Hlavní navigace

Sasko spouští digitální televizi, pohraničí čekají problémy

23. 7. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Hned pět silných pozemních digitálních vysílačů dnes zahájí vysílání v německém pohraničí. Původně mělo jít pouze o Drážďany a Löbau, které způsobí problémy některým analogovým televizním převaděčům v severních Čechách. Německá strana ale nakonec spustí i dva vysílače u Chemnitzu a vysílač Schöneck, kvůli kterému by mohl nastat problém s příjmem analogové televize v Ašském výběžku.

Modely nemusí odpovídat realitě

Pokud by se splnily hrozby podle modelových výpočtů a map pokrytí všech pěti německých vysílačů (viz níže), mohly by tisíce českých diváků v příhraničních oblastech přijít o analogový příjem tří televizních programů. Největší problém by nastal u ČT 1, potíže však čekají i ČT 2 a televizi Nova. Naopak Primu vzájemné rušení německé digitální a české analogové televize nijak nepostihne. Nemůžeme spoléhat jenom na modelové příklady, třeba na Domažlicku a Klatovsku se během spouštění digitální televize v sousedním Bavorsku projevilo rušení asi poloviční, než se původně čekalo, říká Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace České televize.

Přesto musel Český telekomunikační úřad (ČTÚ) řešit problém se zhoršeným příjmem televize Nova na Klatovsku a najít pro ni náhradní analogový kanál. Stejným způsobem by měl ČTÚ ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi a vysílateli, kterých se to týká, postupovat také v příhraničí severních a západních Čech. Problematické lokality se ale budou řešit až ve chvíli, kdy se rušení analogových převaděčů skutečně prokáže a diváci v dotčených oblastech se musí smířit s tím, že jim některé programy na čas vypadnou, nebo se viditelně zhorší kvalita obrazu a zvuku. Podle Hanuše ale není třeba diváky strašit, protože v každém místě bude záležet na členitosti terénu a na tom, jak se bude signál německých vysílačů odrážet od českých kopců.

Sasko digitální vysílače

Rozmístění saských vysílačů zemské digitální televize, které by mohly narušit signál některých analogových převaděčů v českém pohraničí (zdroj: DVB-T Mitteldeutschland)

Severní Čechy: až 20 rušených převaděčů

Na severu Čech, v Ústeckém a části Libereckého kraje, se rušení může týkat až dvaceti převaděčů malého výkonu. Jde o ty převaděče, které vysílají na kanálech 27, 29, 36 a 39. Právě na těchto kanálech dnes začínají vysílat digitální multiplexy z Drážďan a Löbau. Z potenciálně rušených analogových převaděčů patří nejvíc problematických kmitočtů ČT 1 (celkem čtrnáct), dalších pět využívá televize Nova a jeden ČT 2. Přesný výčet lokalit, vysílačů a kanálů najdete ve speciálním odkazu. Fakticky se největší problémy očekávají ve Šluknovském výběžku, kde signálu ze Saska nebrání žádné větší překážky. Právě zde také ČTÚ a České radiokomunikace zahájily měření dostupnosti zemského digitálního signálu z Bukové hory, který by měl nahradit rušené analogové převaděče.

Region ČR přechodné multiplexy

Které převaděče na severu Čech naruší signál z Německa

Problém s analogovým příjmem televize by mohl nastat až u dvaceti menších převaděčů s výkonem několika málo wattů. Převážnou většinu problematických kanálů využívá Česká televize, konkrétně pak její první program. Nejčastější potíže nastanou u diváků, kteří sledují ČT 1 na kanálu 36, který budou využívat také oba digitální multiplexy z Drážďan a Löbau (německé vysílače pojedou výkonem 50 až 100kW). Dále budou rušeny kanály 27, 29 a 39. Více zde.

Před náhradními analogovými kmitočty bychom dali spíše přednost rozšíření digitálního vysílání z Bukové hory, tedy digitálním opakovačům, řekl serveru DigiZone.cz vedoucí projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš. Řešení má ale najít ČTÚ společně s Radiokomuni­kacemi. Potíž je v tom, že právě na Šlunknovsku může dojít k situaci, kdy německá digitální televize omezí nebo zruší analogové vysílání některých televizních programů a digitální signál z Bukové hory tam nebude dostupný. Diváci by tak přišli o možnost pozemního příjmu vybraných televizních stanic, především pak programu ČT 1. Někteří z nich proto už dopředu nakupují satelitní komplety, aby pozemní příjem televize nahradili satelitním.

Sasko DVB-T mapa pokrytí

Problematický překryv digitálního signálu podle modelových map sdružení DVB-T Mitteldeutschland

Západní Čechy: 10 problematických kanálů

V západních Čechách, zejména pak Karlovarském kraji, je počet potenciálně rušených analogových převaděčů menší, zato existuje větší předpoklad, že například přímo v Ašském výběžku diváci přijdou o analogový signál Novy (kanál 32) a prvního programu České televize (kanál 22). Právě Ašsko totiž ode dneška téměř kompletně pokryje německý digitální vysílač Schöneck. Obecně mohou nastat problémy u těch převaděčů a televizních stanic, které využívají vysílací kanály 22, 25 a 32. Na nich začínají ze Schönecku vysílat tři německé veřejnoprávní multiplexy s jedenácti televizními programy (přesný výčet viz tabulka).

Na rušení jsme připraveni, předběžně jsme o něm jednali s Českými radiokomunikacemi a ty nás ujistily, že dokáží najít řešení, říká Pavel Hanuš. O tom, že Německo zahájí digitální vysílání ze Schönecku už dnes a ne 9. října, jak původně plánovalo, však podle svých slov nevěděl. Stejně reagoval i předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. Společně s vysílačem Schöneck spustí německá strana také dva silné vysílače u města Chemnitz, které by pro změnu mohly způsobit problémy analogovým převaděčům v příhraničních částech okresů Chomutov a Most. Většinu převaděčů by ale měly chránit Krušné hory, přes které by digitální signál ze Saska neměl projít.

Seznam analogových převaděčů v západních Čechách, které mohou být rušeny
Kanál Stanice Vysílač Okres Stanoviště Výkon ERP [W]
22
TV ČT 1 logo 2007 zmenšené
Aš – Háj Cheb vrch Háj 50
22
TV ČT 2 logo 2007 zmenšené
Stráž nad Ohří Karlovy Vary 6
22
TV ČT 1 logo 2007 zmenšené
Kraslice – Sněžná Sokolov Kraslice I, Sněžná 39
22
TV ČT 1 logo 2007 zmenšené
Kadaň Chomutov vrch Úhošť 39
25
TV Nova logo zmenšené
Nejdek Karlovy Vary Žižkův vrch/Poštovní ul 15
25
TV ČT 1 logo 2007 zmenšené
Horní Slavkov Sokolov Horní Slavkov, 300 m S od SO 6
25
TV ČT 1 logo 2007 zmenšené
Obrnice Most Obrnice, 1 km SZ od SO 6
32
TV Nova logo zmenšené
Aš – Háj Cheb vrch Háj 50
32
TV ČT 2 logo 2007 zmenšené
Vojkovice Karlovy Vary 6
32
TV ČT 1 logo 2007 zmenšené
Šindelová Sokolov Šindelová, 300 m S od obce 3

Zdroj: České radiokomunikace, DXradio.cz

Radiokomunikace: Jsme připraveni

České radiokomunikace o rušení analogových převaděčů vědí, podle vedoucího úseku vysílacích služeb Martina Roztočila ale nechtějí předbíhat vývoji. Shodou okolností provádíme společně s ČTÚ v těchto oblastech měření, ale musíme si počkat, jaký bude skutečný dopad zahájení zemského digitálního vysílání v Sasku. Nechtěl bych to bagatelizovat, ale ani přeceňovat, řekl Roztočil serveru DigiZone.cz. Radiokomunikace ani ČTÚ podle něj do poslední chvíle nevěděly, které vysílače Sasko skutečně spustí a jakým výkonem budou vysílat. Nyní je jasné, že nejvyšším výkonem poběží vysílač Wachwitz u Drážďan: stejně jako Buková hora 100 kW.

Složení digitálních multiplexů v Sasku
Vysílací kanál 22 25 27 29 32 36 39
Vysílač Chemnitz-Geyer, Chemnitz-Reichenhain, Schöneck Chemnitz-Geyer, Chemnitz-Reichenhain, Schöneck Löbau Drážďany-Wachwitz Chemnitz-Geyer, Chemnitz-Reichenhain, Schöneck Drážďany-Wachwitz, Löbau Drážďany-Wachwitz, Löbau
Výkon (ERP, kW) 50kW, 5kW, 50kW 50kW, 20kW, 50kW 50kW 100kW 50kW, 20kW, 50kW 100kW, 50kW 100kW, 50kW
Polarizace vertikální vertikální vertikální vertikální vertikální vertikální vertikální
Programy ZDF, 3sat, ZDF Doku/KI.KA Das Erste, arte, Phoenix, EinsFestival mdr, rbb, WDR, BR mdr, rbb, WDR, BR mdr, rbb, WDR, BR ZDF, 3sat, ZDF Doku/KI.KA Das Erste, arte, Phoenix, EinsFestival

Zdroj: www.dvbt-mitteldeutschlan­d.de

Vysílač v Löbau u Šluknovského výběžku počítá u všech tří multiplexů s výkonem 50 kW, vysílač Chemnitz-Geyer rovněž s 50 kW a vysílač Chemnitz-Reichenhain s výkonem 5 až 20 kW. Schöneck, který zřejmě způsobí velké problémy v Ašském výběžku, počítá s výkonem 50 kW. Pro porovnání: analogové převaděče v Aši, které využívají stejné kanály jako spouštěné multiplexy ze Schönecku, vysílají výkonem stonásobně nižším: 50 W. Na řešení těchto problematických lokalit se musíme nejdříve dohodnout s ČTÚ a potom také s provozovateli vysílání, kterých se to bude týkat, říká Roztočil. Důležitou roli podle něj bude hrát také cena. Z čistě technického hlediska je realizace náhradního řešení podle Roztočila otázkou týdnů.

Cloud23

Více programů i pro české diváky

Drážďany Lobau multiplexy

Saské digitální multiplexy ale neznamenají jenom problémy pro české analogové převaděče v pohraničí. Určité vybrané skupině diváků rozšíří programovou nabídku pozemně šířených digitálních programů. Půjde celkem o jedenáct televizních stanic, respektive pozic obsazených televizními programy. Samotných programů ale bude dvanáct, protože o jednu pozici se v jednom ze tří multiplexů dělí hned dvě televize: ZDF dokument a dětský kanál KI.KA. Kromě nich dnes v Sasku zahájí zemské digitální vysílání stanice Das Erste, německo-francouzský kanál Arte, parlamentní stanice Phoenix, EinsFestival, ZDF, 3sat a regionální zemské kanály MDR, RBB, WDR a BR.

Multiplex, v němž vysílá ZDF, počítá s datovým tokem, který se rovná jedné televizní pozici, pro interaktivní služby na bázi MHP. Komerční televize se zatím digitalizace v Sasku neúčastní, s výjimkou jednoho městského multiplexu v Lipsku, který by měl zahájit vysílání 1. září. Důvodem, proč se německé komerční kanály do pozemních digitálních sítí v Sasku nehrnou, ačkoli jim zemská vláda slíbila bonusové licence, je malé rozšíření digitálních přijímačů v saských domácnostech. Během přechodu na DVB-T tudíž celý proces potáhnou veřejnoprávní stanice a teprve poté se zřejmě přidají i privátní vysílatelé.

Platforma DVB-T logo

Oficiální dokumenty k saské digitalizaci (v němčině)

Jak bude probíhat zavádění zemského digitálního vysílání v Sasku a jak se na ně mají připravit televizní diváci? Sdružení DVB-T Mitteldeutschlad připravilo přehledné dokumenty, z nichž jeden je určen masovému divákovi (PDF, 847 kB) a druhý spíše technicky zdatnějším profesionálům (PDF, 589 kB). Pokud umíte německy, můžete si je přečíst také.

Pokusíte se o přeshraniční příjem saských digitálních multiplexů?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).