Hlavní navigace

FWA 26 GHz: Co nabízí Broadnet a GiTy/STAR ONE?

30. 8. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Tendr na 3 celostátní licence sítí FWA v pásmu 26 GHz pokračoval prezentací nabídek před řídícím výborem na ČTÚ. Bezprostředně poté se někteří zájemci o licenci odhodlali zveřejnit určité části z obsahu svých nabídek. Zde je to, co o svých plánech a slibech říká Broadnet a konsorcium GiTy/StarOne.

Zájemci o celostátní licence museli předložit své nabídky do 15.srpna. Podle pravidel výběrového řízení pak ve dnech 28. a 29. srpna probíhaly prezentace nabídek jejich předkladateli přímo před řídícím výborem tendru na půdě ČT (který mj. vyřadil nabídku Českého Telecomu, viz. sloupek zcela vpravo). Bezprostředně poté se někteří předkladatelé nabídek rozhodli zveřejnit alespoň něco z obsahu svých nabídek, v přirozené snaze dosáhnout co možná největší viditelnosti a publicity. Na druhé straně jsou stále ještě limitováni určitými závazky mlčenlivosti i snahou nezveřejňovat nic, co by mohlo nahrát jejich konkurentům. Takže neočekávejte žádné velké podrobnosti. Informace, které zde budu prezentovat, pochází ze včerejšího setkání společnosti Broadnet s novináři a z tiskové zprávy konsorcia GiTy/STAR ONE.

Broadnet sází na malé a střední firmy

Na své včerejší prezentaci před novináři se Broadnet představil jako společnost, která sází především na zákazníky z řad malých a středních firem, chce v ČR poskytovat stejnou nabídku služeb jako v ostatních částech Evropy, kde již působí (celkem 7 zemí), a chce se profilovat nejen jako poskytovatel konektivity, ale také jako poskytovatel služeb.

Nabídka služeb by měla být dosti široká, od pronájmu okruhů a přístupu k Internetu, přes služby VOIP (tj. internetovou telefonii) a různé druhy hostingu, až po aplikační služby na principu ASP (Application Service

Providers) s tím, že počáteční důraz by měl být kladen hlavně na budování infrastruktury a na služby charakteru poskytování konektivity.

Struktura konsorcia je následující: v tuzemském Broadnet Czech má 70% evropský Broadnet holding (ve kterém zase hraje prim americký telekomunikační operátor Comcast s tržní kapitalizací 35 miliard USD). Dalšími členy konsorcia jsou dva tuzemské subjekty: Telekomunikační montáže (s 10 procenty) a InWay (s 20 procenty).

Představeni byli i další partneři (nikoli členové konsorcia, tj. bez podílu na něm): Česká spořitelna, poradenská a investiční společnost Central Europe Trust (CET) a Lucent Technologies. Role posledních dvou je jasná, CTE poskytuje především konzultační služby a Lucent zase dodává technologii (v tomto ohledu se Broadnet poněkud odlišuje např. od GiTy, protože je pevně orientován na jednoho dodavatele technologie, se kterým úzce spolupracuje). Zajímavá je role České spořitelny, která nemá fungovat jako zdroj financí (v tomto ohledu asi bohatě stačí zdroje mateřského Comcastu). ČS byla prezentována jako partner orientovaný na stejnou klientelu (malé a střední firmy), s hustou sítí poboček a s předpokladem budoucích společných produktů (v oblasti elektronického obchodu, elektronického bankovnictví atd.). Podle odpovědi na konkrétní dotaz jednoho z kolegů by tyto produkty měly být poskytovány na principu „doporučeného partnerství“, nikoli nějaké exkluzivity.

Z konkrétních údajů, které český Broadnet prozradil o sobě a své nabídce, mohu vyjmenovat:

  • investice: plánují 60 až 100 milionů USD pouze do vybudování infrastruktury v ČR (další prostředky pak investují nepřímo, do vývoje a rozvoje služeb, které budou poskytovány v zahraničí stejně, jako u nás).
  • náběh služeb: do 6 měsíců chystají pokrytí 4 nejvýznamnějších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), do 18 měsíců by měl být pokryta všechna budoucí krajská města, a do 24 měsíců celkem 26 nejvýznamněj­ších měst.

Žádné údaje o cenových relacích nepadly, s výjimkou plánu snižovat vlastní ceny v průběhu následujících 5 let o 35%. To je ale vhodné brát spíše jako odhad celkového poklesu cen na trhu, osobně doufám, že jde spíše o pesimistický odhad, a že cenová hladina telekomunikačních služeb bude klesat rychleji. Dále byly zmiňovány výrazné slevy na internetovou konektivitu pro školy a univerzity i podporu vzdělávání včetně stáží a stipendií, což představitelé Broadnetu zcela otevřeně prezentovali nikoli jako milodar, ale jako investici do budoucna.

GiTy/STAR ONE plánuje první přípojky už na listopad

Konsorcium GiTy/STAR ONE se včera prezentovalo tiskovou zprávou, ve které se přihlásilo k podobnému zaměření poskytovaných služeb jako Broadnet: nechce nabízet pouze konektivitu, ale také nadstavbové služby. Tisková zpráva v tomto ohledu říká:

KL24

Konsorcium GiTy/STAR ONE bude nabízet nejen prosté připojení k Internetu a přenosovou kapacitu, ale hlavní úsilí bude směřovat do oblasti služeb s přidanou hodnotou jako tvorba internetového obsahu, zabezpečení infrastruktury pro elektronické obchodování a pro využívání elektronického podpisu. Jako významnou inovaci chce konsorcium uvést na český trh služby poskytování aplikací (ASP).

V konsorciu GiTy/STAR ONE má těsnou majoritu brněnská GiTy (50,1%), zbývajících 49,9 německý STAR ONE AG. Sídlo konsorcia bude v Brně. Z konkrétních údajů v tiskové zprávě zaznělo, že konsorcium chce v příštích pěti letech investovat 2,4 miliardy korun, což při přepočtu zhruba odpovídá spodní hranicí intervalu, který uvádí Broadnet. Na první pohled je větší odlišnost ve slibované rychlosti náběhu služeb, protože GiTy/STAR ONE ve své tiskové zprávě říká:

první uživatelé v Praze, Brně a Ostravě budou díky velmi rychlému budování sítě připojeni již v listopadu tohoto roku.

Ve skutečnosti však ani zde nemusí být významnější rozdíl, protože připojit první uživatele znamená něco jiného než vytvoření systematického pokrytí určitého území (města).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).