Hlavní navigace

Google Wave - jaký byl a proč končí?

9. 8. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Projekt Google Wave, oznámený na Google I/O v květnu 2009, končí. Tedy ne tak docela, pouze již nebude rozvíjen a existující Wave servery hostované Google a s nimi i jejich webový klient mohou být po čase vypnuty. Je tedy zdá vhodná chvíle na ohlédnutí.

Co to vlastně ta Google Wave je?

Úvodní prezentace představila Google Wave jako e-mail budoucnosti: kombinaci okamžité komunikace a kolaborativně vytvářených textových dokumentů. Představeny byly Google Wave jako systém či technologie pro takovou komunikaci, a prototyp webového klienta k tomuto systému. Google Wave jako systém se do určité míry podobá e-mailu nebo Jabberu. V pozadí je síť navzájem komunikujících serverů, uzlů. Uživatel s účtem na některém uzlu může komunikovat s uživateli všech propojených uzlů. Servery mohou být, stejně jako u e-mailu nebo Jabberu, instalovány u poskytovatelů internetového připojení, ve firemní serverovně a nebo doma v kumbále.

Komunikace mezi uživateli, a zde nastává ten rozdíl oproti e-mailu či chatu, ovšem není výměnou izolovaných dokumentů (eventuelně obsahujících citace předchozí korespondence) ale je souběžnou editací sdílených dokumentů, nazývaných Wave. Odeslat tedy někomu Wave dokument znamená ve skutečnosti s ním tento dokument začít sdílet.

Systém si pamatuje historii a autorství jednotlivých změn a změny distribuuje průběžně do všech relevantních uzlů a k nim připojených klientů téměř v reálném čase (odtud zdůrazňované použití i pro instant messaging). V podstatě je tedy každý sdílený dokument distribuován mezi všemi relevantními uzly. Účastníky komunikace také mohou být roboti integrující Wave dokumenty s externími informačními systémy.

Prototyp webového klienta byl, a přes jistá vylepšení v průběhu roku stále je, poněkud strohý a z pohledu uživatelského komfortu a user experience nepříliš podařený. V základním nastavení na běžném monitoru zabírá dobré dvě třetiny okna browseru seznam kontaktů, složek a seznam Wave dokumentů, ve zbytku se nachází editor aktuálně vybraného Wave dokumentu. Ani tento editor není zrovna intuitivní – uživatelské rozhraní prostě neláká k vyzkoušení a hraní. Z technického pohledu je ovšem WYSIWYG editor Wave dokumentů ukázkou velmi kvalitní webové aplikace.

Jak se s Wave dokumentem pracuje?

Wave dokument je strukturovaný textový dokument obsahující stylování a formátování textu, s potenciálem obsahovat vnořené bloky (de facto také Wave dokumenty) a aktivní či pasivní elementy, Gadgety. Gadget může s Wave dokumentem do kterého je vložen interagovat: číst jej a také jej modifikovat. Uživatel sdílející Wave dokument jej může, podle práv přidělených vlastníky dokumentu, číst i editovat. V dokumentu edituje buď již existující text, a nebo do něj vkládá další bloky, a to buď pod sebe a nebo ve stromové struktuře hierarchické konverzace. Systém si pamatuje historii a autorství změn každého Wave dokumentu, a tak si například uživatel, který se k dokumentu vrátí po určitém čase, může přehrát průběh jeho modifikací po dobu své nepřítomnosti.

Google Wave Patricka

Google Wave webový klient

Proč nebyla Google Wave přijata?

Zde se bez důkladné analýzy uživatelského chování a reakcí dostáváme do oblasti úvah a názorů, ovlivněných autorovou zkušeností a preferencemi. Podle mého názoru bylo představeno příliš mnoho najednou, navíc s nepříliš povedeným základním uživatelským rozhraním. Celková user experience (a tou myslím jak „příliš mnoho“, tak uživatelské rozhraní zmiňované v předchozí větě) prostě potenciálního uživatele odrazovala. Systém se zdá příliš komplexní, a vstup do něho není intuitivní. Manažer je zmaten k čemu to vlastně celé může být dobré, běžný uživatel neví odkud začít. To je překvapivé, protože právě oblast user experience je v Google pečlivě studována a implementována.

Googlem hostovaný, a vlastně jediný rozšířený klient dává uživateli příliš mnoho svobody: všechno je možné. Klikni kamkoli a začni psát! A tak ti kdo Google Wave začali seriosně používat brzy pochopili že je třeba přidat ještě vlastní docela striktní protokol v podobě pravidel chování jak, kde a kdy Wave dokument editovat aby se komunikace nerozplizla do chaosu. To ovšem v běžné komunikaci na Internetu funguje jen s obtížemi – udržet Wave dokument logicky konzistentní vyžaduje příliš mnoho sebeovládání.

Snad Google počítal s tím že se vynoří alternativní, striktnější klienti kteří využijí unikátní vlastnosti Google Wave protokolu ke specifickým úlohám. Žádný takový klient se neobjevil, a pokud ano, rozhodně se nerozšířil tak aby na osudu Google Wave něco změnil.

Příkladem alternativních klientů mohou být například Google Wave programy pro iPhone – zkoušel jsem jich několik a všechny víceméně nenápaditě (a tedy naprosto neefektivně a na telefonech nepoužitelně) emulovaly základní webové rozhraní. Až webová aplikace pro mobilní Safari od Google dostupná v posledních měsících se dá používat.

Problematický se mi zdá i důraz na použití Google Wave pro instantní komunikaci v podobě chatu jak byl představen v úvodní prezentaci. A to jak z hlediska vhodnosti webového klienta, který představil Google pro tento typ komunikace, tak i proto že distribuce změn Wave dokumentu v reálném čase by především měla být nástrojem pro aplikace postavené na Google Wave protokolu, zatímco takto byla patrně příliš často chápána jako trochu samoúčelný cíl v podobě dalšího typu chatu, a Google Wave jen jako další primárně konverzační kanál.

Autoři programů, potenciální integrátoři Google Wave do jiných produktů, i koncoví uživatelé jakoby nebyli schopni potenciál Google Wave masověji a hlavně použitelně uchopit.

K čemu to nakonec bude dobré

Z oznámení na oficielním Google Blogu je zřejmé, že Google Wave končí jako samostatný produkt, ale že jeho jednotlivé elementy budou použity v jiných produktech firmy. Všem zůstávají k dispozici propracované definice API, klíčové části kódu otevřené jako OpenSource a samozřejmě specifikace Google Wave protokolu a související White Papers. Google také jako vedlejší efekt vývoje Google Wave podstatně vylepšil Google Web Toolkit, nástroj na vývoj webových aplikací. Ve kterých produktech Google se mohou jednotlivé elementy Google Wave uplatnit?

Na Internetu se nejčastěji spekuluje o jakési odpovědi na Facebook, Twitter… nějakém zkřížení GMailu, Buzzu a Wave technologií. Upřímně řečeno, připadá by mi pravděpodobnější a užitečnější jiná cesta: již při představení Google Wave jsem ji viděl víc jako nástroj na kolaborativní editaci dokumentů (a tak ji také používal) než jako nástroj k sociálnímu networkingu nebo chatu. V současných Google Docs chybí nástroje pro strukturovanější spolupráci editorů, možnost hierarchicky, jmenovitě diskutovat k jednotlivým částem dokumentu, vytvářet explicitní varianty částí dokumentu. Zabudovávat externí data. Možnost přehrát změny. To všechno Google Wave má.

KL23 hlasovani

Provokativní přirovnání na závěr

Není to tak dávno, co i jiná velká firma představila komplexní systém, postavený na kombinaci (někdy asi trochu vylepšených) existujících standardů. Systém pro který má svoji vlastní implementaci, a který hodlá do budoucna otevřít všem v podobě nových otevřených standardů. Standard, kterým hodlá změnit, jak spolu lidé komunikují. Ta firma se jmenuje Apple a ten standard FaceTime. Uvidíme do roka a do dne jak to dopadne v tomto případě.

K dalšímu studiu

Google Wave
Představení Google Wave na Google I/O
Google Wave Federation Protocol
Oznámení
o ukončení vývoje Google Wave jako samostatného produktu Neformální diskuse Erica Schmidta s novináři
Google Web Kit
FaceTime, Face Time podruhé

Jste nebo byli jste účastníky Google Wave?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Konzultant a programátor zejména v oblastni mobilních internetových aplikací. Programátor proto, že řemeslo je pořád základ, konzultant proto, že ho vždycky zajímají širší souvislosti.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).