Hlavní navigace

FWA 26 GHz: Bude alternativou k Českému Telecomu Český Telecom?

17. 8. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Tendr na tři celoplošné licence sítí FWA v pásmu 26 GHz pokračoval v úterý odevzdáváním nabídek: předloženo jich bylo celkem 13 a objevila se i některá zajímavá překvapení. Vyjma odstoupení několika favoritů tendru je překvapením předložení nabídky Českého Telecomu, který by podle propozic měl být ze soutěže vyloučen.

Včera byla vydána oficiální zpráva ČTÚ (viz. zde), podle které bylo ve stanovené lhůtě předloženo celkem 13 nabídek od následujících subjektů (citováno v pořadí dle doby předložení):

PartnerCom Česká republika, a.s., Winstar Czech Republic, a.s., GES – ELECTRONICS, s.r.o., ČESKÝ TELECOM, a.s., GiTy / STAR ONE, a.s., TELE 2, s.r.o., LandTtel Czech s.r.o., Crowley Data Czech, s.r.o., BroadNet Czech, a.s., ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s., Nextra Wireless s.r.o., Český Broadband , a.s., SKY 26, a.s.

Prvním velkým překvapením je absence nabídky od společnosti Callino, často pasované do role favorita. Důvody jsou zatím známy jen neoficiálně, např. podle Mobil serveru i ISDN serveru se Callinu nepodařilo doručit nabídku včas (měli přijít o několik desítek minut po vypršení časového limitu, viz např. zde). Dalším absentujícím je společnost FirstMark, taktéž považovaná za jednoho z favoritů – zde mám opět k dispozici jen neoficiální zdůvodnění (pocházející odsud z Mobil serveru) které říká, že se FirstMark stáhl ještě před termínem odevzdávání nabídek kvůli tomu, že již získal 7 licencí v Evropě a stihnout včas realizovat další by již mohlo být nad jeho síly.

Nabídku podal i Český Telecom a České Radiokomunikace

Vedle uvedených absencí považuji za snad ještě větší překvapení přítomnost dvou nabídek od subjektů, které by (alespoň podle mého názoru) měly být z tendru apriorně vyloučeny. Jde o Český Telecom a České Radiokomunikace. Důvodem je skutečnost, že propozice tendru explicitně vymezují, kdo není způsobilý k podání nabídky. Jak jsem již psal v úvodním článku o celém tendru, za nezpůsobilé se považují stávající operátoři veřejných pevných i mobilních telefonních sítí s celostátní působností, a dále jejich dceřinné a mateřské subjekty (s majetkovou účastí větší než 10 procent). Přesnou formulaci najdete v pravidlech tendru (zde), podle mého názoru mezi takto definované „nezpůsobilé subjekty“ spadají Český Telecom, Radiomobil, EuroTel a Český Mobil coby provozovatelé veřejných telefonních sítí, a dále subjekty které jsou jimi vlastněny či které je vlastní – tedy například i České Radiokomunikace. Ty sice snížily svůj podíl v Radiomobilu na 39,2 procenta (uplatněním opce konsorcia Cmobil B.V.), ale to by stále mělo být více než podmínkami tendru připouštěných 10 procent.

Proč je někdo nezpůsobilý?

Skutečnost, že stanovená pravidla tendru někoho apriori vylučují ze soutěže (tím, že jej prohlásí za nezpůsobilého předkladatele), nejsou samoúčelným kapricem vypisovatele tendru (kterým je Český telekomunikační úřad). Důvody byly jasně formulovány již v návrhu pravidel tendru, které prošly připomínkováním odborné veřejnosti:

řečeno stručně jde o to, aby se posílila konkurence na telekomunikačním trhu tím, že se dá šance novým operátorům, a nikoli aby se novým operátorům jejich vstupní bariéra naopak ještě zvyšovala (tím, že se posílí pozice stávajících, již etablovaných telekomunikačních operátorů).

Není asi žádným překvapením, že následné připomínkování přineslo různá stanoviska k tomuto záměru: hlasy proti zřejmě pocházely od stávajících operátorů, a hlasy pro naopak od potenciálních operátorů nových. Faktem ale je, že apriorní vyloučení stávajících operátorů (a jejich dceřiných i mateřských subjektů) se do výsledné verze pravidel tendru dostalo, ve výše uváděném smyslu.

Přesto se v soutěži objevily i nabídky od jednoho stávajícího operátora – Českého Telecomu, který je provozovatelem pevné veřejné telefonní sítě, a dále od Českých Radiokomunikací, které vlastní větší než desetiprocentní podíl ve stávajícím mobilním operátorovi (Radiomobilu). Český Telecom je kromě toho ještě majoritním vlastníkem dalšího mobilního operátora, kterým je EuroTel. Tím podle mého názoru dokonce dvakrát porušuje ustanovení o nezpůsobilosti, které pravidla tendru obsahují.

Mnohá média přitom celkem výstižně označila tendr na sítě FWA jako záležitost, ve které jde zejména o vytvoření (bezdrátové) alternativy k dominantnímu postavení Českého Telecomu v (drátových) přístupových sítích. Pokud by Český Telecom sám v tendru uspěl a licence na sítě FWA získal, stal by se vlastně alternativou sám k sobě. Původní záměr podpořit rozvoj konkurence by tím ale těžko byl naplněn.

Jaké je stanovisko Českého Telecomu

Český Telecom ještě v úterý, tedy v den samotného odevzdávání nabídek, vydal vlastní tiskovou zprávu, ve které oznámil, že svou nabídku předložil (i když se zde hovoří o „přihlášce“ a ne o nabídce). Tiskového mluvčího ČT, pana Vladana Crhu, jsem následně požádal o vysvětlení, jak se předložení nabídky slučuje s podmínkami tendru. Odpověď byla následující:

Podle našeho názoru jsme stejně způsobilým účastníkem tendru jako zbývajících 12 společností.

Každý má samozřejmě právo na vlastní názor. Přitom Český Telecom rozhodně není společenstvím lidí, kteří nedokáží dočíst pravidla výběrového řízení do konce. Nejspíše tedy našli nějakou interpretaci poměrně explicitních požadavků tendru („nesmí to být provozovatel pevné veřejné telefonní sítě“ atd.), která je vede k vyslovení výše uvedeného názoru.

ebf - partner 1

Na druhé straně snaha Českého Telecomu získat licenci na FWA je vcelku pochopitelná, protože by mu umožnila ještě dále rozšířit jeho působnost a tím současně i posílit jeho stávající pozici. Vyplývá to ostatně jak ze zveřejněné tiskové zprávy ČTc, tak i z následující pasáže z odpovědi tiskového mluvčího ČT na můj dotaz:

Nabídku (přihlášku) ČTc podal, protože má zájem být jedním z provozovatelů FWA v České republice. Pokládáme tuto technologii za další z možností, jak rozšířit spektrum a přístupnost námi nabízených služeb.

To je ovšem přesně to, čemu chce vypisovaný tendr na tři celostátní licence FWA v pásmu 26 GHz předejít. V pravidlech tendru se (v rámci odůvodnění existence nezpůsobilých předkladatelů) jednoznačně říká, že kromě samotného udělení licencí …

… je dalším důležitým sledovaným cílem rozšíření okruhu rovnocenných poskytovatelů působících na telekomunikačním trhu v České republice. Je proto žádoucí neumožnit poskytovatelům veřejných telekomunikačních služeb s dominantním resp. výrazným podílem na telekomunikačním trhu v České republice další podstatné rozšíření jejich působnosti, které by případné přidělení licence představovalo.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).