 %
82 %
8 %
Odpovědělo 170 čtenářů.

Autor článku

Autor je kromě jiného publicista, více informací najdete na LinkedIn. Na stránkách iNazor.net odkazuje na své články pro Lupu a další média. Ze všech vymožeností moderní doby má nejraději Twitter, zajímá ho historie a píše HistorieBlog.cz.