Hlavní navigace

Dedikované servery, co přinášejí?

12. 6. 2001
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Na Internetu existují dva základní způsoby prezentace dat přímo na sítích poskytovatelů. První předpokládá připojení vlastního hardwaru přímo na páteřní síť, druhý pak pronájem části prostředků nějakého již takto připojeného serveru. Někdy by však bylo nejvhodnější provést mezi nimi jistý kompromis, proto vznikly tzv. dedikované servery.

Taková byla základní myšlenka, která dala vzniknout dedikovaným serverům. Poměrně brzy se totiž začaly u řady klientů ukazovat problémy s jejich internetovými aplikacemi. Dokud šlo o malé webové prezentace, dostačovaly klasické web-hostingové služby. Klient umístil svoji aplikaci na cizí hardware a využíval systém společně s řadou dalších zákazníků. Toto řešení je však vhodné pouze do určité doby, pokud totiž aplikace začne potřebovat velké množství diskové kapacity, nadměrně zatěžovat celý systém vysokou návštěvností a především potřebuje nadstandardní služby, je nutno se začít poohlížet po jiném řešení. Tím je server-hosting, tedy umístění vlastního hardwaru na páteřní síti některého poskytovatele.

Na tomto místě však řada zákazníků narazila. Provozovat vlastní systém je pro firmu bez dostatečného odborného zázemí prakticky nemyslitelné. Musí se totiž najít někdo, kdo systém nainstaluje, nakonfiguruje, odladí, spravuje a v neposlední řadě operativně vyřeší jakékoliv problémy nejrůznějšího rázu. Ne každá společnost však takového člověka ve svém středu má a najímání externistů na jednotlivé operace není úplně ideálním řešením. Tím by bylo provozování sice vlastního stroje, ale pod správou někoho jiného. Tato služba dostala označení dedikovaný server-hosting či prostě dedikovaný server.

O tom, že takové řešení je více než logické, není pochyb, zkušenosti ze zahraničí to také názorně dokazují. Důvodů, proč jsou podobné služby stále oblíbenější, je však několik. Vše nelze svést pouze na neschopnost zákazníků nakonfigurovat a provozovat vlastní systém. Celé řešení totiž přináší z jejich pohledu podstatně více výhod, než by se možná mohlo na první pohled zdát.

Správa

Je pro většinu zákazníků pravděpodobně tím nejdůležitějším důvodem pro výběr dedikovaného serveru. Základem je pochopitelně instalace a základní konfigurace celého systému. Ta obsahuje kromě prostého rozchození operačního systému, většinou některé z mutací Linuxu či jiného UNIXu, také konfiguraci některých základních aplikací. Jejich výčet se u jednotlivých společností různí, nejčastěji jde o komplexní řešení pro WWW (server, PHP, SQL,…), FTP, email a některé další služby. Někdy bývají součástí i konkrétní aplikace, jako např. internetový obchod. Další software může doinstalovat buď klient sám nebo přímo hostingová společnost na základě zákazníkova požadavku.

Se správou systému bezprostředně souvisí i přístup klienta k jeho konfiguraci. Ten je většinou realizován prostřednictvím SSH (u UNIXových platforem), takže umožňuje zákazníkovi vzít správu systému plně do svých rukou a chovat se stejně jako u klasického server-hostingu. Zda této možnosti využije záleží plně na něm, podobné starosti totiž může přenechat někomu jinému.

Rozsah pravidelné správy systému hostingovou společností je většinou závislý na tom, jaké služby si zákazník objedná. Může se pohybovat od pouhého upgradování softwaru na nové verze až po úplnou správu celého systému včetně aplikací. Nutnost spravovat systém tak z pohledu zákazníka klesne prakticky na nulu a vyrovná se klasickému web-hostingu.

Služby

Nabídka služeb je stejná jako u klasického server-hostingu, klient si může na svém stroji rozchodit vše, co ho napadne a zároveň to zvolený stroj a operační systém podporují. U většiny samovolně nainstalovaných aplikací však ztrácí možnost podpory ze strany provozovatele služby. Je také výhodné s ním veškeré změny v konfiguraci služeb konzultovat, v některých případech, kdy je hostingová společnost zodpovědná za funkčnost a správu systému, je to i nutné.

Dohled

Dohledové služby jsou součástí standardních nabídek. Většinou jsou sledovány základní provozní charakteristiky serveru. V případě nějakých problémů či výpadku je buď uživatel pouze informován, nebo je problém rovnou odstraněn. To záleží na rozsahu správy hostingovou společností nad systémem.

Garance

Vedle správy pravděpodobně hlavní deviza dedikovaných serverů. Její význam navíc bude s přibývající dobou pravděpodobně výrazně narůstat. Zodpovědnost za provoz celého systému či jeho částí totiž přechází na provozovatele služby. Rozsah garancí většinou závisí na požadavcích uživatele. Jejich definice často bývá realizována i formou SLA. Pohybuje se vlastně ve třech základních rovinách.

Garance síťové dostupnosti je dnes již klasickou službou, kterou je možno získat i ke klasickému server-hostingu. Pokud jde o pojetí, ničím se od něj neliší.

Garance hardwarové funkčnosti je asi tím nejvýznamnějším aspektem, kterým se dedikovaný server-hosting liší od klasického server-hostingu. Provozovatel totiž garantuje, že v případě výpadku některé hardwarové části provede její opravu či výměnu. Doba, kterou si na to vyhrazuje se velmi liší, většinou je však výrazně nižší než jakou si je klient sám schopen bězňě zabezpečit. Veškerá rizika spojená s nutností nákupu nového hardwaru na sebe přejímá provozovatel služby.

Garance funkčnosti softwaru či celkové funkčnosti systému představuje nejvyšší možnou rovinu garancí. Provozovatel služby tak na sebe přejímá zodpovědnost za celkový provoz serveru včetně všech jeho součástí. Takové služby je však pochopitelně nutno koordinovat s kompletní správou systému. Zákazník tak musí s provozovatelem konzultovat jakýkoliv zásah do konfigurace systému a další změny, které by mohly ovlivnit stabilitu či funkčnost systému. Provozovatel služby naopak klienta informuje o všech provedených změnách a v případě potřeby mu navrhne hardwarové změny nutné k udržení stability a výkonnosti celého systému. Podobná služba zkrátka přepokládá dobrou spolupráci obou stran.

S garancemi souvisí také zálohování dat. To je možno realizovat například pomocí páskové jednotky či formou mirroringu disků jako u klasického server-hostingu. Záloha může být někdy prováděna i na k tomu určené prostředky hostingové společnosti. S ohledem na různorodou konfiguraci jednotlivých dedikovaných serverů a celkový objem na nich uložených dat však bývá podobný způsob zálohování problematický.

Bezpečnost

Bezpečnost systému má u dedikovaných serverů minimálně dvě roviny. Tou první je prosté zabezpečení proti vnějším útočníkům. Fyzické zcizení serveru je velmi nepravděpodobné, mnohem častějším způsobem jsou různé průniky do systému. Základní konfigurace systému by měla být vůči takovým útokům zabezpečena. Pokud jde o další provoz serveru, zde odpovědnost za bezpečnost systému ze strany hostingové společnosti bezprostředně souvisí se spravováním systému z jeho strany. Pokud je totiž dedikovaný server plně pod jeho správou, přejímá také zodpovědnost za jeho zabezpečení, což se může stát také součástí garancí. Je však nutno si uvědomit, že žádný systém není nikdy naprosto bezpečný, snahou provozovatele je pouze udělat systém co možná nejvíce bezpečným, aby byla možnost průniku co možná nejmenší.

Bezpečnost má však ještě jednu rovinu, která bezprostředně souvisí se správou serveru přímo provozovatelem služby. Hrozí zde totiž zneužití kontroly nad systémem a dat v něm umístěných právě ze strany hostingové společnosti. Takovéto obavy klientů jsou zvláště u citlivějších údajů nepochybně opodstatněny. Jedním z řešení tohoto problému je uplné zamezení přístupu hostingové společnosti do systému okamžitě po jeho instalaci, tím však zákazník ztrácí možnost nechat ji systém spravovat. Vhodnější variantou je zamezení přístupu pouze k některým částem. Někdy bývá neomezený přístup hostingové společnosti do systému umožněn např. pouze v případě havárie systému na přímou žádost klienta. Přesto je však nutno konstatovat, že pro velmi citlivá data je dedikovaný server-hosting nevhodnou službou.

Rozšiřování

Další rozšiřování systému po hardwarové stránce nebývá problémem. Problematické je pouze převedení nákladů do měsíčních poplatků, to však již není otázkou zákazníka. Celkově se tak klient nemusí obávat, že by u dedikovaného serveru nemohl měnit jeho hardwarovou konfiguraci a v případě nutnosti posilovat jeho výkon. To pochopitelně může, navíc všechny administrační úkony jsou na straně hostingové společnosti. Jedinou podmínkou pro výměnu či přidání hardwaru je pouze to, zda to server umožňuje. Klient s dedikovaným serverem podporujícím pouze jeden procesor tak těžko získá víceprocesorový stroj bez nutnosti výraznějších změn v hardwarové konfiguraci, to samé platí i o volném prostoru v serveru atd.

Cena

Je významným faktorem u všech služeb, u dedikovaných serverů tomu rozhodně není jinak. Hlavní srovnání snese především s klasickým web a server-hostingem. Za příklad nám poslouží současná nabídka IOL, tedy poskytovatele, který nabízí všechny tři tyto služby. Pro ilustraci uvádíme obecnou cenovou nabídku, v nákladech na instalaci je u server-hostingu uvedena jako druhá položka cena serveru použitého pro dedikovaný server-hosting (SUN Netra X1 v základní konfiguraci).

Internet OnLine

Web hosting

Dedikovanýserver

Server hosting

Disková kapacita

1 GB

20 GB

20 GB

Instalace

0

0

3.000 + 55.600

Měsíční poplatek

1.990

5.990

2.990

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Hlavní cenovou výhodou dedikovaného server-hostingu proti klasickému server-hostingu je především možnost platby formou splátek. To je také případ výše uvedené nabídky IOL, kdy je nutno uzavřít smlouvu na jeden rok. Způsoby řešení splátek a délky smlouv však mohou být různé.

CIF23

Na jednotlivé nabídky této služby u nás a jejich cenové podmínky se podíváme v samostatném článku příští týden.

Závěr

Budoucnost dedikovaného server-hostingu je podle všech odhadů růžová. Tato služba navíc odráží současný trend Internetu v podobě přechodu od ISP k ASP. To je také důvod, proč se na ni v poslední době orientuje stále více společností. U nás je asi jejím hlavním propagátorem společnost Globe Internet, která má tyto služby ve svém portofiliu již nějaký ten pátek. Pokud se autor neplete, pravděpodobně první dedikované servery u nás začala nabízet síť PVT.net. Po jejím odkoupení Nextrou však tato část služeb s největší pravděpodobností zmizela.

Myslíte si, že dedikované servery uspějí?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).