Hlavní navigace

ČTÚ prodlouží licence O2 za 325 milionů. Proč je cena tak nízká?

18. 6. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa
Poskytnutí kmitočtů na další období bez výběrového řízení ČTÚ zdůvodňuje velkým počtem připojených zákazníků a vysokými investicemi O2 do infrastruktury.

Základní fakta: O2 by mělo za prodloužení licence o devět let zaplatit 263 milionů za pásmo 900 MHz a 62 milionů za 1800 MHz. Ceny vycházejí ze znaleckého posudku, který pro ČTÚ vypracoval tým z ČVUT.

Vodafone se koncem května ozval s tím, že mu to připadá málo. „Vodafone se domnívá, že navrhovaná cena, která je příjmem státního rozpočtu, je neodůvodněná, nepřiměřeně nízká a pro český stát velmi nevýhodná,“ konstatuje. Zároveň tvrdí, že by za kmitočty chtěl nabídnout výrazně víc. Nabízením alternativy ale jeho možnosti víceméně končí, a to i přesto, že přichází se svým výkladem zákona.

Podle ČTÚ ale zákon hovoří jasně. „Stávající držitel přídělu rádiových kmitočtů může přednostně požádat o znovuudělení přídělu za cenu stanovenou znaleckým posudkem. K výběrovému řízení by se přistupovalo teprve tehdy, pokud by stávající držitel o nový příděl neměl zájem či svou žádostí nerespektoval závěry přezkumu (ocenění přídělu),“ vysvětluje mluvčí ČTÚ Martin Drtina

O2 se k licenci hlásí a aktivity Vodafonu okomentovalo jen krátkou zprávou. „Toto prohlášení můžeme vnímat spíše jako pouhý populistický výrok, jelikož Vodafone (ani jiný operátor) o tyto frekvence usilovat nemůže,“ tvrdí v ní. O2 to zná moc dobře. Neprodlužuje totiž licenci poprvé. 

"Mobilní licence udělená Eurotelu v roce 1991 měla jeden důležitý efekt: byla formulována tak, že když se o pár let později přidělovaly dvě licence pro využití modernější technologie GSM v pásmu 900 MHz, Eurotel soutěžit nemusel. Svou GSM licenci dostal automaticky, a tak se fakticky soutěžilo pouze o druhou licenci. Tu nakonec získalo konsorcium Radiomobil, " popisoval tehdejší situaci ve svém historickém exkurzu do tuzemských telekomunikací dnešní radní ČTÚ Jiří Peterka

T-Mobile zatím stojí v ústraní. „V tuto chvíli se k tomuto tématu nebudeme vyjadřovat – své případné připomínky vzneseme v rámci veřejné konzultace,“ říká mluvčí operátora Martina Kemrová. Konzultace končí dvacátého června. 

Konkurenční nevýhoda

Jak to funguje v zahraničí? V Británii regulátor Ofcom řeší podobný případ oceňování licencí (PDF). Pokud bychom britská pravidla uplatnili na české podmínky, mohlo by prodloužení licence v Česku vyjít na více než šestinásobek současného návrhu. Situace na obou trzích se ale samozřejmě nedá úplně srovnávat. Jedním z tuzemských problémů je totiž to, že soudní znalec z ČVUT musel podle zadání zohlednit licenci T-Mobile. 

„Zadavatel nám poskytl i některé neveřejné dokumenty, z jejichž obsahu vyplývá rozdíl v době trvání kmitočtových přídělů společností O2 a T-Mobile Czech Republic a.s. (zkráceně TM), vzniklý při přechodu z režimu Pověření do režimu Licence po nabytí platnosti nového telekomunikačního zákona č. 151/2000. Ačkoliv část rozdílu vznikla v důsledku opravných prostředků uplatněných v rámci licenčního procesu společností TM, identifikovali jsme celkový rozdíl v délce téměř 9 let. To, že O2 nyní musí zaplatit za prodloužení přídělu, kdežto platba TM za prodloužení ekvivalentního práva dle původního Pověření nastane až v budoucnosti, považujeme za konkurenční nevýhodu společnosti O2. Tuto nevýhodu, která se však netýká části kmitočtů v pásmu 1 800 MHz, získaných společností TM v rámci udělení přídělu UMTS, jsme zohlednili použitím korekčního koeficientu, čímž se přiměřeně snížila cena prodloužení práva k využívání kmitočtů společnosti O2,“ tvrdí závěr znaleckého posudku ČVUT.

Mimochodem – ČTÚ původně na svém webu publikoval výtah z posudku, později ale zveřejnil celé jeho znění včetně příloh.

Content First 2022_tip temata

T-Mobile má totiž licenci o devět let delší i přesto, že ji dostával v roce 1996 – stejně jako O2 – na dvacet let. ČVUT ve svém posudku navrhuje tři cenové varianty. Prodloužení o devět let za již zmíněných 325 milionů, o 15 let za 1,9 miliardy nebo na dvacet let za 2,6 miliardy.

Vodafone se tak dál snaží pošťuchovat konkurenty. A tohle není jediný případ. Velkou bitvu s O2 a T-Mobilem vede především kvůli tomu, že ho konkurenti zatím nepustili do společného projektu sdílené sítě. Proto už případ převzala Evropská komise.

Autor článku

Po klasickém desetiletém novinářském kolečku (on-line, papír, televize) se vrátil zase na web a je mu dobře. Více na LinkedIn.