Hlavní navigace

CZ.NIC pod veřejnou kontrolou?

Mirek Zeman

Dan Lukeš, člen představensta CZ.NIC, iniciuje vznik občanského sdružení, které by mělo komukoli umožnit přístup k informacím o CZ.NIC. Momentálně veřejný doménový prostor spravuje neprůhledný komerční subjekt, či spíše tímto subjektem pověřený správce. O veřejné kontrole to asi nebude, ale mohlo by to zprůhlednit fungování.

Vzniká občanské sdružení, které si klade za cíl umožnit komukoli přístup k informacím, které se týkají sdružení CZ.NIC. Tato informace se objevila včera ve veřejném diskusním fóru forum-l@gw.nic.cz . Sdružení CZ.NIC bylo založeno z toho důvodu, aby vedlo centrální databázi domén pod hlavní doménou .cz a staralo se o administrativu a vybírání poplatků za registraci a správu domén. Tedy činnosti, které do okamžiku vzniku sdružení vykonával tehdejší komerční EUnet (nyní KPNQwest) a které by měla vykonávat nezávislá a kontrolovatelná organizace – jak ostatně samo sdružení CZ.NIC píše v jeho vlastním FAQ. Problém spočívá v tom, že jeho činnost kontrolovatelná není, nebo alespoň ne způsobem, jakým by si to většina lidí pravděpodobně představovala.

Otázkou však zůstává, k čemu by takové občanské sdružení bylo vlastně dobré? Osobně se domnívám, že doménový prostor je věcí veřejnou. Stejně veřejnou – použiji-li to jako přirovnání – jako kupříkladu vysílací okruhy, které se rozdělují komerčním televizním stanicím. I když doménový prostor je v podstatě „virtuální“ záležitost, velmi snadno jej lze přirovnat k přírodnímu bohatství. Přírodní bohatství patří všem obyvatelům daného územního celku a spravuje je stát. Využívá-li tedy někdo omezené „přírodní zdroje“ (přistoupíme-li na tuto analogii) pro komerční účely, tj. přináší-li mu či by mělo přinášet zisk, měli by z toho něco mít všichni, protože je tento zisk generován právě prostřednictvím zdrojů, které patří všem. Tohle nemá nic společného s komunismem – z něčeho je třeba platit veřejnou službu.

Vysílací okruhy zde nebyly zmiňovány zcela náhodně. Nedávno procházel rukama našich zákonodárců nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, do kterého se nakonec přes značný odpor podařilo prosadit správní poplatek za prodloužení celoplošné televizní licence ve výši 200 milionů korun. V porovnání s příjmy komerčních televizí se sice jedná o směšnou částku, ale alespoň něco. Naprosto paradoxní je tak situace v oblasti registrace a správy domén, kde podstatná část příjmů za registraci a správu domén plyne současnému technickému správci domény (již zmiňovaný KPNQwest) a zbytek zůstává zájmovému sdružení právnických osob. Vycházíme-li opět z informací v diskusním fóru forum-l@gw.nic.cz, které nebyly potvrzeny ani vyvráceny, je poměr dělení příjmů 85 procent ku 15 procentům.

Stačí letmé nahlédnutí do databáze nově registrovaných domén na www.lupa.cz/do­meny a vynásobením získaného čísla 1.600 korunami (což je poplatek za zřízení a registraci doménového jména na dobu jednoho roku) dostaneme první část celkového příjmu (pro zjednodušení – měsíčně je registrováno přibližně 3.000 nových domén). Odečteme-li získané číslo od celkového počtu domén (opět na www.lupa.cz/domeny) a výsledek následně vynásobíme 800 korunami (což je poplatek za obnovení registrace doménového jména na další jeden rok), dostaneme druhou část celkového příjmu. To znamená, že roční výsledný příjem za registraci a správu domén v doméně .cz představuje něco málo pod 100 milionů korun – slepice, která snáší zlatá vejce.

Marcom

Těžko posoudit, jaký náklad představuje správa domény .cz, ale číslo 80 – 85 milionů, které každoročně vydělává KPNQwest, je suma až obskurně vysoká. Poměr náklady/výnosy se samozřejmě nikdy nedozvíme, protože KPNQwest nemá coby komerční organizace povinnost něco podobného zveřejňovat a velmi pochybuji o tom, že by to vědělo i samotné sdružení CZ.NIC. Nedělám si iluze, že by stát nějakým způsobem dokázal spravovat doménový prostor, ale mohl by mít alespoň kontrolu nad výběrem technického správce domény a v ideálním případě by rovněž mohl zprůhlednit finanční toky a rozhodování o doménách, které má momentálně v rukou sdružení CZ.NIC, jehož rozhodování je pro obyčejného smrtelníka naprosto neprůhledné – mimo kontrolu.

Od samotných členů se nic nedozvíte, protože jsou pravděpodobně vázáni mlčením a zřejmě ani nesmí říci, že nic nesmí říci (pokud vám to něco připomíná, přečtěte si znovu Hlavu XXII od Josepha L. Hellera). Sdružení je sice z rozhodnutí ÚOHS otevřené všem členům, musí to však být právnické osoby. Vznik občanského sdružení by tak v žádném případě neumožnil zvěřejňování informací týkajících se dění uvnitř sdružení CZ.NIC – protože členové tohoto sdružení by byli vázaní stejnými pravidly, jako členové ostatních členů CZ.NIC. Přínos takého občanského sdružení by byl především v tom, že pokud by bylo toto sdružení otevřeno bez výjimky všem členům, mohl by kdokoli libovolně vstoupit a tyto informace získat. Je to věc, která by sdružení CZ.NIC podle mého soudu jen prospěla.

Anketa

Doménový prostor v doméně .cz by měl spravovat:

Našli jste v článku chybu?
7. 6. 2001 13:11
Michal Kubeček (neregistrovaný)
Ten můj nápad s elektronickým podpisem nijak nesouvisel, šlo spíš o to, že i v současné době je pro různé úkony potřeba různě silná verifikace. Takže myslím, že by bylo vhodné dát majiteli na výběr, jak silná má kontrola pro jednotlivé operace být. Pro někoho jsou současná kriteria příliš přísná, pro jiného příliš volná. Oba mají pravdu, protože každý má jiné priority. Co se týká elektronického podpisu, to je pouze další forma verifikace.
7. 6. 2001 12:36
MK (neregistrovaný)
Hm ... Proc to neudelat systemove a nepockat na provadeci vyhlasky k elektronickemu podpisu?