Hlavní navigace

gTLD .museum žije -- co ostatní?

12. 12. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Koncem minulého měsíce byla uvedena do provozu doména .museum, přičemž z fungování jejího "NIC" by se mohla poučit leckterá komerční organizace. S ostatními gTLD to už tak růžové není -- kupříkladu provozovatel domény .coop se zapletl do smlouvy s ICANN, gTLD .aero a .pro nemají smlouvy vůbec, o doménu .name není zájem.

Přestože nové gTLD (generic Top-Level Domain) jsou na světě již rok a půl, od jejich schválení je „ticho po pěšině“. Ze sedmi provozovatelů nových gTLD má pouze pět – .biz, .coop, .info, .museum, .name  – podepsánu smlouvu s ICANN, a dvě – .biz, .info  – fungují regulérně. Provozovatel gTLD .pro oznámil, že oproti původnímu návrhu by rád omezil výdaje na propagaci, takže se začínají objevovat spekulace, že ICANN od jednání odstoupí a osloví jiného zájemce. Smlouva s provozovatelem gTLD .aero byla takřka na spadnutí, dokud se ovšem neukázalo, že definitivní znění se v několika zásadních drobnostech liší od původního návrhu. Konkrétně se zde uvádí, že doménové jméno v gTLD .aero může získat jen subjekt, jenž: „(…) provide for or support (…)“ leteckou dopravu namísto původního: „(…) related to (…)“. Tj. třeba kritici letecké dopravy by měli smůlu.

Koncem minulého měsíce byla uvedena do provozu gTLD .museum. Jedná se však o provoz experimentální a žádná z fungujících domén, které byly registrovány, nebyla dosud převedena na svého registrátora. Na jmenných serverech fungují jako CNAME – kupříkladu Science Museum of Minnesota se tak skrývá za doménovým jménem minnesota.science.museum, ale ve skutečnosti se jedná pouze o CNAME domény smm.org. Znamená to, že chce-li se nějaké museum zúčastnit experimentálního provozu, musí již nějakým tím existujícím doménovým jménem disponovat. Řešení je to samozřejmě velmi nepraktické a nepružné (protože DNS záznamy jsou uloženy na straně poskytovatele), na druhou stranu nestojí žádné peníze. Poplatky se začnou vybírat až po „ostrém“ startu, jenž proběhne nejpozději v červnu roku 2002.

.museum je první tzv. „sponzorovanou“ gTLD, která začala fungovat. Provozuje ji organizace MuseDoma, která je provázána s neziskovou společností The International Counsil of Museums (dále jen ICOM) a kdo chce v gTLD .museum získat doménové jméno, musí splnit definici musea ICOM. Domény se vydávají ve formátu specific.generic.museum, přičemž generické jméno druhé úrovně vůbec nelze vlastnit – jedná se o součást neustále se rozšiřujícího seznamu informačních disciplín a geografických lokací -, dostanete pouze doménu třetí úrovně. Tj. můžete sice v rámci žádosti o doménové jméno třetí úrovně navrhnout doménu úrovně druhé, ta se pak ovšem stane součástí zmíněného „obecně prospěšného“ seznamu – v doméně london.museum tak najdete kupříkladu nationalgallery.london.museumnaturalhistory.london.museum.

KL22 hlasovani

Přestože gTLD .museum je určena velmi úzkému okruhu zájemců a současně mám určité pochybnosti o tom, zda se dokáže prosadit ( smm.org si přece jen lidé zapamatují lépe než minnesota.science.museum, když navíc neexistuje jednotící konvence – tj. doménové jméno by klidně mohlo znít smm.science.museum či science.minnesota.museum), musím říci, že takto si představuji fungování provozovatele gTLD. Mají je na starosti akademici ze Stockholmu a Paříže a vše se děje prostřednictvím veřejné diskuse, do které se provozovatelé aktivně zapojují. Pravidla byla vytvořena na základě veřejné diskuse, jmenná konvence byla vytvořena na základě veřejné diskuse atd. Veškeré dokumenty se pružně rozšiřují tak, aby co nejlépe sloužily svým uživatelům, technické nedostatky jsou obratem odstraňovány. Kladu si otázku, proč stejně nemohou fungovat organizace, které všichni pravidelně sponzorujeme?

S ostatními gTLD, jejichž provozovatelé mají podepsánu smlouvu s ICANN, ale dosud nespustili provoz – .coop, .name -, to vypadá nemastně neslaně. Provozovatel gTLD .coop se dle mého názoru poněkud nešťastně zamotal mezi smlouvu (Sponsorship Agreenment) s ICANN jako takovou a její dodatky (Additional Covenants). V dodatcích se totiž zavázal provozovat doménu communicate.coop, kde budou poskytovány informace o registračních procedurách, jenže v seznamu doménových jmen obsažených ve smlouvě – které si každý provozovatel vyhrazuje pro vlastní potřebu – žádná doména toho jména nefiguruje. Dodatek tedy nelze splnit, aniž byste porušili smlouvu a naopak. gTLD .name je sice již v provozu, ale datum regulérního startu se bez valného zájmu kohokoli neustále odkládá, protože zájem uživatelů je pramalý (viz Předčasný nekrolog domény .name).

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]