Hlavní navigace

ČTÚ: digikampaň by se měla věnovat především problémům s anténami

Sdílet

Povědomí českých diváků o digitalizaci televizního vysílání je vysoká a státní informační kampaň by se proto měla zaměřit spíše na návody, jak odstranit některé technické problémy, které by mohly bránit příjmu zemské digitální televize. V měsíční monitorovací zprávě za letošní listopad to uvádí Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Provedený přechod (rozdělení dočasné digitální sítě A na samostatné multiplexy 1 a 2, pozn. red.) potvrdil, že veřejnost má obecně velmi dobré povědomí o problematice digitalizace televizního vysílání a z dosavadních výsledků proto vyplývá, že informační kampaň je nutno více směřovat k řešení resp. návodům, jak odstranit některé technické problémy, se kterými se jednotliví diváci v průběhu procesu mohou setkat. Pozornost je nutno také věnovat problematice úpravy společných televizních antén, zejména výkladu zákona o elektronických komunikacích ve smyslu plnění povinností, které tento zákon ukládá majitelům domů a bytů, míní ČTÚ.

BRAND temata

Vedení ČTÚ se podle zprávy koncem listopadu sešlo se zástupci provozovatelů televizního vysílání, operátorů jednotlivých multiplexů a subjektu vybraného k realizaci informační kampaně, která by měla začít vždy minimálně tři měsíce před termínem vypnutí zemského analogového televizního vysílání v dané oblasti. Cílem schůzky bylo umožnit všem dotčeným subjektům, aby na základě zkušeností získaných v dosavadním průběhu přechodu, vyjádřily své názory a požadavky, týkající se realizace připravované informační kampaně, píše se ve zprávě ČTÚ.

Na toto jednání navázalo zasedání Technické skupiny Národní koordinační skupiny (MKS), v jehož rámci byla dokončena příprava doporučení pro úpravu společných televizních antén a doporučení týkajícího se technických parametrů přijímacích zařízení (D-book), dodává ČTÚ. Na státní informační kampaň má NKS letos vyčlenit 40 milionů korun, přičemž tendr na realizátora hlavní mediální části kampaně skupina zatím ještě nevypsala.