Hlavní navigace

Pavel Dvořák: Rokem 2011 jsme v TPP ustoupili televizím

25. 3. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 118483
A budeme na něm trvat, říká předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Pavel Dvořák o termínu vypnutí posledního analogového televizního vysílače v České republice. Případný posun na rok 2012, který prosazují České Radiokomunikace, by podle Dvořáka odporoval doporučení Evropské komise, aby všechny členské státy ukončily analogové vysílání do začátku roku 2012. „Takhle aspoň máme mírnou rezervu,“ říká Dvořák v rozhovoru pro server DigiZone.cz.

Rada ČTÚ i vy jako její předseda jste dlouho prosazovali říjen 2010 jako nejzazší termín ukončení analogového televizního vysílání v České republice. Ve finálním návrhu TPP jste ale napsali listopad 2011. Proč?

Přistoupili jsme na požadavek některých komerčních subjektů. Příprava TPP se prodlužovala, ztratili jsme několik dalších měsíců, takže se nám tento požadavek zdál být relevantní. I když si stále myslím, že by se za určitých podmínek a aktivního přístupu dal stihnout i termín 10. října 2010.

Nepočítali jste dopředu s tím, že České Radiokomunikace a komerční televize budou prosazovat rok 2012 a tak jste termínem 2010 chtěli urychlit vypínání analogu alespoň o rok?

Ne, opravdu nešlo o handl, jak to napsal váš redakční kolega Jan Kálal. Vzpomeňte si na termíny v dosud platném TPP. Pokud by se postupovalo podle nich, už dnes by se digitálně vysílalo na většině území a část hlavních analogových vysílačů by byla vypnutá.

Pavel Dvořák

Z návrhu TPP vyplývá, že vypínání analogu se bude letos týkat jenom České televize a komerční NovaPrimou, pakliže k TPP přistoupí, se přidají až za rok. Proč?

Změna pořadí výstavby sítí pro digitální vysílání vyplynula v podstatě z požadavků komerčních televizí, vyhodnocení kmitočtové situace a z dohody ČTÚ a ČT. V letošním roce bude skutečně digitalizace stát na bedrech veřejnoprávní televize, protože ta se zodpovědně rozhodla nečekat na komerční stanice a bude digitalizovat sama.

Nebylo by výhodnější synchronizovat postup při zavádění všech multiplexů a vypínání všech analogových televizí?

Všechno by bylo výhodnější v jiném čase a za jiných podmínek. My jsme se dostali s digitalizací do určité krize, takže hledáme nejlepší ze špatných řešení, jiná totiž nezbývají. Dobrá, respektive optimální řešení se dala dělat dřív, dnes nám už nic jiného nezbývá. A jakýkoli posun rozhodnutí a reálného odstartování postupu jen zhorší situaci.

TPP počítá s tím, že Nova i Prima přistoupí na digitalizaci a vrátí předčasně analogové kmitočty. Dokonce je přímo umisťuje do multiplexu 2 a 3 a váže jejich rozvoj na vypínání analogových kmitočtů Novy a Primy. Tím si ale zaděláváte na problém, když jedna nebo druhá, nedejbože obě televize k TPP nepřistoupí.

Ano, koncept TPP tak, jak odpovídá „diginovele“, je významně založen na dobrovolném vracení souboru technických parametrů komerčních televizí. Ovšem horší by bylo, kdyby k TPP nepřistoupila Prima. Její kmitočty jsou aktuálně pro TPP a výstavbu digitálních sítí důležitější než kmitočty Novy. Výstavba digitálních sítí je v TPP navázaná na opouštění analogových kmitočtů Novy a Primy, takže kdyby se jedna z těchto televizí rozhodla na TPP nepřistoupit, museli bychom hledat složitě náhradní řešení. To znamená jiné kmitočty, pokud by byly vůbec k dispozici.

Co se stane v nejhorším případě, když nepřistoupí Nova ani Prima?

V takovém případě by digitalizace stála na České televizi a jejím veřejnoprávním multiplexu a pak by se mohla vystavět síť 4, která není závislá na vypínání analogových kmitočtů.

Do té by se ale všech šest nových digitálních televizí nevešlo.

To máte pravdu, my bychom s tím ale těžko mohli něco dělat.

Dalším rizikem je rozdílný postup Primy a regionálních televizí, které s ní sdílí kmitočty. K němu jste si nechali zpracovat právní analýzu.

Ano, její výsledek ale ještě nemáme. Předpokládám ale, že když se regionální televize hlásily o kompenzační licence pro digitální regionální sítě, budou chtít digitalizovat. Klíčový bude postoj Primy k TPP.

České Radiokomunikace nadále trvají na tom, že ukončení analogového vysílání v České republice nelze stihnout dříve než koncem roku 2012. ČTÚ je proti, ale zmůže něco proti tomu, kdyby rok 2012 do TPP zapracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo přímo vláda?

Pokud do toho budeme mít co mluvit, budeme prosazovat rok 2011. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Ministerstvo průmyslu a obchodu chtělo tento termín měnit. Uvidíme, co se stane na vládě. Termín ASO v TPP je politickým rozhodnutím a do toho ČTÚ nemá příliš co mluvit. Můžeme pouze říci svůj odborný názor. Listopad 2011 ale odpovídá doporučení Evropské komise, aby členské země ukončily analogové vysílání do začátku roku 2012. Měli bychom tedy ještě mírnou rezervu.

Jde však jenom o doporučení, které není závazné. Analogové kmitočty mají být chráněné až do roku 2015.

Ano, to je pravda.

Máte vůbec šanci mluvit do dalších případných změn TPP? Bude je s vámi ministerstvo, legislativní rada vlády nebo vláda konzultovat?

Zatím to vypadá tak, že jako předseda Rady ČTÚ se budu účastnit jednání vlády, na kterém se bude projednávat TPP a budu zde pravděpodobně moci vystoupit.

TPP obsahuje jenom termíny vypínání a zapínání hlavních vysílačů. Vydáte i harmonogram pro sítě sekundárních vysílačů?

Nevydáme. Je zajímavé, že nám nejprve všichni nadávali, že bychom chtěli co nejvíc věcí přímo nařizovat, a když teď necháváme otázku sekundární sítě vysílačů na operátorech, je s tím problém. Otázku sekundární a terciární sítě necháváme na operátorech. Pokud jste četl TPP pozorně, píše se v něm, že operátoři multiplexů mají do určitého termínu předložit na základě žádosti ČTÚ představu rozvoje svých sítí. Necháváme na nich, jak rychle budou chtít pouštět sekundární vysílače, my potom „jen“ zkoordinujeme postup tak, aby někde nedocházelo k rušení. Abychom ale my sami vydávali nějaká doporučení či předepisovali takto detailní termíny, na to skutečně nemáme kapacity. Jde o téměř 1700 vysílačů a převaděčů.

U každé ucelené oblasti uvádíte termíny zapnutí a vypnutí hlavního vysílače a u sekundární sítě pouze údaj, že analogové vysílání skončí v listopadu 2011. Jak to bude v praxi vypadat, když se vypne hlavní analogový vysílač? Odkud budou brát sekundární vysílače analogový signál?

Vypnutím hlavního analogového vysílače v územní oblasti skutečně přijde část vysílačů sekundární sítě o zdroj analogového signálu. Pak bude záležet na operátorovi multiplexu, jak sladí toto vypínání se spouštěním digitálního vysílání na sekundární síti vysílačů. Listopad 2011 uvádíme proto, že jde o termín, do něhož by mělo skončit zemské analogové televizní vysílání na všech typech vysílačů.

Tabulky v TPP obsahují nejzazší termíny spouštění multiplexů v jednotlivých oblastech, ale co když operátoři nebudou mít co vysílat? O kompenzační licenci si zatím požádaly jen dvě ze šesti nových televizí a třeba Febio TV počítá s tím, že začne vysílat až v příštím roce. Budete operátory pokutovat za nedodržení termínů v TPP?

Těžko bychom je mohli pokutovat, když by za to vlastně nemohli. V takovém případě by se zřejmě některé termíny ještě posunuly. Sám ale vidíte, jak to je s novými digitálními televizemi, které neustále tvrdily, že chtějí začít vysílat co nejdříve. Teď můžou, ale jak se zdá, některé se k tomu moc nemají. Je to jejich problém.

České televizi ukládáte, aby do 30. září opustila přechodný multiplex A v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Plzni (Domažlicích). Co když do té doby nezískají České Radiokomunikace do této sítě nové zákazníky? Sama televize Nova by její provoz nefinancovala.

To asi ne, ale počkejme si na finální verzi TPP schválenou vládou. Potom budou mít všechny subjekty devadesát dní na to, aby se k harmonogramu přihlásily a teprve potom uvidíme, co se bude dít. Teď bychom jen předvídali a odhadovali.

TPP ukládá ČT, aby nejpozději v květnu zahájila vysílání zemského veřejnoprávního multiplexu v Plzni, ale ČT dosud nezná vítěze obchodní soutěže na operátora sítě. Toho se dozví nejdřív 30. dubna. Lze tedy tento termín splnit? Co se stane, když ho ČT nedodrží?

S Českou televizí tuto záležitost průběžně konzultujeme a jsme předběžně dohodnuti, že termín posuneme případně na červen.

V několika regionech bude ČT 2 vypínat „natvrdo“, tedy bez souběhu s digitálním vysíláním veřejnoprávního multiplexu. Třeba v jižních Čechách ale dosud žádný multiplex nevysílá, takže ČT bude v kampani nabádat diváky, aby si pořídili set-top-box, na který nic nechytí a teprve po vypnutí ČT 2 zjistí, zda mají dobrý signál. Není to kontraproduktivní?

Ano, v některých místech dojde k situaci, že diváci přijdou o analogově šířený program ČT 2 a třeba až za třicet dní ho nahradí veřejnoprávní multiplex s digitálně šířeným programem. V takových případech nastoupí krizová komunikace, společně s ČT se bude muset divákům situace vysvětlit a omluvit za výpadek signálu.

Myslel jsem, že při vypínání „natvrdo“ jeden den skončí analogová ČT 2 a druhý den na stejném kanálu odstartuje veřejnoprávní multiplex.

Někde skutečně dojde či může dojít k určitým časovým prodlevám.

O Ústecku jste původně uvažovali jako o pilotním projektu digitalizace, mimo TPP. Stále jste zdůrazňovali, že TV Nova tu musí co nejdřív opustit 12. analogový kanál kvůli digitálnímu rozhlasu. V návrhu TPP je ale napsáno, že Nova na Bukové hoře ukončí analogové vysílání až v srpnu 2010. Jak je to možné?

Podařilo se nám dohodnout s německou stranou aktuální situaci výjimku, takže 12. kanál nemusíme opouštět tak rychle.

Což ale znamená, že zdržíte start zemského digitálního rozhlasu v České republice, protože to je závislé na 12. kanále.

Ano, a také nám to Český rozhlas oprávněně neustále připomíná.

Mimo TPP chcete řešit síť pro zemské digitální vysílání pro mobilní telefony (DVB-H). Kdy vypíšete výběrové řízení na operátora této sítě?

Stále platí, že bychom ho chtěli vypsat ještě letos. Teď je pro nás ale prioritou TPP a reálný start jeho implementace. Teprve až ho odsouhlasí vláda a přihlásí se k němu dotčené subjekty, můžeme se detailněji věnovat přípravě nutných kroků potřebných pro zavedení mobilní televize.

Pokud tedy TPP projde vládou v dubnu, dostanete se k této soutěži nejdříve koncem července nebo v srpnu?

Srpen bych skutečně viděl jako takový nejbližší termín, kdy bychom mohli tuto soutěž v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích vypsat.

Generální ředitel T-Mobile Ronald Mahler nedávno v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že pokud by ČTÚ stihnul vypsat soutěž do poloviny roku, spustí komerční vysílání DVB-H ještě letos. Takže to nehrozí?

Předpokládám, že dříve než v příštím roce se to nestihne. Opravdu se teď musíme soustředit hlavně na TPP, protože jsme ztratili příliš mnoho času. Ostatně, TPP není jenom o termínech. Chápu, že novináře zajímají hlavně termíny, ale my musíme řešit také vyhlášku o měření pokrytí nebo označování sítí, což je v určitém kontextu realizace TPP nepoměrně důležitější než termíny v tabulkách TPP.

Měření pokrytí máte podle TPP dvakrát do roka prověřovat. Počítá se také s pravidelnou revizí termínů v TPP?

Zatím ne, TPP nám ukládá zpracovat dvakrát ročně zprávu o postupu TPP. V návaznosti na toto vyhodnocení jistě budeme zvažovat i případnou revizi termínů. Ale stanovení pokrytí a související měření je velmi důležité, protože pokrytí se může od teoretických výpočtů lišit. Věnujeme tomu velkou pozornost. Začátkem dubna se chystáme na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové představit měřicí vůz, jaký potom budou lidé potkávat v jednotlivých oblastech.

V Hradci ale nebudete mít co měřit, tam se digitálně nevysílá.

Ale bude. Dohodli jsme se, že po dobu konference tu zprovozníme multiplex A. České Radiokomunikace už souhlasily, Česká televize také a musíme oslovit Novu a počkat už jen na její vyjádření.

BRAND23 Workshop

Víte už, odkud budete vysílat, na jakém kanálu a s jakým výkonem?

O tom všem se ještě jedná. Vysílat by se mělo tuším z budovy T-Mobile. Bude to ale opravdu jen krátkodobý experiment po dobu trvání konference.

Podaří se ČTÚ obhájit termín 11.11.2011 pro ukončení zemského analogového televizního vysílání v České republice?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).