Hlavní navigace

ČTÚ chce ve správním řízení přimět operátory vyjasnit účastnické smlouvy

18. 4. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Do několika málo týdnů zahájí ČTÚ správní řízení se všemi třemi mobilními operátory, protože nevyhověli jeho požadavkům na úpravu smluv se zákazníky.

v dubnu 2012 vyzval předseda Rady ČTÚ mobilní operátory k nápravě nedostatků ve smlouvách uzavíraných se zákazníky. Jde o to, že smlouvy jsou „nepřehledné, složité a nesrozumitelné“, a to je podle názoru úřadu v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích.

ČTÚ smlouvy analyzoval a s operátory průběžně jednal o jejich nápravě. Operátoři sice přistoupili na některé úpravy dílčí, ale v hlavních bodech požadavkům nevyhověli. Proto ČTÚ přistoupí ke správnímu řízení a využije své nové pravomoci uložit jim změnu jako povinnost.

Ve správním řízení však bude musit prokázat, že jeho požadavky jsou oprávněné. Půjde například o to, co je nebo není „srozumitelnost“.

Správní řízení zahájí se všemi třemi operátory. Mělo by k tomu dojít „v jednotkách týdnů“, vyjádřil se Lupě tiskový mluvčí ČTÚ, PhDr. František Malina.

Co ČTÚ vadí

Ve smlouvách jsme zjistili celou řadu problematických ustanovení. Smluvní dokumentace je zbytečně rozsáhlá, obsahuje neurčité odkazy na celé smluvní dokumenty, popřípadě pouze na internetové stránky operátora, a deklarovaná struktura účastnické smlouvy se ne vždy shoduje s jejím skutečným stavem,“ vysvětluje ve včera vydané tiskové zprávě Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ, a dodává: „Po operátorech budeme požadovat nápravu všech pochybení, a to včetně výrazného zpřehlednění smluvní dokumentace.

Smlouvy jsou přitom často uzavírány mimo prodejnu a někdy pouze elektronicky. Zákazníci pak netuší, k čemu se zavazují.

ČTÚ dále zjistil, že smlouvy nedostatečně obsahují některé „náležitosti stanovené zákonem“, jako například „informace o minimální nabízené a minimální garantované kvalitě služeb nebo informace o nabídce servisních služeb“.

Uzavřením smlouvy účastník, bez možnosti odlišné volby, dává ‚paušální‘ souhlas také s řadou dalších podmínek. Operátoři pak mohou například kopírovat jeho doklady, zpracovávat osobní údaje nad rámec uložený zákonem, aktivovat další, účastníkem přímo nevyžádané služby nebo automaticky prodloužit smlouvu,“ vyjmenovává Pavel Dvořák.

Taková ustanovení však musí být v souladu se zákonem o elektronických komunikacích uvedena ve smlouvě přehledně, jasně a srozumitelně.

Spotřebitel si již při uzavření smlouvy musí být těchto souhlasů vědom a za všech okolností musí dostat úplnou a srozumitelnou informaci o všech skutečně aktivovaných službách,“ dodává Pavel Dvořák.

ČTÚ požaduje, aby účastník měl v okamžiku uzavření smlouvy k dispozici její stručný, přehledný a srozumitelný návrh. Ten má obsahovat pouze ty podmínky, které se přímo týkají zvolených služeb a zvoleného tarifu.

Účastník má mít zároveň možnost volby konkrétních parametrů své smlouvy, a to včetně aktivního udělení („ano/ne“) souhlasu u podmínek, které byly dosud ve smluvních dokumentech nastaveny paušálně.

ICTZ23

Úřad nalezl nedostatky také ve způsobu jednostranných změn smluvních podmínek a v informování účastníků o takových změnách; dále v ujednáních o smluvních pokutách a jiných sankcích.

Závěry analýzy ČTÚ znají mobilní operátoři už od února. Čas na nápravu dostali do konce března, smlouvy však neupravili „v požadovaném rozsahu“.