Hlavní navigace

Digitální vize Českého Telecomu (4.)

15. 2. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Minule jsme si pověděli o tom, co Český Telecom (ČTc) plánuje v oblasti "digitální domácnosti". Jako svého partnera si vybral společnost Microsoft, která už podobným způsobem spolupracuje s několika telekomunikačními firmami v různých částech světa. Kromě toho ČTc plánuje po ADSL šířit kromě digitální televize i hlasové služby.

Teprve počátkem února se vyjasnila otázka platformy, na které zřejmě má být „postaven“ celý koncept digitální domácnosti. To když ČTc spolu s Eurotelem uzavřely již v úvodu zmiňovanou strategickou alianci s Microsoftem. Vydaly k tomu velmi obecně formulovanou tiskovou zprávu (ve stylu „nejlepší firmy se spojily, aby svým zákazníkům poskytly ještě lepší služby“), ze které příliš nevyplývá, o co skutečně jde.

Alespoň z diskuse a z kontextu se však zdá být jasné, že jde o dost zásadní věc. Interpretuji to tak, že ČTc se spolu s Eurotelem přidává k pěti již oznámeným partnerům Microsoftu z řad telekomunikačních operátorů, kteří budou testovat a dále rozvíjet jeho platformu IPTV (Microsoft IPTV) – vedle švýcarského Bluewinu, Bell Canada, Reliance Infocomm Ltd. z Indie, amerického SBC Communications Inc a Telecomu Italia. Podrobněji se o tom můžete dočíst například zde, kde je popisován pilotní projekt Bluewinu.

Představa konceptu Digital Home na bázi MS IPTV
1553

Platforma Microsoft IPTV je přitom poměrně komplexní záležitostí, která je více než jen alternativou k řešením na bázi MHP a DVB pro různé druhy operátorů. Zahrnuje vše, co operátor může potřebovat k poskytování „televizních služeb“, od prostředků pro nabírání živého obsahu přes kódování až po zobrazení či přehrání obsahu u koncového zákazníka. Především je ale určena k fungování nad jakoukoli (dostatečně kvalitní a dostatečně dimenzovanou) IP přenosovou sítí. Tedy například nad přípojkou k Internetu, realizovanou pomocí ADSL.

Další významnou předností IPTV platformy (asi nejen té od Microsoftu) je možnost snadné integrace s dalšími službami, zejména s poskytováním datových služeb (hlavně připojení k Internetu) a také hlasových služeb (na bázi VOIP). To pak příslušnému operátorovi dává možnost nabízet tzv. „triple play“ – TV, Internet i hlas najednou. Pro Český Telecom to musí být lákavá představa, díky které by mohl účinněji konkurovat například i kabelovým společnostem a také čelit budoucím projektům „triple play“ na metropolitním ethernetu či optických rozvodech apod. (jako třeba tomuto projektu).

Co by ale Český Telecom, jako klasický inkumbent s velkým investicemi do tradiční („switched“) telefonie, dělal s možností poskytování hlasových služeb na bázi IP? Že by na ni přešel? Na první pohled to nezní moc logicky, ale ČTc se k tomu skutečně chystá. Jeho generální ředitel Gabriel Berdár se v rozhovoru pro časopis Technologies&Pros­perity (číslo 5/2004) vyjádřil k VoIP takto:

Pracujeme na přenesení hlasu z analogového prostředí do prostředí IP. Důvody lze hledat jak v oblasti nákladů, tak i v rozsahu doplňkových služeb, které naše IP síť nabízí."

Co z toho bude mít Microsoft?

I pro samotný Microsoft je jeho vlastní platforma (Microsoft IPTV) nepochybně velmi důležitá a strategická. Jak naznačuje následující citát (zdroj), jde vlastně o jakousi jeho vstupenku do světa telekomunikací, kde dosud není výrazněji etablován:

Dosud se Microsoftu spíše svět posmíval, že se uchyluje do oblasti, s níž nemá jako PC orientovaná firma nic společného, ale několikaleté čekání vyplněné aktivním prosazováním technologie se už začíná vyplácet. Tím spíše, že jsou to nejen telekomunikační provozovatelé, kteří díky IPTV mohou zpřístupnit video služby na svých kapacitně omezených místních smyčkách, ale IPTV mohou využít i ostatní poskytovatelé širokopásmového přístupu, tedy provozovatelé kabelových či satelitních sítí (pokud se rozhodnou pro firemní řešení)."

Proč právě ČR?

Po té, co si Microsoft vybral ke spolupráci na rozvoji svého IPTV takové partnery, jako je SBC či Verizon, je určitě zajímavé se zamyslet nad tím, co jej přivedlo právě do ČR. Že by to bylo díky rozvoji českého mobilního trhu a ochotě zkoušet nová řešení a hrát si s nimi? Pravdou je, že v oblasti mobilního videa se Microsoft dosud prosadil jen velmi málo a dosud se může pochlubit jen jedním pilotním nasazením své technologie Windows Media v mobilních sítích: právě startující službou vCast amerického Verizon Wireless. Přitom se mu vyplatila spolupráce s malou firmou PacketVideo, která dodává svou technologii (spolupracující s Windows Media) mnoha výrobcům multimediálních mobilních terminálů. Že by dalším v pořadí, po Verizon Wireless, byl právě Eurotel?

Ještě další možné vysvětlení může souviset se skutečností, zmiňovanou i ve výše uvedeném citátu: že telekomunikační provozovatelé mohou díky IPTV zpřístupnit video služby i na svých kapacitně omezených místních smyčkách. IPTV od Microsoftu sice používá poměrně efektivní kompresi, ale stále vyžaduje pro přenos videa ve standardní TV kvalitě a rozlišení rychlost 1–1,5 Mbit/s a pro vysoké rozlišení (HDTV) 4–8 Mbit/s. Na to stávající ADSL od Českého Telecomu rychlostně nestačí. I u přípojek s nominální rychlostí 1 Mbit/s se efektivní (skutečně dosahovaná) přenosová rychlost pohybuje někde nad polovinou rychlosti nominální (podle posledních měření na DSL.cz u ADSL služeb ČTc na 68 procentech). Že by tedy v ČR Microsoft zkoušel hlavně fungování své platformy v prostředí rychlostně (ale i kapacitně) omezených datových přenosů?

Český Telecom přitom již sám dříve avizoval, že své živé videopřenosy bude zpočátku realizovat rychlostí cca 400 kbit/s. To by odpovídalo zmenšenému rozlišení oproti standardnímu TV formátu a „vešlo by se“ do reálných možností jeho přípojek o rychlosti 1 Mbit/s.

Zajímavé je i to, že jednou z mála konkrétnějších věcí, které lze najít v tiskové zprávě o nedávno uzavřené alianční smlouvě s Microsoftem, je zmínka o unikátním řešení pro přenos videa „po obyčejné telefonní lince“ (čímž je zřejmě míněno ADSL, nikoli modemový přenos po „holé“ telefonní lince):

V rozvoji a využívání nových technologií vidíme budoucnost široké škály telekomunikačních služeb pro domácnosti i firmy. První praktické výsledky jsme demonstrovali již v loňském roce, kdy jsme společně s Eurotelem představili koncept služeb Digital Home a Digital Business. Jejich nedílnou součástí je například řešení pro přenos videa a televize po obyčejné telefonní lince, které je v České republice naprosto unikátní," uvedl Gabriel Berdár, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Český Telecom.

Že by tedy odsud vál vítr?

Ještě další zajímavou zprávou, která také souvisí se strategickou aliancí mezi ČTc, Eurotelem a Microsoftem, je přehodnocení záměrů Microsoftu s jeho Windows XP Media Center na českém trhu. Dosud totiž signalizoval, že jej nehodlá lokalizovat – ale nyní změnil názor a k jeho lokalizaci se chystá. Má to ostatně svou logiku. Na „konci“ jeho IPTV, u koncového uživatele, totiž mohou být jak jednoúčelové IPTV set-top boxy (a k nim připojené televizní přijímače), tak i „tlustí klienti“ s Windows XP Media Center. A jak by se jinak v ČR vše zkoušelo a dále rozvíjelo, kdyby Windows Media Center nebyl lokalizován?

Vlastní televizní program

Specifickou oblastí, do které se ČTc podle dostupných informací také hodlá pustit, je generování vlastního „živého“ obsahu. Konkrétně produkce vlastního televizního programu.

Poprvé takovýto záměr Český Telecom signalizoval v září loňského roku, když si u příležitosti přechodu svého portálu Starzone.cz z pilotního na ostrý provoz sezval novináře a povídal si s nimi o svých budoucích plánech. Při tom zmínil i záměr spustit vlastní televizní program, přesněji „televizi přes ADSL“. V tiskové zprávě, kterou k tomu vydal, napsal:

Uživatelé vysokorychlostního připojení Internet Expres by se měli brzy dočkat živého vysílání televize prostřednictvím ADSL. Televizní vysílání obohatí stávající nabídku zábavního portálu Starzone.cz…

Český Telecom ve spolupráci s externím dodavatelem v současné době intenzivně pracuje na přípravách televizního vysílání.

Televizní kanál na Starzone.cz by měl být zaměřen na rychlou a akční zábavu. Jeho spuštění bychom mohli v optimálním případě stihnout ještě do konce tohoto roku.

Tím koncem roku byl míněn konec roku 2004, protože tisková zpráva je datována k 15. září 2004. Pravdou je, že se tak nestalo a ČTc svůj televizní program dosud nespustil. Stejně tak je ale pravdou, že mezitím se Český Telecom přihlásil o licenci na klasické televizní vysílání, když si skrze svůj dceřiný Omnicom podal hned dvě přihlášky do výběrového řízení, které vypsala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Konkrétně usiluje o dva programy ve „svém“ multiplexu (multiplexu C, který bude vysílán skrze síť pozemních digitálních vysílačů, na které již ČTc má přiděleny vysílací frekvence):

  • TV Real – zpravodajsko-sportovní program (kultura, sport, aktuální zpravodajství a publicistika)
  • TV Zone – plný univerzální formát (tak se v televizní hantýrce označují „hlavní“ programy – takové, jaké dnes představují např. ČT1 či programy TV Nova a TV Prima )

Jak ale může být souvislost mezi původně avizovaným (ale dosud nerealizovaným) záměrem spustit jeden vlastní televizní program jen po ADSL a novým záměrem spustit hned dva programy po DVB-T (pokud by na ně ČTc skutečně dostal licenci)?

Vhodné je uvědomit si, že produkce televizního programu je věc jedna, a jeho šíření (distribuce) je věc druhá. Konkrétní televizní program (stejně jako program rozhlasový) může být šířen více různými cestami souběžně (přes pozemní vysílače, přes satelit, přes kabel, po Internetu, v mobilních sítích atd.). Dnes většinou signál šíří (distribuuje) někdo jiný, než kdo jej vyrábí. Český Telecom však očividně aspiruje na obě role současně. Musel by ale produkovat dva různé programy, podle toho, zda je bude šířit po Internetu (resp. přes ADSL), resp. přes DVB-T?

Důvodem pro potřebu rozlišovat by mohla být otázka vysílacích práv na pořady z cizí produkce (nikoli vlastní). Vysílání po Internetu má totiž potenciálně celosvětový dosah, zatímco pozemní a kabelové vysílání má dosah jen omezený. Kvůli tomu by producent programu musel nakupovat k pořadům různá vysílací práva. Nicméně pokud by Český Telecom zůstal u stávající praxe, že obsahové služby poskytuje jen svým přímým zákazníkům (po vlastních ADSL přípojkách), pak by mu stačila jen vysílací práva pro území ČR.

Cloud23

Související perličkou je i nejasný výsledek diskuse na nedávné tiskové konferenci k oznámení strategické aliance, kde byl generální ředitel Českého Telecomu dotázán právě na původní záměr vysílat vlastní TV program po ADSL (oznámený již citovanou tiskovou zprávou). Podrobněji např. zde.

1554

Je samozřejmě možné, že to byl jen nějaký šum v kanálech či nedorozumění. Nebo že by to nějak souviselo s právě probíhajícím výběrovým řízením na digitální licence u Rady pro rádiové a televizní vysílání? Nebo s probíhající privatizací, nebo ještě s něčím úplně jiným? Kdoví.

Pořídili byste si domů popisované služby Českého Telecomu?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).