Hlavní navigace

Hokejový šampionát potvrdil Českou televizi minulý týden na pozici lídra trhu

18. 5. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

UVNITŘ TOP 10 POŘADŮ TÝDNE – Největší meziroční pokles zaznamenala skupina Prima. U staršího i mladšího publika přišla o více než tři procentní body.

Mezitýdenní vývoj (vs. 19. týden 2015)

Cílová skupina 15+

Hokejový šampionát, který se letos konal v České republice, i minulý týden míchal s televizní sledovaností. Lídrem trhu byla proto opět veřejnoprávní televize se souhrnným celodenním podílem u staršího publika 38,72 %. V mezitýdenním srovnání si Česká televize polepšila o 1,72 procentního bodu. Naopak největší pokles zaznamenala skupina Barrandov, do níž v současné době kromě stejnojmenné plnoformátové televize patří také stanice Kino Barrandov a Barrandov Plus. Skupina Barrandov si v mezitýdenním srovnání pohoršila o přibližně jeden procentní bod. Téměř bez ztráty podílu, pokles pouhá 0,03 %, zaznamenala Prima.

PŘEDMINULÝ TÝDEN: ČT minulý týden lídrem trhu, porazila Novu i v „její“ cílové skupině diváků od 15 do 54 let

Vzhledem k tomu, že hokejový šampionát běžel na stanici ČT Sport, není žádným překvapením, že právě ona je skokanem minulého týdne. Její podíl ve skupině diváků starších 15 let se zvýšil o 3,3 procentního bodu. Ostatní televize, pokud rostly, navýšily svůj podíl minimálně. Druhou nejvíce rostoucí televizí, která si polepšila o 0,25 procentního bodu, byla Nova. Naopak za pokles týdne je možné označit Jedničku, která přišla o 1,1 procentního bodu a vykázala 12,02 %, a plnoformátovou Televizi Barrandov, která si pohoršila o jeden procentní bod z hodnoty 4,16 % na 3,15 %.

Top 10 všechny stanice (20. týden 2015)

Cílová skupina 15–54

Díky hokejovému šampionátu si pozici lídra trhu udržela i u mladšího publika, tedy ve skupině diváků od 15 do 54 let, Česká televize. Oproti předchozímu, tedy 19. týdnu, si v mezitýdenním srovnání polepšila o 2,65 procentního bodu z hodnoty 35,57 % na hodnotu 38,22 %. Naopak největší pokles zaznamenala v této kategorii skupina Barrandov, které nepomohla ani nová televize Kino Barrandov (Barrandov Plus startoval až o víkendu) a pohoršila si o 1,28 procentního bodu z hodnoty 3,69 % na 2,41 %. O téměř jeden procentní bod klesla v mezitýdenním srovnání skupina Prima. Pohoršila si o 0,84 procentního bodu.

MINULÝ ROK: Česká televize jako skupina minulý týden nad Novou, růst Barrandova se zastavil

Největším skokanem u mladšího publika byl v mezitýdenním srovnání právě kanál ČT Sport, který si polepšil o téměř čtyři procentní body z hodnoty 18,49 % v 19. týdnu na 22,44 % v týdnu dvacátém. Ostatní stanice v kategorii mladšího publika mezitýdenně vůbec nerostly. Po ČT Sport tak zaznamenal největší vzestup hlavní kanál Novy, který narostl o dvanáct setin procentního bodu. Největším propadákem minulého týden byla v mezitýdenním srovnání TV Barrandov, která přišla o 1,23 procentního bodu a vykázala hodnotu 2,02 %. Podobný pád zaznamenal i vlajkový kanál České televize, který mezitýdenně poklesl o 1,12 procentního bodu.

Kanály – průměrné podíly (20. týden 2015)
Graf podílu kanálů (20. týden 2015)
Graf podílu skupin (20. týden 2015)

Meziroční vývoj (vs. 20. týden 2014)

Cílová skupina 15+

Česká televize ovládla sledovanost také co se týká meziročního srovnání. Pokud porovnáme 20. týden loňského a letošního roku, zjistíme, že veřejnoprávní médium díky hokejovému šampionátu narostlo o téměř pět procentních bodů, a to z hodnoty 33,84 % na 38,72 %. Naopak nejvíce padala v meziročním srovnání komerční mediální skupina Prima, která si pohoršila o téměř 3,5 procentního bodu na hodnotu 17,61 %. Ve stejném týdnu, ale rok předtím, měla komerční dvojka souhrnný share u staršího publika ve výši 21,07 %. Ani o jednu desetinu procentního bodu si nepohoršila ani nepolepšila v meziročním srovnání Nova.

ČT Sport je skokanem minulého týdne co do meziročního srovnání. Polepšil si o sedm procentních bodů z hodnoty 10,82 % na hodnotu 17,87 %. V meziročním srovnání rostla také nová stanice Kino Barrandov, a to o čtyři desetiny procentního bodu. V loňském roce totiž ještě tento program vůbec nevysílal. V kategorii staršího publika si nejvíce pohoršila Prima. Ta zaznamenala pokles o téměř tři procentní body z hodnoty 14,24 % na 11,33 %. Tato skutečnost je podtržena již zmíněným faktem, že Prima je v této kategorii nejvíce klesající skupinou. Viditelný pokles, o 1,74 procentního bodu, zaznamenal i hlavní kanál České televize.

Graf týdenních podílů kanálů (2015)

Cílová skupina 15–54

Česká televize narostla v meziročním srovnání u mladšího publika o 5,58 procentního bodu z hodnoty 32,64 % na hodnotu 38,22 %. Výsledek pouze potvrzuje skutečnost, že hokej lákal k obrazovkám diváky napříč generacemi a i ve skupině lidí od 15 do 54 let si tedy veřejnoprávní médium udrželo pozici lídra. Nova příliš velký pokles nezaznamenala. V meziročním srovnání si pohoršila pouze o 0,33 procentního bodu. Největší pokles u mladšího publika naopak zaznamenala Prima, která se meziročně propadla o více než 3,5 procentního bodu na hodnotu 16,16 %. Ve stejném období o rok předtím vykázala souhrnný share 19,76 %.

Sportovní kanál České televize se minulý týden dotahoval na hlavní kanál Novy. Obě stanice od sebe dělilo přibližně šest procentních bodů. ČT Sport si v meziročním srovnání polepšil u mladšího publika o rekordních 8,73 procentního bodu z hodnoty 13,71 % na 22,44 %. Nova i přesto zůstala v kategorii diváků od 15 do 54 let lídrem s hodnotou 23,06 %. V meziročním srovnání však poklesla o 0,64 procentního bodu. Spolu s ČT Sport rostl nejvíce i Smíchov, a to o 0,44 procentního bodu na hodnotu 2,12 %. Naopak nejvíce padala Prima spolu s Jedničkou. Obě stanice zaznamenaly v meziročním srovnání u mladšího publika pokles o přibližně 2,4 procentního bodu.

Tabulka týdenních podílů kanálů (2015)

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.