Hlavní navigace

Foursquare je prý "příští Twitter"

27. 1. 2010
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: 29
Malá změna v mobilních telefonech má dalekosáhlé následky. Doplnění možnosti určit polohu volajícího vede nejenom ke změnám na trhu s GPS, ale umožnilo vznik závratného množství aplikací a služeb. A některé jsou, právě teď, ve hledáčku médií, investorů i uživatelů.

Služby založené na zjištění polohy

Služby založené na zjištění polohy jsou tím, okolo čeho se bude točit tento článek. A také jsou tím, co se považuje za jednu z revolučních vlastností mobilních telefonů, kterou chce (občas skoro za každou cenu) využít řada společností. Logicky a správně, protože se na znalosti toho, kde člověk stojí, dá skutečně postavit řada užitečných i zajímavých služeb. Než se dostaneme k slíbenému Foursquare, tak jenom malý úvod do problematiky LBS aneb Location Based Services aneb Služeb založených na zjištění polohy.

Novější mobilní telefony a prakticky všechny současné chytré telefony (smartphone) umí určit polohu uživatele buď pomocí aproximace z mobilní sítě, aproximací s pomocí dostupných WiFi přístupových bodů nebo nejpřesněji za použití klasického GPS. Tím se do mobilních telefonů dostalo něco, co doposud bylo dostupné jenom při použití specializovaných (GPS) zařízení. Určování polohy mobilního telefonu je v některých zemích povinné. A tzv. ALI (Automatic Location Identification) je nakonec povinná i z pohledu FCC (v USA je například povinnost, aby 95 % telefonů bylo schopno určit polohu s přesností na 300 metrů).

Zatímco GPS poskytuje opravdu poměrně přesné určení polohy, aproximace z mobilní sítě pouze počítá vzdálenost (zpoždění) od nejbližší základnové stanice a pokud je to možné, zpřesňuje vše pomocí triangulace. Což někdy a někde možné není, takže „odhad“ polohy je skutečně odhad. Dva lidé stojící na stejném místě se mohou v tomto pohledu jevit jako vzdálení desítky i stovky metrů. Výhodou je minimální náročnost na baterie mobilního telefonu. A podobné určení také nepotřebuje „viditelnost oblohy“ jako přesné určení pomocí GPS přijímače.

layar view local pizza

Layar aplikace na Android G1 – restaurace v „mém okolí“

Od okamžiku kdy je „známo, kde se mobilní telefon nachází“, je už jenom další okamžik k tomu, aby tato služba nabídla své výstupy dalším službám – ty se označuji jako LBS (Location Based Services). Pokud se k informaci o poloze dá navíc přidat informace o směru (kompas) nebo o směru pohybu (dá se počítat ze změn polohy), jsou samozřejmě možnosti ještě větší.

Služby založené na zjištění polohy mají prý před sebou velkou budoucnost, alespoň se to tvrdí. Souhlasil bych s tím, samozřejmě s výhradou k tomu, že řada dnešních použití bude za pár let úsměvná. A hlavně, za pár let  už nebudeme řešit, co LBS je, prostě ho budeme automaticky používat.  Zde jsou obecné příklady toho, k čemu je možné LBS využívat:

  • Získání informace o nejbližších obchodech, bankomatech, pamětihodnostech, stanicích městské dopravy, atd.
  • Klasická navigace, tak jak tomu bylo doposud zvykem pouze u GPS zařízení.
  • Zjištění polohy přátel, známých, kolegů (sledování firemních automobilů), „hry“ v reálném prostředí, vyhledávání „ukradených“ předmětů, nalezení ztraceného či zraněného člověka.
  • Aktuální informace o dopravě, dopravních výlukách.
  • Pochopitelně mobilní inzerce.
  • Ovlivnění výsledků vyhledávání.

Foursquare a ti druzí

Jakkoliv je z předchozího přehledu asi dost jasné, že LBS má velké možnosti, je dobré dát některé praktické příklady. A právě na slíbeném FourSquare (které je prý „Twitter pro příští rok“) je asi nejlépe vidět, jak je možné určení polohy zkombinovat se zábavou, praktickým užitkem, sociální sítí, vyhledáváním a metadaty.

Foursquare (www.foursqua­re.com, Google Trends) samozřejmě není jediné – podobné (či skoro totožné) služby najdete na www.brightkite­.com, www.loopt.com či www.gowalla.com. A postupně jsou některé principy doplňovány i do dalších služeb. Nakonec i www.Twitter.com doplňuje do tweetů uživatele informaci o tom, odkud bylo tweetováno. A nakonec je asi potřeba zmínit i www.Yelp.com, který aktuálně zamířil do podobných směrů.

Po registraci na Foursquare.com si „musíte“ vytvořit okruh přátel, nejlépe těch, co používají Foursquare. A také je dobré si Foursquare přidat na mobilní telefon v podobě apliakce (iPhone, Android, BlackBerry bývají zpravidla nejsnáze použitelné). Tím, že váš mobil ví, kde jste, se otevřou nové možnosti – po předání Foursquare vám totiž zpět dorazí seznam míst, které se nacházejí okolo vás. A princip „hry“ v tomto případě je, že se „zapíšete“ jako návštěvník určité věci – získáváte body, za body nějaké ty „odměny“.

Foursquare detail místo

Nádraží Holešovice na FourSquare a Androidu G1

Pokud dané místo ve Foursquare není, prostě ho přidáte. Můžete ho doplnit popisem i dalšími informacemi. Můžete přidat komentáře, včetně komentování míst, která již ve Fourquare jsou. A budovat tak databázi pro sebe i další uživatele. A získávat i další body.

„Chtěli jsme proměnit život na video hru. Měli byste získat odměnu za to, že jdete ven přáteli, setkáváte se s novými lidmi, navštěvujete nové restaurace a chodíte do nových barů – prostě zkoušíte něco, co byste normálně nedělali,“ říká Dennis Crowley, zakladatel služby Foursquare.

A pokud máte na FourSquare „přátele“ = vybudovanou síť kontaktů, tak vám FourSquare může i prozradit, kde se vaši přátelé nacházejí (pokud něco takového povolili, samozřejmě). Případně kdo se nachází ve vašem okolí (samozřejmě to musí být uživatelé Foursquare).  Pokud budete mít štěstí na tu správnou zemi, tak můžete například narazit na podniky a obchody, kde uživatelům Foursquare poskytnou slevu za to, že se „zapsali“ právě v tom jejich obchodě či podniku.

Další možnosti využití jsou poměrně jasné – máte vybudovanou síť přátel (případně nějak propojenou i na Facebook) a můžete s nimi komunikovat bez placení za poslané SMS. Můžete sdílet i další informace – ve Foursquare je to „úkolník“, můžete LBS využít pro nějaké společné aktivity. A z Foursquare komentářů a hodnocení můžete získat představu, jestli  hospoda, před kterou stojíte, stojí za návštěvu či nikoliv.

O2 arena na foursquare

Komentář k O2 Arena na Foursquare.com

Ano, bez mobilního telefonu nemají podobné aplikace příliš použití. A je to asi také důvodem toho, že dřívější pokusy o podobné služby (založené například na posílání přes SMS) se nijak neuchytily (viz níže). Byť všechny tyto služby mají webové rozhraní – takže i když nemáte smartphone s aplikací pro danou službu, stále můžete (například) Foursquare používat. A přes plné webové rozhraní můžete nastavovat svůj účet, ale také detailněji doplňovat informace o „vašich“ objektech.

Mimochodem, Foursquare založil Dennis Crowley. Ten je znám i jako zakladatel služby Dodgeball, která něco podobného zkoušela v době, kdy chytré telefony byly ještě v plenkách. Není nezajímavé vědět, že Dodgeball byl koupen Google někdy před čtyřmi lety. Aby ho pohřbil jako některé další služby, které v minulosti koupil. Byť zde je ten pohřeb pochopitelný – přišel Twitter, Jaiku a další služby (a Google „přeměnil“ Dodgeball na Google Latitude). A původní Dodgeball byl založen takřka výhradně na posílání SMS. Což je dnes opravdu už hodně nedostačující způsob. O Dodgeball dnes už tedy snad jenom něco k přečtení ve Wiki.

Foursquare (a ostatní podobné služby) jsou také zpravidla úzce propojeny se sociálními sítěmi – svým způsobem na ně spoléhají při počátečním vytváření okruhu přátel. A hlavně na ně spoléhají pro šíření informací – informaci o „zapsání“ na určitém místě totiž můžete (ale  nemusíte) sdělit prostřednictvím Twitteru či Facebooku všem svým přátelům – tedy ne jenom těm, kteří mají Foursquare.

Metadata je to, oč tu vlastně běží

Čím více uživatelů podobné služby budou mít, tím větší je šance, že skutečně mohou vybudovat kvalitní a použitelné databáze. S pomocí zeměpisné polohy a dalších získaných informací je pak možné je propojovat s dalšími podobnými daty – zejména zeměpisné informace jsou dnes poměrně běžnou součástí – nejenom v mapových systémech, ale třeba i ve fotografiích z digitálních fotoaparátů a mobilů. Wikipedia a další informační zdroje také mívají doplněné informace o zeměpisné poloze – a jsou také již dnes používány v augmented reality prohlížečích (viz například www.layar.com a www.wikitude.or­g).

O doplnění informací o poloze do Twitteru už nakonec padla zmínka. Právě tahle další „vlastnost“ údajů z Twitteru se stala základem dalších služeb, které docela dobře demonstrují to, že LBS nejsou jenom o šmírování soukromí. Co třeba www.Twitter-360.com nebo www.mapmash.in/twit­terlocal.html? Posledně jmenovaný je sice na první pohled hlavně zábavný (viz „trendy“ z Prahy), ale v mnoha momentech může být poučný i užitečný. První jmenovaný bohužel moc nefunguje, ale zkuste štěstí.

local twitter trends Local Twitter Trends – www.mapmash.in 

Svým způsobem ale podobné aplikace umožňují vytvářet i metadata vám samotným – můžete tak zjistit, kde jste byli určitý den v roce. Nebo zda jste někde byli.

Slovo „metadata“ znamená opravdu hodně. Fotografie Karlova mostu s popisem „Karlův most“ je hezká. S popisem „Karlův most, Praha“ je lepší. Pokud se ale přidá i geo-tag, tedy konkrétní geografická poloha, je rázem takováto fotografie daleko lépe využitelná. A snadno spojitelná s dalšími podobně „označenými“ daty (či dalšími fotografiemi). Právě pro fotografie se geo-data považují za velmi hodnotnou informaci. A odpovídá tomu i objevující se GPS podpora ve fotoaparátech (mobily běžně k fotografiím geo-data přidávají).

A když už je zmínka o fotografiích (obrázcích), tak asi je dobré připomenout Google Goggles, které sice nic s geolokací nemají společného, ale z fotografie dokáží rozpoznáváním obrazu získat víc, než byste si kdy dokázali představit. A právě „metadata“ jsou pro další získávání souvisejících informací potřebná.  A vlastně nelze nepřipomenout Google Panoramio.

A věděli jste, že HTML má vlastní Geo Tag prvek? A že na Wikipedii najdete užitečné heslo Metadata v angličtině i Metadata v češtině?

Augmented (rozšířená) realita

Do LBS služeb patří i AR (Augmented Reality), jde o hodně zajímavé téma a bude pokryto ve volném pokračování tohoto článku velmi brzy. 

Malí, velcí, všichni chtějí totéž

Asi je už jasné, že LBS (hledat můžete i třeba pod „geotagging“) jsou „hot“ záležitost. Ženou se do toho všichni a chtějí získat co nejlepší pozici na trhu.

Google má Google Latitude službu, do které také relativně nedávno doplnil zobrazení pozice vašich přátel na mapě. Google má ale hlavně Google Maps, které jsou základem většiny dalších služeb – nabízejí výkon, použitelné API, vrstvy, další metadata a už dlouho počítají právě s tím, že budou využívány spolu s daty o poloze. A pro mobilní telefony (zatím pouze v USA) Google čerstvě doplnil vyhledávání (pokud přistupujete z mobilu) přímo o možnost hledat na základě vaší polohy – včetně „What's nearby“ (co je nedaleko) vyhledávání. A nakonec i v Google Gears je API pro Geolocation.

Yahoo má Fire Eagle.

Firefox doplnil geo-lokaci přímo do prohlížeče. A nabízí Geode coby docela zajímavý plug-in (A ne, není to totéž. A ne, Geode si bohužel v novém Firefoxu už nevyzkoušíte). Klasické určení polohy v prohlížeči v počítači samozřejmě vychází z IP adresy a je tedy silně nepřesné (a občas zcela mimo).

Firefox geo-location

Výsledek zjištění polohy ve Firefoxu.

Nokia čerstvě oznámila, že poskytne navigaci ve svých telefonech s použitím mapových podkladů zcela zdarma (Nokia přináší do chytrých telefonů navigaci zdarma, tisková zpráva) a nelze to neuvést jako další příklad využití LBS v kombinaci s mapovými podklady přístupnými přes Internet. A také je dobré vědět, že v roce 2008 koupila www.Plazes.de – německý startup.

Užitečné může být i SimpleGeo, zejména pokud se chystáte spustit podobnou službu. Microsoft doplňuje LBS do Windows 7, stejně jako Apple do Mac OS Snow Leopard.

Co je dobré vědět? Že paradoxně ti velcí (zatím) dobrou pozici na trhu podobných LBS nemají – favority jsou Foursquare, Gowalla a (eventuelně) Yelp. A také je dobré vědět, že se stále objevují nové pokusy – Whrrl má například šílený název, ale jinak je prostě další přírůstek do rodiny – byť by se prý neměl týkat „hraní her“ ani povědomí o tom „kde se nacházejí vaši přátelé“. Whrrl se chce zaměřit na budováni společenství okolo určitého místa.  A dalo by se pokračovat dál (trochu neuspořádaný seznam, něco jsou pouze související služby) – www.junaio.com, www.rummble.com, www.geotextin­g.com, www.e-geotag.com, geotwitter.org.

Co je doma, to se počítá

V českém prostředí se pár služeb z této oblasti najde – www.Lokola.cz vypadá (nebo možná spíše vypadala) jako slibný startup, já se ale domnívám, že jí ujíždí vlak a nedokáže přilákat uživatele. A dá se říci, že Lokola.cz má tytéž možnosti a stejné schopnosti jako tolik diskutované Foursquare.com i další podobné služby.

Ideálním kandidátem na silné využití LBS by pochopitelně byly Zlaté stránky, ale jak už to tak chodí, nic moc nemůžete očekávat (klasický problém je samozřejmě „kvalita“ metadat, kde je potřeba hodně času a úsilí na vybudování).  Něco málo asi můžete čekat i od Seznamu (viz Seznam na mobil 2.0), ale informace jsou chudé a kryptické.

O něco v této oblasti se pokouší i www.Locify.com (David Čížek), www.onTheRoad.to či poi.cz. A kdo ví, třeba i www.trop.cz jednoho dne přijde na to, že bez použití mobilních telefonů a LBS o hodně přichází.

Marketing a komerční využití vůbec

Při trošce vymýšlení se dá najít řada způsobů, jak podobné služby mohou sloužit marketingu – zejména tomu „hyperlokálnímu“ (ano, to je to „hype“ slovo používané novinami a vydavateli). Z hlediska reklamy jde sice o podlinkové (BTL) aktivity s malým zásahem – ten je ale tak silně cílený, jako máloco jiného.

Foursquare tak například spolupracovali v prosinci s Pepsi – za každý bod získaný ve Foursquare dalo Pepsi 4 centy na účet CompInteractive, organizaci pomáhající mládeži s technologiemi a vzděláváním.  myStarbucks iPhone application využívá geolokaci k vyhledání obchodu a také umožňuje uživatelům sdělit, ve kterém obchodu se právě nachází.

Pokud by se služby jako Foursquare podařilo masověji rozšířit (dnes má Foursquare něco pod sto tisíc uživatelů celosvětově), tak by to samozřejmě znamenalo, že jde o další zdroj informací pro podnikání. Stejně jako je dnes vhodné monitorovat Facebook a Twitter, bylo by vhodné přidat Foursquare.

arkády Pankrác na Foursquare Arkády Pankrác na Foursquare.com

Opačným směrem je možné si snadno představit jak podobné služby mohou být užitečné – přijedete na neznámé místo, vytáhnete mobil a rázem zjistíte, kde ve vašem okolí jsou restaurace, obchody či hotely. Včetně toho, jestli si o nich uživatelé myslí něco dobrého či špatného. A ve spojení s augmented reality si zapnete „průhled“ fotoaparátem mobilu a hned uvidíte, kterým směrem a jak daleko jsou. Nezní to nelákavě.

foursquare mayor Odměna za aktivitu ve Foursquare, pivo zdarma

Už dnes existují podniky a obchody, kde je možné získat slevu pro uživatele sociálních sítí i LBS. Na službě jako je Foursquare se nakonec dá založit třeba i věrnostní program. Pro inspiraci viz například Tasti D-Lite a jejich TastiRewards/my­Tasti.com zapojující jak Foursquare, tak Twitter. Nebo Yowza, kde je přes iPhone aplikaci možné získávat slevy a slevové kupóny.

Zajímavé je i propojení Foursquare a školství (viz Harvard Teams Up With Foursquare For Collegiate Check-Ins). Zejména pokud se zamyslíte nad snahou o „zapojení studentů a profesorů do hry“. Nakonec je to i právě Foursquare, které se snaží prorazit do podnikání – viz Foursquare for Businesses. A že je pro Foursqaure důležité se dostat mezi firmy je jasné třeba i z toho, že spustili aplikaci pro Blackberry.

Soukromí, zase to zpropadené soukromí

Je očekávatelné, že odezva na podobné služby bude zcela klasická – ochránci soukromí začnou křičet, odpůrci novinek začnou namítat že je to k ničemu, že to nikdo nepoužívá, nikdo to používat nebude, že to za dva roky přestane existovat, že je tam nikdo nedostane. Klasické a očekávatelné.

LBS jsou samozřejmě obrovská hrozba pro soukromí. Ale problém začíná už u toho, že mobilní operátor ví o každém vašem pohybu s mobilním telefonem, tyto informace udržuje v nějaké databázi a přístup k nim mají zcela neznámí lidé. Není ani známo, jak dlouho jsou informace o vašem pohybu ukládány. Je to věc, které se můžete vyhnout jedině tím, že nebudete používat mobilní telefon – tohle sledování totiž vypnout nejde (GPS a aplikace v mobilu vypnout jde).

Stejně tak je tomu s Foursquare a dalšími službami – nepoužívejte je, neexistuje žádná povinnost Foursqare použít, stejně jako neexistuje povinnost být na Facebooku. Nepoužívejte služby Google, pokud se bojíte o soukromí a Google je pro vás Velkým Bratrem číslo jedna.

Pokud tyto služby používáte, tak ale mějte na paměti, že o sobě můžete prozrazovat více než je zdrávo – záleží už jen na vás, zda se přihlásíte z bytu své milenky (může být lákavé získat 100 bodů ve FourSquare za takto exklusivní místo). Nebo zda dáte bytovým zlodějům jasný signál, že váš byt bude spolehlivě prázdný, protože se právě nacházíte na opačném konci republiky. To už je vaše riziko.

Tipy C

Celé je to poněkud podobné staré známé Hlavě 22. Výměnou za částečnou (mnohdy hodně velkou) ztrátu soukromí něco získáváte. Svět se mění a vy zjistíte, že o svých přátelích najednou můžete vědět víc. Otázka je, kde je hranice, u které je nutné zastavit. A hlavně, kde ta hranice bude za dalších pět či deset let. A jak blízko jsem u globálního Velkého bratra, který o nás bude brzy umět zjistit zcela všechno. 

 

Používáte pravidelně Foursquare nebo nějaký jiný "vylepšený" mapový systém?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).