Hlavní navigace

Gigabitové připojení od Vodafonu: technologie, ceny a dostupnost

31. 8. 2020
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Vodafone ČR
Český Vodafone od 13. srpna nabízí na kabelové síti exUPC přístup k internetu s rychlostí stahování 1 Gb/s. V prvním díle dvoudílné recenze se podíváme na dostupnost a cenu služby a dotkneme se i světa technologické inovace známé jako DOCSIS 3.1.

Pod marketingovým sloganem doba gigová se skrývá reklama na novou službu českého Vodafonu, přístup k síti internet s rychlostí 1000 Mb/s stahování (download) a 50 Mb/s odesílání (upload), nabízenou na kabelové síti bývalého UPC. Tu Vodafone získal jako součást akvizice sítí Liberty Global v České republice, Německu, Maďarsku a Rumunsku. 

Na první pohled se nejedná o výrazné zvýšení rychlosti, oproti donedávna nabízeným tarifům jde „jen o dvojnásobek“ – přesto s oficiální dostupností gigabitového tarifu dosahuje Vodafone rovnou tří met najednou: jde o jeho první veřejně propagovanou službu s rychlostí v řádu gigabitů, služba je založena na nové generaci technologie přístupu k internetu přes kabelovou síť (kterou u nás nikdo další zatím komerčně neprovozuje) a jde o první gigabitovou službu v ČR, která je dostupná více než milionu zákazníků.

Vodafone už dříve nabízel gigabitové připojení o rychlosti 1000 Mb/s stahování a 100 Mb/s odesílání s využitím sítí svých partnerů (například těch, které sdružuje platforma Quadruple, nebo sítě společnosti CETIN). Až doposud se ale nejednalo o nabídku, která by byla dostupná takovému množství zákazníků jako nyní – gigabit je na kabelové síti bývalého UPC dostupný až pro 1,3 milionu domácností a firem.

Multigigabitový podvozek

Kabelové sítě využívají pro poskytování přístupu k síti internet přes (dříve televizní) kabelové rozvody technologii z rodiny standardů DOCSIS. Až doposud byly služby nabízeny s využitím principů verze EuroDOCSIS 3.0. Podmínkou pro nasazení dlouhodobě udržitelné gigabitové služby bylo zavedení technologie DOCSIS 3.1. Co je ale vlastně DOCSIS 3.1 zač a v čem se liší oproti předcházejícím generacím?

Ačkoli jde na první pohled pouze o změnu v „minor“ číslování (verze za tečkou, v programátorské branži obvykle značící malou změnu), ve skutečnosti se DOCSIS 3.1 liší od předcházejících generací téměř ve všem.

Technologie DOCSIS se až do verze 3.0 snažila naroubovat datové přenosy na existující televizní kanály, proto docházelo k rozdělování na „DOCSIS“ a „EuroDOCSIS“. Hlavní rozdíl byl v šířce kanálu, kdy EuroDOCSIS pracoval se šířkou SC-QAM kanálu pro stahování 8 MHz, zatímco americký DOCSIS s šířkou 6 MHz (šířka odpovídá kanálovému plánu pro televizní vysílání). DOCSIS 3.1 je nově založen na principech OFDM (downstream), resp. OFDMA (upstream) a dokáže pracovat s kanály až o šířce 192 MHz pro downstream, resp. 96 MHz pro upstream (v obou případech se subkanály o šířce 25, resp. 50 kHz).

Kde předchozí DOCSIS používal kódovací schéma Reed Solomon, tam DOCSIS 3.1 nasazuje Low Density Parity Codes (LDPC), moderní schéma známé například z Wi-Fi. LDPC dokáže lépe fungovat v prostředích s horším poměrem signál/šum, proto se výborně hodí pro další vylepšení: vyšší modulace QAM, které vyžadují lepší odstup signálu od šumu. DOCSIS do verze 3.0 pracoval s modulací 64QAM (nejvyšší modulace pro upstream), resp. 256QAM (nejvyšší modulace pro downstream), zatímco 3.1 vyžaduje podporu až 4096QAM na downstreamu a 1024QAM na upstreamu, volitelná je podpora až 16384QAM (downstream)/4096QAM (upstream). Propustnost modulace 4096QAM je přitom oproti 256QAM zhruba o polovinu vyšší.

DOCSIS 3.0 a starší musely vysílat celý kanál s jednou konkrétní modulací, a tak například při horší kvalitě signálu všechny modemy „v ulici“ využívaly v konkrétním kanálu modulaci pouze 64QAM. DOCSIS 3.1 dokáže rozdělit provoz v OFDM kanálu tak, že modemům s nejlepším signálem posílá data v konstelaci např. 4096QAM, modemům s průměrným signálem v konstelaci 1024QAM a modemům se špatným signálem pak s 256QAM.

Pro upstream lze v DOCSIS 3.1 využít frekvenční rozsah 5 až 204 MHz (předchozí generace počítaly max. s rozsahem 5 až 85 MHz) s tím, že existují tři horní hranice: low-split (85 MHz), mid-split (117 MHz) a high-split (204 MHz). Je jen na operátorovi, jakou hranici pro svůj provoz zvolí. Downstream se dočkal rozšíření z rozsahu 54–1002 MHz (DOCSIS 3.0) na povinných 252 MHz – 1,2 GHz, resp. volitelných až 1,7 GHz.

DOCSIS 3.1 ale zároveň stále pamatuje na zpětnou kompatibilitu. Specifikace vyžaduje, aby kabelový modem splňující specifikaci DOCSIS 3.1 byl kromě jiného schopen využívat dva OFDM(A) kanály na upstreamu, dva na downstreamu, až 32 DOCSIS 2.0/3.0 kanálů na downstreamu a 8 na upstreamu (konfigurace 32×8). V případě souběhu starší a novější generace DOCSIS na jednom vedení musí být modem schopen spojit DOCSIS 3.0 i 3.1 kanály do jedné bondované skupiny (síť je pak schopna rozložit provoz podle toho, ve kterém z kanálů – ať už starších, nebo novějších – je volno). V kabelových sítích díky této vlastnosti může docházet k postupnému přechodu z DOCSIS 3.0 na 3.1 tak, jak bude operátor vybavovat zákazníky modemy s podporou DOCSIS 3.1 a provoz „přelévat“ na OFDM(A) kanály.

Kapacita jednoho SC-QAM (EuroDOCSIS 3.0) 8 MHz širokého kanálu je max. 50 Mb/s, u OFDM kanálu o šířce 192 MHz je díky výše uvedeným změnám možné dosáhnout přibližně 1,7 Gb/s. Do budoucna standard počítá se spojováním až šesti takových kanálů a díky tomu se dostává k magické desetigigabitové hranici pro stahování.

Změn je samozřejmě mnohem více. Zájemcům mohu na začátek doporučit například prezentaci společnosti Viavi Solutions z roku 2016 (v angličtině).

DOCSIS 3.1 v podání Vodafonu

Český Vodafone provozuje kromě přístupu k internetu i službu digitální kabelové televize (vedle sebe v kabelu běží DVB-T a DVB-C), analogové kabelové televize a FM rádií a dostupné frekvenční pásmo je velmi zaplněno. Například pro provoz internetové služby ve směru k zákazníkovi (DOCSIS 3.0 downstream) se doposud používalo pásmo 270 až 462 MHz.

Při zavádění DOCSIS 3.1 před UPC/Vodafonem stála nelehká otázka: kam s OFDM DOCSIS 3.1 kanálem? Velká část pásma byla již obsazena, a tak se OFDM kanál dostal až za programy digitální kabelové televize. Začíná na frekvenci ~791 MHz a jeho šířka je (podle informací z modemu) 62 MHz, končí tedy těsně před frekvencí ~852 MHz (router na rozdíl od starších kabelových modemů bohužel neukazuje přesnou frekvenci kanálů). Celková šířka OFDM kanálu by tak měla být 64 MHz, na obou okrajích je totiž navíc ochranné pásmo o šířce 1 MHz.

DOCSIS 3.1 v pásmu 790 – 852 MHz

Orientační frekvenční plán kabelové sítě. Technologie DOCSIS 3.1 obsadila pásmo 791 – 852 MHz

Pozornější čtenáři při čtení výše uvedených frekvencí OFDM kanálu možná zbystřili – ano, skutečně dochází k využívání podobných frekvencí, jaké používá technologie LTE v pásmu 800 MHz. V ideálním případě kvalitního stínění domovních zesilovačů, kabelového rozvodu a modemu by nemělo docházet k rušení.

O něco větší vliv na službu může mít poloha OFDM kanálu – kvalita historických koaxiálních rozvodů se bude lišit v různých místech sítě, a ne každý modem tak do budoucna dosáhne vyšších modulací. Aktuálně používaná modulace DOCSIS 3.1 kanálu je 256QAM, což odpovídá získávání zkušeností se zaváděním této technologie. Německý Vodafone již dnes používá 4096QAM, je tedy kam růst.

Ve směru odesílání (upstream) zatím nedošlo k žádným změnám a v síti se používá pouze bonding DOCSIS 2.0/3.0 kanálů. Jejich počet a umístění se liší v závislosti na městě a části obce, ale na síti s gigabitovou službou by měly být takové kanály spojeny nejméně čtyři. OFDMA upstream z DOCSIS 3.1 se zatím nevyužívá, rozdělení pásma upstream/downstream je na frekvenci 85 MHz.

Rychlosti downloadu a uploadu

Nová služba oficiálně nabízí rychlost stahování 1000 Mb/s a odesílání 50 Mb/s, a to pro rezidentní zákazníky (domácnosti) i zákazníky s tarifem pod firemní smlouvou na IČO. Pro domácnosti tento tarif nabízí navýšení rychlostí stahování i odesílání (z 500/30 na 1000/50 Mb/s), zatímco pro firmy jde ve skutečnosti jen o navýšení rychlosti stahování (z 500/50 na 1000/50 Mb/s). Poměr rychlosti odesílání a stahování se dostává až na 1:20. Proč tomu tak je?

Kabelová síť Vodafonu a UPC prošla od zavedení DOCSIS 3.0 před deseti lety ve směru stahování (downstream) postupnou evolucí. Zatímco při zavedení DOCSIS 3.0 v roce 2009 docházelo ke spojování osmi DOCSIS 3.0 kanálů ve směru k uživateli, dnes se v některých lokalitách takto spojuje až 24 kanálů s celkovou kapacitou cca 1,2 Gb/s. K tomu současný 62 MHz široký DOCSIS 3.1 kanál s modulací OFDM a 256QAM nabízí přibližně dalších 450 Mb/s – v součtu je díky DOCSIS bondingu na konkrétním kabelovém uzlu dostupných přibližně 1,6 Gb/s.

Do budoucna pravděpodobně dojde k rozšiřování OFDM kanálu, zlepšování dostupné modulace nebo přidání dalšího OFDM kanálu například v části pásma, kde je dnes provozována analogová televize. Tím kapacita pro stahování i nadále poroste a v nadcházejících letech se dočkáme i služby s rychlostí vyšší než 1 Gb/s.

Oproti tomu je evoluce ve směru odesílání (upstream) spíše symbolická. V některých oblastech sítě je k dispozici šest spojených DOCSIS 2.0/3.0 kanálů s celkovou kapacitou 162 Mb/s, v jiných jen čtyři kanály s kapacitou pouhých 108 Mb/s. Dva současně naplno uploadující uživatelé s gigabitovým tarifem na jednom uzlu by tak pro sebe mohli získat podstatnou část celkové kapacity upstreamu.

DOCSIS 3.1 nabízí i řešení problému nízké kapacity upstreamu, to ale v síti Vodafone ještě není nasazeno. Pro jeho plné využití bude potřeba vypnout FM rádia a analogovou televizi a provést významnou přestavbu sítě tak, aby prostor mezi 60 MHz a 200 MHz (limit DOCSIS 3.1 upstreamu) bylo možné využít pro odesílání. Do té doby by Vodafone mohl využít část existujícího upstream pásma v některých lokalitách pro DOCSIS 3.1 OFDMA kanál a ten s využitím DOCSIS bondingu spojit se stávajícími DOCSIS 2.0/3.0 kanály. Je to ale hudba vzdálenější budoucnosti, proto významné navyšování rychlosti odesílání na více než 50 Mb/s v brzké době nečekám.

Dostupnost a cena

Jaké jsou ceny nového gigabitového tarifu v porovnání se službami, které byly dostupné dříve? Při instalaci jakékoli nové kabelové služby nyní budete prvních šest měsíců platit jen akční cenu 399 Kč měsíčně. Poté nastupují ceníkové ceny.

Vodafone udržuje tři ceníky, rezidentní kabelový, firemní kabelový a klasický mobilně-pevný, a zorientovat se v nich není úplně jednoduché. Ceníkové ceny navíc nezahrnují individuálně vyjednané slevy zákazníků. Přesto se je pokusíme porovnat.

Nabízené tarify, jejich rychlosti a ceny
Rychlost v Mb/s (stahování/odesílání) Určení služby Cena služby (měsíčně, s DPH) Pronájem zařízení (měsíčně, s DPH) Celková cena (měsíčně, s DPH)
500/30 Domácnost, DOCSIS síť 859 Kč 70 Kč 929 Kč
1000/50 Domácnost, DOCSIS síť 899 Kč 100 Kč 999 Kč
500/50 Firmy, DOCSIS síť 956 Kč 72,60 Kč 1028,60 Kč
1000/50 Firmy, DOCSIS síť 999 Kč 100 Kč 1099 Kč
1000/100 FTTH/FTTB sítě partnerů (např. CETIN) 899 Kč 0 Kč 899 Kč

Z ceníku je vidět, že nárůst mezi cenou donedávna nabízené nejlepší služby (500/30, resp. 500/50 Mb/s) a novým gigabitem je pouhých 40 Kč s DPH (43 Kč s DPH v případě podnikatelů). Další rozdíl je ale v ceně modemu, pronájem Vodafone Station je o 30 Kč (27,40 Kč v případě podnikatelů) měsíčně dražší než pronájem Compalu k tarifu 500/30, resp. 500/50. 

Celkový nárůst ceny oproti tarifům s rychlostí stahování 500 Mb/s je tak prakticky 70 Kč a v případě zákazníků z řad domácností se cena stále drží pod magickou čtyřcifernou hranicí. Za stejnou cenu, tedy 999 Kč včetně DPH, byl mimochodem před deseti lety nabízen tehdy nejlepší tarif na čerstvě spuštěné DOCSIS 3.0 síti, 100/10 Mb/s.

Pro zajímavost je v tabulce uvedena i služba Pevného internetu 1000 Mb/s, u které se neplatí za povinný pronájem zařízení. Dostupnost tohoto gigabitu na skutečné optice je ale omezená jen na partnerské sítě Vodafonu, například optickou infrastrukturu CETIN nebo sítě lokálních operátorů zpřístupněných Vodafonu na základě velkoobchodní spolupráce. Oproti dosahu vlastní DOCSIS sítě operátora se ale jedná o jen velmi malou část českých domácností (řádově desítky tisíc).

Jaká je reálná dostupnost gigabitové služby na kabelové síti? Vodafone oficiálně udává 1,3 milionu domácností a podniků, ale bez výčtu konkrétních měst. Z veřejně dostupných informací vyplývá dostupnost minimálně v částech následujících měst: Adamov, Blansko, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Brno, Bruntál, Bystřany, Čelákovice, Cheb, Chlumec, Chomutov, Děčín, Dubí, Duchcov, Háj u Duchcova, Havířov, Hlučín, Hostivice, Hradec Králové, Hranice, Hrob, Jablonec nad Nisou, Jílové, Jindřichův Hradec, Jirkov, Kladno, Klášterec nad Ohří, Košťany, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Krupka, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Lom, Louny, Lutín, Meziboří, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, Nový Jičín, Obrnice, Olomouc, Opava, Osek, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Přestanov, Příbram, Rokycany, Šenov u Nového Jičína, Šlapanice, Sokolov, Srnojedy, Šumperk, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vratimov, Vyškov, Zlín, Znojmo.

Chybí některá menší města, z mého okolí například Žatec či Slaný. Lze očekávat, že jak bude Vodafone postupně upgradovat svou DOCSIS síť, bude se dostupnost postupně zlepšovat a dočkají se i další města a městské části.

CIF 24 - tip - superearly cena

To je pro dnešek vše. Ve druhé části recenze, která na Lupě vyjde už tento čtvrtek, se podíváme na konkrétní zkušenosti s dodávaným routerem, jehož fotografie si můžete zatím prohlédnout v galerii, a na reálně dosahované parametry služby.

GALERIE: Vodafone Station – gigabitový router s podporou DOCSIS 3.1:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se profesně zabývá světem Linuxu, sítěmi a telekomunikacemi. Snaží se rozšiřovat služby dostupné pomocí protokolu IPv6 a aktivně se věnuje popularizaci tohoto protokolu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).