Hlavní navigace

Domény včera, dnes a zítra

10. 10. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zítra by měl vstoupit do závěrečných fází proces vzniku nových TLD domén. Toto datum je velice bedlivě sledováno a v souvislosti s ním se očekává značná diskuse kolem konečné podoby celého projektu. Pojďme si proto společně připomenout celý proces vzniku nových domén a také jeho případná úskalí.

Požadavky na domény neustále vzrůstají. S ohledem na očekávaný přechod na protokol IPv6 se pravděpodobně systém doménových jmen stane jediným v praxi používaným způsobem pro identifikaci počítače. Proto vyvstává celá řada otázek spojených právě s doménovými jmény. V poslední době jde především o vznik nových TLD (Top Level Domain), což jsou doménová jména tzv. první úrovně jako .cz, .com, …

Mezi TLD mají zvláštní postavení tzv. gTLD (Generic Top Level Domain), ty nejsou narozdíl od tzv. ccTLD (Country Code Top Level Domain, např. .cz, .de) vydávány pouze pro jeden konkrétní stát, ale jsou koncipovány jako mezinárodní (vzhledem v historickému vývoji jsou používány převážně v USA, kde se místní TLD .us příliš neujala). Jsou to top-level domény: .edu, .com, .net, .org, .gov, .mil a .int. Jejich počet je tedy značně omezen, nehledě na to, že registrovatelné jsou v praxi pouze tři z nich – .com, .net a .org. Proto panují snahy o zřízení nových gTLD, které vedly v roce 1997 k vytvoření sedmi nových domén, které měly nahradit již v té době přeplněnou doménu .com.

V oblasti TLD se v poslední době také objevil nový fenomén – skupování lukrativních ccTLD různých malých států, případně jejich hojné využívaní zahraničními firmami. Nákupy těchto domén a vzrůstající požadavky ze strany firem vstupujících na Internet vedly k návrhu vzniku nových TLD.

„There are a set of what are called "top-level domain names“ (TLDs). These are the generic TLD (EDU, COM, NET, ORG, GOV, MIL, and INT), and the two letter country codes from ISO-166. It is extremely unlikely that any other TLDs will be created."

RFC 1591

Po dlouhém desetiměsíčním zkoumání vypustil ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) návrh na registraci nových TLD prakticky libovolného (omezení viz RFC 1591) typu. Tento návrh vyvolal hned po svém zveřejnění značně kontroverzní reakce. ICANN v něm však od samého začátku jasně říkal, že rozhodně nehodlá registrovat všechny požadované domény a nároky na případné provozovatele domén budou značné.

To se také ukázalo po zveřejnění požadavků na případnou registraci. Za možnost zúčastnit se samotného řízení musela společnost zaplatit 50,000USD za každou požadovanou doménu, tento poplatek byl samozřejmě nevratný. Tímto se podařilo vyřadit většinu zcela nesmyslných požadavků na zřízení TLD. ICANN také specifikoval způsob výběru případných provozovatelů TLD – nejdůležitější je podrobná zpráva obsahující dlouhodobé záměry firmy a naprostá právní čistota. Ani přesto však nemusí zájemce doménu získat, což také ICANN připouští a předem varuje, že počet nových domén bude podstatně nižší než počet požadavků.

Celý projekt má ještě jeden poměrně opomíjený aspekt a to technickou stránku věci. Ta se musí vypořádat se vznikem nových TLD v podobě zcela nových standardů. Základní doménová pravidla samozřejmě zůstanou zachována, přesto bude nutno revidovat stávající specifikace RFC a vydat příslušné dokumenty.

Celý kolotoč okolo domén nabral značný spád počátkem tohoto měsíce a dá se říci, že se v současné době láme chleba. Druhého října bylo ukončena možnost přihlášek a byly také zveřejněny požadované TLD. Překvapivě bylo podáno 47požadavků, což ještě zvýšilo skeptické názory na celou akci. Počet překvapil i samotný ICANN. Ten takový zájem nepředpokládal a vzhledem k vysokým nárokům na vyřizování jednotlivých požadavků došlo k protažení prvního kola řízení, ve kterém by mělo dojít k upřesnění jednotlivých nabídek. Jeho závěr se podle nejnovějších údajů očekává zítra. Poté by měla od 11. do 27. října následovat veřejná diskuse a souběžně s ní také od 18. do 21. října konzultační část pořádaná ICANNem. Klíčovým dnem tedy bude zítřek, vše by pak mělo být hotovo do konce roku.

Ještě dříve než budou definitivně zveřejněny úspěšné žádosti je nutno si uvědomit, co nám přinesou případné další TLD nového. Je nesporné, že doménový prostor, především v gTLD .com, je v současné době nedostatečný. Jinou otázkou zůstává, zda vůbec nové TLD přinesou v této oblasti výrazné zlepšení a zda nepřinesou pouze nové boje o některé lukrativní domény. Většina dalších argumentů při podrobnějším zkoumání neobstojí a začínají se objevovat problémy, které ze vzniku nových TLD plynou. Je to především ztráta možnosti využívat TLD k určení státu. Přes veškeré změny, které za poslední dobu proběhly, se dá stále s úspěchem tvrdit, že po celém světě se používají převážně ccTLD a to pouze s jedinou výjimkou, kterou jsou Spojené státy americké. Pokud by došlo k výraznějšímu narušení této tradice, mělo by to za následek ještě větší neprůhlednost Internetu pro jeho uživatele. Nejde však pouze o přímé zmatení uživatelů, obětí těchto změn se stanou také různé vyhledávače (především lokální) a mnohé další programy, používající TLD k určení státu. To však může mít paradoxně pozitivní dopad především u webových vyhledávačů, které budou nuceny implementovat kvalitnější metody na určování jazyka textu a nebudou moci spoléhat pouze na informace získané z doménového jména.

O tom, které domény se stanou vyvolenými, se dozvíme již velice brzy. Zda se podaří nový model prosadit nebo zda zapadne se však bude rozhodovat podstatně později. Pokud by se prosadil, mohly by se nové TLD stát reálným konkurentem i pro TLD .cz…

Jsou nové TLD domény potřeba?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.