Hlavní navigace

ČTÚ spustil nový měřák rychlosti. NetTest měří i certifikovaně, ale jen do rychlosti 500 Mb/s

17. 9. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: ČTÚ
Nový měřák rychlosti od ČTÚ má pomoci i při případných reklamacích připojení. Jak zatím funguje a jaké má mouchy?

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se po pěti letech rozloučil s NetMetrem (ten zůstává v provozu pod hlavičkou sdružení CZ.NIC) a spustil nový měřák rychlosti připojení k internetu. NetTest oproti svému předchůdci nabízí jen měření prostřednictvím webového rozhraní (chybí tedy mobilní aplikace), na druhé straně ale přináší několik zajímavých novinek.

Partner seriálu  /></p><p>Dost možná můžete mít i vy rychlejší internet – ověřte si to během pár vteřin na <a href=

Dost možná můžete mít i vy rychlejší internet – ověřte si to během pár vteřin na www.zrychlujemecesko.cz.

 

Český internet pro vás zrychluje CETIN, vlastník a provozovatel největší pevné sítě u nás. Stabilní rychlý internet už přivedl do více než 3,5 milionu českých domácností. Možná včetně té vaší.

 

NetTest je stejně jako NetMetr založen na opensource řešení rakouského telekomunikačního regulátora RTR. Zdrojový kód měřáku tak je podle ČTÚ k dispozici pod licencí Apache verze 2.0 – odkaz na kód ale na webu bohužel není a ČTÚ-NetTest jsme na rozdíl od rakouského řešení na GitHubu nenašli.

Nový měřicí nástroj nabízí kromě klasického jednorázového změření rychlosti downloadu a uploadu a odezvy (ping) také měření opakované a k tomu také certifikované měření pro účely případné reklamace služby. 

Podle ČTÚ má být NetTest také přesnější při měření vyšších rychlostí. To je oblast, ve které NetMetr pokulhával. „Dle našich výsledků lze nástroj pro účely vlastního testování výkonu služby v kombinaci s výkonným uživatelským zařízením (CPU) použít až do inzerovaných rychlostí 1 Gb/s (Google Chrome nebo MS Edge),“ říká Tereza Meravá z tiskového oddělení. Důležité je to „pro účely vlastního testování“, pro certifikované měření totiž úřad NetTest doporučuje jen do inzerovaných rychlostí (včetně) 500/250 Mb/s (download/upload).


Autor: screenshot, Lupa.cz

Nový režim opakovaného měření uživateli umožňuje využít sekvenci po sobě jdoucích testů. Nastavit si může jejich počet a pauzu mezi nimi (v minutách). NetTest povoluje maximálně 500 měření s časovou prodlevou nejméně 10 a nejvíce 1440 minut (tedy 24 hodin).

Při testování opakovaného měření v prohlížeči MS Edge jsme narazili na určitý problém: pokud při uplynutí času k dalšímu měření nebyla v browseru karta s měřákem aktivní (tj. byla otevřená, ale právě jsme ji aktivně nepoužívali), měření neproběhlo a spustilo se až ve chvíli, když jsme na kartu klikli. Někdy měřák v takovém případě nahlásil chybu a nic nezměřil. Může to souviset s tím, jak prohlížeč neaktivní karty „uspává“, aby šetřil prostředky.


Autor: screenshot, Lupa.cz

Výsledky našeho testovacího opakovaného měření, včetně chyb

Certifikované měření

Největší novinkou je ovšem režim certifikovaného měření, které má podle ČTÚ sloužit jako podklad při případné reklamaci kvality připojení. Jde opět o sekvenci šesti testů, tentokrát v průběhu 90 minut. „V rámci testu jsou automaticky prováděna jednotlivá měření o celkové délce měření 10 sekund pro každý směr datové komunikace (download a upload). Časový rozestup mezi jednotlivými testy je 15 minut,“ popisuje úřad.

Jak už jsme psali, vzhledem k technologickým omezením webových měřáků ČTÚ připouští certifikované měření jen u přípojek do rychlosti 500 Mb/s (download) a 250 Mb/s (upload). U vyšších rychlostí nejsou výsledky spolehlivé. Úřad také upozorňuje, že při měření se používá velké množství dat, a tedy nedoporučuje certifikovaně měřit připojení, které nedisponuje neomezenými daty.

Podle úřadu je certifikované měření určeno jen pro pevné přípojky „… na bázi xDSL (včetně hybridních produktů), kabelových sítí (technologií DOCSIS), bezdrátových sítí (technologií Wi-Fi a fixních LTE/5G) a optických sítí…“ Nutné je mít počítač připojený přes ethernetové rozhraní. „Výsledky měření prostřednictvím bezdrátového připojení (např. Wi-Fi) nebudou považovány za relevantní,“ doplňuje.

Než měření začne, musí uživatel vyplnit informace o sobě a svém připojení. V prvním kroku jde o jméno, příjmení a adresu (formulář nic nekontroluje, takže je do něj možné vyplnit i nesmysly – i když, pokud jde uživateli o reklamaci, nejspíš nebude mít s vyplněním pravdivých údajů problém).


Autor: screenshot, Lupa.cz

V dalším kroku jsou povinnými položkami jméno poskytovatele služby, název služby a číslo smlouvy, nepovinně může uživatel také popsat, jakou technologií se k internetu připojuje. Je dobře, že jde o nepovinnou položku, protože otázka „Jakou přístupovou technologií je Vaše služba realizována (xDSL, optika, Wi-Fi, DOCSIS, jiná)?“ bude pro úplného laika nejspíš dost tvrdým oříškem a lepší nápověda zde není.

Nepovinně může uživatel ve formuláři popsat také to, jaké používá koncové zařízení (může také nahrát fotografie routeru/modemu, ze kterých má být patrné zapojení kabelů a stav indikačních LED). Poté se už spustí samotné měření.

Jak reklamovat rychlost připojení

To probíhá standardně, na rozdíl od opakovaného měření se nám ani nestávalo, že by při „probuzení“ karty test házel chyby. 


Autor: screenshot, Lupa.cz

Zarazilo nás ovšem, že certifikovaný test zatím měří v oněch 10sekundových úsecích. Podle všeobecného oprávnění VO-S/1/08.2020–9, které úřad vydal na začátku roku, totiž je možné za velkou opakující se odchylku, opravňující k reklamaci připojení, považovat pokles pod tzv. běžně dostupnou rychlost třikrát za 90 minut, vždy po dobu nejméně 3,5 minuty.

Je tedy otázkou, zda výsledek certifikovaného testu jako podklad pro reklamaci stačí – přestože úřad ve svém průvodci certifikovaným měřením (PDF) tvrdí, že ano. Podle informací Lupy ČTÚ přechod certifikovaného měření na 3,5minutové úseky teprve chystá. Zaslali jsme ČTÚ doplňující dotazy, aby situaci objasnil.

TIP: vyzkoušejte nový speedmeter pro měření rychlosti internetu na Lupa.cz.

DOPLNĚNO 19:15 – Podle ČTÚ lze NetTest i tak k reklamaci použít. Hlavním přínosem má podle úřadu být zjednodušení měření. „Uživatel mohl i doposud reklamovat rychlost internetu s využitím jakéhokoliv měřáku, nikde však neměl možnost mít automaticky vygenerovaných několik výsledků s doprovodnými časovými údaji a možností zadat řadu dalších parametrů, což bylo uživatelsky nepříjemné, certifikát proces zjednoduší. Správný postup je takový, že operátor v případě reklamace rychlost u uživatele přeměří svými kalibrovanými měřícími technologiemi. Stejné možnosti má případně i ČTÚ. NetTest podléhá metodice BEREC, a to konkrétně BoR (17) 178, která definuje délku měření jednoho testu na 10 sekund. Na vylepšení nástroje budeme setrvale pracovat,“ napsala na dotaz Lupy Meravá.

DOPLNĚNO 20. 9. 15:45 – Po další urgenci ČTÚ nakonec souhlasil s tím, že upraví text v Průvodci certifikovaným měřením, který tvrdil: 

Pokud libovolné 3 testy ve směru download nebo upload (nebo oba směry současně) vykazují výslednou rychlost nižší, než je hodnota běžně dostupné rychlosti uvedená pro danou službu přístupu k internetu v pevném místě ve smluvních podmínkách, jedná se o velkou opakující se odchylku výkonu služby. Pokud 5 po sobě jdoucích testů vykazuje výslednou rychlost nižší, než je hodnota běžně dostupné rychlosti, jedná se o velkou trvající odchylku od výkonu služby.

Změnu intervalu certifikovaného měření tak, aby odpovídalo podmínkám VO, podle reakce úřad plánuje na pozdější dobu „po následných analýzách získaných dat“ a „za případně současného navýšení kapacity do peeringového uzlu a dedikování HW serveru jen pro tento účel,“ doplnila na dotaz Lupy Tereza Meravá.

Certifikované měření je tedy zatím spíše pomůckou. Podle ČTÚ může uživatel jeho výsledek, který systém vygeneruje v PDF, použít jako určitý standardizovaný doklad, který v rámci případné reklamace pošle svému operátorovi. „Výsledek certifikovaného měření v podobě PDF dokumentu, který je nutné k reklamaci přiložit, umožňuje uplatnit průkazná zjištění o kvalitě Vaší služby přístupu k internetu,“ říká úřad.

ux tip do článku


Autor: screenshot, Lupa.cz

Teprve pokud je uživatel s vyřízením reklamace nespokojený, má se podle návodu obrátit na ČTÚ, a to nejpozději do 1 měsíce od dne doručení vyřízení reklamace. „Výsledný PDF dokument je nutno podepsat uznávaným elektronickým podpisem, nebo případně využívat při komunikaci datovou schránku. To také slouží jako potvrzení, že všechny Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jste certifikované měření provedli,“ doplňuje úřad s tím, že je možné dokument doručit také v tištěné podobě opatřené podpisem.

NetTest podobně jako jeho předchůdce nabízí veřejný přehled výsledků uživatelských měření, ve kterých se dá i vyhledávat podle různých parametrů. Data o měřeních dává k dispozici i jako otevřená data

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Najdete mě na Twitteru nebo na LinkedIn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).