Hlavní navigace

Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

20. 4. 2017
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

UVNITŘ TEXT DOPISU – JOJ také žádá ukončení vysílání Primy a České televize na slovenském území.

Slovenská skupina JOJ vyzvala 30. ledna všechny operátory v ČR k upuštění od šíření převzatého vysílání stanic Plus a Wau dopisem, jehož kopii posílala Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a který byl podepsán společností MAC TV, tedy držitelem vysílací licence. Serveru DigiZone se podařilo dopis od nejmenovaného operátora získat (viz příloha na konci článku). Hlavní JOJ většina operátorů zablokovala pro české diváky již v souvislosti se startem stanice JOJ Family.

PSALI JSME: Hlavní kanál JOJ mizí z nabídky UPC, u ostatních zatím zůstává

JOJ Family spustila ostré vysílání, prvním pořadem byla Soudní síň. Kde všude můžete novinku naladit?

První, kdo zablokoval Plus a Wau, byl operátor Grape SC a stalo se tak k 17. únoru. Podle svého tiskového oddělení tak operátor reagoval ihned po obdržení předmětné písemnosti, protože MAC TV původně dopis zaslala na jinou adresu operátora a adresát se tak nechtěl dostat do zbytečných komplikací. Následně 1. března zablokoval stanice Plus a Wau společně se stanicemi slovenské Markízy i IPTV operátor Sledovanitv.cz.

K TÉMATU: Kanály Markízy zmizely z nabídky českých operátorů, kanály Novy pak od těch slovenských

UPC JOJ vypnulo, O2 vysílá experimentálně

Včera, ve středu 19. dubna, zmizela stanice Plus i z nabídky největšího tuzemského kabelového operátora, společnosti UPC. Už od pondělí se objevovalo EPG ve znění Přelaďte na JOJ Family. Před časem se mluvčí UPC, Jaroslav Kolár, pro server DigiZone vyjádřil, že stanici Plus operátor z nabídky pro české zákazníky vyřadí v nadcházejících týdnech a že UPC hledá náhradu za tuto stanici.


Autor: Karel Choc

Jaroslav Kolár z UPC

O2 TV k dnešnímu dni stanice JOJ a Plus stále šíří a uvádí je i ve své oficiální nabídce. JOJ je pak označeno jako testovací vysílání. Jitka Pajurková z tiskového oddělení O2 se pro server DigiZone vyjádřila: V případě vypínání stanic JOJ a PLUS budeme postupovat v souladu s platnou legislativou a výzvou poskytovatele. Nezbývá nám nic jiného, než toto rozhodnutí respektovat. Konkrétní datum vypnutí není v tuto chvíli ještě známo.

Zamezíme i streamu na JOJ.sk

V dopise, který MAC TV zasílala českým operátorům, se uvádí, že ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení této výzvy má operátor upustit od šíření programových služeb JOJ Plus a Wau a vyřadit je ze skladby programů převzatého vysílání a upustit od šíření jakýchkoliv informací týkající se obsahu těchto stanic a jejich zařazení do skladby programů. Podle Miroslavy Klempové z tiskového oddělení skupiny JOJ ale termín stanovený operátorům ještě neuplynul.

Na dotaz serveru DigiZone ale Klempová termín neupřesnila. Dodala ale, že už několik let žádá skupina JOJ o dodržování elementárních pravidel na televizním trhu. Operátory vyzývají, aby nevysílali obsah, na který jim vysílatel nedal povolení. Server DigiZone se také dotázal skupiny JOJ, jaké kroky bude podnikat v případě, že operátoři nevyhoví požadavku na stažení stanic z nabídky: Nad touto otázkou se zamyslíme, pokud operátoři v České republice odmítnou vypnout JOJ, Plus a Wau, odpověděla Klempová.

V současné době je možné sledovat živé vysílání stanic JOJ, Plus a Wau i v České republice prostřednictvím webu JOJ.sk, a to i včetně akvizic. Na dotaz serveru DigiZone, zda bude MAC TV nějak v nejbližší době zamezovat i tomuto příjmu, Klempová odpověděla: Ano. Náš zájem o vypořádání licenčních práv se nevztahuje jen na satelitní nebo kabelový příjem.

Vypněte stanice Primy a ČT na Slovensku!

Slovenský regulátor – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) – má podle slovenské legislativy vyžadovat souhlas od operátorů ohledně šíření vysílání jakékoliv stanice. Nicméně legislativa se vztahuje jen na operátory se sídlem na Slovensku. Podle svého mluvčího Jaroslava Kolára je UPC toho názoru, že v případě programů České televize vede skupina JOJ nerelevantní rétoriku. Podle Kolára je Česká televize stejně jako televizní stanice RTVS součástí Evropské vysílací unie EBU, která v sobě zahrnuje většinu evropských veřejnoprávních vysílatelů. 

Evropská unie podle Kolára finančně významně podporuje evropskou televizní tvorbu, proto je podle UPC nepředstavitelné, aby se jakýkoliv televizní subjekt snažil zamezit přístupu obyvatel Evropské unie k tomuto vysílání, tedy veřejnoprávní stanice jiné evropské země EU. Naopak, ambicí Evropské unie je zjednodušovat přístup k těmto službám a informacím všem členům unie, o čemž svědčí i nedávno schválené rozhodnutí o zrušení roamingu v zemích Evropské unie, dodává Kolár a zároveň doplňuje, že UPC věří, že ve věci nesprávného přístupu MAC TV zareaguje i slovenská vysílací Rada.

Ta má oprávnění udělit sankci operátorům, pokud šíří programovou službu bez souhlasu vysílatele. Podle RVR souhlas na šíření svých stanic přitom vysílatelé zpravidla nemohou udělit z důvodu teritoriálního omezení vysílacích práv. Mluvčí slovenské Rady Lucia Jelčová pro server DigiZone uvedla, že RVR v této souvislosti vedla na základě stížností několik správních řízení s operátory. Ta v mnohých případech skončila uložením finanční pokuty. V převážné většině se tato řízení týkala právě nelegálního šíření českých stanic, upřesnila Jelčová.

Slovenská legislativa nespecifikuje, zda jde o souhlas se šířením veřejnoprávní nebo komerční stanice. Je pravda, že v minulosti mnozí operátoři RVR předložili jako souhlas se šířením veřejnoprávních stanic rámcovou smlouvu EBU. Žádná taková smlouva ale v současnosti není platná, doplnila Jelčová.

České kanály na Slovensku? Nekalé podnikání

Pokud mají slovenští vysílatelé dojem, že šířením českých stanic na území Slovenska dochází k zásahu do jejich majetkových práv, je pochopitelné a legitimní, že se proti tomuto snaží bránit. Vzhledem ke specifickému kulturnímu kontextu je však pochopitelný i zájem slovenských diváků o české stanice, které jsou dlouhou dobu zvyklí sledovat. Některé české stanice tuto situaci řeší zařazením speciálních programů určených pro zahraničí, kde vysílají jen pořady, kde jim licenční podmínky umožňují šíření i mimo území České republiky – často jde výhradně o vlastní tvorbu, vysvětlila Jelčová.

Klempová z tiskového oddělení MAC TV uvádí, že již dlouhá léta skupina JOJ vyzývá operátory, aby si vypořádali vysílací práva pro Slovensko, pokud chtějí na Slovensku podnikat. Tímto upozorňuje na nekalé podnikání. Klempová přiznává, že je pravdou, že ve výzvě operátorům, kterou jsme zasílali dávno předtím, než české komerční stanice na Slovensku ukončily vysílání, jsme uvedli i Českou televizi. Na základě nediskriminačního přístupu jsme museli zmínit všechny subjekty, které podle nás porušují zákon.

Pořídí si ČT mezinárodní stream?

Klempová dále dodává, že je úkolem České televize, aby si vypořádala vysílací práva i pro území Slovenska nebo, jako jiné mezinárodní stanice, vysílala mezinárodní stream. Mediální tlak se na Slovensku podle Klempové rozpoutal na žádost a objednávku samotných slovenských operátorů. Podle ní je jejich cílem poškodit dobré jméno skupiny JOJ během vyjednávání nových podmínek distribuce jejích stanic. Medializaci tohoto tématu jsme nevyvolali, ani jsme nebyli vědomě její součástí. S Českou televizí, tak jako s ostatními českými vysílateli, máme korektní vztahy, tvrdí Klempová.

Server DigiZone oslovil i Českou televizi v předmětné věci a v současné době čeká na její vyjádření.


Autor: www.madeinmedia.sk

Dominika Šulková, mluvčí RTVS

Dominika Šulková z tiskového oddělení Rozhlasu a televízie Slovenska uvedla pro server DigiZone následující: RTVS a ČT má vysoký standard vzájemných vztahů, v důsledku čehož vznikají i společné programové projekty. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom se vzájemně „nekanibalizovali“. Dosud jsme tento problém řešili dohodou, ale v budoucnu by mělo dojít k formálnímu oboustrannému aktu respektování práv pro daný stát. Vysílací práva RTVS nakupuje výhradně pro území Slovenska a českým operátorům souhlas neuděluje. RTVS si není vědoma mandátu, respektive smlouvy zahraničního operátora s EBU, který by opravňoval šíření programů RTVS mimo území Slovenska.

Podle některých médií, například Zive.sk, se FTV Prima dohodla se slovenskými operátory na ponechání jejích stanic kromě hlavního kanálu, když operátoři zařadí Primu Plus.

Ondřej Preuss, advokát a zakladatel webu DostupnýAdvokát.cz, pro DigiZone uvedl: Podle mého názoru jde ze strany televize JOJ a společnosti MAC TV o politickou výzvu. JOJ by musela prokázat, že se situace dotýká přímo jejich práv, tedy že Česká televize například vysílá seriál, na který má práva slovenská skupina JOJ. Nevylučuji tedy, že by v konkrétním případě mohla i Česká televize porušit licenční práva, není to však důvod k zablokování celého kanálu.

JOJ nejspíš nemá udělený ani souhlas k zastupování přímo od vlastníka práv na Slovensku, například od společnosti Warner Bros. Stejně tak nemá jakékoliv soudní rozhodnutí, ať už částečné, nebo úplné, k znepřístupnění obsahu na Slovensku, podobně jako tomu bylo pro sportovní přenosy O2 a Novy v České republice.

Vyřadí slovenští operátoři stanice ČT a Primy?

Alexandra Piskunová, Orange, mluvčí

Zákazníci Orange si mohou dokoupit balík českých stanic zvlášť, přes třetí stranu, která tyto stanice na Slovensku distribuuje. Orange neeviduje žádnou oficiální žádost na vyřazení České televize.

Peter Gálik, Slovak Telekom

S Českou televizí máme uzavřenou platnou smlouvu o distribuci jejích programů, proto v této oblasti neplánujeme žádné změny. Klíčový je pro nás dopad na zákazníky.

Skylink, Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group

Co se týká výzvy JOJky k vypnutí programů České televize pro slovenské diváky, mohu pouze uvést, že máme s Českou televizí platnou smlouvu, za slovenské zákazníky řádně odvádíme České televizi poplatky.

Pokud má JOJ problém s existencí programů České televize na slovenském trhu, měla by se obrátit na Českou televizi, zaznívá jednotně na trhu. 

Jaroslav Glisník ze Skylinku

Jiná je situace u vlastních programů JOJ. Je samozřejmě její právo rozhodovat o tom, na kterém teritoriu budou jejich programy přístupné. S tím my, stejně jako ostatní operátoři, nic nenaděláme. Naštěstí programy JOJ, tedy kromě JOJ Family, nebyly a nejsou součástí nabídky Skylinku pro Českou republiku, na rozdíl od některých českých platforem, které programy JOJky do nabídky zařadily, tento problém řešit nemusíme, dodává Glisník.

Podobného názoru je i UPC: Není jediný důvod, aby operátoři upravovali nabídku podle výzvy vysílatelů, pokud se to netýká jejich vlastních stanic, říká Kolár.

V Česku už jen JOJ Family

K 5. září začala v České republice vysílat stanice JOJ Family a držitelem licence je společnost Magical Roof. Při spuštění vysílala stanice výhradně původní tvorbu slovenské TV JOJ.

K TÉMATU: JOJ Family bude částečně kopií hlavní JOJky, některé původní seriály odvysílá v češtině

JOJ Family dnes startuje, přiblížila nám své záměry

Podle Klempové má Magical Roof vypořádaná vysílací práva pro veškerý obsah v České republice. Zhruba od poloviny října vysílá české filmy a seriály a od začátku roku 2017 i zahraniční filmy a seriály.

PODROBNOSTI: JOJ Family začne vysílat akviziční tituly, začne se staršími českými seriály

Česká JOJ Family najíždí na zahraniční produkci. Už dnes večer

Ze zahraniční produkce se jedná stále o seriály Dr. Stefan Frank a Klaun a u filmů byla praktika jeden týdně většinou v žánru katastrofický. 

Minulý týden se objevilo filmů více: Violka, malá čarodějnice (produkce Disney), 2001: Vesmírná prda (v hlavní roli L. Nielsen), Nalezené štěstí (Německo). Tento týden JOJ Family už uvedla filmy: Duch psa (2003), Kouzelníci (2010). Dále chystá premiérové uvedení filmu Píseň hor (Německo, 2005). Příští týden je v programové skladbě pouze jeden filmový zahraniční titul: Nečekané štěstí (Německo, 2010). 

Tiskové oddělení stanice už v minulosti pro server DigiZone uvedlo, že JOJ Family americké akviziční seriály zatím na JOJ Family nebudou, stanice plánuje jen seriály z německé produkce. Klempová se včera pro server DigiZone vyjádřila, že Magical Roof bude rozšiřovat nabídku akvizičních titulů v programovém schématu.

Dabing pro Magical Roof vyrábí Brněnská soukromá televize. Reálně jsou dabingy na některé tituly vyráběny ve studiu S Pro Alfa. To ze záhadných důvodů není v titulcích zmíněno.

Zmizí JOJ a její slovenské stanice i na Slovensku?

Klempová pro server DigiZone potvrdila, že skupina JOJ se na Slovensku snaží vyjednávat o nových podmínkách distribuce. Podle prezidenta Roberta Ťavody z Asociácie prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) se uskutečnila spousta jednání, která ale nevedla k dohodě. Podle Ťavody MAC TV požaduje nepřiměřený poplatek za distribuci stanic. Jakési ultimátum MAC TV je pro operátory neakceptovatelný. Operátoři ve sdružení APKT jsou připraveni vyřadit stanice JOJ Plus a Wau.

cif - debata 2

Podle APKT je paradox, že MAC TV se staví do pozice jakéhosi regulátora, když vyzývá, aby operátoři vyřadili z nabídky všechny české stanice, včetně programů veřejnoprávní České televize. Přitom podle APKT je právě MAC TV častým porušovatelem zákona o vysílání a retransmisi, což dokazují správní řízení vedené RVR proti MAC TV.

APKT zároveň připomíná MAC TV, že to byli právě kabeloví operátoři, kteří umožnili, aby TV JOJ vůbec vznikla, když ji v začátcích jejího vysílání bezplatně zařadili do svých programových nabídek. Mluvčí UPC se vyjádřil pro server sme.sk, že pokud JOJ neustoupí od svých požadavků, bude UPC uvažovat o vyřazení TV JOJ.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se dlouhodobě zajímá o film a televizní vysílání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).