Hlavní navigace

Dana Jaklová: Nejsem proti Rádiu Wave, ale v analogu nemá co dělat

15. 7. 2008
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Do konce srpna by měl Český rozhlas 4 – Rádio Wave ukončit analogové vysílání ze středočeského vysílače Cukrák a pokračovat už jen digitálně. S takovým požadavkem se na generálního ředitele ČRo Václava Kasíka obrátila už během roku 2007 současná Rada ČRo a nedávno mu kvůli nesplnění tohoto „úkolu“ odhlasovala oficiální výtku. Po ní může následovat hlasování o Kasíkově odvolání. O tom, co se bude dál dít s Rádiem Wave, je následující rozhovor s místopředsedkyní a mluvčí Rady ČRo Danou Jaklovou.

Co vám vadí na Rádiu Wave?

Na Rádiu Wave mi nevadí nic.

Ale v médiích vystupujete jako jedna z největších „odpůrkyň“ tohoto programu.

Je dobře, že jste použil uvozovky, když jste mluvil o „programu“. Protože proti programu Rádia Wave jsem na veřejnosti ještě nikdy nevystoupila. O programu se zatím bavíme jenom v rámci rady. Ale to, co jsme řešili déle než rok, je právní rámec analogového vysílání Rádia Wave.

Rada ČRo tvrdí, že Rádio Wave vysílá v analogu protizákonně, ale sama rada předloni v lednu odhlasovala, že schvaluje zřízení „studia ČRo 4 – Rádio Wave“. Zákon pak pod pojmem studio zná jedině regionální studio, a to využívá pro svoje vysílání analogové kmitočty.

Já jsem nebyla v radě v době, kdy schvalovala studio Wave. Říkáte správně, že v zápisu rady se mluvilo o „studiu“, nikoli o „regionálním studiu“, přičemž zákon zná pouze studia regionální. Dokonce si myslím, že v tom zápise se slovo „regionální“ neobjevilo úmyslně. Já jsem na tomto zasedání nebyla a kdybych na něm byla, určitě bych hlasovala proti, protože zdůvodnění, které se posléze dostalo i současné radě, že Wave je regionální studio proto, že v Praze a ve středních Čechách je více mládeže, středoškoláků a vysokoškoláků, považuji za scestné. V tomto ohledu jsem ráda, že jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), tak Městský soud v Praze, tento názor potvrdily.

Dana Jaklova 1

RRTV dala Českému rozhlasu pokutu za to, že na původní frekvenci ČRo Region Střední Čechy na vysílači Cukrák umístil Rádio Wave. Městský soud v Praze ale tuto pokutu zrušil.

Soud ji sice neuznal, protože RRTV uvedla jako důvod, proč si myslí, že vysílání Rádia Wave v analogu je v nepořádku, soubor technických parametrů. Ale to je jiná záležitost. Soud skutečně řekl, že v tomto případě RRTV nemá pravdu, ale protože jádrem sporu bylo vysílání Rádia Wave v analogu, tak zároveň Městský soud v Praze potvrdil, že Rádio Wave nemůže být chápáno jako regionální studio, a proto, jestliže nemůže být chápáno jako regionální studio, nemá v současném zákoně opodstatnění jakožto analogová stanice. Něco jiného je vysílání Rádia Wave v digitálu.

Když odmítáte tvrzení, že to je studio, proč jste při schvalování odvolání ředitele Rádia Wave Ladislava Kylara do zápisu dali formulaci, že jste odsouhlasili odvolání „ředitele ČRo 4 – Rádia Wave“? Ředitelé vedou v ČRo pouze studia nebo celoplošné stanice.

Rada ze zákona rozhoduje o odvolání a jmenování ředitelů regionálních studií. Já osobně jsem měla s tímto hlasováním problém. Už tehdy jsem věděla, že neakceptuji Wave jako regionální studio. Ale pozor, ono dosud, a vlastně až do 31. srpna, kdy vyprší lhůta, do které jsme generálnímu řediteli uložili Rádio Wave v analogu vypnout, toto rádio jako regionální studio vysílá. I tak jsem s tím měla problém. Zároveň ale, protože ve vysílání Wave došlo opravdu k vážnému porušení Kodexu a generální ředitel nám předložil návrh odvolat pana Kylara a nebyla žádná jiná možnost, než ho odvolat tímto způsobem, jsem nakonec pro toto řešení hlasovala. Pokud nám ale generální ředitel předloží návrh na jmenování nového ředitele Rádia Wave, což v současné době nepředpokládám, odmítám o něm hlasovat.

Namítáte, že ČRo kvůli Rádiu Wave vypnul vysílání středočeského Regionu na Cukráku. Pokrytí oblasti, kde posluchači o Region přišli, ale vedení rozhlasu řeší. Region nedávno získal náhradní vysílač u Benešova. Není to dostatečné řešení?

My jsme ve věci Rádia Wave řešili dvě záležitosti. Jednak usnesením z roku 2007, že Wave v analogu nevysílá v souladu se zákonem. Toto byl názor jak RRTV, tak Městského soudu v Praze. A druhý problém byl, že v roce 2006 spuštěním vysílání Rádia Wave sebralo toto rádio ve třech významných lokalitách Středočeského kraje pokrytí studia ČRo Region Střední Čechy. Když jsme pak hledali na žádost generálního ředitele řešení této situace, a to v obou záležitostech, tak zatímco v té druhé záležitosti, pokrytí ČRo Region Střední Čechy, byl generální ředitel Kasík aktivní, v té první, tedy že vysílání Rádia Wave není možné vnímat jako regionální vysílání, a proto de facto nemůže v analogu vysílat, už nepodnikl nic. Proto jsme mu udělili výtku.

Jak by tedy mělo vypadat analogové vysílání Rádia Wave, aby odpovídalo zákonu?

To si myslím, že lze zařídit velmi těžko bez Poslanecké sněmovny.

Takže by muselo dojít ke změně zákona.

Ano. Vy jste se zúčastnil konference o médiích veřejné služby v Českém Krumlově, kde se mluvilo o tom, kdo by měl vlastně veřejný zájem artikulovat. Už se objevily nějaké legislativní návrhy. Jde skutečně o zásadní otázku, protože zákonodárce ukládá koncesionáři platit koncesionářské poplatky, a o tom, zda Rádio Wave je vysílání natolik důležité, aby vysílalo celoplošně v analogu, musí nejprve rozhodnout zadavatel, tedy zákonodárce, a teprve potom se takto dá začít vysílat. To, že Rádio Wave vzniklo jako digitální stanice, je podle zákona v pořádku. Zákon o elektronických komunikacích to umožňuje. Ale rozhodně to není v pořádku podle zákona o Českém rozhlase, který by novelu jistě potřeboval.

Kdyby došlo ke změně zákona, mohlo by Rádio Wave pokračovat v analogovém vysílání z Cukráku? Přece jenom původní program na této frekvenci, ČRo Region Střední Čechy, významně pokrýval Prahu, a pro tu vysílá jiné regionální studio ČRo, pražská Regina. Proč by měl středočeský program vysílat pro Pražany?

kmitočtové analýze od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se počítalo s tím, že Rádio Wave nebude vysílat z Cukráku, a tento vysílač by ČRo dál využíval. Z hlavy vám neřeknu jak. Zda by Wave po změně zákona mohl vysílat analogově z Cukráku, nebo odněkud jinud, není otázka na mě, ale na poslance. Protože oni by museli rozhodnout, že vůbec chtějí takovouto stanici v analogu, když se zároveň všechno připravuje na přechod k digitálnímu rozhlasovému vysílání. Zda tedy chtějí takové rádio jako celoplošnou stanici. Nemohu říci, že pokud by vznikala novela zákona o ČRo, že by tam nutně muselo být řešeno vysílání Rádia Wave v analogu.

Dana Jaklova 2

Rada ČRo sama navrhovala jako jedno z řešení přesun analogového vysílání Rádia Wave z Cukráku na Petřín. Je takové řešení stále ještě ve hře?

My jsme to navrhovali, a vycházeli tím vstříc generálnímu řediteli poté, co nás požádal o řešení situace. Rada si uvědomuje, že rozhlas vložil do tohoto projektu finanční prostředky a že v Rádiu Wave je řada zaměstnanců. Není to tak jednoduché, abychom si od stolu řekli, že to škrtáme a kašleme na ně. Ale pan generální ředitel nás o to nejprve požádal a pak návrhy, které nám předložil, sám na veřejné schůzi odsoudil. Hlasování v radě dopadlo čtyři hlasy ku čtyřem hlasům a od té doby rada říká jenom to, že Rádio Wave se musí v analogu vypnout, protože toto vysílání není v souladu se zákonem. A co s ním potom bude pan generální ředitel dělat dál, to je v podstatě jeho věc. My jsme tu od toho, abychom hlídali dodržování zákona a toto bylo jeho manažerské rozhodnutí. On tuto stanici takto vytvořil a koncipoval a teď to je zase jeho manažerské rozhodnutí, co s ní udělá.

Na serveru iDnes.cz se nedávno objevila zpráva, že vedení ČRo již rozhodlo o stažení Rádia Wave z Cukráku, a že sníží jeho roční rozpočet z dvaceti na dva miliony korun ročně. Co je na tom pravdy?

To je otázka na pana generálního ředitele, on je exekutivcem v této věci.

Předpokládám ale, že jako mluvčí a místopředsedkyně Rady ČRo s generálním ředitelem mluvíte a máte informace o tom, co se chystá.

Ano, jsme v kontaktu každý týden. Naposledy, když jsme o tom jednali, jsme ještě generálnímu řediteli předložili výklad našeho posledního přijatého usnesení k Rádiu Wave. Ředitel řekl, že se podle něj zachová. Jak, to je jeho věc. My jsme řekli, že to usnesení opravdu znamená, že do konce srpna musí být analogové vysílání Rádia Wave vypnuto.

Neobáváte se toho, že posluchači Rádia Wave budou tento postup vnímat tak, že rada likviduje veřejnoprávní stanici pro mladé?

Máme informace o tom, že velká část posluchačů Rádia Wave tuto stanici neposlouchá v analogu, ale jinými cestami. To je docela důležitá informace a my si necháme udělat rozbor situace, abychom měli přesná čísla.

Budete tedy přesně vědět, kolik posluchačů ladí Rádio Wave přes digitální vysílač, po Internetu, přes kabel a podobně?

Ano. Je to velmi důležité. A jestli se neobáváme toho, že nás budou vnímat jako likvidátory Rádia Wave? To už proběhlo v roce 2007. Prošla jsem různými kolečky výhrůžek a napadání, jakožto mluvčí rady. Myslím si, že po přijetí druhého usnesení rady k Rádiu Wave byla odezva, a to i od posluchačů, nesrovnatelně menší než tehdy. Samozřejmě to může být dané tím, že ti lidé si zatím neuvědomují, co toto usnesení znamená. Možná se budou ohrazovat, až dojde k jeho naplnění. Ale já si myslím, že až budeme mít v ruce onu analýzu a potvrdí-li se informace, že většina posluchačů Wavu neladí tuto stanici přes analog, doporučíme ještě generálnímu řediteli, aby provedl kampaň pro ty, co Wave poslouchají v analogu, aby věděli, že toto vysílání přechází jenom na digitální vysílání. A že možná budou někteří posluchači nespokojeni? To je možné, ale my neděláme nic jiného, než že tu situaci dáváme do souladu se zákonem. To je naše povinnost.

Celkem mě překvapuje vaše tvrzení, že většina posluchačů Rádia Wave tuto stanici poslouchá jinak než analogově z Cukráku. Když se podíváte na pravidelné výsledky měření poslechovosti všech tří čistě digitálních stanic Českého rozhlasu, Rádia Česko, D-dur a Leonarda, tak všechny tři dohromady vykazují okolo deseti tisíc posluchačů denně. Rádio Wave jich má samo třináct tisíc. Alespoň jednou týdně si ho naladí přes čtyřicet tisíc posluchačů. To je jenom na digitální příjem příliš vysoké číslo.

Říkám, máme takové informace a necháme si zpracovat podrobnou analýzu. Je to jenom předběžná informace. Uvidíme. Ale znovu říkám, my musíme dohlížet na dodržování zákona, a jestliže to je jak podle mínění RRTV, tak podle Městského soudu v Praze v rozporu se zákonem, musíme jednat. A právě Rada ČRo je tím, kdo má dohlížet na dodržování zákona o ČRo.

Dana Jaklova 3

Na podpoře Rady ČRo projektu veřejnoprávní stanice pro mladé se tím nic nemění?

Samozřejmě v těch intencích, jak to schválila předchozí Rada ČRo, tedy vysílání Rádia Wave pro mladé v digitálu, určitě ne. I když je pravda, že teď se hodně bavíme o programu. Dlouho jsme se bavili o právním postavení Rádia Wave. V radě teď diskutujeme o jeho programu, protože máme svého hodnotitele, který nás upozorňuje na velké nedostatky. Dokonce na základě těchto analýz došlo i k programovým změnám na Radiu Wave. Ale rada bude v tomto případě fungovat dál tak, jak má, tedy bude doporučovat generálnímu řediteli nějaká opatření. Samozřejmě že vysílání Rádia Wave v digitální podobě zůstane.

Co to je za hodnotitele, mohu-li se zeptat?

Je to externí spolupracovník. Pracuje stejně jako další hodnotitelé Rady, které máme pro všechny celoplošné stanice, pro ČRo 6 a pro Leonardo.

Dá se říct, jaké konkrétní výtky objevil v případě programu Rádia Wave?

My jsme si ty záležitosti dokonce několikrát přeposlouchávali. Jsou tam výtky typu nezvládnutí situace moderátory, řešili jsme nevhodné vystupování moderátorů a podobně.

Vnímá ten hodnotitel fakt, že Rádio Wave vysílá pro jiné publikum než jiné okruhy Českého rozhlasu a tudíž vyjadřování moderátorů musí být jiné?

To bezesporu. Dokonce o tom takto jedná i rada. Nicméně, rada má k takovému posuzování kodex, a ten je jasný, a byť jde o vysílání pro mladé a byť to vyjadřování musí nějakým způsobem odpovídat dnešní generaci, nemůže zásadně překračovat určité hranice, které jsou dané právě kodexem. To bedlivě sledujeme.

Když jsem se ptal, zda rada stále podporuje projekt veřejnoprávní stanice pro mladé, vycházel jsem z toho, že Václav Kasík byl přede dvěma lety podruhé zvolen generálním ředitelem ČRo s projektem, jehož důležitou částí byl slib, že rozhlas spustí stanici pro mladé. Proto se znovu ptám: podporujete tento projekt?

Určitě ho rada podporuje, ale to je ze všech těch usnesení patrné, že neříkáme, aby se Rádio Wave úplně zrušilo, ale chceme ho dostat do právního rámce, který by odpovídal zákonu o ČRo. A znovu podotýkám, já jsem nebyla v radě, když se rozhodovalo o nových digitálních stanicích. Rada určitě tento projekt podporuje a má jistě zastání i ve sněmovně, ale znovu říkám, o tom, zda by to měla být analogová celoplošná stanice, by měli rozhodnout zákonodárci.

V době, kdy jste už byla členkou Rady ČRo, jste přijali usnesení, ve kterém jste doporučili generálnímu řediteli pozastavit všechny přípravy dalších digitálních stanic ČRo. Toto usnesení stále platí?

Ano, navrhovala jsem ho já. Domnívám se, že do té doby, než bude jasný plán přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání, jako je tomu u televizí, je to mrhání prostředky koncesionářů. Všechny stanice rozhlasu vysílají už v televizních digitálních sítích, takže záměr zákonodárce, aby média veřejné služby byla lídry digitálního vysílání a zprostředkovala tuto službu, které se soukromý vysílatel může obávat z jediného důvodu, a sice že bude vysílat do prázdna, protože lidé nebudou mít zařízení nutná pro digitální příjem, už rozhlas plní. Ale tím, že digitální stanice speciálně vytvořené pro digitál dává na analog, podle mne tento proces naopak brzdí. Místo toho, aby ho akceleroval, jak si to představoval zákonodárce.

Český rozhlas dlouhodobě usiluje o vlastní digitální vysílání v systému T-DAB, určeném pro digitální rozhlas. Zatím ho ale není možné spustit, protože tomu brání analogové vysílání televize Nova na Ústecku. Digitální vysílání ČRo přes televizní multiplexy je dočasné, protože málokdo si ladí rádio přes televizi. Zasadí se Rada ČRo o rychlejší zavádění digitálního rozhlasového vysílání v systému T-DAB?

Zatím máme informace, že v Praze probíhá zkušební vysílání T-DAB. Sledujeme ho a budeme ho podporovat, protože jsme si vědomi toho, že zákonodárce si přál, aby právě média veřejné služby byla lídrem digitalizace.

Rada ČRo nedávno udělila výtku generálnímu řediteli Václavu Kasíkovi kvůli neřešení situace ohledně analogového vysílání Rádia Wave. Tím jste si v podstatě otevřeli cestu ke Kasíkově odvolání. Je to tak, že pokud by Václav Kasík nesplnil vaše zadání a Rádio Wave do konce srpna na Cukráku nevypnul, že budete hlasovat o jeho odvolání?

Vím, že váš článek po přijetí tohoto usnesení nesl takový titulek – že jsme si otevřeli cestu k odvolání Václava Kasíka. Samozřejmě že výtka je určitým aktem vůči generálními řediteli. Nejsme ale krvežízniví, že bychom chtěli vyhlásit boj a svrhávat někoho. Pouze jsme reagovali na to, že po přijetí usnesení v roce 2007 se nic nedělo a ta situace nám už přišla neúnosná, takže jsme tu výtku přijali. Ale podle jednání, která jsme od té doby s panem generálním ředitelem měli, si myslíme, že to učiní a nebude v této věci důvod sáhnout ještě k dalšímu opatření či odvolání generálního ředitele.

Dana Jaklova 4

Podle serveru iDnes.cz se má po ukončení analogového vysílání Rádia Wave na Cukráku snížit roční rozpočet této stanice z dvaceti na dva miliony korun. Myslíte si, že je možné za takové peníze dělat kvalitní rádio pro mladé?

O těch finančních věcech zatím nejsme informováni. Proto se k nim nemůžu vyjadřovat, považovala bych za neslušné hovořit o nich nejprve mimo rámec rady a teprve potom s generálním ředitelem. Až nám předloží návrh, určitě na něj budeme reagovat.

Bylo by pro vás přijatelným řešením, kdyby rádio Wave vysílalo analogově na sdílených frekvencích, dejme tomu se sítí BBC, jak to nyní dělá zpravodajské Rádio Česko?

Ptáte se mě na budoucnost, a proto v tomto případě musím oddělit názor rady a svůj vlastní názor. Pro mě je to naprosto nepřijatelné, protože je pro mě naprosto nepřijatelné i vysílání Rádia Česko na vlnách BBC. Já jsem jedna z devíti, respektive nyní osmi členů rady, snažím se prosazovat svůj názor, ale když neuspěji, pak se vždycky musím podřídit mínění většiny. Vím, že v radě jsou na sdílené vysílání BBC a Rádia Česko různé názory. Když jsme o něm hlasovali, protože pan generální ředitel nám nejprve předložil smlouvu s BBC, nedošli jsme k žádnému závěru, protože jsme nebyli schopni se shodnout. Opět jsme se rozdělili na polovinu. Tím, že nám chybí jeden člen do plného počtu devíti radních, není nikdo, kdo by hlasování rozhodl. Byli jsme čtyři ku čtyřem, ale protože ze zákona může pan generální ředitel takovou smlouvu uzavřít i sám, tak ji uzavřel. Pro mě to je nepřijatelné, ale jak by takové řešení v případě Rádia Wave bylo přijatelné pro celou radu, to vám v tuto chvíli říci nemohu, protože to je věc, kterou jsme ještě neprobírali.

Když tedy shrneme celé naše povídání, co teď bude s Rádiem Wave?

ICTZ23

Pokud půjdou ty kroky tak, jak nám naznačoval pan generální ředitel, Rádio Wave koncem srpna vypne v analogu a bude pokračovat v digitálu.

Fotografie: Ivana Dvorská

Bude vám analogové vysílání Rádia Wave z Cukráku chybět?