Hlavní navigace

Co říká nová verze Technického plánu přechodu na DVB-T?

3. 11. 2006
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

Logo pozemní digitální platformy DVB-T Autor: 115393
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyslyšel požadavky nových digitálních stanic a urychlil spouštění digitálních vysílačů a vypínání analogových kmitočtů ve velkých městech. Zároveň ale přiznal, že Technický plán přechodu (TPP) je bez nutných legislativních změn prakticky nezávazným dokumentem a současné komerční televize se jím nemusí řídit. Licence televizí Nova a Prima garantují zachování analogového vysílání do roku 2017, respektive 2018 a letošní mezinárodní konference ITU garantuje ochranu analogových kmitočtů do roku 2015.

Po Domažlicích přijde Ústí. Ale kdy?

Aktuální návrh TPP (DOC, 571 kB) se sice nijak zásadně neliší od srpnové verze, nadále počítá s takzvanou ostrůvkovou metodou přechodu na digitální vysílání a se stejnými jedenácti ucelenými oblastmi (viz mapka), mění se pouze termíny spouštění DVB-T a vypínání analogových kmitočtů v jednotlivých regionech. Po Domažlicích, které nejsou součástí TPP, a kde nastane částečná analogová tma v červnu 2007 (což se bude týkat pouze programů vysílaných z Vraního vrchu, tedy ČT 1, ČT 2 a Novy; nikoli Primy), přijdou o analogovou televizi nejprve diváci v severních Čechách. Ucelená oblast Ústí nad Labem zahájí řádné digitální vysílání v červenci 2007, termín vypnutí analogového vysílače Buková hora však TPP neřeší (mluví o něm pouze jako o „pilotním projektu“) a veřejně o něm nehovoří ani provozovatelé vysílačů a televizních programů.

Mapka TPP

O Ústecku se TPP nezmiňuje ani v souvislosti se spouštěním definitivních digitálních sítí 2 a 3, což budou transformované přechodné multiplexy A a B. Jisté je, že multiplex A s programy České televize a Novy tu začne vysílat příští rok v červenci. TPP pak pouze uvádí termín zahájení provozu digitální sítě 4, nynějšího přechodného multiplexu C společnosti Telefónica O2 Czech Republic: září 2007. Nejpozději v dubnu 2010 by zde potom měla začít vysílat digitální síť 1, takzvaný veřejnoprávní multiplex se stanicemi České televize a Českého rozhlasu. Do té doby by ČT a ČRo měly opustit přechodný multiplex A (v té době už „síť 2“), v němž by měla zůstat televize Nova a zbylé programové pozice obsadí další komerční televize.

Analog vypne nejdřív Brno, potom Praha

Vůbec první oblastí podle TPP, která přejde na zemské digitální vysílání a vypne analogovou televizi, bude Brno. Nepůjde však o celou jižní Moravu, nýbrž o město Brno, konkrétně pak vysílače Barvičova (ČT 1, ČT 2, Nova) a Hády (Prima). Analogové vysílání zde skončí v srpnu 2007, sekundární síť analogových vysílačů o měsíc později. Digitální televize zahájí vysílání dříve, v červnu 2007. Po dobu tří měsíců tak bude možné přijímat zemský televizní signál oběma způsoby. Jde o vůbec nejkratší souběh vysílání ze všech plánovaných oblastí. V Brně bude možné od příštího léta naladit dva multiplexy (síť 2 a 3), třetí (síť 4) se přidá nejpozději v březnu 2009 a veřejnoprávní multiplex (síť 1) do listopadu 2010. U posledních dvou zmiňovaných sítí jde ale o nejzazší možné termíny a ČTÚ nevylučuje, že odstartují dříve.

Termíny vypínání analogových kmitočtů ČT 1, ČT 2, TV Nova a Prima TV
Pořadové číslo Ucelená oblast Vysílač Kanál analogové TV Program Termín základního vypnutí Termín celkového vypnutí
7. b) Brno město Brno město 35 ČT 1 srpen 2007 září 2007
52 ČT 2 srpen 2007 září 2007
49 Nova srpen 2007 září 2007
Brno Hády 55 Prima srpen 2007 září 2007
1. a) Praha Cukrák 26 ČT 1 leden 2008 listopad 2008
53 ČT 2 září 2007 listopad 2008
R1 Nova leden 2008 listopad 2008
R7 Prima leden 2008 listopad 2008
1. b) Praha město Mahlerovy sady 51 ČT 1 leden 2008 listopad 2008
41 ČT 2 leden 2008 listopad 2008
37 Nova leden 2008 listopad 2008
24 Prima leden 2008 listopad 2008
2. Ostrava Hošťálkovice 31 ČT 1 duben 2008 leden 2010
51 ČT 2 duben 2008 leden 2010
42 Nova duben 2008 leden 2010
R1 Nova duben 2008 leden 2010
48 Prima duben 2008 leden 2010
3. Sušice Svatobor 35 ČT 1 září 2008 srpen 2009
52 ČT 2 červen 2008 srpen 2009
R9 Nova září 2008 srpen 2009
43 Prima září 2008 srpen 2009
4. Plzeň Krašov 31 ČT 1 leden 2009 srpen 2009
48 ČT 2 leden 2009 srpen 2009
R10 Nova leden 2009 srpen 2009
5. Trutnov Černá hora 23 ČT 1 červen 2009 březen 2010
40 ČT 2 červen 2009 březen 2010
R11 Nova červen 2009 březen 2010
6. Jihlava Javořice 25 ČT 1 listopad 2009 květen 2010
42 ČT 2 listopad 2009 květen 2010
R11 Nova listopad 2009 květen 2010
59 Prima listopad 2009 květen 2010
7. a) Brno Kojál 29 ČT 1 leden 2010 červenec 2010
46 ČT 2 leden 2010 červenec 2010
R9 Nova leden 2010 červenec 2010
8. České Budějovice Kleť 39 ČT 1 duben 2010 září 2010
49 ČT 2 duben 2010 září 2010
R2 Nova duben 2010 září 2010
33 Prima duben 2010 září 2010
9. Zlín Tlustá hora 22 ČT 1 červenec 2010 říjen 2010
51 ČT 2 červenec 2010 říjen 2010
41 Nova červenec 2010 říjen 2010
58 Prima červenec 2010 říjen 2010
10. Jeseník Praděd 36 ČT 1 září 2010 říjen 2010
50 ČT 2 září 2010 říjen 2010
53 Nova září 2010 říjen 2010

Zdroj: TPP/ČTÚ

Na Brno plynule naváže Praha a Středočeský kraj. V dokumentu jde o dvě odlišné oblasti, hlavní město Praha je podobně jako Brno vyjmuto z jedenácti „ostrůvků“ a tvoří při přechodu na DVB-T samostatný region. Nicméně podle návrhu TPP by měla Praha i Středočeský kraj přecházet na digitální vysílaní shodně tak, že v září 2007 spustí tři definitivní multiplexy (sítě 2, 3 a 4), lednu 2008 vypnou analogové vysílání všech televizních programů z Cukráku a Žižkova a v listopadu 2008 i návazné sekundární analogové sítě. Jedinou výjimkou bude program ČT 2 pro střední Čechy, který na Cukráku ukončí analogové vysílání už příští rok v září. Jeho kmitočet (kanál 53) totiž ČTÚ potřebuje pro definitivní digitální síť 2. Namísto analogové ČT 2 tak bude ve středních Čechách vysílat nynější multiplex A.

Nových programů se příští rok dočká i Ostrava

Ostravsko se definitivních digitálních sítí dočká příští rok v listopadu. Kromě multiplexu A, z něhož vznikne digitální síť 2, zde začnou vysílat i multiplexy 3 a 4 (nyní B a C). Dnešní „áčko“ se přesune z vysílače Slezská Ostrava do Hošťálkovic a tento vysílač pak v dubnu 2008 ukončí distribuci analogového signálu. Sekundární analogovou síť navrhuje ČTÚ vypnout v lednu 2010. V Praze a Ostravě také dojde během přechodu na digitální vysílání k přesunům nynějšího multiplexu A na nové, definitivní kmitočty. Pražské vysílání přejde z kanálu 25 na kanál 53, ostravské z kanálu 39 na kanál 54. V Brně zůstane „áčku“, tedy nové síti 2, kanál 40 a v Domažlicích bude tento multiplex vysílat buď na současném kanálu 38, nebo na novém kanálu 48.

Transformace přechodných multiplexů A, B a C do digitálních sítí 2, 3 a 4
Přechodný multiplex Vysílač Televizní kanál Definitivní multiplex Ucelená oblast Televizní kanál
A Praha 25 2 Praha 53
A Praha město 25 2 Praha 53
A Brno Hády 40 2 Brno 40
A Brno město 40 2 Brno 40
A Slezská Ostrava 39 2 Ostrava 54
A Domažlice/Vraní vrch 38 2 Plzeň 38/48
B Praha Ládví 46 3 Praha 46
B Praha Strahov 46 3 Praha 46
B Praha Zelený Pruh 46 3 Praha 46
C Brno FNB 25 4 Brno 64
C Praha Ládví 64 4 Praha 64
C Praha Strahov 64 4 Praha 64
C Praha Václavská 64 4 Praha 64
C Praha Zelený Pruh 64 4 Praha 64

Zdroj: TPP/ČTÚ

Výměna kmitočtu se dotkne také současného multiplexu C v Brně, který diváci naladí na kanále 64 místo současného kanálu 25. Pražské kmitočty multiplexů B a C se měnit nebudou. Důležité je, že nynější digitální vysílání nebude narušeno a diváci ve všech čtyřech oblastech si budou muset na svých set-top-boxech pouze spustit automatické ladění pro naskenování nových programů. Zapínání digitálních kmitočtů a vypínání analogového vysílání v dalších oblastech není třeba podrobněji popisovat, ostatně je součástí tabulek u tohoto článku. Po Brně, Praze, Středočeském kraji a Ostravě přijde na řadu Sušice (duben 2008 až srpen 2009), Plzeň (červen 2008 až srpen 2009), Trutnov (listopad 2008 až březen 2010), Jihlava (červen 2009 až květen 2010), Jihomoravský kraj (březen 2009 až červenec 2010), České Budějovice (listopad 2009 až září 2010), Zlín (únor 2010 až říjen 2010) a Jeseník (červen 2010 až říjen 2010).

Termíny základního souběhu analogového a digitálního vysílání u sítě 2
Ucelená oblast Kanál DVB-T pro základní souběh Zahájení vysílání DVB-T Doba základního souběhu (v měsících) Termín ukončení základního souběhu Finální kanál DVB-T Termín ukončení základního souběhu Počet dotčených obyvatel (v tisících)
Brno město 40 červen 2007 3 srpen 2007 40 září 2007 520
Praha 53 září 2007 5 leden 2008 53 listopad 2008 1 230
Praha město 53 září 2007 5 leden 2008 53 listopad 2008 1 000
Ostrava 54 listopad 2007 6 duben 2008 54 leden 2010 1 060
Sušice 24 (22) duben 2008 6 září 2008 48 (50) březen 2009 330
Plzeň 24 červen 2008 8 leden 2009 48 srpen 2009 890
Trutnov 38 listopad 2008 7 červen 2009 38 březen 2010 1 230
Brno 40 březen 2009 11 leden 2010 40 červenec 200 1 080
Jihlava 57 červen 2009 6 listopad 2009 57 květen 2010 520
České Budějovice 22 listopad 2009 6 duben 2010 50 září 2010 570
Zlín 49 únor 2010 6 červenec 2010 49 říjen 2010 830
Jeseník 51 červen 2010 9 září 2010 50 říjen 2010 1 130

Zdroj: TPP/ČTÚ

Termíny základního souběhu analogového a digitálního vysílání u sítě 3
Ucelená oblast Kanál DVB-T pro základní souběh Zahájení vysílání DVB-T Doba základního souběhu (v měsících) Termín ukončení základního souběhu Finální kanál DVB-T Termín ukončení celkového souběhu Počet dotčených obyvatel (v tisících)
Brno město 59 červen 2007 3 srpen 2007 59 září 2007 520
Praha 46 září 2007 5 leden 2008 46 listopad 2008 1 230
Praha město 46 září 2007 5 leden 2008 46 listopad 2008 1 000
Ostrava 39 listopad 2007 6 duben 2008 48 leden 2010 1 060
Sušice 52 (25) duben 2008 6 září 2008 52 (25) březen 2009 330
Plzeň 52 červen 2008 8 leden 2009 52 srpen 2009 890
Trutnov 60 listopad 2008 7 červen 2009 60 březen 2010 1 230
Brno 59 březen 2009 11 leden 2010 59 červenec 200 1 080
Jihlava 30 červen 2009 6 listopad 2009 30 květen 2010 520
České Budějovice 25 listopad 2009 6 duben 2010 25 září 2010 570
Zlín 25 únor 2010 6 červenec 2010 25 říjen 2010 830
Jeseník 53 září 2010 0  – 53 říjen 2010 1 130

Zdroj: TPP/ČTÚ

Kmitočty pro definitivní digitální síť 4 a nejzazší termíny zahájení vysílání
Kraj Kanál DVB-T Nejzazší termín zahájení vysílání DVB-T
Ústecký kraj 62 září 2007
Středočeský kraj 44 září 2007
Hlavní město Praha 64 září 2007
Moravskoslezský kraj 63 listopad 2007
Plzeňský kraj 63 červen 2008
Karlovarský kraj 45 červen 2008
Liberecký kraj 65 listopad 2008
Pardubický kraj 45 listopad 2008
Královéhradecký kraj 45 listopad 2008
Jihomoravský kraj 64 březen 2009
Vysočina 63 červen 2009
Jihočeský kraj 65/63 listopad 2009
Zlínský kraj 42 únor 2010
Olomoucký kraj 44 září 2010

Zdroj: TPP/ČTÚ

Veřejnoprávní multiplex si dá načas

S poněkud pomalejším nástupem počítá ČTÚ u veřejnoprávního multiplexu, tedy digitální sítě 1. V praxi to znamená, že i po zahájení procesu přechodu na zemské digitální vysílání bude ČT a ČRo využívat programové pozice v multiplexu A, respektive síti 2. Důvodem je fakt, že veřejnoprávní multiplex využije kmitočty, na nichž nyní vysílají analogové televize, a nelze ho tedy spustit dříve než po vypnutí analogového vysílání na většině území České republiky. Digitální síť ČT a ČRo bude mít také odlišnou strukturu než sítě určené pro komerční televize. Bude se skládat z pouhých pěti oblastí, z nichž první (Prahu a Středočeský kraj) pokryje v prosinci 2008. Pro pražské a středočeské diváky to znamená, že na Vánoce 2008 budou moci jako první v zemi přijímat hned čtyři celostátní digitální sítě s šestnácti televizními programy (k počtu programů v jednom multiplexu se ještě vrátíme).

Harmonogram spouštění veřejnoprávního multiplexu (digitální síť 1)
Oblast č. Vymezený územní rozsah Nejzazší termín zahájení vysílání DVB-T
1 Hlavní město Praha a Středočeský kraj prosinec 2008
2 Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj a Vysočina říjen 2010
3 Ústecký, Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj duben 2010
4 Moravskoslezský a Olomoucký kraj listopad 2010
5 Jihomoravský a Zlínský kraj listopad 2010

Zdroj: TPP/ČTÚ

V další oblasti složené z Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje se veřejnoprávní multiplex objeví až v dubnu 2010. Na říjen téhož roku ČTÚ naplánoval spuštění digitální sítě 1 v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji a také na Vysočině. Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj se dočkají v listopadu 2010 (měsíc po vypnutí analogového vysílání v celé České republice). Termíny jsou pouze orientační, a nelze tedy vyloučit, že ČT a ČRo dokáží zahájit samostatné digitální vysílání dříve. Každopádně nejpozději k těmto datům musí ukončit své působení v přechodném multiplexu A, tedy síti 2, o jejíž datový tok se dělí s televizí Nova. Nebude to však znamenat, že ve vlastní digitální síti hned spustí i očekávaný pátý program. Na ten dojde až po úplném vypnutí analogového vysílání po říjnu 2010.

MPEG-2 a čtyři programy v multiplexu

Důvodem je rozhodnutí ČTÚ, aby provozovatelé digitálních sítí po přechodnou dobu do ukončení analogového vysílání snížili datový tok na 19 Mbit/s (nynější multiplex A vysílá s 22 Mbit/s), přičemž mají využívat kompresní standard MPEG-2. S ohledem na zachování dostatečné kvality obrazu nebudou moci v jednom multiplexu vysílat více než čtyři televizní programy. Omezení týkající se využití standardu MPEG-2 je dočasné a potrvá jen do úplného vypnutí analogového vysílání. Teprve poté by mohli někteří operátoři přejít na novější standard MPEG-4 včetně zemského vysílání ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). To však současný návrh TPP neřeší, stejně jako přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání (T-DAB, DRM) či zemské digitální televizní vysílání pro mobilní přijímače (DVB-H).

Technické parametry vysílačů pro definitivní sítě DVB-T
Název Stanoviště Vysílací kanál Multiplex ERP max. (dBW) Omezení
Brno Kojál 40 2 (nyní multiplex A) 50  –
Brno Kojál 59 3 50  –
Brno město Barvičova 40 2 (nyní multiplex A) bude určeno později bude určeno později
Brno město Barvičova 59 3 bude určeno později bude určeno později
České Budějovice Kleť 22 2 50  –
České Budějovice Kleť 50 2 50  –
České Budějovice Kleť 25 3 50  –
Jeseník Praděd 50 2 50 1/300–10/6 dB
Jeseník Praděd 51 3 50 1/0–30/10 dB
Jeseník Praděd 53 3 50 1/180–210/6 dB
Jihlava Javořice 57 2 50  –
Jihlava Javořice 30 3 50  –
Ostrava Hošťálkovice 54 2 (nyní multiplex A) 50  –
Ostrava Hošťálkovice 39 3 40 stávající provozované parametry
Ostrava Hošťálkovice 48 3 50  –
Plzeň Krašov 24 2 50  –
Plzeň Krašov 48 2 50  –
Plzeň Krašov 52 3 50  –
Praha Cukrák 53 2 (nyní multiplex A) 50  –
Praha Cukrák 59 3 (nyní multiplex B) 50  –
Praha město Mahlerovy sady 53 2 (nyní multiplex A) 45  –
Praha město Mahlerovy sady 46 3 (nyní multiplex B) 50  –
Sušice Svatobor 24 2 50  –
Sušice Svatobor 48 2 50 1/100–130/6 dB
Sušice Svatobor 52 3 50  –
Trutnov Černá hora 38 2 50 1/350–50/15 dB; 1/60/18 dB; 1/70–80/15 dB
Trutnov Černá hora 60 3 50 1/350–10/10 dB
Zlín Tlustá hora 49 2 50  –
Zlín Tlustá hora 25 3 50  –

Zdroj: TPP/ČTÚ

Pokud by se v některé z oblastí zdrželo zahájení digitálního vysílání, ČTÚ zkrátí lhůtu pro souběžný provoz analogových a digitálních kmitočtů. Nemělo by jít ale o kratší dobu než tři měsíce, aby v každém regionu stačila proběhnout informační kampaň. ČTÚ se však nebrání ani rychlejšímu spouštění multiplexů, operátoři se na něm ale musí dopředu s úřadem dohodnout. Kromě prvních čtyř multiplexů TPP zmiňuje také možnost sestavení páté digitální sítě věnované regionálnímu vysílání. Na tu se ale dostane až po úplném vypnutí analogového vysílání po 10. říjnu 2010. Konkrétní členění takové sítě určí ČTÚ až v podmínkách výběrového řízení na jejího provozovatele. Pro současné regionální televize to však neznamená, že se s nimi v nejbližších letech v DVB-T nepočítá.

Regiony se musí domluvit s provozovateli multiplexů

RTA obrazovka

Digitální sítě 2, 3 a 4 jsou podle ČTÚ navrženy tak, že každou z nich lze využít i pro šíření regionálního vysílání. Na tom by se ale musela jednotlivá televizní studia dohodnout s provozovateli multiplexů. Teprve po uzavření takové dohody by ČTÚ umožnil rozšíření licence regionální televize o technické prostředky pro zemské digitální vysílání. Takový přístup je ale diametrálně odlišný od přístupu k celoplošným komerčním televizím a může do budoucna natropit pěknou neplechu, protože rovněž regionální televize mají prodloužené licence pro pozemní vysílání, a tyto licence lze považovat za „technologicky neutrální“, tedy platné jak pro analogové, tak pro digitální vysílání. ČTÚ může namítnout, že většina regionálních stanic sdílí analogové kmitočty s Primou a že se na tom nic nezmění ani po přechodu na DVB-T.

To je sice také pravda, televize Prima se ale sdílení kmitočtů v digitálním vysílání brání. Nahrává jí skutečnost, že ačkoli lze digitální sítě 2, 3 a 4 upravit pro regionální vysílání, jednotlivé vysílače pokrývají území, které neodpovídá současnému analogovému pokrytí regionálních stanic. To znamená, že by jejich majitelé museli získat úplně novou licenci, nebo pokračovat v analogovém vysílání. Ovšem to nebude možné, protože analogové kmitočty, alespoň u důležitějších vysílačů, potřebuje ČTÚ pro nové digitální multiplexy. Jde tedy o začarovaný kruh, z něhož vycházejí nejhůře právě provozovatelé regionálních televizí. Ne tak majitelé místních televizních stanic. Těm ČTÚ na vyžádání vystaví povolení pro místní digitální vysílání ze slabších vysílačů, jak se to ostatně už stalo v případě Local TV v Klimkovicích na Ostravsku.

Co chce ČTÚ garantovat televizím

Po připomínkách k srpnovému návrhu TPP a stažení této verze z jednání dospěl ČTÚ k několika důležitým rozhodnutím, která by měla přesvědčit současné televizní stanice k podpoře procesu digitalizace. V první řadě jde o garanci pokrytí obyvatel digitálním signálem ve stejném rozsahu, jako je to u současného analogového vysílání, a garanci stejného pokrytí obyvatel zemským televizním signálem v jakékoli fázi přechodu na DVB-T. České televizi a Českému rozhlasu úřad slibuje možnost zahájit vysílání takzvaného veřejnoprávního multiplexu dříve než v termínech, které uvádí v nynějším návrhu TPP. Držitelům nových programových licencí pro zemské digitální televizní vysílání ČTÚ slibuje možnost zahájit vysílání v nynějších přechodných multiplexech a kontinuální přechod jejích vysílání do nových digitálních sítí.

Nejdiskutovanější bude asi garance pro provozovatele regionálního a místního televizního vysílání, jimž ČTÚ slibuje možnost přechodu na DVB-T bez přerušení vysílání. K návrhu TPP se nyní mohou po dobu třiceti dnů vyjadřovat provozovatelé vysílacích sítí, televizních stanic, dodavatelé vysílacích technologií, ale také široká veřejnost. Připomínkové řízení probíhá do 30. listopadu a veškeré podněty ČTÚ zveřejní na svých internetových stránkách (s výjimkou těch, které autor označí za důvěrné). Poté Rada ČTÚ rozhodne o zapracování některých připomínek do konečného návrhu TPP a měla by dokument odsouhlasit tak, aby se ještě do konce letošního roku mohl dostat na jednání vlády. Plán by měl začít platit k 1. červenci 2007, tedy ke dni účinnosti mezinárodní dohody o koordinaci kmitočtů pro zemské digitální vysílání z letošní konference ITU v Ženevě.

Jak je to s vymahatelností TPP?

Pavel Dvořák

Ačkoli je TPP dokumentem obecné povahy a ČTÚ jej považuje za závazný harmonogram pro přechod na zemské digitální televizní vysílání, nemá žádné páky k tomu, aby donutil současné televizní stanice jej dodržovat. Důvodem jsou prodloužené licence pro analogové vysílání televizí Nova a Prima, které těmto stanicím garantují současné kmitočty do roku 2017, respektive 2018. Podobně je na tom většina regionálních analogových televizí. O „závaznosti“ TPP tak nemůže být řeči. Ostatně předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák už na říjnové konferenci Tel.con 2006 prohlásil, že TPP bude pouze určitým doporučením a bude záležet na samotných provozovatelích televizního vysílání, zda ho budou dodržovat a vzdají se svých analogových kmitočtů. Nedobrovolně o ně mohou přijít jen v případě vzájemného rušení s vysíláním v sousedních zemích, konkrétně tedy na Domažlicku (ČT 2) nebo Ústecku (Nova).

ebf - tip - debata

Ve výzvě k připomínkování TPP (RTF, 14 kB) se o vymahatelnosti plnění tohoto dokumentu píše: ČTÚ si je vědom skutečnosti, že současná právní úprava neřeší v dostatečném rozsahu povinnosti dotčených subjektů a v tomto smyslu také neobsahuje dostatečné zmocnění ČTÚ k úpravě takových povinností prostřednictvím TPP. Obsahem opatření může být zásadně pouze konkretizace zákonných povinností, resp. určení rozsahu povinností vyplývajících ze zákona. V opatření proto není možné stanovit nové povinnosti neobsažené v zákoně. Právní předpisy České republiky však povinnosti dotčeným subjektům v souvislosti s přechodem na zemské digitální televizní vysílání nestanoví s výjimkou některých povinností stanovených České televizi.

Výzva dál směřuje spíš k zákonodárcům a vládě: ČTÚ tedy předpokládá, že při přijímání potřebných legislativních změn se přihlédne i k potřebě stanovit zákonem konkrétní povinnosti a bude rozšířeno zmocnění pro ČTÚ tak, aby tento TPP poté mohl být vydán a stalo se tak v mezích zákona a v rozsahu zmocnění. Jinými slovy, ČTÚ přiznává, že dokud nebude mít pravomoc vymáhat plnění TPP, jde prakticky jen o slohové cvičení. Jenže lze novelou zákona měnit už jednou vydané a prodloužené licence a odebírat televizím technické prostředky pro vysílání? Těžko.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).