Hlavní navigace

Deset let BMI - jak se popularizoval Internet

9. 5. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
BMI neboli „Březen, měsíc Internetu“ nedávno uzavřel svůj desátý ročník. V rámci BMI se zrodilo několik konferencí, proběhla řada výzkumů a celý Internet se zpopularizoval a medializoval. Neškodilo by tedy podívat se trochu do minulosti a připomenout si, co zajímavého se v uplynulých letech stalo.

Jubilejnímu desátému ročníku „Března, měsíce Internetu“ jsme se před časem věnovali v článku Na Internetu je necelá polovina domácností, který se zaměřil zejména na výsledky, které snahy BMI přinesly. Podle dostupných údajů se využití Internetu v průběhu let neustále zvyšovalo a v současnosti se již blíží padesátiprocentní hranici. Jistě, Internet by nějaké uživatele pravděpodobně dokázal najít i bez osvětových kampaní, ale význam BMI se nedá zpochybnit. O tom ostatně svědčí i fakt, že každý ročník je úspěšnější a populárnější než ten předchozí – probíhá více akcí, konferencí se účastní více participantů a zvyšuje se i zapojení knihoven.

Letošní výročí tak přímo vybízí k menšímu ohlédnutí do historie. Jak jednotlivé ročníky probíhaly? Co zajímavého se událo? Kdo se do nich zapojil? A vůbec, jak to všechno začalo? To vše jsou otázky, na které v tomto článku, doufejme, najdete odpovědi. Takže se připravte, naše cesta do minulosti právě začíná…

1998

Historicky první „Březen, měsíc Internetu“ vznikl jako součást kampaně týdeníku Českomoravský Profit. Cílem bylo podpořit rozvoj Internetu jakožto komunikačního a marketingového média. Vzniklo také typické logo BMI, které se používá dodnes. Jeho autorem je Luděk Bárta.

Hlavními partnery byly významné IT firmy (IBM, HP, AutoCont, Microsoft, PVT), a i když se jednalo o novou akci, zapojilo se 116 firem a institucí. V roce 1998 také vznikla konference ISSS neboli Internet ve státní správě a samosprávě, které se zúčastnilo na 600 návštěvníků, vystoupili tam ministři, zahraniční hosté a proběhl též kulatý stůl s názvem „Na cestě k informační společnosti“.

S Internetem to samozřejmě nebylo nijak slavné. Většina populace o jeho existenci ani nevěděla, málokdo byl ‚online‘. Uvádí se, že v ČR bylo připojeno cca 40.000 počítačů a asi 1.300 sítí. Přístup byl zřízen v 60 městech. Aby se o Internetu dozvěděla alespoň média, společnost Fincom zapůjčila deseti novinářům modemy a firma Datac jim zdarma poskytla dvouměsíční přístup na Internet. Navíc probíhaly semináře a další vzdělávací akce.

BMI poster 01

1999

Vyhlašovatelem druhého ročníku byl opět Českomoravský Profit, a generálním partnerem se stala společnost Software602. Mezi mediálními partnery se už objevily i „velké ryby“ jako třeba Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. V roce 1999 se také začalo používat motto, a pro zmiňovaný rok znělo: „Internet je vším, čím chcete, aby byl.“

Celkem proběhlo 128 akcí, přičemž největší byla konference a výstava Prague Internet World, kterou od 30. března do 1. dubna navštívilo 6000 lidí. Konaly se dny otevřených dveří, veřejné předvádění Internetu, lidé se mohli virtuálně ubytovat v projektu eCity, atd. Vznikla soutěž o nejlepší webové stránky města Zlatý Erb a také soutěž o nejlepší stránky pro děti. Konference ISSS se přestěhovala do Hradce Králové a účastnilo se jí 1000 návštěvníků.

Protože odhady o počtu uživatelů Internetu se velmi rozcházely, iniciovali organizátoři průzkum, který provedla společnost Acron Communications. Ta zaznamenala během března na sledovaných 26 serverech 539.980 unikátních návštěvníků. Jedničkou na českém Internetu byl už tehdy Seznam s průměrnou denní návštěvností přes 35.000 uživatelů. Během března se počet návštěvníků zvýšil o 15 %. Další osvětovou akcí byla distribuce CD-ROMu „To nejlepší z českého Internetu“, kde byly připraveny ukázky z několika desítek serverů (více například zde). Proběhl také korespondenční kurz o prezentaci firmy na webu, který zaznamenal téměř 400 účastníků.

BMI poster 02

2000

Od tohoto roku přebírá organizaci „Března“ BMI sdružení, které zakládají Jaroslav Winter, Irina Zálišová a Miroslav Forman (ti všichni stáli u zrodu celého projektu). Nemalým úspěchem bylo, že se BMI sdružení dostalo s projektem „Března“ až do finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se účastnilo více než 600 projektů z 80 zemí světa.

Heslo roku 2000 bylo pořádně dlouhé, ale zato pravdivé: „Zvládnutí internetové gramotnosti není módní či samoúčelnou věcí, nýbrž se stává konkurenční výhodou jednotlivců, firem i států.“ Klíčovou událostí třetího ročníku bylo ovšem zapojení knihoven. Těch se k BMI připojilo 119, a vznikl také slogan „Do knihovny na Internet – po Internetu do knihovny“.

Dvanáctiletý Jirka Peterka (v roce 1999 jeden z porotců soutěže webových stránek pro děti) přišel s odvážným projektem dětské konference. A tak vznikl Junior Internet, který se letos konal již po osmé. Začaly se také provádět pravidelné výzkumy týkající se Internetu, a to jak v obecné populaci (Markent), tak i v domácnostech (DEMA), když rok předtím již DEMA představila v rámci BMI výsledky výzkumu povědomí o Internetu u obecné populace ČR.

BMI poster 03

2001

Zajímavou událostí byla konference „Internet do škol – a co s ním“ konaná v rámci veletrhu Schola Nova. Dále se připravovaly přednášky, organizovaly se soutěže a v řadě měst probíhaly tzv. Dny Internetu. Mimochodem motto pro rok 2001 znělo „Internet je pro každého“, což je myšlenka, která doufejme platí i nadále.

Zapojení knihoven bylo opět o něco vyšší než minule. Tentokrát se jich účastnilo 130 a konala se také první oficiální Noc s Andersenem. Tedy úplně první Noc byla o rok dříve, ale pouze v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana. V roce 2001 už ale proběhla na 39 místech republiky a spustila tak rok od roku rostoucí lavinu zájmu (a to lavinu pořádnou – letos bylo těch míst již 590!).

Akce Březen, měsíc Internetu se zkrátka stala již zavedenou událostí a nebyla nouze ani o zájem novinářů. Celkem se v různých médiích objevilo na 440 zpráv, Česká televize odvysílala 57 podpůrných spotů.

BMI poster 04

2002

Heslem pátého ročníku BMI byl „Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého“. Variace na minulý slogan tak poodhalila zaměření další fáze šíření Internetu – tedy že Internet tady už nějakou chvíli je a společnost ho začíná brát v potaz a částečně ho i používat; ale teď je načase zaměřit se i na jeho kvalitu, tedy rychlost připojení a otázku bezpečnosti.

Co se událostí týče, poprvé se konala konference INSPO, zaměřená na osoby se zdravotním postižením. Pomyslný nultý ročník se konal již v září 2001, ale od roku 2002 už byla pravidelnou součástí „Března“. Jako obvykle stoupalo zapojení knihoven i mediální pokrytí, a společně s tím rostlo i využívání Internetu v České republice.

BMI poster 05

2003

Rok 2003 byl Evropským rokem zdravotně postižených, a motto BMI bylo velice příhodné: „Internet bez bariér“ (ačkoliv se tím myslely všechny možné bariéry v širším slova smyslu). Významnou událostí tak bylo spuštění Helpnetu, což je informační portál pro osoby se specifickými potřebami.

Zapojených knihoven bylo toho roku 275, Noci s Andersenem se účastnilo 3500 dětí a o Junior Internet byl takový zájem, že byla přidána soutěžní kategorie 15–18 let. Na adrese www.livenet.cz proběhla anketa týkající se internetu a Evropské unie, na kterou odpovědělo 32.000 respondentů.

BMI poster 06

2004

„Internet ležící, spící“, tak zněl podtitul sedmého ročníku BMI. A proč? No protože základy Internetu samozřejmě položil sám nepřekonatelný Jára Cimrman, jehož informační šapitó v cirkusovém stanu na Letné šířilo informace ještě dříve, než někoho byť jen napadla zkratka ARPANET 

Odlehčené téma se ale zároveň věnovalo otázkám stagnace; Internet se sice šířil, ale nikdy nenastal žádný zlom či výrazný nárůst, což řadu lidí překvapilo, a vedly se o tom různé diskuse. Nicméně „skok“ nepřišel dodnes, a i přesto jsme se touto pomalou evolucí dostali až na současných necelých 50 %. Některé technologie se zkrátka vyvíjejí pomaleji než jiné…

Ale zpátky k událostem sedmého ročníku. V březnu kupříkladu odstartovala anketa Moje kniha (která trvala půl roku), do BMI se zapojilo 300 knihoven a například na ISSS přišlo téměř 2000 účastníků. A ještě jedna zajímavost: z výsledků ankety mezi účastníky Junior Internetu vyplynulo, že 80% dětí se naučilo pracovat s Internetem samo, zatímco znalosti ze školy měla pouhá 3 %.

BMI poster 07

2005

Osmý ročník byl ve znamení nakupování, k čemuž vybízel i slogan „Šetřete čas i peníze nákupem na Internetu!“. Na adrese www.bezpecnyna­kup.cz si celkem 17.000 zájemců vyzkoušelo pohodlné nakupování přes Internet, včetně platby kartou.

Nákupy ovšem nebyly jediným tématem. Při příležitosti výročí 200 let od narození Hanse Christiana Andersena se během Noci s Andersenem četly zejména jeho pohádky – a nebylo jich málo; celkem se jich přečetlo více než 4.000. Odstartoval také první ročník soutěže „Internet a můj handicap“, kam se přihlásilo 32 prací. A pro zajímavost: týden po vydražení v Paříži se latinský překlad Dalimilovy kroniky objevil na Internetu.

BMI poster 08

2006

Motto „Na úřad přes Internet“ naznačilo, že BMI 2006 se zaměří zejména na otázku e-governmentu. Elektronická podpora ze strany státní správy a samosprávy byla totiž na velmi nízké úrovni (a ani dnes není tento stav zrovna ideální, stále máme co dohánět). Informace o významných portálech veřejné správy dostupných na internetu byly distribuovány formou letáků, kterých bylo 40.000.

Rekordní nebyl jen počet letáků, ale také účast knihoven – těch se zapojilo 370 a zaznamenaly 110.000 návštěv­níků! Noc s Andersenem se konala na 470 místech (a také v zahraničí, např. Slovensko, Polsko, Německo, Slovinsko) a účast se blížila k hranici 15 tisíc dětí. Úspěchy slavil i Junior Internet, který se konal i v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Organizátoři Junior Internetu také obdrželi Cenu ministryně informatiky (toho času Dany Bérové).

BMI poster 09

2007

Letošnímu ročníku jsme se nedávno již několikrát věnovali (viz informace o BMI 2007, článek z konference Junior Internet či ze závěrečné tiskovky), takže jen stručně. Podtitul pro tento rok zněl „Internet – výhoda pro znevýhodněné“ a cílovými skupinami byli lidé s postižením, nezaměstnaní, senioři, nebo třeba rodiče na rodičovské dovolené. Zkrátka všichni, kteří nejsou zrovna ve standardní situaci. Ale i těmto skupinám má Internet rozhodně co nabídnout (a někdy může být přímo i jejich jediným zdrojem informací).

Tipy C

Co se týče dostupných údajů, knihoven se zapojilo 384, s Andersenem nocovalo na 590 místech celkem téměř 20.000 dětí a konference i akce pro veřejnost opět zaznamenaly rekordní účast… Zkrátka a dobře, desáté výročí se povedlo. Můžeme se ale také těšit na BMI 2008?

BMI poster 10

2008?

To je otázka… Co bude dál, je zatím jen ve hvězdách. Těžko říci, kolik dalších ročníků BMI proběhne a jak budou probíhat (pokud vůbec). Jisté je jedině to, že dosavadních deset let s „Březnem“ bylo velice úspěšných a pro český Internet to byl nepochybně veliký přínos. Vznikly některé velmi zajímavé konference, o Internetu se začalo více psát, hovořit a diskutovat, a jak vyplývá z výzkumů, využití Internetu se za ta léta podstatně zvýšilo. Sdružení BMI zkrátka odvedlo kus práce. A za to si pan Jaroslav Winter, paní Irina Zálišová a řada jejich partnerů a spolupracovníků zaslouží náš veliký dík.

Podaří se uspořádat BMI 2008?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti pokračuje oborem Studia nových médií tamtéž.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).